Véghajrájához érkezett a kapacitásbővítő kombinált pályázat is!

Lassan véghajrájához ér a „Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében" című GINOP-1.2.3-8.3.4-16 kódszámú pályázat is, az utolsó azon pályázatok közül, amelynek keretében kapacitásbővítő beruházásokra - eszközbeszerzésre és ingatlanfejlesztésre - lehet vissza nem térítendő támogatás igényelni.

A statisztikai adatok alapján jól látszik, hogy ezidáig 1079 db pályázat érkezett be összesen 95 278 955 663 Ft támogatási igénnyel, amely a meghirdetett 112,5 milliárd Ft-os keret csaknem 85%-a.

Nincs még késő pályázni, hiszen, amennyiben számolunk a hibás pályázatok szokásos arányával, bár nagyon népszerű ez a pályázati konstrukció, még bizonyosan van néhány hetük a pályázatok szakszerű elkészítésére és benyújtására.

Aki komolyan gondolkodik ingatlanfejlesztésben, illetve eszközbeszerzésben, ne késlekedjen, hiszen a pályázati menetrendből és a Széchenyi 2020-as pályázati ciklus összes felhívásának megjelenéséből egyértelműen látszik, hogy egy jó darabig biztosan nem lesz ilyen lehetősége.

 Az igényelhető kölcsön összege: minimum 10.000.000 Ft, maximum 145.000.000 Ft.

Az igényelhető kölcsön összegének meg kell haladnia a vissza nem térítendő támogatás összegét. A vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum a projekt elszámolható költségének 30%-a lehet.

A kölcsön kamata 2% / év.

A saját forrás minimálisan elvárt mértéke a projekt elszámolható költségének legalább 10%-a.

A kölcsön futamideje

 • új ingatlan Beruházás, felújítás esetén a Szerződéskötéstől számított maximum 15 év,
 • immateriális javak beszerzése esetén a szerződéskötéstől számított maximum 5 év,
 • új eszköz beszerzése esetén az eszköz Tao. szerinti amortizációjának végéig.

Rendelkezésre tartási idő: A projekt fizikai befejezésétől számított legfeljebb 12 hónap, de nem lehet több, mint a Kölcsönszerződés megkötésétől számított legfeljebb 30 hónap.

Türelmi idő: A rendelkezésre tartás végétől számított max. 6 hónap, de max. a Kölcsönszerződés megkötésétől számított 36 hónap.

Előtörlesztés A Kölcsön a Kedvezményezett által a Projekt fenntartási időszakának lejártát követően előtörleszthető anélkül, hogy az a Kölcsön kondícióinak romlását, vagy terheinek, költségeinek növekedését eredményezné.

PÁLYÁZÓK KÖRE

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be azon mikro-, kis-, és középvállalkozások,

 • amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, melybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele,
 • amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum egy fő volt,
 • amelyeknek a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti év árbevétele, egyéni vállalkozók esetén az adóalapba beszámított bevétele minimum 15 millió Ft volt,
 • amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.

Nem nyújtható támogatás azon támogatást igénylő részére:

 • amelynek a saját tőkéje a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján negatív,
 • amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján a saját tőkéje a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent,
 • amellyel szemben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), illetve az elődszervezete az APEH által indított végrehajtási eljárás van folyamatban a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában,
 • amelynek fejlesztési igénye szálláshely és/vagy fürdőfejlesztésre irányul;
 • amelynek fejlesztési igénye a kokszgyártás, kőolajfeldolgozás, vas-, acél-, vasötvözet-alapanyag gyártása, hajó, csónak gyártása és ipari gép, berendezés, eszköz javítása, üzembe helyezése, illetve bányászat tevékenységekkel kapcsolatos beruházásokra irányul,
 • amely az uniós állami támogatási szabályok szerinti nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül.

