Tőlünk kérdezték a falusi szálláshely-, és turisztikai szolgáltatások fejlesztésére kiírt pályázat kapcsán

Az elmúlt hetekben is számos kérdést kaptunk a VP6-6.4.1–16 azonosítószámú „A nem mezőgazdasági célú tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása" című pályázat vonatkozásában. Hogy segítsük a felkészülésüket, íme az újabb kérdéscsokor és az azokra adott válaszaink:

1. Olyan őstermelő indulhat-e jelen pályázaton, akinek a tavalyi évben nem keletkezett árbevétele?

Amennyiben a pályázni kívánt őstermelő nem rendelkezett mezőgazdasági árbevétellel a támogatási kérelem benyújtását megelőző, ill. az azt megelőző évben támogatás igénylésre nem jogosult.

2. Nyugdíjas őstermelő indulhat-e a pályázaton?

A Felhívás alapján támogatási kérelmet működő mikrovállalkozások nyújthatnak be.

A Felhívás 1. sz melléklete tartalmazza a mikrovállalkozás fogalmát, mely szerint: "mikrovállalkozás: a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. Törvény 3.§ (3) bekezdése szerinti vállalkozás. Jelen felhívás esetében az Őstermelők mikrovállalkozásnak minősülnek."

Amennyiben viszont a kedvezményezett őstermelő, abban az esetben legkésőbb az utolsó kifizetési kérelem benyújtásáig köteles az új egyéni vállalkozást befejezetten megalapítani és tevékenységét bejelenteni.

3. Férj és feleség közös őstermelői igazolvánnyal rendelkezik. A közös őstermelői igazolvány a férj nevére szól, az értékesítési betétlapon fel van tüntetve a felesége is, mivel az őstermelői tevékenységet együtt végzik és ebből származó bevételükből 50-50%-ban részesülnek. Ebben az esetben a feleség lehet-e a pályázó?

A mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 436/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése kimondja:

„2. § (2) A közös őstermelői tevékenységet folytató családtagok közös őstermelői igazolványát (a továbbiakban: közös igazolvány) annak a családtagnak a nevére kell kiállítani, akit az Szja. tv. 78/A. § (2) bekezdése szerinti együttes nyilatkozatban egybehangzóan megneveztek. A közös őstermelői tevékenységet folytató családtagok együttesen egy közös igazolvánnyal rendelkeznek."

Fentiek értelmében a közös őstermelői igazolványban szereplő személy jogosult pályázatot benyújtani.

4. Mezőgazdasági árbevételbe beleszámítandó a földalapú támogatás?

Az árbevétel számítás módszerét a Felhívás 8. számú melléklete tartalmazza, melynek alapján a területalapú támogatás nem minősül mezőgazdasági tevékenységből származó árbevételnek.

5. Az őstermelő támogatás elnyerése esetén a nem mezőgazdasági jövedelemtermelő tevékenységre való tekintettel tevékenységét köteles átalakítani legalább egyéni vállalkozó vagy más vállalkozási formájúvá. Milyen szabályok, kikötések vonatkoznak a támogatást igénylőre vonatkozóan? Pl. ügyvezetővé kell válnia, többségi tulajdonlás kötelező-e stb

A Felhívás nem tartalmaz arra vonatkozóan előírást, hogy a támogatást igénylőnek vezető tisztségviselővé kell válnia illetve többségi tulajdonnal kell-e rendelkeznie.

6. A „Balaton Kiemelt Térség Integrált Területi Program" településeinek kivételével is lehet egyéb szálláshelyet vagy csak falusi szálláshelyet lehet létrehozni?

A Felhívás 3.6.1-es, A projekt területi korlátozása megnevezésű pontja alapján:

"A projektek megvalósítására a Vidékfejlesztési Program szerinti vidéki térségekben található településeken (3.,4.,vagy 10. számú melléklet) van lehetőség.

Amennyiben a projekt keretében falusi szálláshely létesítése vagy fejlesztése, kialakítása valósul meg, nem támogathatók a „Balaton Kiemelt Térség Integrált Területi Program" földrajzi területét jelentő településeken megvalósuló fejlesztések. A „Balaton Kiemelt Térség Integrált Területi Program" településeinek listáját a felhívás 10. számú melléklete tartalmazza.

Amennyiben a projekt a „Balaton Kiemelt Térség Integrált Területi Program" földrajzi területét jelentő településeken kerülne megvalósításra, abban az esetben kizárólag egyéb szálláshely kialakítása és fejlesztése támogatható. A „Balaton Kiemelt Térség Integrált Területi Program" településeinek listáját a felhívás 10. számú melléklete tartalmazza."

A fentiek alapján a 10. számú mellékletben nevesített településeken túl az 5000 fő feletti lakosságszámú települések esetében is támogatható egyéb szálláshely létesítése és fejlesztése.

