Egy ma megjelent közlemény szerint az Európai Uniós forrásból finanszírozott önálló és kombinált hitelprogramok Eljárási Rendje megváltozott és 2017 szeptember 1-vel az alábbi főbb módosítások lépnek hatályba:

 • a folyósításhoz elszámolhatóak a Végső Kedvezményezett által a Projekthez igazoltan felhasznált, pénzügyileg teljesített számlák időkorlátozás nélkül (törlésre került a 180 napos korlát),
 • a kombinált hitelprogramok esetén lehetőség lesz előleg igénybevételére, a Felhívásokban meghatározott mértékig,
 • ingatlanon elfogadható terhek köre bővítésre került,
 • a teljes hiteles tulajdoni lap benyújtása helyett elegendő a hiteles tulajdoni lap szemle másolatának benyújtása,
 • ingatlan biztosítékok bevonásának szabályai pont kiegészült azzal, hogy megelőző ranghelyi jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom esetén a Végső Kedvezményezettnek a megelőző ranghelyi jelzálogjog jogosultjától nem szükséges hozzájárulást hoznia arról, hogy az MFB Zrt. a fedezetül szolgáló már terhelt Ingatlanon a következő ranghelyen jelzálogjogot és elidegenítési és terhelési tilalmat alapíthasson, amennyiben a megelőző ranghelyi jelzálogjogok valamelyikének az MFB Zrt. a jogosultja,
 • megerősítésre került, hogy a biztosítékok fedezeti értékének meghatározásához kizárólag olyan értékbecslés fogadható el, amelyet a Közvetítő szakértői listáján szereplő értékbecslő készített,
 • ingó biztosítékok bevonásának szabályai pont kiegészült azzal, hogy a kombinált hitelprogramok esetén a Felhívásokban előírtak szerinti árajánlat benyújtása elegendő a fedezeti érték megállapításához,
 • amennyiben a Közvetítő által lefolytatott kockázati minősítés indokolja, úgy az Eljárási Rendben meghatározott személy(ek) készfizető kezességvállalása a fedezeti körbe vonható (nem kötelező jellegű előírás),
 • hitelintézet által vállalt garancia esetén a Végső Kedvezményezettnek kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a garancia érvényességét a Kölcsön teljes futamideje alatt biztosítja (nem kell biztosítani, hogy a garancia lejárati idejének a kölcsönszerződés lejáratától számított 14. napig érvényesnek kell lennie),
 • az idegen vagy részben idegen tulajdonban álló Ingatlanon történő beruházások finanszírozhatóságának feltételei pontban a telekingatlan tulajdonosa(i) és a Végső Kedvezményezett közötti közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt szerződés feltételei közül törlésre került a rendes felmondás jogának kizárása,
 • az osztatlan közös tulajdonban álló Ingatlanon történő beruházások finanszírozhatóságának feltételei pontban a közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt, a közös tulajdon használatára vonatkozó szerződés feltételei közül törlésre került a rendes felmondás jogának kizárása,
 • idegen vagy részben idegen tulajdonban álló Ingatlanon történő beruházások finanszírozásakor földtulajdonos és a Végső Kedvezményezett által kötött, az Ingatlan (földrészlet, telek) használatát biztosító szerződést felmondása esetén amennyiben a Végső Kedvezményezett egyéb módon (jogszabályi rendelkezés, vagy teljes bizonyít erejű magánokirat) nem tudja igazolni legalább a futamidőre szóló használati jogát, akkor a Végső Kedvezményezett részére nyújtott Kölcsön azonnal, egy összegben történő előtörlesztése kötelező,
 • osztatlan közös tulajdonban álló Ingatlanon történő beruházások finanszírozásakor a közös tulajdon használatára vonatkozó szerződés felmondása esetén a Végső Kedvezményezett részére nyújtott Kölcsön azonnal, egy összegben történő előtörlesztése kötelező.

