Nem mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja – Lovas létesítmények fejlesztése című, VP6-6.4.1-1-22 kódszámú pályázat

Nagy a hajrá a „Nem mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja – Lovas létesítmények fejlesztése" című, VP6-6.4.1-1-22 kódszámú pályázat kapcsán, hiszen május 17-én zárul az első beadási kör és még nem tudni, hogy nyitva marad-e a pályázat a következő szakaszra (következő szakasz: 2022. május 18. – 2022. május 31.).

Az elmúlt hetekben mi is számos kérdést kaptunk a pályázat vonatkozásában, így most - hogy segítsük a felkészülésüket - megosztunk Önökkel néhány hasznos kérdést és arra adott választ. Íme a kérdéscsokor és az azokra adott válaszaink:

KÉRDÉS: Indulhat-e a pályázaton állami tulajdonban lévő szerv (egyetemi tangazdaság) üzemeltetése alatt álló lovarda?

VÁLASZ: Nem, támogatási kérelem benyújtására vidéki térségekben működő mikrovállalkozás vagy vidéki térségekben élő magánszemély vagy őstermelő jogosult.

KÉRDÉS: Indulhat-e jelen pályázati konstrukción lovas egyesület?

VÁLASZ: Nem, támogatási kérelem benyújtására vidéki térségekben működő mikrovállalkozás vagy vidéki térségekben élő magánszemély vagy őstermelő jogosult.

BŐVEBBEN

Napokon belül indul a „Magyar Falu Vállalkozás-újraindítási Program" című GINOP Plusz-1.2.2-22 kódszámú pályázat beadási szakasza, így számos kérdés érkezik hozzánk is a pályázati feltételrendszerrel kapcsolatban.

Lássunk most 10 olyan kérdést és választ, amely akár Önnek is hasznos lehet a pályázati felkészülésben.

KÉRDÉS: Pest megyében van a vállalkozásom, tudok indulni a pályázaton?

VÁLASZ: A pályázaton csak olyan helyszín jelölhető meg megvalósítási helyszínként, mely a pályázat benyújtását megelőzően legalább 60 nappal bejegyzett telephely/fióktelep, és a település szabad vállalkozási zónának minősül vagy szabad vállalkozási zónán kívül eső 5000 fő lélekszám alatti település.

KÉRDÉS: Pályázhat az az egyéni vállalkozó, aki több lezárt üzleti évvel rendelkezik, de az elmúlt egy hónapban szüneteltette a vállalkozását?

VÁLASZ: Igen, amennyiben a Felhívásnak megfelelően rendelkezik legalább egy lezárt üzleti évvel, és a támogatási kérelem benyújtása előtt újra aktiválja működését.

KÉRDÉS: KATA-s egyéni vállalkozóként tudok e indulni a pályázaton?

VÁLASZ: Nem, a KATA hatálya alá tartozók nem tudnak indulni a pályázaton.

BŐVEBBEN

GINOP-4.1.4-19 Megújuló energia használatát, energiahatékonyság növelését célzó épületenergetikai fejlesztések támogatása

Január végén meghosszabbították, valamint jelentősen módosították is a céges napelemes rendszerek telepítését támogató EU pályázatot. A fejlesztéssel érintett épülethez kötődő parkolók árnyékoló építményeinek és az autóbeállók tetőszerkezetén is elhelyezésre kerülhet a napelemes rendszer.

Most pedig lássunk 5 olyan - a pályázati ügyfélszolgálathoz feltett - kérdést és választ, amely akár Önnek is hasznos lehet a pályázati felkészülésben.

KÉRDÉS: A napelemes rendszer bővítését kizárja a pályázat. Annak számít-e az, ha egy cégnek az adott telephelyen korábban volt napelemes rendszere, de azt néhány hónappal ezelőtt már megszüntette, s most teljesen új napelemes rendszert kíván a cég telepíteni?

VÁLASZ: Tájékoztatjuk, hogy nem számít bővítésnek, ha egy cégnek az adott telephelyen korábban volt napelemes rendszere, de azt néhány hónappal ezelőtt már megszüntette, s most teljesen új napelemes rendszert kíván a cég telepíteni. Beadható kérelem.

