Január 27-én nyílik a "Foglalkoztatásbővítés ösztönzése" pályázat

GINOP 5 3 12 19

Megjelent a GINOP-5.3.12-19 kódszámú "Foglalkoztatásbővítés ösztönzése" című pályázat felhívása, mely keretein belül mikro-, kis- és középvállalkozások igényelhetnek támogatást a foglalkoztatotti létszám növelésére.

A támogatási kérelmek benyújtása 2020. január 27-től 2020. június 1-ig  lehetséges. A felhívásra beérkező támogatási kérelmek egyszerűsített kiválasztási eljárásrend alapján, azaz a benyújtás sorrendjében kerülnek értékelésre a rendelkezésre álló keret erejéig.

A felhívásra az a KKV nyújthat be támogatási kérelmet, amely vállalja, hogy az adott 4 régió valamelyikében működő vagy újonnan létrehozott telephelyen legalább 3 fővel bővíti a foglalkoztatottak számát úgy, hogy annak az előző tizenkét hónap átlagos statisztikai állományi létszámához képest az érintett létesítményben és a vállalkozás által foglalkoztatottak számának nettó növekedését is kell eredményeznie.

A projekt keretében 8 és 90 millió forint közötti összegben igényelhető vissza nem térítendő támogatás, a támogatási intenzitás pedig maximum 70%-os lehet.

Lássuk a részleteket röviden:

A munkahelyteremtő pályázat kizárólag az ország azon négy régiójában érhető el, ahol a foglalkoztatási ráta az országos átlag alatti szinten volt 2017-ben: Észak-Alföld, Észak-Magyarország, Dél-Dunántúl, Dél-Alföld.

Nem támogatható a Közép-Magyarország (Budapest, illetve Pest megye), a Nyugat-Dunántúli, valamint a Közép-Dunántúli régiók területén megvalósuló fejlesztés.

Pályázók köre

A Felhívásra kizárólag azon vállalkozások nyújthatnak be támogatási kérelmet, amelyek:

 • a 651/2014/EU Rendelet I. Melléklete alapján mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülnek
 • rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámolóval), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, és
 • Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei, és
 • az éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt

Jogi forma szerint:

 • kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok és non-profit gazdasági társaságok (113 – Korlátolt felelősségű társaság, 114 – Részvénytársaság, 116 – Közkereseti társaság, 117 – Betéti társaság, 226 – Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe, 572 – Nonprofit korlátolt felelősségű társaság, 573 – Nonprofit részvénytársaság, 575 – Nonprofit közkereseti társaság, 576 – Nonprofit betéti társaság)
 • kettős könyvvitelt vezető egyéni cégek (228 – egyéni cég)
 • szövetkezetek (12-szövetkezet)

Nem nyújtható támogatás azon vállalkozásnak,

 • amelynek a saját tőkéje a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján negatív,
 • akinek, vagy amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján a saját tőkéje a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent,
 • amely a jelen felhívásra benyújtott támogatási kérelmében rögzített projektjének elszámolható összköltsége meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti mérlegfőösszegét,
 • amellyel szemben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), illetve az elődszervezete az APEH által indított végrehajtási eljárás van folyamatban a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában,
 • amely, ezen felhívás keretében már részesült támogatásban,
 • amely annak felhasználását import áru helyett hazai áru használatától teszik függővé,
 • amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező, Magyarországnak címzett határozatának nem tett eleget,
 • akinek támogatása az európai uniós jog megsértését eredményezné,
 • amely nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül,
 • felnőtt tematikájú (szexuális tartalmú, illetve 18 év feletti vendégkört kiszolgáló) szolgáltatást nyújt, vagy ahhoz kapcsolódó tevékenységet végez,
 • amelynek a legutolsó két lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója valamint az utolsó lezárt, teljes (365 napot jelentő) üzleti évi beszámoló közgyűlés, a http://ebeszamolo.im.gov.hu/ honlapon nem elérhető.

A támogatás mértéke, összege

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 8 millió Ft maximum 90 millió Ft.

