Megjelent a „Baromfi- és sertéstartó telepek járványvédelmi rendszereinek fejlesztése” elnevezésű felhívás

VP2-4.1.1.7-20 Baromfi- és sertéstartó telepek járványvédelmi rendszereinek fejlesztése

2020. március 27-én a Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Baromfi- és sertéstartó telepek járványvédelmi rendszereinek fejlesztése " című (VP2-4.1.1.7-20 kódszámú) felhívás.

A támogatási kérelmek benyújtására 2020. április 27. naptól 2022. április 26. napjáig van lehetőség. A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 2 milliárd Ft, az igényelhető támogatás projektenként maximum 30 millió forint

Lássuk röviden a pályázat feltételeit:

A PÁLYÁZAT CÉLJA

A Felhívás a járványügyi kockázatok által leginkább sújtott és a fejlesztésekkel leghatékonyabban védhető telepekkel rendelkező sertés és baromfi ágazat számára kínál támogatási lehetőséget. A különböző járványos állatbetegségek állattartó telepeken történő megjelenésének valószínűsége számos elérhető technológia alkalmazásával csökkenthető, a felhívás célja a járványos állatbetegségek állattartó telepeken történő megjelenésének csökkentése az elérhető technológiák beszerzésének és alkalmazásának támogatásával

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 2 Mrd Ft, melyből

 • a Felhívás 1. célterületének („Baromfitartó telepek járványvédelmi rendszereinek fejlesztése") keretében igénybe vehető keretösszeg 1 milliárd Ft:
 • a Felhívás 2. célterületének („Sertéstartó telepek járványvédelmi rendszereinek fejlesztése") keretében igénybe vehető keretösszeg szintén 1 milliárd Ft.

A támogatott projektek várható száma 200 – 250 db.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege - egyéni és kollektív projekt esetén is - maximum 30 millió forint.

A támogatás maximális mértéke

 • közép-magyarországi régióban (KMR) az összes elszámolható költség 40%-a,
 • a nem közép-magyarországi régióban (nem KMR) az összes elszámolható költség 50%-a.

A fiatal mezőgazdasági termelők által- és a kollektív módon végrehajtott projektek +10% támogatási intenzitásra jogosultak.

PÁLYÁZÓK KÖRE

Mezőgazdasági termelő, aki abban az esetben jogosult a támogatásra, amennyiben:

a) a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben, fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel rendelkezik.

 • A támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évének TERA kérelem alapján számolt, mezőgazdasági tevékenységből származó üzemméret.
 • Állattartással összefüggő üzemméret számítás alapja a NÉBIH által a támogatást igénylőhöz, mint tartóhoz nyilvántartásba vett tenyészetekben tartott állat lehet.

b) a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben - fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben – árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott

A támogatási kérelem benyújtására kollektív beruházás keretében is van lehetőség.

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

Önállóan támogatható tevékenységek:

1. Építéssel járó, a járványvédelemhez kapcsolódó tevékenységek

Állattartó telepi épületek, építmények építése, kialakítása, felújítása, átalakítása

 • Telepi fertőtlenítőkapu telepítése,
 • Telepi hulladéktároló kialakítása és korszerűsítése,
 • Kéz- és lábfertőtlenítő kialakítása a beléptetéshez,
 • Gumicsizma mosó kialakítása,
 • Telepi létesítmények összekötése zárt folyosóval, zárt állatmozgatási útvonalak kialakítása,
 • Kerítésrendszer kialakítása, korszerűsítése/fejlesztése,
 • Kerékfertőtlenítő medence kialakítása, korszerűsítése,
 • Eszközbeléptető helyiség kialakítása nagyobb eszközök, zsákos takarmány stb. fertőtlenítéssel megerősített beléptetése érdekében a kerítés vonalában,
 • Állatrakodó kialakítása a kerítés vonalában,
 • Állatrakodó kialakítása, lefedése, korszerűsítése.

2. Építéssel nem járó, a járványvédelemhez kapcsolódó eszközök, gépek beszerzése

Állatbetegségek kockázatát csökkentő eszközök, gépek beszerzése

 • Telepi hullaégető beszerzése,
 • Fertőtlenítő permetező, ózonos fertőtlenítő beszerzése,
 • Nagynyomású fertőtlenítő mosóberendezés beszerzése,
 • Seprőgép beszerzése,
 • Mosórobot beszerzése,
 • Eszközbeléptető doboz beszerzése,
 • Ködképző berendezés beszerzése,
 • UV (germicid) lámpák beszerzése,
 • Nyílászárók ellátása szúnyoghálóval és szabadba nyíló ajtókhoz légfüggöny beszerzése.

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

Kizárólag a fenti tevékenységekhez kapcsolódóan támogathatóak az alábbi tevékenységek

1. Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása

Kizárólag a felhívás keretében beszerezni vagy fejleszteni kívánt járványvédelmi rendszerek energiaellátását szolgálhatják:

 • Fűtési/hűtési energiaigény, használati melegvíz igény, villamos energia igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból. (napkollektorok alkalmazása, biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek telepítése, geotermikus energia használata, biogáz termelés, napelemes rendszer kialakítása, szélenergia felhasználása)

2. Projekt előkészítés

 • szakmai előkészítés

3. Mérnöki feladatok
4. Projektmenedzsment
5. Egyéb szolgáltatások
6. A telepen belül megvalósítandó, munkakörülményekhez kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztés

 • szociális épület építése a kerítés vonalában,
 • szociális épület kialakítása a fekete-fehér elv alapján,
 • kényszerzuhany rendszer kialakítása,
 • szociális célú öltöző konténer beszerzése, amely a kerítés vonalába telepíthető.

