Mit kell tudni az Új Vidékfejlesztési Programról?

vidékfejlesztési program 1

Közel 1 éves egyeztetés után, Brüsszel végre elfogadta a mezőgazdasági pályázatok keretprogramját jelentő Vidékfejlesztési Programot, így várhatóan ősszel megjelennek az első agrárpályázatok kiírásai.

Tekintsük át ezért mi is, melyek az új Vidékfejlesztési Program sarkalatos pontjai, milyen változásokra érdemes felkészülni a 2014-2020 közötti agrárpályázatok kapcsán.

Az elfogadott Vidékfejlesztési Program legnagyobb eredménye, hogy a nagygazdaságok helyett a kis és közepes vállalkozások, családi gazdaságok fejlesztését helyezi a középpontba, azaz a beruházásokra fordítható támogatás 80%-át az új időszakban már ezek a kis és közepes vállalkozások fogják kapni, megtörve ezzel a nagyüzemek támogatás-koncentrációját.

Az új 2014-2020-as Vidékfejlesztési Program középpontjában az olyan munkaigényes ágazatok állnak, mint a kertészetek, állattenyésztők, valamint az élelmiszer-feldolgozással foglalkozó vállalkozások. Ezen tevékenységek fejlesztésére több mint 800 milliárd forint áll a pályázók rendelkezésére a Vidékfejlesztési Programon belül.

A magyarországi vidékfejlesztési program (VP), amelyet az Európai Bizottság tehát hivatalosan 2015. augusztus 10-én fogadott el, 4,2 milliárd EUR összegű közpénz felhasználásának mikéntjét határozza meg a 2014–2020 közötti hétéves időszak vonatkozásában.

A vidékfejlesztési program 6 vidékfejlesztési prioritás keretében biztosít támogatást, különös hangsúlyt fektetve a mezőgazdasághoz és az erdészethez kapcsolódó ökoszisztémák helyreállítására, megóvására és fejlesztésére, illetve a társadalmi befogadás előmozdítására, a szegénység csökkentésére és a gazdasági fejlődésre a vidéki területeken, valamint az élelmiszerláncok szervezésének előmozdítására és a kockázatkezelésre a mezőgazdasági ágazatban.

A VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM TÁMOGATANDÓ PRIORITÁSAI:

  • Tudásátadás és innováció ösztönzése a mezőgazdaságban, az erdészetben és a vidéki térségekben;
  • A mezőgazdaság versenyképességének, és életképességének fokozása, innovatív mezőgazdasági technológiák és fenntartható erdőgazdálkodás biztosítása;
  • Élelmiszerláncok szervezésének előmozdítása, beleértve a feldolgozást és a mezőgazdasági termékek marketingjét, továbbá állatjólét és kockázatkezelés a mezőgazdaságban;
  • A mezőgazdasággal és az erdészettel kapcsolatos ökoszisztémák helyreállítása, megőrzése és javítása;
  • Az erőforrás-hatékonyság előmozdítása és az áttérés támogatása az alacsony szén-dioxid kibocsátású, valamint az éghajlatváltozáshoz alkalmazkodó gazdaságra a mezőgazdasági, élelmiszeripari és erdészeti ágazatokban;
  • A társadalmi befogadás előmozdítása, a szegénység csökkentése és a gazdasági fejlődés a vidéki területeken.

Minden egyes vidékfejlesztési prioritás több úgynevezett intézkedési területre bomlik. A vidékfejlesztési programokban a tagállamoknak, illetve a régióknak – az adott program célterületén felmerülő szükségletek elemzése alapján – számszerűsített célokat kell meghatározniuk az egyes intézkedési területekre vonatkozóan. Ezek után meg kell határozniuk, milyen intézkedésekkel kívánják e célokat megvalósítani, és milyen összegű finanszírozást irányoznak elő az egyes intézkedésekre.

