Társadalmi egyeztetésen a KKV START INNOVÁCIÓ pályázat

2020-1.1.1-KKV START INNOVÁCIÓ

Elindult a „KKV START INNOVÁCIÓ" című (2020-1.1.1-KKV START kódszámú) felhívás tervezetének társadalmi egyeztetése. A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2020. március 1-ig várták, a pályázatok benyújtása előre láthatólag 2020 májusában várható.

Innovációs pályázatok esetében lényeges félreértés, hogy sokan a vállalati innovációs tevékenységek kapcsán csak tudományos találmányokra gondolnak. Pedig az újdonságnak nem feltétlenül kell tudományosan új dolognak, vagy korábban ismeretlennek lennie. A projekt eredményeként új vagy lényegesen módosított termék, eljárás, szolgáltatásnak kell létrejönnie, új vagy lényegesen módosított eljárás, technológia alkalmazására, piaci bevezetésére kerül sor, ideértve azokat a változásokat, amelyek csak adott ágazatban vagy adott szervezetnél minősülnek újdonságnak.

Lássuk a pályázat részleteit:

A pályázati felhívás jelenleg társadalmi egyeztetés alatt áll, a tényleges megjelenésig a felhívás változhat!

Pályázat célja

A Felhívás célja olyan mikro- és kisvállalkozások innovációs tevékenységének ösztönzése, amelyek egyéb forrás (NKFI, GINOP, VEKOP) terhére nem részesültek támogatásban. 

A vállalkozások az alábbi célokból választható innovációs projektjeikre kaphatnak támogatást:

 • humán erőforrás bevonásával a vállalkozásban innovációs folyamat(ok) elindulása megtörténik vagy
 • humán erőforrás bevonásával adaptív innovációs tevékenység történik, vagy
 • humán erőforrás bevonásával, legalább a vállalkozás szintjén újdonságnak tekinthető és üzletileg hasznosítható prototípus, termék, technológia vagy szolgáltatás kifejlesztésére irányul.

Pályázók köre

Jogi személyiségű mikro és kisvállalkozások, amelyek

 • 113, 114, 116, 117 vagy 141 GFO kóddal rendelkeznek,
 • kettős könyvvitelt vezetnek,
 • nem tartoznak a KATA hatálya alá,
 • 2018-as teljes (365 nap), lezárt üzleti évre vonatkozó jóváhagyott és közzétett beszámolóval és minimum 2 teljes lezárt üzleti évvel rendelkeznek,
 • 2018. évi, lezárt, teljes (365 nap) üzleti évre vonatkozó és közzétett éves beszámoló szerinti átlagos statisztikai állományi létszáma legalább 3 fő,
 • 2018. évi, lezárt, teljes (365 nap) üzleti évre vonatkozó és közzétett éves beszámoló szerinti saját tőkéje nem negatív,
 • NKFI Alap és/vagy GINOP és/vagy VEKOP Felhívásban megnevezett forrásainak terhére támogatásban még nem részesültek,
 • 2-5 oldalas üzleti terv alapján kiállított innovációs szakpolitikai támogató véleményével rendelkeznek.

Egyéb elvárások:

 • Összköltség nem lehet magasabb a 2018. évi, lezárt, teljes (365 nap) üzleti évre vonatkozó és közzétett éves beszámolója szerinti árbevételnél,
 • Támogatás összege nem lehet magasabb a támogatást igénylő 2018. évi, lezárt, teljes (365 nap) üzleti évre vonatkozó és közzétett éves beszámolója szerinti saját tőke összegénél.
 • A projektben 1 évre tervezhető átlagos személyi jellegű ráfordítás nem lehet magasabb a támogatást igénylő 2018. évi, lezárt, teljes (365 nap) üzleti évre vonatkozó és közzétett éves beszámolója szerinti személyi jellegű ráfordításának 200%-ánál.

Támogatható tevékenységek

Önállóan támogatható tevékenységek:

 • Innováció bevezetésére irányuló tevékenység
 • Adaptív innovációs tevékenység
 • Fejlesztési tevékenység
  Elszámolható költségek:
  • személyi jellegű ráfordítás
  • anyagköltség
  • külső szolgáltatás

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • Eszközbeszerzés
 • Immateriális javak beszerzése
 • Projekt koordinációs tevékenység

A támogatás mértéke, összege

A támogatás összege minimum 10 millió Ft, maximum 20 millió Ft.

A támogatás mértéke az összes elszámolható költség 60%-a. Előleg: legfeljebb a támogatási összeg 75%-a.

Az elszámolható költségek mértékére

 • Bérköltség – Kutató-fejlesztő munkatárs esetében maximum 1 000 000 Ft/fő/hó
 • Bérköltség – Technikus segédszemélyzet esetében 700 000 Ft/fő/hó
 • Koordinációs költség maximum 5%
 • A bérköltség, a személyi jellegű egyéb kifizetések és a bérjárulék együttesen minimum az elszámolható költség 50%-a kell legyen.

2020 111 KKVSTART finanszirozas

Kötelező vállalások

 • Foglalkoztatott megtartása: a támogatást igénylő vállalja, hogy a projekt fizikai befejezéséig a támogatást igénylő foglalkoztatottainak száma nem csökken a projekt kezdés időpontjában fennálló létszámhoz képest.
 • Új foglalkoztatott bevonása: a támogatást igénylő vállalja, hogy a projekt megkezdésétől számított legfeljebb 4 hónapon belül a projekt fizikai befejezéséig a támogatást igénylő foglalkoztatottainak száma növekszik a projekt kezdés időpontjában fennálló létszámhoz képest.

Foglalkoztatott a minimum napi 4 órában dolgozó BSC vagy MSC képesítésű alkalmazott vagy megbízási szerződéssel rendelkező BSC vagy MSC képesítésű a projekthez kapcsolódó szakirányú végzettséggel rendelkező személy, aki a projekt megvalósításában kutató-fejlesztő munkatársként vagy technikus segédszemélyzetként vesz részt.

Pályázat benyújtása

A támogatási kérelmek benyújtása várhatóan 2020. május 29. 12 óráig lesz lehetséges.

A támogatói döntés várható időpontja: 2020. III. negyedév.

Bővebb információ a pályázatról: 2020-1.1.1-KKV START - KKV START INNOVÁCIÓ

Kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal, szakértőink sokéves szakmai tapasztalatával készségesen válaszolnak a pályázattal és a pályázással kapcsolatban felmerült valamennyi kérdésére.

Bujdosó Ilona
Bujdosó Ilona

A Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Karának nemzetközi gazdaság és gazdálkodás alapszakán végeztem 2011-ben, majd munka mellett tanulmányaimat nemzetközi pénzügy és kontrolling mesterképzési szakán folytattam. Ennek elvégzését követően 2015-ben szereztem mesterfokozatú diplomámat.

A Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökségnél kezdtem munkámat, ahol 4 éves tapasztalatra tettem szert elsősorban a hazai/nemzetközi innovációs és kutatás-fejlesztési projektek megvalósításában, a régió innovációs folyamatainak szerveződésében.

2014 ősze óta dolgozom a Vanessia Magyarország Kft-nél, ahol tanácsadóként nyújtok segítséget a cég partnerei számára.

Szakterületeim: kutatás-fejlesztés, innováció, gazdaságfejlesztés

 

ELÉRHETŐSÉGEIM:

 (+361) 319-2707/109 mellék    (+36 20) 400-4419    ilona[kukac]vanessia.hu

Új hozzászólás

Új hozzászóláshoz kérem, töltse ki az alábbi űrlapot. A *-gal jelölt mezők megadása kötelező.