Az Eljárási Rend a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazandó, az Eljárási Rend „Általános Rendelkezések" 1. pontja alapján:

 • A már benyújtott, azonban még el nem bírált hitelkérelmek vonatkozásában minden esetben jelen Eljárási Rend szabályait kell alkalmazni. A Hitelkérelemben megjelölt feltételek (pl. biztosítékok) módosítása hiánypótlás vagy tisztázó kérdés keretében lehetséges, amelyre válaszul a Hiteligénylő nyilatkozni köteles a módosítási igényéről.
 • Amennyiben a Hiteligénylő hitelkérelme pozitívan került elbírálásra, azonban a szerződés megkötésére még nem került sor, akkor a Kölcsönszerződést az eredeti bírálatnak megfelelően lehet megkötni. A Hiteligénylő a Kölcsönszerződés megkötését követően kezdeményezheti annak módosítását, amelyre már a jelen Eljárási Rendben meghatározott (adott esetben kedvezőbb) feltételek alkalmazandók.
 • A korábbi Eljárási Rend alapján már megkötött Kölcsönszerződések esetében az Adós jogosult a Kölcsönszerződés módosítását kezdeményezni, amelyre már a jelen Eljárási Rendben meghatározott (adott esetben kedvezőbb) feltételek alkalmazandók.

Sajtószemle: Portfolio - 2017. július 27.

Várhatóan hat ponton változtatnák meg a korábban már kiírt, de gyenge pályázói érdeklődést generáló két megújuló energiás kombinált hiteles uniós pályázatot - jelezte a Miniszterelnökség a Világgazdaságnak. A könnyítésre azért van szükség, mert az összesen 103 milliárd forintos keretnek csak a tizedére érkezett eddig igény, ezért július 20-án mindkettőt felfüggesztette az illetékes hatóság az átdolgozás érdekében.

A teljes cikk itt olvasható >>>

Utoljára egy hónapja adtunk hírt a GINOP-2.1.2-8.1.4-16 "Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása kombinált hiteltermék keretében" pályázatra vonatkozóan, így adunk ismét egy nagyon gyors helyzetjelentést. A pályázatra 2017 március 1 óta lehet kérelmet benyújtani, a következő értékelési határnap augusztus 28. lesz. 

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 120 milliárd Ft,

 • amelyből a vissza nem térítendő támogatás: 80 milliárd Ft,
 • a visszatérítendő támogatás: 40 milliárd Ft.

A támogatott támogatási kérelmek várható száma tehát fenti számok alapján 160-1600 db.

A jelenlegi statisztikák alapján eddig 150 db pályázat érkezett be, összesen 37.915.181.232 Ft támogatási igénnyel:

Ha a fentiek alapján megcélozta a következő értékelési határnapot, fontos, hogy már most lásson neki a feladatnak, ez a típusú pályázat ugyanis hosszabb felkészülést igényel.

Rövid összefoglalónkat a pályázatról itt tudja letölteni: GINOP-2.1.2-8.1.4-16 - Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása kombinált hiteltermék keretében

Bármilyen hasonló pályázati kérdéssel kapcsolatban keressen bennünket bizalommal.

 

A Miniszterelnökség tájékoztatása szerint 2017. augusztus 14-től kezdetét veszi a hazai KKV-k versenyképességének javítását célul kitűző, a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Gyors növekedésű (gazella) vállalkozások komplex fejlesztéseinek támogatása" című (GINOP 1.2.7-17 kódszámú) felhíváshoz kapcsolódó előminősítési eljárás.

A GINOP 1.2.7-17 támogatási konstrukció a nagy növekedési potenciállal rendelkező feldolgozóipari mikro-, kis- és középvállalkozások komplex módon történő kapacitás bővítéseit támogatja, előnyben részesítve az Ipar 4.0 technológiai megoldások alkalmazásait. Kiemelt cél a termelőkapacitásuk és hatékonyságuk, ill. versenyképességük növelése, továbbá beszállítói tevékenységük bővítése és kiterjesztése.

A felhívás keretében összesen 33,57 milliárd forint támogatás kerül kihelyezésre 2017-2019 –es időszak folyamán.

A konstrukció keretén belül történő támogatás jogosultsági alapfeltétele, hogy a támogatást igénylő KKV az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. (www.ifka.hu) által lefolytatott előminősítési eljárás keretében megszerezett minősítő tanúsítvánnyal rendelkezzen.