A támogatás maximális mértéke támogatható tevékenységtől függően:

GINOP 5 3 12 intenzitás

Előleg igénylése

A felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt támogatás összegének legfeljebb 25%-a, de legfeljebb 22,5 millió forint mikro-, kis- és középvállalkozás, nonprofit gazdasági társaság kedvezményezett esetén.

Támogatható tevékenységek

A munkavállaló foglalkoztatása 24 hónapon keresztül a támogatási kérelemben meghatározott székhelyen vagy telephelyen olyan induló beruházás esetén lehetséges, amelyik

 • új létesítmény létrehozatalát vagy
 • egy meglévő létesítmény kapacitásának bővítését, vagy
 • egy meglévő létesítmény termékkínálatának a létesítményben addig nem gyártott termékekkel történő bővítését, vagy
 • egy meglévő létesítmény teljes termelési folyamatának alapvető megváltoztatását

eredményezi.

A pályázatban kizárólag személyi jellegű költség számolható el!

Elszámolható költségek

Jelen felhívás keretében az alábbi költségek tervezhetők, illetve számolhatók el:

Foglalkoztatás bővítéssel érintett munkavállalók foglalkoztatásának személyi jellegű költségei:

 • munkáltatónál felmerülő bérköltség (munkaviszony)
 • a hatályos jogszabályok szerinti, munkáltatót terhelő adók és járulékok, figyelemmel a szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvénykeretében igénybe vett adókedvezményre.

Vonatkozó feltételek:

 • A munkavállalók havi munkabérének a foglalkoztatás teljes időtartama alatt el kell érnie a szakképzetlen munkavállaló esetében a mindenkori minimálbért, szakképzett munkavállaló esetében a garantált bérminimumot, részmunkaidő esetén a garantált bérminimum arányos részét.
 • A támogatást igénylő az első pontban meghatározottnál magasabb fizetést is vállalhat, ebben az esetben a munkáltatónál felmerülő maximális – garantált bérminimum 1,5-szerese - támogatás feletti rész nem támogatott, azt saját forrásból kell biztosítania.
 • Az egy főre jutó támogatás maximális mértéke a meghatározott 2 teljes éves bérköltség maximum 70%-a kisvállalkozás esetén, maximum 60%-a középvállalkozás esetén. Támogatás szempontjából legfeljebb a garantált bérminimum másfélszerese vehető figyelembe.
 • Megváltozott munkaképességű munkavállaló esetében a munkavállaló által igazoltan rehabilitációra fordított órák bérköltsége elszámolható.
 • A projekt terhére elszámolt személyi jellegű ráfordítások kifizetésére kizárólag átutalással kerülhet sor.

Pályázat benyújtása

A támogatási kérelmek benyújtása előreláthatólag 2020. január 27. 12.00 óra és 2020. június 1. 12.00 óra között lehetséges.

Bővebb információ a pályázatról: GINOP-5.3.12-19 - Foglalkoztatásbővítés ösztönzése

Kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal, szakértőink sokéves szakmai tapasztalatával készségesen válaszolnak a pályázattal és a pályázással kapcsolatban felmerült valamennyi kérdésére.

Bujdosó Ilona
Bujdosó Ilona

A Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Karának nemzetközi gazdaság és gazdálkodás alapszakán végeztem 2011-ben, majd munka mellett tanulmányaimat nemzetközi pénzügy és kontrolling mesterképzési szakán folytattam. Ennek elvégzését követően 2015-ben szereztem mesterfokozatú diplomámat.

A Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökségnél kezdtem munkámat, ahol 4 éves tapasztalatra tettem szert elsősorban a hazai/nemzetközi innovációs és kutatás-fejlesztési projektek megvalósításában, a régió innovációs folyamatainak szerveződésében.

2014 ősze óta dolgozom a Vanessia Magyarország Kft-nél, ahol tanácsadóként nyújtok segítséget a cég partnerei számára.

Szakterületeim: kutatás-fejlesztés, innováció, gazdaságfejlesztés

 

ELÉRHETŐSÉGEIM:

 (+361) 319-2707/109 mellék    (+36 20) 400-4419    ilona[kukac]vanessia.hu

Új hozzászólás

Új hozzászóláshoz kérem, töltse ki az alábbi űrlapot. A *-gal jelölt mezők megadása kötelező.