1. PRIORITÁS: A TUDÁSTRANSZFER ÉS AZ INNOVÁCIÓ A MEZŐGAZDASÁGBAN, AZ ERDÉSZETBEN ÉS A VIDÉKI TÉRSÉGEKBEN

A tudástranszfer a képzést, a tájékoztatási tevékenységeket, az csereprogramokat és üzemlátogatásokat, a tanácsadást és a tanácsadók képzését fedi. Összességében 46 600 résztvevő fogja hasznát látni a vidékfejlesztési program által támogatott képzéseknek.

Az innováció elősegítése érdekében 2014-2020 között 470 projekt támogatására kerül sor a mezőgazdaság, az élelmiszeripari és az erdőgazdálkodási ágazat, valamint a kutatás és innováció közötti kapcsolat erősítése terén, ezek közül 70-nek a támogatása az európai innovációs partnerség keretében történik.

2. PRIORITÁS: A MEZŐGAZDASÁGI ÁGAZAT VERSENYKÉPESSÉGE ÉS FENNTARTHATÓ ERDŐGAZDÁLKODÁS

Tekintettel a mezőgazdasági termelők öregedő populációjára és a mezőgazdasági üzemek kis méretére Magyarországon, a vidékfejlesztési program 3000 fiatal mezőgazdasági termelő számára a vállalkozás beindításához, valamint további 3000 kis mezőgazdasági üzem fejlesztéséhez nyújt támogatást.

A 4800 fennálló és versenyképes mezőgazdasági üzembe történő beruházások, illetve ezek modernizációja szintén részét képezi a programnak, egyértelműen az állattenyésztésre és a kertészeti ágazatra, valamint a fiatal mezőgazdasági termelőkre koncentrálva.

3. PRIORITÁS: ÉLELMISZERLÁNC SZERVEZÉS, BELEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT A MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKEK FELDOLGOZÁSÁT ÉS FORGALMAZÁSÁT, AZ ÁLLATJÓLÉTET ÉS A MEZŐGAZDASÁG TERÉN ALKALMAZOTT KOCKÁZATKEZELÉST

E prioritás keretében Magyarország 5500 olyan projektet támogat, amely a feldolgozás és a marketing fejlesztésére irányul.
Összesen 4000 mezőgazdasági üzemet egyesítő 200 termelői csoport létrehozásának támogatása révén javulni fog a mezőgazdasági termelők piaci pozíciója. A vidékfejlesztési program keretében Magyarország első alkalommal nyújt támogatást a minőségi termelés számára.

Magyarország emellett kockázatkezelési eszközöket is bevezet. A már támogatott preventív beruházási fellépésekhez biztosítási díjak és jövedelemstabilizáló támogatások csatlakoznak.

4. PRIORITÁS: A MEZŐGAZDASÁGGAL ÉS AZ ERDÉSZETTEL ÖSSZEFÜGGŐ ÖKOSZISZTÉMÁK ÁLLAPOTÁNAK HELYREÁLLÍTÁSA, MEGŐRZÉSE ÉS JAVÍTÁSA

E prioritás keretében Magyarország célzott beavatkozásokat végez a belvízzel és aszállyal sújtott területeken, illetve a jelentős természeti értéket képviselő területeken. A mezőgazdasági területek körülbelül 11,5%-a, illetve az erdők 6,4%-a fog biodiverzitást támogató valamint vízgazdálkodást és talajgazdálkodást javító gazdálkodási szerződések hatálya alá tartozni.

Az előirányzott EMVA-összeg körülbelül 26%-át a mezőgazdasági termelők részére annak alapján nyújtott területalapú kifizetésekre fordítják, hogy környezet-/éghajlatbarát földgazdálkodási gyakorlatokat folytatnak, beleértve a biogazdálkodást, a természeti hátrányokkal rendelkező területek támogatását és a Natura 2000 gazdálkodás alá eső területek támogatását.

Több mint 111 000 hektár mezőgazdasági terület részesül a biogazdálkodásra való áttérést vagy annak fenntartását célzó támogatásban.