Az előminősítés keretrendszerét bemutató dokumentum tanulmányozása lehetőséget ad a potenciális támogatást igénylőnek az előminősítésre való felkészülésre.

Az előminősítéshez szükséges dokumentáció beadására 2017.augusztus 14-től nyílik lehetőség az arra kialakított online felületen, melynek elérhetőségéről a későbbiekben adunk tájékoztatást.

A projekttervek minősítésére az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.-nek 30 nap áll rendelkezésre, amely további legfeljebb 10 nappal meghosszabbítható tisztázó kérdések szükségessége esetén.

A GINOP 1.2.7-17 kódszámú felhívásra a támogatási kérelmeket a Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság részére 2017. szeptember 14-től október 19-ig a felhívásban meghirdetettek szerint lehet benyújtani.

További kapcsolódó információ az alábbi hivatkozáson érhető el:

Információ az előminősítési keretrendszerről

A pályázat rövid tájékoztatóját pedig itt tudja megtekinteni: Gyors növekedésű (gazella) vállalkozások komplex fejlesztéseinek támogatása - GINOP 1.2.7-17

Sajtószemle: Portfolio - 2017. július 21.

Az uniós pályázatok tavaszi meghirdetési rohama után jelenleg 35 felhívásra lehet beadni támogatási igényeket a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban, amelyek teljes keretösszege több mint 850 milliárd forint. Néhánynál már a keretösszeg jelentős részére érkeztek be pályázatok, de számos olyan található alábbi összegzésünkben, amelyre még bőven van lekötetlen keret. Nem kell tehát aggódni, hogy lemaradnak a cégek a számukra kiírt sokféle forrásról, de azért érdemes résen lenni és az alábbi táblázatban található dátumokat fel kell jegyezni.

A teljes cikk itt olvasható >>>

Átmenetileg szüneteltetésre kerül a beadási lehetőség és módosul a GINOP-4.1.1-8.4.4-16 Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések támogatása kombinált hiteltermékkel és a VEKOP-5.1.1-5.1.2-16 Vállalkozások megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztéseinek támogatása a közép-magyarországi régióban kombinált hiteltermékkel című felhívás

A két említett felhívás esetében a beérkezett támogatási kérelmek tapasztalatai alapján az Irányító Hatóság a szakpolitikai felelőssel együttműködésben a felhívás tartalmi felülvizsgálatát kezdeményezi az adminisztrációs terhek csökkentése érdekében. A felülvizsgálat időtartamára a felhívás esetében a beadhatóság átmenetileg szüneteltetésre kerül 2017. július 20-án 14 órától.

A hatályos szabályozással összhangban támogatást igénylő, ha a támogatási kérelmet a módosítás előtti feltételekkel nyújtotta be, a felhívás módosítása miatt nem kerülhet kedvezőtlenebb helyzetbe azzal szemben, aki a támogatási kérelmet a módosított feltételeknek megfelelően nyújtotta be. A felhívás módosítása miatt a módosítás előtti feltételekkel benyújtott támogatási kérelmek esetében hiánypótlás keretében kerül majd korrekció elrendelésre.

A módosításokról és a beadás új időpontjáról közlemény ad majd tájékoztatást, kérem, hogy kövessék figyelemmel a www.palyazat.gov.hu oldalon megjelenő híreket.

Tájékoztatásként jelezzük, hogy a szünetelés nincs összefüggésben a keretek fogyásával

A szüneteltetésről szóló közleményeket itt tudja megtekinteni:

 

Ahogy már megszokhatták tőlünk, időről időre közzéteszzük az aktualizált pályázati menetrendet, amelyből látszanak a még nyitott pályázati konstrukciók, illetve a legfontosabb pályázati határidők. A közeljövőben a legnagyobb pályázati hullám egyértelműen a munkahelyi képzéseket támogató pályázatokat érinti majd, de nem szabad elfeledkezni a még nyitott energetikai, informatikai pályázatokról sem.

Íme a 2017. júliusi aktualizált menetrend:

Amennyiben a táblázatot nehezen tudja elolvasni, kattintson a képre, majd nagyítsa újabb kattintással teljes méretre.