BŐVEBBEN

tolunk kerdeztek a  napelemes palyazattal kapcsolatban

Ahogy arról hírt adtunk a mai nap, megjelent a  „GINOP-4.1.3-19 Napelemes rendszer telepítésének támogatása mikro-, kis- és középvállalkozásoknak" felhívás kitöltő programja az EPTK felületen, azaz meg lehet kezdeni a pályázatok előkészítését és beadását. Az elmúlt hetekben számos kérdést kaptunk a pályázat vonatkozásában, így most - hogy segítsük a felkészülésüket - megosztunk Önökkel néhány hasznos kérdést és arra adott választ. Íme a kérdéscsokor és az azokra adott válaszaink:

KÉRDÉS:

Támogatható napelemes rendszer telepítése, amennyiben a napelem Lindab lemez fedésű tetőszerkezeten kerülne elhelyezésre?

VÁLASZ:

Nem nyújtható támogatás napelemes rendszer telepítéséhez, amennyiben a napelem pala fedésű tetőszerkezeten kerülne elhelyezésre. Ha a tetőszerkezet nem a fenti kategóriába tartozik, és megfelel a Felhívás állékonysági előírásainak, akkor igényelhet támogatást.

KÉRDÉS:

A pályázaton indulhat-e olyan szálláshely, amelyik csak 1 hónapos működési engedéllyel rendelkezik (tehát „már" meglévő" szálláshely,így a pályázathoz kapcsolódóan nem történik kapacitásbővítés) és ugyanakkor az adott épület használatban volt az elmúlt 1 évben (más funkcióval), de volt villamosenergia-felhasználás az ingatlanban.

VÁLASZ:

A Felhívás nem írja elő, hogy a villamosenergia-igényt alátámasztó számlák a Kedvezményezett nevére kell, hogy szóljanak. Ezzel együtt a Kedvezményezettnek rendelkeznie kell azokkal a számlákkal, melyek a Felhívás 3.4.1.1 d) pontja szerint alátámasztja a megvalósítási hely használatát, illetve a benyújtást megelőző egy év villamosenergia-igényét.

KÉRDÉS:

Mi minősül pontosan „korábban nem szálláshelyként működő épületet"-nek? Pl. a működési engedély dátumát fogják nézni? Aki pl. pár hónapja üzemel szálláshelyként (pár hónapos működési engedélye van) az a cég akkor indulhat vagy nem?

VÁLASZ:

A támogatási kérelem benyújtását megelőző egy évre tudnia kell igazolni a támogatást igénylőnek, hogy működő telephely/fióktelep kerül fejlesztésre. Erre vonatkozóan egyaránt szükséges rendelkezni közüzemi számlákkal, valamint a fejlesztendő telephelyen foglalkoztatottak létszámának igazolására szolgáló dokumentumokkal.

BŐVEBBEN

KF vállalás

A nemrég lezárult GINOP-2.1.2-8.1.4-16 - "Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása kombinált hiteltermék keretében" konstrukció esetében sok nyertes pályázattal számolhattunk eddig is és ezután is.

A pályázatban a pályázók azonban tesznek egy igen fontos vállalást, egészen pontosan azt, hogy a projekt megvalósítás befejezési évét közvetlenül követő két üzleti évben együttesen, a társasági adóbevallásban szereplő K+F ráfordítások összege eléri majd a kapott vissza nem térítendő támogatás 30%-át.

E vállalással kapcsolatban számos kérdés merült fel ügyfeleink részéről, ezért igyekeztünk alaposan utánajárni a részleteknek és ebből most segítségül egy összefoglalót osztanánk meg Önnel is.

Mit jelent a K+F ráfordításhoz kötődő adókedvezmény?
Alapszabály, a Tao törvény rendelkezései szerint az adózó adókedvezményt vehet igénybe, ha legalább jelenértéken 100 millió Ft értékű alapkutatást, alkalmazott kutatást vagy kísérleti fejlesztést szolgáló beruházást valósít meg. (Tao tv. 22/B.)

Milyen tevékenységekre vehető igénybe az adókedvezmény?
A prototípus előállítása kapcsán fontos megjegyezni, hogy a tevékenység mindaddig kutatás-fejlesztés, amíg az előállított prototípus(ok) nem kerülnek kereskedelmi forgalomba vagy üzemi hasznosításba. Amennyiben cél valamely termék, szolgáltatás vagy eljárás tovább fejlesztése, akkor az a kutatás-fejlesztés meghatározás szerinti körbe esik. Ha azonban az adott termék, szolgáltatás, eljárás már véglegesnek tekinthető, és a tevékenység célja a bővítése, a termelést, szolgáltatást közvetlenül megelőző tervezés vagy a termelési, ellenőrzési rendszer zökkenőmentes bevezetése, akkor ezen tevékenység nem minősül kutatás-fejlesztésnek.