5. PRIORITÁS: ERŐFORRÁS-HATÉKONYSÁG ÉS ÉGHAJLAT

Magyarország egyértelműen középpontba helyezi az energiahatékonysággal kapcsolatos beruházásokat a mezőgazdasági és élelmiszer-feldolgozóipari ágazatokban és 2600 projektet tervez támogatni.

A már létező vízgazdálkodási rendszerek hatékonyságát szintén javítani fogják 6000 hektár mezőgazdasági területen.

E prioritás keretében a vidékfejlesztési program a szénmegkötést elsődlegesen az erdőtelepítést, az agrár-erdészeti rendszereket, az erdőkárok megelőzését és helyreállítását, az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti értékének növelését, valamint ezek megőrzését célzó támogatások révén kívánja elérni, környezet- és éghajlatbarát erdővédelmi szolgáltatások ösztönzésével is.

A vidékfejlesztési program emellett az üvegházhatású gázok és az ammónia kibocsátásának csökkentésére irányul, a trágyatárolásba való beruházások révén.

6. PRIORITÁS: TÁRSADALMI BEFOGADÁS ÉS HELYI FEJLESZTÉS A VIDÉKI TÉRSÉGEKBEN

A magyar vidékfejlesztési program kiegészíti az egyéb uniós fellépéseket a vidéki térségekben. A program támogatja a mezőgazdasági termelő tevékenységeinek diverzifikációját, illetve javítja a helyi szolgáltatásokhoz való hozzáférést (helyi piacok, szociális vállalkozások, másodrendű utak, tanyák).

A vidékfejlesztési program emellett támogatja a kicsi és nagyon kicsi falvak alapvető szolgáltatásainak fejlesztését a 2000 lakosnál kevesebbel rendelkező községek szennyvízkezelése, illetve az 1000 lakosnál kevesebbel rendelkező községek multifunkcionális közösségi tereinek kialakítása révén.
A helyi fejlesztési stratégiákat a LEADER helyi akciócsoportok révén hajtják végre, és azok a vidéki lakosság 68%-át fogják lefedni. Az e prioritás alatt programozott műveletek eredményeként 4500 új munkahely jön létre, és a vidéki lakosság 68%-a részesül jobb szolgáltatásokban.

A LEGFONTOSABB INTÉZKEDÉSEK 2014 - 2020 KÖZÖTT:

vidékfejlesztési program 2014-2020

A Vidékfejlesztési Program előnyben részesíti az olyan magas hozzáadott értéket és új munkahelyeket teremtő ágazatok támogatását, mint a zöldség- és gyümölcstermesztés, az állattenyésztés és az élelmiszeripar.

A fiatal gazdálkodók kiemelt célcsoportjai a programnak. Elkülönített forrásokkal, nagyobb támogatási intenzitással és külön tematikus alprogram keretében segíti a képzett, ifjú gazdákat a kormány: új agrárvállalkozás létrehozására 122 millió euró, mezőgazdasági beruházásokra elkülönítetten 130 millió euró áll 2020-ig a fiatal gazdák rendelkezésére.

Vidékfejlesztési Program 2014-2020

Fontos újdonság, hogy a borágazat fejlődését, a borászat versenyképességének erősítését elkülönített forrás fogja segíteni a programon belül, vagyis nem kell az élelmiszeripar egyéb ágazataival versenyezniük a fejlesztési forrásokért. Ennek kerete mintegy 20 milliárd forint lesz.

A 2007-2013-as időszakhoz képest további jelentős változás az új, egységes rendszerhez illeszkedő, pályázóbarát eljárásrend, az egyszerűsített támogatástípusok bevezetése és az egyszerűsített elbírálás.

Jelentős új eleme emellett a vidékfejlesztési programnak, hogy immáron lehetőség lesz a beruházási jellegű pályázatok megvalósításához előleg igénylésére. Ezzel azokat is segíteni tudjuk, akik hitelképesség és kezdőtőke hiányában nem tudtak pályázni a korábbi időszakban.

Új hozzászólás

Új hozzászóláshoz kérem, töltse ki az alábbi űrlapot. A *-gal jelölt mezők megadása kötelező.

https://www.high-endrolex.com/33