Magyarország eddigi legnagyobb szállásfejlesztési támogatási konstrukcióját jelentették be július 3-án, hétfőn. A mintegy 300 milliárd forintos keretösszeggel induló Kisfaludy turisztikai fejlesztési program keretében többek között vidéki szálláshelyek fejlesztésére lehet pályázni 2030-ig.

A 300 milliárd forintos keretösszeg kizárólag hazai forrás, a vissza nem térítendő állami támogatás ebből 150 milliárd forint.

A Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Program legfontosabb eleme a vissza nem térítendő forrásokra épülő Kisfaludy Szállásfejlesztési Konstrukció, amelynek célja a turisztikai vonzerőkhöz kapcsolódó szálláshelyek, vagy a turisztikai vonzerők közelében található kereskedelmi szálláshelyek általános minőségének és szolgáltatási színvonalának emelése, indokolt esetben kapacitásának bővítése, kapacitáskihasználtságának javítása.

Az új támogatási konstrukciót az Magyar Turisztikai Ügynökség július 3-ától a hónap végégig társadalmi egyeztetésre bocsájtja és széleskörű szakmai konzultáció során kívánja véglegesíteni. A fejlesztési források igénylésére pedig már szeptember 1-jétől lehet majd benyújtani a támogatási igényeket.

A fejlesztések régiónként ütemezettek lesznek, elsőként a

 • Balaton,
 • Sopron-Fertő és
 • Tokaj, Felső-Tisza és Nyírség

térségében hirdetik meg a lehetőséget.

Pályázatot nyújthatnak be Magyarországon bejegyzett székhelyű vagy telephelyű gazdasági társaságok, vállalkozások (ideértve az ingatlankezelő, ingatlanbefektetési társaságokat is)

 • egyéni vállalkozások
 • költségvetési szervek és intézményeik és az általuk megbízott üzemeltető gazdasági társaságok
 • önkormányzatok és intézményeik
 • Magyarországon bejegyzett székhelyű vagy telephelyű nonprofit szervezetek
 • szövetkezetek
 • egyházi jogi személyek

Szálláshely fejlesztésére pályázhat

 • az ingatlan tulajdonosa, vagy
 • a szálláshely üzemeltetője.
BŐVEBBEN

Sajtószemle: Origo - 2017. július 3.

Magyarország eddigi legnagyobb szállásfejlesztési támogatási konstrukcióját jelentette be július 3-án Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter és Guller Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökség vezetője. A Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Program legfontosabb eleme a Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési Konstrukció. A vidéki szálláshelyek fejlesztésére 300 milliárd forint támogatás jut, a pályázatokat szeptember 1-jétől lehet majd benyújtani.

A teljes cikk itt olvasható >>>

Csaknem 5 hónapja zajlik az élelmiszeripari középvállalkozások fejlesztéseit célzó pályázat beadási szakasza, így érdemes áttekintenünk, hogyan is áll jelenleg a pályázat, annál is inkább, mert július 16. egy újabb értékelési határnapja lesz a pályázatnak.

Nos, a pályázat megnyitása óta 59 db pályázatot érkeztettek a Miniszterelnökségnél összesen kicsit több mint 45 milliárd forintnyi támogatási igénnyel. A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 100 milliárd Ft, amelyből a vissza nem térítendő támogatás keretösszege 50 milliárd Ft, a kölcsön keretösszege szintén 50 milliárd Ft.

Néhány szó magáról a pályázatról:

A pályázat célja, hogy vissza nem térítendő támogatás és visszatérítendő pénzügyi támogatás együttes biztosítása révén segítse az élelmiszeripari feldolgozó középvállalkozások fejlődését. A támogatott beruházásnak olyan kapacitásbővítést kell eredményeznie, amelyre tényleges piaci igény mutatkozik, illetve javítja a technológiai felkészültséget, versenyképességet és erőforrás-hatékonyságot.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 50.000.000 forint, maximum 750.000.000 forint.

Az igényelhető kölcsön összege minimum 50.000.001 Ft, maximum 2.000.000.000 Ft.

A pályázatra kérelmet nyújthatnak be azok a középvállalkozások:

 • amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt üzleti évvel és
 • amelyek esetében a projekt összköltsége nem haladja meg a legutolsó üzleti év értékesítés nettó árbevétel kétszeresét.
BŐVEBBEN

Sajtószemle: Portfolio - 2017. június 30.