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

Önállóan támogatható tevékenységek

 • a) A fejlesztendő tevékenység végzéséhez szükséges, új eszköz beszerzése a Felhívás 5. számú mellékletében szereplő Vámtarifa Szám (VTSZ) lista szerint

Önállóan nem támogatható tevékenységek

 • b) A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új épület építése, illetve a termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó meglévő épületek átalakítása, bővítése, korszerűsítése, épületgépészeti beruházások végrehajtása
 • c) A fejlesztendő tevékenység végzéséhez szükséges információs technológia-fejlesztés, új informatikai eszközök és szoftverek (hardver, szoftver) beszerzése a Felhívás 5. és 6. számú mellékletében szereplő VTSZ és TESZOR lista és amennyiben releváns a Felhívás 10. számú melléklete szerint
 • d) Az új eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések
 • e) A kötelező tájékoztatáshoz és nyilvánossághoz kapcsolódó tevékenységek

Az a) pontban meghatározott tevékenységhez kapcsolódó költségeknek legalább a projekt összköltségének 20%-át el kell érniük.

Az b.) - d.) pontban meghatározott tevékenységek önállóan nem támogathatók. A d.) pontjában meghatározott tevékenységekhez kapcsolódó költségek együttesen legfeljebb a projekt összköltségének 10%-át érhetik el.

Az e.) pontjában meghatározott tevékenységekhez kapcsolódó költségek együttesen legfeljebb a projekt összköltségének 0,5%-át érhetik el.

A Felhívás keretében beszerzendő információs technológiafejlesztéshez kapcsolódó új szoftverek és a kapcsolódó költségeik legfeljebb a projekt összköltségének 15%-át érhetik el.

ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK

 • A szabad vállalkozási zónának minősülő településeken megvalósuló beruházások a fejlesztendő tevékenység korlátozása nélkül támogathatóak a Felhívás 2. mellékletében szereplő kivételek figyelembevételével.
 • A szabad vállalkozási zónának nem minősülő településen csak feldolgozóipari beruházások fejleszthetőek a Felhívás 3. mellékletben szereplő TEÁOR számú tevékenységek szerint
 • A Felhívás 5. sz. melléklete tartalmazza az elszámolható eszközök körét meghatározó vámtarifa számok (VTSZ) listáit. A projekt keretében csak a listákon feltüntetett VTSZ szám alá tartozó, a fejlesztendő tevékenység végzéséhez szükséges eszközök kerülhetnek beszerzésre beleértve a tartozékokat is.
 • A Felhívás 6. sz. szakmai mellékleteként megtalálható az elszámolható szoftverek körét meghatározó TESZOR (tevékenységek és szolgáltatások országos jegyzéke) lista. A projekt keretében csak a listán feltüntetett TESZOR szám alá tartozó szoftverek kerülhetnek beszerzésre.
 • A projekt elbírálása során előnyben részesülnek azok a fejlesztések, amelyek az Irinyi Tervben kiemelt fejlesztendő ágazatokban valósulnak meg.

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

A támogatási kérelmek benyújtása 2017. február 15-től 2019.január 31-ig lehetséges.

Ezen időszak alatt a támogatási kérelmek értékelése folyamatosan történik, a támogatási kérelmek beérkezésének sorrendjében kerülnek elbírálásra.  

Ambrus Tamás
Ambrus Tamás

A BGF Pénzügyi és Számviteli Kar Zalaegerszegi Intézetének számvitel szak, számvitel szakirányán végeztem tanulmányaimat, mellyel párhuzamosan mérlegképes könyvelői képesítést is szereztem. 2009-ben a főiskola szakmai gyakorlatát a Vanessia Kft-nél kezdtem el és azóta is a csapat tagja vagyok. Az eltelt több mint 6 év alatt 300+ sikeres pályázat elkészítésében vettem részt.

2015 februárja óta cégünket én képviselem a BNI 204-B2B csoportjában, ahol hétről hétre bővíteni tudom kapcsolati tőkémet, mellyel gyakran segítséggel tudok lenni ügyfeleink szerteágazó igényeinek kielégítésében.

Szakterületeim: üzleti informatika, gazdaságfejlesztés, humánerőforrás fejlesztés

ELÉRHETŐSÉGEIM:

 (+361) 319-2707/103 mellék    (+36 20) 458-1475  tamas[kukac]vanessia.hu

Új hozzászólás

Új hozzászóláshoz kérem, töltse ki az alábbi űrlapot. A *-gal jelölt mezők megadása kötelező.