vallalati kepzeseket tamogato palyazat

2022 január 31-ig meghosszabbították a GINOP Plusz-3.2.1-21 - "A munkavállalók és vállalatok alkalmazkodóképességének és termelékenységének javítása a munkaerő fejlesztésén keresztül" elnevezésű pályázatot, amelynek keretében mikro- kis és középvállalkozások, valamint nagyvállalatok igényelhetnek támogatást vállalati tréningek, informatikai képzések, nyelvi tanfolyamok és szakmai (tovább)képzések megvalósítására, valamint a képzéseken résztvevő munkatársak bérére

A pályázat vonatkozásában további benyújtási szakaszok is várhatók, amint biztosat tudunk, természetesen jelezzük hírlevelünkben, de addig is keresse bővebb információért pályázati tanácsadóját, vagy központi ügyfélszolgálatunkat.

Lássuk a pályázat legfontosabb részleteit:

BŐVEBBEN

Egy friss pályázati közlemény szerint a „Nem mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja – Vidéki turizmus fejlesztése" című (VP6-6.4.1-21 kódszámú) felhívás vonatkozásában, a keret kimerülésére tekintettel az Irányító Hatóság a támogatási kérelmek benyújtásának lehetőségét 2022. január 27. napján 00 órától felfüggeszti.

Mindez azt jelenti, hogy a Felhívás szerinti további beadási szakaszok törlésre kerülnek, tehát január 26-a éjfél a végső határidő a pályázatok benyújtására.

A pályázat célja a vidéki térségekben működő mikrovállalkozásnak minősülő mezőgazdasági termelők induló vagy már működő szálláshely szolgálttatói tevékenységeinek támogatása, kiemelten a 11 turisztikai térségben. A felhívás további célja a támogatásban részesülők által kialakított és működtetett turisztikai szolgáltatások továbbfejlesztése, valamint a jövedelemszerzés és a foglalkoztatás erősítése.

Lássuk a pályázat részleteit:

BŐVEBBEN

Aktuális pályázatok, Széchenyi 2020 pályázati menedtrend 2021 október

Elkészítettük az idei év első pályázati menetrendjét, amelyből megtudhatják, melyek a nyitott pályázati konstrukciók, illetve a legfontosabb pályázati határidők. Íme tehát a 2022. januári aktualizált menetrend:

Amennyiben a táblázatot nehezen tudja elolvasni, kattintson a képre, majd nagyítsa újabb kattintással teljes méretre.

palyazati menetrend 20220107k

BŐVEBBEN

Magyar Falu Vállalkozás-újraindítási Program 2022

Januárban ismét megnyílik a Magyar Falu Vállalkozás-újraindítási Program (GINOP Plusz-1.2.2-22) is, amelyben 5000 fő alatti településeken vagy szabad vállalkozási zónákban működő mikrovállalkozások pályázhatnak 2-10 millió forint közötti támogatásra. 

A támogatás elsősorban új eszközök, gépek beszerzésére, valamint ingatlanberuházás megvalósítására, például üzletek vagy műhelyek építésére, bővítésére, korszerűsítésére és átalakítására fordítható. Emellett támogatható a munkavégzéshez szükséges feltételek megteremtésére, valamint gyártási licenc és know-how, illetve immateriális javak beszerzése és az információs technológia-fejlesztése is, továbbá részlegesen elszámolható bérköltség, sőt a projekt-előkészítés és projektmenedzsment is. 

Konkrét pályázati felhívás még nem áll rendelkezésünkre, de tekintsük át korábbi hasonló pályázat alapján várható legfontosabb feltételeket:

BŐVEBBEN

GINOP Plusz-123-21

Ma megjelent a GINOP Plusz-1.2.3-21 kódszámú pályázat végleges pályázati felhívása, január 19-étől pályázhatnak a mikro-, kis- és középvállalkozások a modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodásukat segítő fejlesztéseik támogatására.