Az elszámolható költségeken belül a projekt-előkészítés aránya 5 százalékról 7 százalékra nőtt, illetve ezzel együtt az elszámolhatóként megjelölt költségtípusokra vonatkozó összeg aránya pedig 12,5 százalékról 15,5 százalékra emelkedett - derül ki a Magyar Közlönyből. Ez azt jelenti, hogy a kormány valamelyest visszalépett a korábbi szigorból, mert az előző uniós ciklusban 16-45%-nyi részt engedett elszámolni, majd ezt drasztikusan maximum 12,5%-ra vágta és innen jött most az emelés. Új fejlemény, hogy a pénzügyi eszközök esetében 23,5 százalék az elszámolhatóként megjelölt költségtípusokra vonatkozó összeg aránya. Ezen fontos módosítások mellett még további pontosítások történtek az uniós pályázatokat szabályozó rendeletben.

A teljes cikk itt olvasható >>>

Ma újabb 752 céget hirdettek nyertesnek, így végre sok-sok hónap várakozás után elindulhatnak a beruházások. A most elnyert támogatásból több mint 121 milliárd forint összköltségű fejlesztések kezdődhetnek el.

Sajnos a mostani pályázati ciklus egyik általános jellemzője, hogy a pályázatokról több hónapos csúszással döntenek, így az is nagyon gyakran előfordul, hogy mire megítélik a támogatást, a vállalkozás már egészen máshol tart, megváltoznak a piaci igények, változik a technológiai háttér, vagy egyéb, például gazdasági, pénzügyi okból a korábban beadott beruházási terv már nem ideális stratégiai szempontból. Mi a teendő ilyenkor?

Nos, nagyon sokszor találkozunk azzal, hogy a cégvezetők nem, vagy csak félve kommunikálják az ilyen jellegű problémákat, inkább kisajtolják vállalkozásukból a lehetetlent, holott a legtöbb esetben könnyebb a megoldás, mint azt gondolná.

BŐVEBBEN

Néhány nappal a beadási szakasz megkezdése előtt jelent meg a közlemény, miszerint határozatlan időre elhalasztják a két – Budapest és Pest megyében megvalósuló – munkahelyi képzéseket támogató felhívást. A közlemény egészen pontosan így szól:

A Széchenyi 2020 keretében megjelent „Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára" című (VEKOP-8.5.2-17 kódszámú) és „Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis- és középvállalatok munkavállalói számára" című (VEKOP-8.5.3-17 kódszámú) felhívásokhoz kapcsolódóan nagyszámú ügyfélszolgálati megkeresés érkezett be.

Mindezek alapján az Irányító Hatóság a támogatási kérelmek beadhatóságának kezdeti határidejét elhalasztja a felhívások felülvizsgálata és pontosítása idejére. A módosításokról és a beadás új időpontjáról közlemény ad majd tájékoztatást, kérjük, kövessék figyelemmel a www.palyazat.gov.hu oldalon megjelenő híreket.

A módosítások megjelentetését követően az Irányító Hatóság megfelelő időt fog biztosítani a változások feldolgozására és a beadásra való felkészülésre a támogatást igénylők számára, mielőtt megnyílna a beadás lehetősége.

Sajtószemle: Portfolio - 2017. június 29.

Több mint egy évet kellett várni rá, de ma kihirdette az MFB, mely hitelintézetek nyithatják meg a második körben az újabb 200 MFB Pontot, amelyen keresztül a visszatérítendő EU-forrásokat is értékesítik. A Takarékbank, a B3 Takarék, az FHB és a Budapest Bank meglévő 442 MFB Pontja mellé az OTP Bank, az MKB Bank, a Gránit Bank és az NHB Bank nyithatja meg a következő 200 MFB Pontot. Az új konzorcium szereplői idén 60 milliárd forintot értékesítenének az EU-forrásokból.

