Felfüggesztésre kerül a vidéki turizmus fejlesztése pályázat! Január 26-ig még pályázhat.

Egy friss pályázati közlemény szerint a „Nem mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja – Vidéki turizmus fejlesztése" című (VP6-6.4.1-21 kódszámú) felhívás vonatkozásában, a keret kimerülésére tekintettel az Irányító Hatóság a támogatási kérelmek benyújtásának lehetőségét 2022. január 27. napján 00 órától felfüggeszti.

Mindez azt jelenti, hogy a Felhívás szerinti további beadási szakaszok törlésre kerülnek, tehát január 26-a éjfél a végső határidő a pályázatok benyújtására.

A pályázat célja a vidéki térségekben működő mikrovállalkozásnak minősülő mezőgazdasági termelők induló vagy már működő szálláshely szolgálttatói tevékenységeinek támogatása, kiemelten a 11 turisztikai térségben. A felhívás további célja a támogatásban részesülők által kialakított és működtetett turisztikai szolgáltatások továbbfejlesztése, valamint a jövedelemszerzés és a foglalkoztatás erősítése.

Lássuk a pályázat részleteit:

Keretösszeg: 50 mrd Ft;  Támogatási kérelmek várható száma: 800-1000 db

Támogatás összege és mértéke:

 • Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: maximum 100 000 000 forint
 • A támogatás maximális mértéke a fejlesztés helye szerinti településekre vonatkozóan:
  • A 290/2014 (XI.26.) Korm. rendelet szerint nem besorolható járásban lévő település esetén 50%
  • A 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet szerinti „kedvezményezett" járásban lévő településen 60%
  • A 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet szerinti „fejlesztendő" és „komplex programmal fejlesztendő" járásban lévő településen 70%

Megvalósítás időtartama: Legfeljebb 24 hónap

Támogatható tevékenységek és elszámolható költségek köre:

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenység:

 • Újonnan építendő szálláshely létesítése: olyan új épület építése, ami érvényes szálláshelyüzemeltetési engedéllyel rendelkező szálláshelyez nem kapcsolódik.
 • Újonnan kialakítandó szálláshely létesítése: olyan épület felújítása és/vagy bővítése, amely a támogatási kérelem benyújtásakor nem rendelkezik érvényes szálláshely-üzemeltetési engedéllyel.
 • Meglévő szálláshely épületének fejlesztése és/vagy bővítése: olyan épület fejlesztése és/vagy bővítése, amely a támogatási kérelem benyújtásakor érvényes szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkezik.
 • Meglévő szálláshely bővítése új épülettel: a támogatási kérelem benyújtásakor érvényes szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkező szálláshely bővítése: – új épület építése; – olyan épület fejlesztése és/vagy bővítése, amely a támogatási kérelem benyújtásakor érvényes szálláshely-üzemeltetési engedéllyel nem rendelkezik.

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenység

 • Tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • Kiegészítő turisztikai szolgáltatás elindításához és/vagy továbbfejlesztéséhez szükséges épület/ek vagy építmény/ek építése/felújítása/bővítése,
 • Kiegészítő turisztikai szolgáltatás elindításához és/vagy továbbfejlesztéséhez szükséges eszközök beszerzése
 • A szálláshelyhez közvetlenül kapcsolódó, telekhatáron belüli kiegészítő infrastruktúra pl.: út, járda, parkoló kialakítása, kertépítés megvalósítása.ű

  Az a) - c) pontokhoz kapcsolódó tevékenységekre támogatott költségek összesen nem haladhatják meg a 30 millió forintot.
 • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák kialakítása a projekt által érintett épület tekintetében
 • Száláshely építés/bővítéshez kapcsolódó eszközbeszerzés (pl.: szobák és közös helyiségek berendezési tárgyai)
 • Projekt-előkészítés, terület-előkészítés, műszaki ellenőri szolgáltatás igénybevétele, könyvvizsgálói szolgáltatás igénybevétele, projektmenedzsment – max. a projekt összköltség 5%-a
  • közbeszerzési eljárások lefolytatása - max. a projekt összköltség 1%-a
  • tájékoztatás, nyilvánosság - max. a projekt összköltség 0,5%-a
  • könyvvizsgálat - max. a projekt összköltség 0,5%-a
  • projektmenedzsment - max. a projekt összköltség 2,5%-a
  • műszaki ellenőri szolgáltatás - max. a projekt összköltség 1%-a
 • Ingatlan vásárlása – max. a projekt összköltség 2%-a
 • Számítástechnikai eszközök és digitális okmányolvasók beszerzése – max. 1 000 000 Ft. értékhatárig
 • Vagyonvédelmet célzó beruházások pl. kerítés, kamerarendszer stb. kialakítása, beszerzése, üzembe helyezése
 • Immateriális javak beszerzése – max. 1 000 000 Ft. értékhatárig
 • A szálláshely-szolgáltatáshoz kapcsolódó főzőkonyha, tálalókonya, melegítőkonyha, étterem, étkezőhelyiség bővítése, felújítása, kialakítása, építése.