7. A támogatást igénylő köteles csatolni: a 290/2014. (XI.26.) Korm. rendelet 3.§ alapján a megyei közgyűlések által kijelölt kedvezményezett járások megállapítását igazoló dokumentumot (amennyiben releváns); Ez pontosan milyen dokumentumot jelent?

A 290/2014. (XI.26.) Korm. rendelet 3.§ alapján a megyei közgyűlések további kedvezményezett járások kijelöléséről döntenek. Az erről szóló igazolás benyújtását írja elő a felhívás hivatkozott szakasza, amennyiben az a megvalósulási hely szerinti település vonatkozásában releváns.

8. A projekt keretében továbbfejleszthető-e meglévő szálláshely úgy, hogy a szomszéd telek kerül megvásárlásra és új épület létesítésével újabb 4 szoba kerül kialakításra. Különböző helyrajzi számokon megvalósuló projektelemek így gazdasági értelemben összefüggnek, és egységes projektet alkotnak. Az lenne a kérdésem, hogy ez így megfelel a pályázat feltételeinek?

Meglévő szálláshely esetében a szálláshely férőhely kapacitásának növelése/bővítése kizárólag a szálláshely ingatlanán valósulhat meg. Lehetősége van azonban új falusi, vagy egyéb szálláshely kialakítására is.

9. A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet (10. számú mellékletben nevesített településen) területén valósul meg, kizárólag csak egyéb szálláshelyhez kapcsolódó fejlesztés támogatható, vagy vendéglátáshoz kapcsolódó turisztikai attrakciók fejlesztése is támogatható Balaton Kiemelt Üdülőkörzetében?

Amennyiben a fejlesztés a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet (10. számú mellékletben nevesített településen) területén valósul meg vendéglátáshoz kapcsolódó fejlesztés kizárólag önállóan nem támogatható tevékenységnek minősül.

10. A nem mezőgazdasági tevékenységhez kapcsolódóan falusi termékbemutatását ehhez a tevékenység elindításához szükséges bemutató tér fejlesztését, kialakítását tervezem. A kérdésem az lenne, hogy a falusi termékek elkészítésének folyamatát is helyben be kell mutatni a bemutatótéren vagy elegendő már a végterméket?

„A felhívás 11. számú mellékletében felsorolt listában szereplő nem mezőgazdasági termék- , szolgáltatás- és technológiafejlesztés, a tevékenység elindításához vagy továbbfejelsztéséhez szükséges műhely vagy bemutató tér kialakítása, fejlesztése, interaktív bemutatók tartásához szükséges fejlesztések, árusító helyek/csatornák kialakítása, fejlesztése (kivéve kizárólag mezőgazdasági és Annex 1 feldolgozott termékeket árusító bolt, mozgó bolt)." Ennek keretében tehát a bemutató tér kialakítása támogatható, nem szükséges, hogy egyidejűleg műhely kialakítása, fejlesztése is történjen a pályázat keretében.

11. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységként, kiegészítő szolgáltatásfejlesztés nyári konyha kialakítása valósulna meg, ezekhez kapcsolódó költségek elszámolható költségek?

A Felhívás 3.1.2.2. választható, önállóan nem támogatható tevékenységek pont alapján:

  • a 3.1.1.1. a) és b) pontjához kapcsolódó, kiegészítő szolgáltatásfejlesztés (pl. étkeztetéshez szükséges tálaló-, melegítő-, főzőkonyha fejlesztése, kialakítása; étkező helyiség felújítása, férőhely bővítése; étkezőbútorok beszerzése);

Fentiek alapján nyári konyha kialakítása nem támogatható, kizárólag továbbfejlesztésére igényelhető támogatás. Étkezőhelyiségek továbbfejlesztése esetén eszközbeszerzés, illetve építési tevékenység támogatható.

Pólyik Viola
Pólyik Viola

A Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Karának gazdálkodási és menedzsment alapszakán végeztem 2009-ben, majd munka mellett tanulmányaimat a Debreceni Egyetem nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterképzési szakán folytattam. Ennek elvégzését követően 2012-ben szereztem mesterfokozatú diplomámat.

2010 óta dolgozom a Vanessia Kft-nél. Kezdetben projektmenedzserként a nyertes pályázatokat kezeltem, de az elmúlt évek alatt pályázatírói tapasztalatokat is szereztem, melynek segítségével a pályázati tanácsadás és értékesítés vált a legfőbb feladatommá. Szeretek emberekkel dolgozni, így a legnagyobb öröm, amikor kollégáimmal és az ügyfelekkel konstruktívan együttműködve, közösen járulunk hozzá a fejlesztési célok eléréséhez.

2015 Január óta vezetem debreceni irodánkat, mely pozíció számtalan kihívást és új feladatok ellátását jelenti számomra.

ELÉRHETŐSÉGEIM:

 (+36 52) 953-017        (+36 20) 400-4412       viola[kukac]vanessia.hu

 

Új hozzászólás

Új hozzászóláshoz kérem, töltse ki az alábbi űrlapot. A *-gal jelölt mezők megadása kötelező.

https://www.high-endrolex.com/33