A felhívás tervezethez képest jelentős módosításokat eszközöltek a pályázat feltételrendszerében, mutatjuk, egészen pontosan mi is változott:

A legfontosabb eltérések a korábbi feltételekhez képest:

1) A pályázók köre kiegészült az alábbiakkal:

 • „azon cégek indulhatnak a pályázaton, amelyek esetében, amennyiben a GINOP vállalkozásfejlesztési prioritás (1. prioritás) felhívásainak keretében 2014-2019 között részükre megítélt támogatás(ok) összege meghaladja az utolsó 3 jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által) lezárt, teljes üzleti év átlagos árbevételének 50%-át, az ezen vállalkozások 2018-2020. közötti évekre vonatkozó bruttó hozzáadott érték növekedése (változása) legalább eléri vagy meghaladja a GDP növekedés mértékét (5,25 %) az azonos időszakban."
 • „nem indulhat a pályázaton amely vállalkozás a GINOP Plusz-1.1.2-21 vagy GINOP Plusz-1.2.1-21 vagy GINOP Plusz-1.3.1-21 kódszámú felhívásra támogatási kérelmet nyújtott be, kivéve, ha elutasító döntéssel rendelkezik, vagy a támogatói döntést megelőzően kérelmét visszavonta,", vagyis a partner- kapcsolt vállalkozások nincsenek kizárva. VISZONT, partner- kapcsolt vállalkozások közül csak egy nyújthat be támogatási kérelmet.

A projekt Budapest kivételével Magyarország egész területén megvalósítható.

2) Két benyújtási szakasz került meghatározásra az alábbiak szerint:

 • 1. szakasz: 2022. január 19. 8:00 órától – 2022. január 26. 12:00 óráig
  Az 1. benyújtási szakaszra kizárólag azon támogatást igénylők nyújthatnak be támogatási kérelmet, amelyek Dél-Dunántúl, Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld régiók egyikében valósítják meg fejlesztéseiket. (Rendelkezésre álló keret: 80 milliárd Ft)

 • 2. szakasz: 2022. január 27. 8:00 órától – 2022. február 3. 12:00 óráig
  A 2. benyújtási szakaszra kizárólag azon támogatást igénylők nyújthatnak be támogatási kérelmet, amelyek Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, Pest régiók egyikében valósítják meg fejlesztéseiket. (Rendelkezésre álló keret: 20 milliárd Ft)

3) Az elszámolható összköltség 215 000 000 Ft-ról 287 000 000 Ft-ra nőtt.

4) Módosult a létszámtól függő összköltség sávok az alábbiakra:

GINOP123 összköltség

BŐVEBBEN

Aktuális pályázatok, Széchenyi 2020 pályázati menedtrend 2021 október

Ahogy már megszokhatták tőlünk, időről időre közzétesszük az aktualizált pályázati menetrendet, amelyből látszanak a még nyitott pályázati konstrukciók, illetve a legfontosabb pályázati határidők. Íme tehát a 2021. decemberi aktualizált menetrend:

Amennyiben a táblázatot nehezen tudja elolvasni, kattintson a képre, majd nagyítsa újabb kattintással teljes méretre.

palyazati menetrend 20211203 k

BŐVEBBEN

KKV START INNOVÁCIÓ PÁLYÁZAT 2022

2022 év első felében ismét várható a népszerű „KKV START INNOVÁCIÓ" című pályázat kiírása, amely kifejezetten mikro, kis- és középvállalkozások számára kínál támogatási lehetőséget, célja, hogy a kis cégek kisebb volumenű újítást vigyenek a mindennapi életükbe.

Az újdonságnak azonban nem feltétlenül kell tudományosan új dolognak, vagy korábban ismeretlennek lennie. A projekt eredményeként új vagy lényegesen módosított termék, eljárás, szolgáltatásnak kell létrejönnie, új vagy lényegesen módosított eljárás, technológia alkalmazására, piaci bevezetésére kerül sor, ideértve azokat a változásokat, amelyek csak adott ágazatban vagy adott szervezetnél minősülnek újdonságnak. Jó példa erre egy hatékonyságot növelő gép beszerzése, a vállalkozás működési folyamatainak átalakítása, felsőfokú szakértő foglalkoztatása a fejlesztés jegyében.