7. Telepi takarmánytárolás, és kezelés korszerűsítése

 • fix takarmánybehordó vonal kiépítése a kerítés vonalától az istállóig,
 • telepi takarmány higienizáló beszerzése,
 • takarmánykeverő épület kialakítása, fejlesztése,
 • mobil telepi takarmánykiosztó, takarmányszállító kocsi beszerzése,
 • takarmánytároló kialakítása, áttelepítése, mindkét esetben kizárólag a kerítés vonalában.

8. Vízkezelő-fertőtlenítő berendezés kialakítása
9. Karanténistálló kialakítása
10. Higiéniai sorompó kialakítása
11. telepi rágcsálómentesség elősegítése az épületek körüli kulé kavics borítással
12. Bálatakaró ponyva beszerzése (maximum 12 m * 25 m méretű)
13. Madárháló beszerzése

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • Tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése

MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMI ELVÁRÁSOK

 • 1. célterületen kizárólag baromfitartáshoz (házityúk, pulyka, kacsa, pézsmaréce, lúd, gyöngytyúk, fürj, húshasznosítású galamb, fácán, fogoly, strucc, emu) kapcsolódó projekt támogatható
 • 2. célterületen kizárólag sertéstartáshoz (házi sertés és vaddisznó) kapcsolódó projekt támogatható
 • A kedvezményezetteknek üzleti tervet kell benyújtania.
 • Engedély,- vagy bejelentés köteles építési tevékenység esetében a támogatási kérelemhez elegendő az engedélyezési eljárás megindítását igazoló dokumentumot, valamint a hatósághoz benyújtott építészeti-műszaki tervdokumentációt csatolni. Építéssel járó projekt esetén az adott szakterületre jogosultsággal rendelkező műszaki ellenőr alkalmazása, építési és felmérési napló vezetése kötelező.
 • Nem engedélyköteles építési tevékenység esetén csatolni szükséges a hatósági szolgáltatás iránti kérelem keretében megkért, az illetékes építésügyi hatóság által kiadott nyilatkozatot arról, hogy az építés nem engedélyköteles, valamint a hatósági szolgáltatás iránti kérelem mellékleteként benyújtott építészeti-műszaki tervdokumentációt.
 • A megvalósítandó megújuló energiaforrást hasznosító berendezés termelési kapacitása igazolhatóan legfeljebb annyi lehet, amennyi az adott járványvédelmi célú rendszer/eszköz/épület villamosenergia-, illetve hőenergia fogyasztásának kielégítéséhez elegendő. Ennek igazolásához a Magyar Mérnöki Kamara és/vagy a Magyar Építész Kamara névjegyzékében szereplő szakértő által igazolt villamos és/vagy hőenergia fogyasztási adatokat a támogatási kérelem mellékleteként be kell nyújtani. A villamos energia hálózatba történő értékesítése nem engedélyezett, kizárólag szigetüzemű rendszer telepítése támogatott.
 • Építési beruházás esetében a kérelem benyújtásakor hatályos Építési Normagyűjtemény (ÉNGY) alkalmazandó
 • Gépbeszerzés esetén a támogatást igénylő a támogatási kérelem mellékleteként köteles benyújtani három, egymástól független forgalmazótól származó, azonos műszaki paraméterekkel rendelkező gépre vonatkozó árajánlatot (benyújtási időpontjához képest legfeljebb két éve gyártott gépek)

KÖTELEZŐ VÁLLALÁSOK

Amennyiben a kedvezményezett munkavállalókat foglalkoztat, úgy vállalnia kell, hogy a fenntartási időszak alatt fenntartja a bázislétszámot. A bázislétszámot a benyújtást megelőző naptári év foglalkoztatotti átlaglétszáma adja. A foglalkoztatotti átlaglétszám kiszámításának módját a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) „Útmutató a munkaügy-statisztikai adatszolgáltatáshoz" című kiadványa tartalmazza.

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

A támogatási kérelmek benyújtására 2020. április 27. napjától 2022. április 26. napjáig van lehetőség.

Első értékelési határnap: 2020. május 11.

Bővebb információt a pályázatról rövid összefoglalónkban talál itt: VP2-4.1.1.7-20 - Baromfi- és sertéstartó telepek járványvédelmi rendszereinek fejlesztése

 

Bujdosó Ilona
Bujdosó Ilona

A Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Karának nemzetközi gazdaság és gazdálkodás alapszakán végeztem 2011-ben, majd munka mellett tanulmányaimat nemzetközi pénzügy és kontrolling mesterképzési szakán folytattam. Ennek elvégzését követően 2015-ben szereztem mesterfokozatú diplomámat.

A Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökségnél kezdtem munkámat, ahol 4 éves tapasztalatra tettem szert elsősorban a hazai/nemzetközi innovációs és kutatás-fejlesztési projektek megvalósításában, a régió innovációs folyamatainak szerveződésében.

2014 ősze óta dolgozom a Vanessia Magyarország Kft-nél, ahol tanácsadóként nyújtok segítséget a cég partnerei számára.

Szakterületeim: kutatás-fejlesztés, innováció, gazdaságfejlesztés

 

ELÉRHETŐSÉGEIM:

 (+361) 319-2707/109 mellék    (+36 20) 400-4419    ilona[kukac]vanessia.hu

Új hozzászólás

Új hozzászóláshoz kérem, töltse ki az alábbi űrlapot. A *-gal jelölt mezők megadása kötelező.