BŐVEBBEN

KKV-k eszkozbeszerzeseinek tamogatasa Pest megyeben

Idén január első napjaiban megjelent a Mikro-, kis és középvállalkozások eszközberuházásainak támogatása Pest megyében című, PM_KKVESZKOZ_2018 kódszámú pályázat, amelynek keretében a Pest megye területén (Budapest kizárva) legalább 1 éve székhellyel rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások igényelhetnek vissza nem térítendő támogatást termelőeszköz beruházásaik támogatására.

A támogatási kérelmeket 2019. február 20-án reggel 8 órától nyújthatják be a pályázók és tekintettel a pályázat népszerűségére, valamint a rendelkezésre álló keretösszegre, egészen biztos, hogy a beadásra csupán ezen a napon lesz lehetősége.

Ahhoz, hogy ez zökkenőmentesen történjen, nagyon fontos, hogy már most elkezdje a pályázati felkészülést. Hogy segítséget nyújtsunk a sikeres felkészüléshez, összeírtuk azokat a kérdéseket, és válaszokat, amelyek pályázóink esetében a leggyakrabban felmerültek:

KÉRDÉS: 

A Felhívás szerint a Pályázó lehet aki "igazoltan 365 napot meghaladó időtartam óta Pest megyei székhellyel rendelkezik és Pest megye területén valósítja meg fejlesztését"...

Abban az esetben, ha a Pályázó (365 napot meghaladó időtartam óta) rendelkezik Pest megyei székhellyel, ami mondjuk nem alkalmas a tervezett fejlesztésre... ebben az esetben, ha a pályázat benyújtásáig bejegyez egy új, alkalmas, pest megyei telephelyet, akkor ez esetben megfelel a pályázaton indulás kritériumának? ( KKV, stat. létszám min 1 fő, min. 1 lezárt évnek megfelel)

BŐVEBBEN

Vidéki KKV-k esetében ugyan már nem sok idő maradt a munkahelyi képzéseket támogató pályázatokon való indulásra, nagyvállalatok és a Közép-magyarországi régióban működő vállalkozások számára még nyitottak a pályázati kapuk. Hogy segítséget nyújtsunk a sikeres felkészüléshez, ismét összeírtuk azokat a kérdéseket, és válaszokat, amelyek pályázóink esetében a leggyakrabban felmerültek:

GINOP-6.1.5-17

KÉRDÉS:

GINOP-6.1.5-ös pályázaton indulni kívánó Nonprofit Zrt.100%-os Önkormányzati tulajdonnal rendelkezik. Kérdésünk az lenne, hogy szükséges-e Kormány előzetes hozzájárulása vagy csak a közvetlen többségi állami tulajdon esetében?

VÁLASZ:

A többségi önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok esetében nem szükséges a Kormány előzetes hozzájárulása, arra kizárólag többségi állami tulajdonban lévő vállalkozások esetében van szükség.

KÉRDÉS:

Belső képzéseinkről Oktatási jegyzőkönyvet vezetünk, melynek csak részvételi listája van, tanúsítványt nem kapnak a résztvevők. Kérdésem, hogy az ilyen jellegű belső képzések elfogadhatók-e (Munka- és tűzvédelmi oktatás, Kockázatértékelés, Baleset megelőzés, Ismeretfelújító képzés). Ezek olyan képzések, melyeket minden évben megújítunk, és megtartatjuk külső képző cég által.

VÁLASZ:

A felhívás 4.4.2.1. tartalmi értékelési szempont esetében a külső képzőintézmény igénybevételével megvalósított munkavállalói képzések és a belső képzések is pontot érnek.

KÉRDÉS:

A Felhívás 3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások b) pontja szerint a támogatást igénylő saját munkavállalói közül azok vonhatóak be képzésbe, akik bruttó bére nem haladja meg a támogatási kérelem benyújtását megelőző hat hónap átlagában a 405 459 Ft-ot (max 10%). Ez az átlagbér bérszámfejtett bérekre vonatkozik-e

VÁLASZ:

A hat hónapos átlag bruttó bér nem függ a bérszámfejtéstől. A munkaszerződésben meghatározott bér alapján számítandó.

BŐVEBBEN

Néhány napon belül indulnak a munkahelyi képzéseket támogató pályázatok a Közép-magyarországi régión kivül telephellyel rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások, ill. nagyvállalatok számára. Az elmúlt napokban számos kérdés érkezett hozzánk a pályázati feltételrendszerrel kapcsolatban, amelyet most megosztunk Önnel, ezzel is segítve a hatékony pályázati felkészülését.