A teljes cikk itt olvasható >>>

Módosult a Gyors növekedésű (gazella) vállalkozások komplex fejlesztéseinek támogatása című pályázat beadási szakasza az alábbiak szerint:

 • A támogatási kérelmek benyújtása 2017. szeptember 14-től 2017. október 19-ig és 2018. február 15-től 2018. március 15-ig lehetséges.
 • A Felhívásra beérkező támogatási kérelmek a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet alapján egyszerűsített kiválasztási eljárásrend alapján szakaszosan kerülnek elbírálásra, az alábbi értékelési szakaszok határnapjáig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

  • 2017. szeptember 14. – 2017. október 19.
  • 2018. február 15. – 2018. március 15.

Az első határnapig tehát még több mint 3 hónap áll a pályázók rendelkezésére, ugyanakkor a pályázat összetettsége miatt javasoljuk, hogy már most kezdje el a projekt szakmai előkészítését, ehhez – amennyiben igényli - természetesen mi is tudunk szakértő támogatást nyújtani..

Néhány szó magáról a pályázatról:

A pályázat célzottan a feldolgozóipari ágazatokban működő, fejlesztéseiket az Irinyi terv ágazataiban megvalósító, nagy növekedési potenciállal rendelkező beszállító vállalkozások komplex fejlesztéseihez nyújt támogatást, előnyben részesítve az Ipar 4.0 technológiai megoldásokat jelenleg, vagy a projekt megvalósulása révén alkalmazó vállalkozásokat.

A felhívásra kizárólag olyan projektjavaslatok nyújthatók be, amelyek a GINOP-1.1.4-16 kódszámú projekt keretében az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. által előzetesen minősítésre kerültek és „megfelelt" minősítést értek el.

Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be mikro-, kis-, és középvállalkozások, amelyek:

 • rendelkeznek legalább három lezárt üzleti évvel;
 • éves átlagos statisztikai állományi létszáma minimum 1 fő volt;
 • nagy növekedési potenciállal rendelkező vállalkozások (árbevétele 5%-ot meghaladóan nő);
 • nettó árbevétele, vagy bevétele 0,5 – 5 milliárd forint között volt;
 • az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. által előzetesen minősítésre kerültek;
 • beszállító KKV-k;
 • fejlesztési igénye az Irinyi Tervben meghatározott feldolgozóipari tevékenységekre irányul.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 25.000.000 Ft, maximum 500.000.000 Ft.

A támogatás maximális mértéke:

BŐVEBBEN

Legtöbb megyében július 31-vel zárul az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítésére kiírt pályázat, Fejér megyében egy mai módosítás következtében a határidő július 14-re változott.

A módosítás hűen tükrözi, amit a statisztikai adatok is láttatni engednek, azaz, hogy ez a pályázati konstrukció is jelentősen túligényelt. Bár fontos megjegyezni, hogy az adatok megyénként eltérő képet mutathatnak, összességében az eredetileg 126-253 pályázattal kalkulált keretre ezidáig 1035 pályázat érkezett.

 • Heves megye: 7-13 db keretre 51 db
 • Baranya megye: 1-10 db keretre 16 db
 • Jsz-Nagykun-Szolnok megye: 12-24 db keretre 94 db
 • Békés megye: 9-25 db keretre 66 db
 • Csongrád megye: 5 - 15 db keretre 51 db
 • Fejér megye: 4-20 db keretre 57 db
 • Komárom-Esztergom megye: 1-6 db keretre 36 db
 • Nógrád megye: 12-25 db keretre 101 db
 • Somogy megye: 18-20 db keretre 43 db
 • Vas megye: 10-15 db keretre 13 db
 • Borsod-Abaúj-Zemplén megye: 3-5 db keretre 109 db
 • Bács-Kiskun megye: 40-60 db keretre 46 db
 • Veszprém megye: 4-15 db keretre 39 db

Nem szabad azonban megijedni a statisztika láttán, ugyanis a pályázatokról az irányító hatóság szakaszos elbírálással dönt, azaz a határnapig beérkezett pályázatokat együttesen az értékelési szempontok alapján értékelik, éppen ezért a beadási sorrend csak másodlagos tényező.

BŐVEBBEN

Módosult mindkét - a Budapest és Pest megyében működő vállalkozások munkahelyi képzését támogató - pályázati felhívás.