A pályázat vonatkozásában jelentős változtatásra most sem számítunk, ezért - bár konkrét felhívás még nem áll rendelkezésünkre - mutatjuk a korábbi felhívás alapján várható legfontosabb feltételeket:

BŐVEBBEN

Pályázat hátrányos régiókban működő vállalkozások fejleszésére2021

Elindult „A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása a leghátrányosabb helyzetű régiókban" című (GINOP Plusz-1.2.3-21 kódszámú) felhívás tervezetének társadalmi egyeztetése, a támogatási kérelmek benyújtása várhatóan 2022. január 17. és 2022. január 24. között lesz lehetséges.

A pályázat célja, hogy a támogatás révén modern technológiák beszerzésére, a korszerű infrastrukturális feltételek megteremtésére és digitalizált üzleti és termelési folyamatok kialakítására kerüljön sor, aminek révén a fejlesztést megvalósító vállalkozások körében javul az erőforrás-hatékonyság és/vagy az előállított termékek/szolgáltatások minősége, ez pedig magasabb termelékenységi szinthez vezet. A pályázat támogatja a vállalkozások számára szakértői szolgáltatások és képzések igénybevételét, valamint megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazását is.

A pályázat keretében fejlesztést a Dél-Dunántúl, Észak, Magyarország, Észak-Alföld vagy Dél-Alföld régióban, vagy az ezen régiókon kívül eső, szabad vállalkozási zónának minősülő településen valósíthatnak meg a pályázók.

Lássuk a pályázat részleteit:

BŐVEBBEN

Hamarosan jön a Divat és Dizájnipari cégeket támogató pályázat

Információink szerint hamarosan ismét jön a Divat- és dizájnipari mikro-, kis- és középvállalkozásokat támogató pályázat. Bár a felhívás részletei még nem ismertek, várhatóan a korábbi - 2020. év végén megjelent - pályázati felhíváshoz hasonló kondíciókkal pályázhatnak majd azok a hazai divat- és dizájnipari vállalkozások, amelyek a pályázat révén olyan beruházásokat tudnak végrehajtani, amellyel képesek lehetnek középtávon megerősödni, annak érdekében, hogy a kiélezett és erőforrásigényes nemzetközi versenyben is profitábilisan, fejlődőképesen tudjanak működni, továbbá exportjuk növelése mellett a nemzetközi digitális jelenlétük és ismertségük is növekszik.

A korábbi pályázatban az alábbi iparágak képviselői juthattak a pályázat keretében támogatáshoz:

 • 1310 Textilszálak fonása
 • 1320 Textilszövés
 • 1330 Textilkikészítés
 • 1391 Kötött, hurkolt kelme gyártása
 • 1392 Konfekcionált textiláru gyártása (kivéve: ruházat)
 • 1393 Szőnyeggyártás
 • 1394 Kötéláru gyártása
 • 1395 Nem szőtt textília és termék gyártása (kivéve: ruházat)
 • 1396 Műszaki textiláru gyártása
 • 1399 Egyéb textiláru gyártása m.n.s.
 • 1411 Bőrruházat gyártása
 • 1412 Munkaruházat gyártása
 • 1413 Felsőruházat gyártása (kivéve: munkaruházat)
 • 1414 Alsóruházat gyártása
 • 1419 Egyéb ruházat, kiegészítők gyártása
 • 1420 Szőrmecikk gyártása
 • 1431 Kötött, hurkolt harisnyafélék gyártása
 • 1439 Egyéb kötött, hurkolt ruházati termék gyártása
 • 1511 Bőr, szőrme kikészítése
 • 1512 Táskafélék, szíjazat gyártása
 • 1520 Lábbeligyártás
 • 2313 Öblösüveggyártás
 • 2314 Üvegszálgyártás
 • 2319 Műszaki, egyéb üvegtermék gyártása
 • 2320 Tűzálló termék gyártása
 • 2331 Kerámiacsempe, -lap gyártása
 • 2332 Égetett agyag építőanyag gyártása
 • 2341 Háztartási kerámia gyártása
 • 2342 Egészségügyi kerámia gyártása
 • 2370 Kőmegmunkálás
 • 2740 Villamos világítóeszköz gyártása
 • 3101 Irodabútor gyártása
 • 3102 Konyhabútorgyártás
 • 3103 Ágybetét gyártása
 • 3109 Egyéb bútor gyártása
 • 3212 Ékszergyártás
 • 3213 Divatékszer gyártása
 • 7410 Divat-, formatervezés
 • 4615 Bútor, háztartási áru, fémáru ügynöki nagykereskedelme
 • 4616 Textil, ruházat, lábbeli, bőráru ügynöki nagykereskedelme
 • 4624 Bőr nagykereskedelme
 • 4641 Textil-nagykereskedelem
 • 4642 Ruházat, lábbeli nagykereskedelme
 • 4644 Porcelán-, üvegáru-, tisztítószer-nagykereskedelem
 • 4647 Bútor, szőnyeg, világítóberendezés nagykereskedelme
 • 4648 Óra-, ékszer-nagykereskedelem
 • 4664 Textilipari gép, varró-, kötőgép nagykereskedelme
 • 4665 Irodabútor-nagykereskedelem
 • 4666 Egyéb irodagép, -berendezés nagykereskedelme
 • 4751 Textil-kiskereskedelem
 • 4753 Szőnyeg, fal-, padlóburkoló kiskereskedelme
 • 4759 Bútor, világítási eszköz, egyéb háztartási cikk kiskereskedelme
 • 4771 Ruházat kiskereskedelem
 • 4772 Lábbeli-, bőráru-kiskereskedelem
 • 4777 Óra-, ékszer-kiskereskedelem
 • 4782 Textil, ruházat, lábbeli piaci kiskereskedelme
 • 63.12 Világháló portál szolgáltatása

A felhívás feltételeinek megfelelő projektek 5 millió Ft – 150 millió Ft közötti feltételesen visszatérítendő támogatásban részesülhettek.

Lássuk, a korábbi pályázat ismeretében milyen további várható feltételekkel számolhatunk:

BŐVEBBEN

újabb beadási szakasza nyílik meg az Élelmiszeripari üzemek komplex fejlesztése című (VP3-4.2.1-4.2.2-2-21 kódszámú) felhívásnak

Az Irányító hatóság friss közleménye szerint az Élelmiszeripari üzemek komplex fejlesztése című (VP3-4.2.1-4.2.2-2-21 kódszámú) felhívás vonatkozásában, a kötelezettségvállalási keret kimerülésére tekintettel a támogatási kérelmek benyújtásának lehetősége a következő határnappal, azaz 2021. november 13. napján 00 órától felfüggesztésre kerül.

Mindössze egyetlen hét maradt tehát a pályázatok benyújtására. Amennyiben előkészítés alatt álló pályázatának határidőre történő elkészítéséhez szakszerű segítségre van szüksége, keressen bennünket bizalommal.

A pályázat az élelmiszer-feldolgozáshoz, illetve borászati tevékenységhez kapcsolódó komplex, akár stratégiai jelentőségű fejlesztések végrehajtására teremt lehetőséget.

A pályázat keretében technológiafejlesztés mellett építési beruházás is támogatott és az igényelhető támogatási összeg 100 millió Ft és 5 milliár Ft között lehet.

A pályázaton azon vállalkozások indulthatnak, amelyek fejlesztési igénye az Európai Unióról szóló Szerződés 1. számú mellékletében (Annex I.) szereplő mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével kapcsolatos beruházásokra irányul, amelynek eredményeként a feldolgozott termék nem minősül mezőgazdasági terméknek. 

Ide tartoznak például az alábbi ágazatok képviselői:

 • húsfeldolgozás
 • tejtermékek
 • gyümölcs- és zöldség-készítmények (levek, pürék, lekvár, aszalványok)
 • borászat
 • malomipari termékek

Lássuk a pályázat részleteit:

BŐVEBBEN