A projekt területi korlátozása:

 • A projektek megvalósítására a Vidékfejlesztési Program szerinti vidéki térségekben található, 10.000 fő alatti településeken vagy tanyás települések külterületeinek.
 • Nem támogathatóak Budapest és a budapesti agglomerációhoz tartozó településeken végrehajtott beruházások.
 • A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet parti és partközeli településeinek jegyzékében nem szereplő településeken, valamint a természetes gyógytényezőkről szóló külön jogszabály alapján törzskönyvezett gyógyhelyek kivételével az 5000 fő alatti településeken, vagy a 100 fő/km2 népsűrűség alatti területeken van lehetőség.

Pályázók köre:

Vidéki térségekben működő mikrovállalkozásnak minősülő mezőgazdasági termelő (beleértve az őstermelőket), aki/amely együttesen megfelel az alábbi feltételeknek:

 • székhelye / telephelye (őstermelők esetén lakóhelye/tartózkodási helye) legalább a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban vidéki térségekben elhelyezkedő településen (Felhívás 3. számú melléklet) van;
 • igazolja, hogy árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott.

Az őstermelők a vidéki térségekben működő mezőgazdasági termelőnek minősül.

Előleg: A megítélt támogatás max. 50 %-a.

Biztosíték: Kizárólag előleg igénylése esetén kell az előleg összegével megegyező összegű biztosítékot nyújtani.

Egyéb elvárások:

 • Újonnan építendő/kialakítandó száláshely létesítése esetén a fenntartási időszakban évente legalább igazoltan 100 napos nyitva tartással kell üzemelnie.
 • Meglévő szálláshely fejlesztése vagy bővítése/bővítése új épülettel a projekt eredményeként működő szálláshelyhez kapcsolódó vendégéjszakák számának a projekt megvalósítását követő fenntartási időszak első teljes lezárt üzleti évétől kezdődően a fenntartási időszak végéig 10 %-kal meg kell haladnia a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó teljes, vagy nem teljes lezárt üzleti évben mért értéket.
 • Falusi száláshely fejlesztése esetén a támogatást igénylő vállalja a Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége által kiállított 4 napraforgós minősítést tartalmazó Minősítő Bizonyítvány megszerzését.

A támogatási kérelem benyújtásának végső határideje és módja:

 • 2022. január 12. – 2022. január 26.

A pályázattal kapcsolatban természetesen keressenek bennünket bizalommal.

Pólyik Viola
Pólyik Viola

A Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Karának gazdálkodási és menedzsment alapszakán végeztem 2009-ben, majd munka mellett tanulmányaimat a Debreceni Egyetem nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterképzési szakán folytattam. Ennek elvégzését követően 2012-ben szereztem mesterfokozatú diplomámat.

2010 óta dolgozom a Vanessia Kft-nél. Kezdetben projektmenedzserként a nyertes pályázatokat kezeltem, de az elmúlt évek alatt pályázatírói tapasztalatokat is szereztem, melynek segítségével a pályázati tanácsadás és értékesítés vált a legfőbb feladatommá. Szeretek emberekkel dolgozni, így a legnagyobb öröm, amikor kollégáimmal és az ügyfelekkel konstruktívan együttműködve, közösen járulunk hozzá a fejlesztési célok eléréséhez.

2015 Január óta vezetem debreceni irodánkat, mely pozíció számtalan kihívást és új feladatok ellátását jelenti számomra.

ELÉRHETŐSÉGEIM:

 (+36 52) 953-017        (+36 20) 400-4412       viola[kukac]vanessia.hu

 

Új hozzászólás

Új hozzászóláshoz kérem, töltse ki az alábbi űrlapot. A *-gal jelölt mezők megadása kötelező.