A pályázatok kapcsán a legfontosabb módosítások a szakmai értékelési szempontokban történtek, illetve változott az egyes képzési típusok lehetséges aránya is. 

A módosításokról részletesen itt olvashat:

2017. március 8-án indult az újszerű infokommunikációs ötletek piaci termékké és szolgáltatássá fejlesztését, bevezetését és üzleti hasznosítását támogató felhívás beadása.

Az elmúlt csaknem 4 hónap alatt a pályázatra 45 db kérelem érkezett be összesen 2 milliárd forint támogatási igénnyel. A teljes rendelkezésre álló keret 10,1 milliárd forint, azaz a támogatási igény jelenleg 20% körül jár.

A pályázaton olyan IKT ágazatban tevékenykedő vállalkozások indulhatnak, amelyek:

 • mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülnek
 • rendelkeznek legalább két lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele, tovább
 • az alábbi TEÁOR’08 főtevékenységgel rendelkeznek és/vagy a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben az árbevételük legalább 50%-a infokommunikációs tevékenységből (lásd TEÁOR’08 lista alább) származott:
  • 2620 Számítógép, perifériás egység gyártása
  • 5821 Számítógépes játék kiadása
  • 5829 Egyéb szoftverkiadás
  • 6110 Vezetékes távközlés
  • 6120 Vezeték nélküli távközlés
  • 6130 Műholdas távközlés
  • 6190 Egyéb távközlés
  • 6201 Számítógépes programozás
  • 6202 Információtechnológiai szaktanácsadás
  • 6203 Számítógép-üzemeltetés
  • 6209 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
  • 6311 Adatfeldolgozási szolgáltatás
  • 6312 Világháló-portáli szolgáltatás
  • 6399 M.n.s. egyéb információs-szolgáltatás
 • éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt,
 • a kevésbé fejlett régiókban székhellyel, fiókteleppel vagy telephellyel rendelkeznek (és ott legalább egy fő állandó foglalkoztatottat legkésőbb a projekt megkezdésétől alkalmaznak)
 • Támogatási kérelem csak az alábbi (TEOR’08 lista) Fejlesztendő tevékenységre irányulhat:
  • 2620 Számítógép, perifériás egység gyártása
  • 5821 Számítógépes játék kiadása
  • 5829 Egyéb szoftverkiadás
  • 6110 Vezetékes távközlés
  • 6120 Vezeték nélküli távközlés
  • 6130 Műholdas távközlés
  • 6190 Egyéb távközlés
  • 6201 Számítógépes programozás
  • 6202 Információtechnológiai szaktanácsadás
  • 6203 Számítógép-üzemeltetés
  • 6209 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
  • 6311 Adatfeldolgozási szolgáltatás
  • 6312 Világháló-portáli szolgáltatás
  • 6399 M.n.s. egyéb információs-szolgáltatás

A vissza nem térítendő támogatás és a kölcsön egyidejű igénybevétele kötelező. A vissza nem térítendő támogatás mellett jelen konstrukció a piacinál jóval kedvezőbb feltételeket kínáló kölcsönt is biztosít.

BŐVEBBEN

Június 20-án jelent meg egy közlemény az e-beszerzés funkció használatára vonatkozó kötelezettség tekintetében, amely ugyan nehezen értelmezhető, azóta az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) is megerősítette, hogy a közleményben foglaltak értelmében az e-beszerzés funkció használata a továbbiakban nem kötelező, csak lehetőség a Kedvezményezettek számára.

BŐVEBBEN

Régóta nem készítettünk áttekintést a vidékfejlesztési pályázatokról, így most ezt kívánjuk pótolni az alábbi összesítő táblázattal, amely tartalmazza a jelenleg futó és hamarosan megjelenő agrár- és vidékfejlesztési pályázatokat.

Amennyiben a táblázatot nehezen tudja elolvasni, kattintson a képre, majd nagyítsa újabb kattintással teljes méretre.

Forrás: NAK

A pályázatokkal kapcsolatos kérdéseivel keressen bizalommal.

Megosztás

E-mail cím megadásHírlevél feliratkozás

Kérem, iratkozzon fel hírlevelünkre, melyben időben tájékoztatjuk a várható, megjelenő pályázati forrásokról!