Lássuk tehát azokat a kérdéseket és válaszokat, amelyek a pályázatával kapcsolatban felmerülhetnek.

GINOP-6.1.5-17 és GINOP-6.1.6-17

A Felhívás 3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások b.) 8. pontja szerint:

„A támogatást igénylő saját munkavállalói közül azok vonhatóak be képzésbe, akik bruttó bére nem haladja meg a támogatási kérelem benyújtását megelőző hat hónap átlagában a 405 459 Ft-ot, azzal, hogy a képzésbe vont saját munkavállalók 10%-ának mértékéig olyan munkavállalók is bevonhatóak a támogatott képzésekbe, akik bruttó bére nem haladja meg a 600.000 Ft-ot. A feltételnek való megfelelést a kifizetés igénylés során szükséges alátámasztani."

Azonban az 5.5 Elszámolható költség e.) 3. pontjában hivatkoznak a fenti bekezdésre, viszont beszúrásra került az alábbi lábjegyzet:

„munkavállaló bruttó bére lehet ezen összegnél magasabb, de maximum ekkora összegű támogatás igényelhető."

Kérdés:

Bevonhatóak-e a képzésbe azok a munkavállalók, akiknek a bruttó bére meghaladja a 405 459 Ft-ot?

BŐVEBBEN

Tavaly, 2017 március 8-án indult az újszerű infokommunikációs ötletek piaci termékké és szolgáltatássá fejlesztését, bevezetését és üzleti hasznosítását támogató GINOP-3.1.2-8.2.4-16 kódszámú felhívás beadási szakasza.

Az elmúlt csaknem 1 évben a pályázatra 73 db kérelem érkezett be összesen 1,5 milliárd forint támogatási igénnyel. A teljes rendelkezésre álló keret 10,1 milliárd forint.

A pályázaton kizárólag az IKT ágazatban működő  (főtevékenységként bejegyzet) cégek indulhatnak, amelyek rendelkeznek 1 teljes lezárt üzleti évvel és az árbevételük legalább 50%-a infokommunikációs tevékenységből származik

A pályázatban támogatható tevékenységek:

  • IKT termékek és szolgáltatások ágazati specifikációja, testreszabása, továbbfejlesztése, tesztelése
  • új IKT termék verziók és szolgáltatások kapcsán fejlesztői és tesztkörnyezet kialakítása, fejlesztői és felhasználói kézikönyvek elkészítése
  • nemzetközi szakkiállításokon, konferenciákon, egyéb rendezvényeken (pl. termékbemutatókon, szoftverbemutatókon, B2B partnertalálkozókon) való részvétel
  • piacra jutás támogatása (marketing tevékenységek, egyéb piacra jutáshoz kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele)
  • tanácsadás igénybevétele, beleértve a szoftver és IT szolgáltatás lokalizációt (fordítás és honosítás) és a külpiaci megjelenést lehetővé tevő online fejlesztést (pl.: több nyelven elérhető)
  • szerzői jogi, szabadalmi és iparjogvédelmi dokumentáció honosítása
  • külpiaci tevékenységért felelős, belföldön foglalkoztatott munkatárs(ak) tevékenysége.
BŐVEBBEN

Népszerűek a KKV-k számára elérhető megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztéseket támogató felhívások, így számos kérdés érkezik hozzánk is a pályázati feltételrendszerrel kapcsolatban. Lássunk most 5 olyan - a pályázati ügyfélszolgálathoz feltett -  kérdést és választ, amely akár Önnek is hasznos lehet a pályázati felkészülésben. 

KÉRDÉS: Támogatható-e olyan épület energetikai fejlesztése, melyet a 176/2008. Kormányrendelet értelmében nem lehet tanúsítani?

VÁLASZ: Amennyiben egyértelmű, hogy nem tud a Támogatást igénylő Energetikai tanúsítványt benyújtani a Támogatási Kérelemhez, a kérelme nem támogatható, mivel a jogosultsági feltételeket nem tudja teljesíteni.

KÉRDÉS: Támogatást igénylő bérbe adással hasznosított ingatlanokra szeretné igénybe venni a jelzett támogatást. Lehetséges ez? Jelenleg is bérbe vannak adva a fejleszteni kívánt ingatlanok.

VÁLASZ: Bérbeadás esetén a Felhívás 3.4.1.3. Egyéb elvárások pontban foglaltakat kell teljesíteni. Az épületenergetikai fejlesztés eredményének gazdasági tevékenységhez kell kapcsolódnia a bérbeadást követően is.

BŐVEBBEN
https://www.high-endrolex.com/33