GINOP-1.2.9-20 Hátrányos helyzetű településeken működő mikro- és kisvállalkozások fejlesztéseinek támogatása

Alig néhány hét maradt a pályázatok szakszerű elkészítésére, hiszen 2021. március 16-án nyílik a GINOP-1.2.9-20 Hátrányos helyzetű településeken működő mikro- és kisvállalkozások fejlesztéseinek támogatása című felhívás képzeletbeli kasszája, azaz ettől a naptól egészen a keret kimerüléséig lehet majd a pályázóknak a kérelmeket benyújtaniuk. A pályázati roham szinte garantált, érdemes tehát kész pályázattal várni a nyitást. Ez a néhány hét még éppen elegendő arra, hogy szakértő kollégáink felmérjék a pályázati igényeket, illetve vállalkozása pályázóképességét és összeállítsák a pályázati anyagot. Elképzelésivel keressen bennünket bizalommal.

Most pedig lássuk röviden a legfontosabb feltételeket:

Keretösszeg: 5 milliárd Ft
Támogatási kérelmek várható száma: 800 db

Támogatás összege:

Támogatási intenzitás:

Kategória: Hírek, közlemények

Hátrányos helyzetű településeken működő mikro- és kisvállalkozások fejlesztéseinek támogatása című GINOP-1.2.9-20 kódszámú pályázat 2020

Néhány hete jelent meg a „Hátrányos helyzetű településeken működő mikro- és kisvállalkozások fejlesztéseinek támogatása" című (GINOP-1.2.9-20 kódszámú) felhívás tervezete. 

A pályázat célja a leghátrányosabb helyzetű térségek felzárkóztatása, a helyi foglalkoztatás bővítése, a vidék lakosságmegtartó képességének növelése az ott működő mikro- és kisvállalkozások versenyképességének fejlesztésével, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának erősítésével.

A pályázaton olyan mikro- és kisvállalkozás indulhat, amely a felhíváshoz mellékelt 2db településlista egyik településén kívánja fejlesztését megvalósítani, rendelkezik 1 teljes lezárt üzleti évvel és éves átlagos statisztikai létszáma minimum 1 fő volt.

A két településlistáról azonban valamelyest eltérő feltételekkel lehet pályázni és az elmúlt hetekben azt tapasztaltuk, ez okoz némi félreértést a pályázni szándékozók körében. Készítettünk ezért egy rövid összefoglaló videót, amely a félreértéseket hivatott eloszlatni, összefoglalva, pontosan milyen feltételekkel lehet a GINOP 1.2.9-20 - "Hátrányos helyzetű településeken működő mikro- és kisvállalkozások fejlesztéseinek támogatása" pályázaton indulni. Íme:

GINOP 129 20 v2

Elindult a „Hátrányos helyzetű településeken működő mikro- és kisvállalkozások fejlesztéseinek támogatása" című (GINOP-1.2.9-20 kódszámú) felhívás tervezetének társadalmi egyeztetése. A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2020. október 16-ig várják a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban, a támogatási kérelmek benyújtására várhatóan 2021. január 12. hétfő 12 órától 2021. február 12. péntek 12 óráig van lehetőség. Bírálat a támogatási kérelmek beérkezésének sorrendjében történik.

A pályázat célja a leghátrányosabb helyzetű térségek felzárkóztatása, a helyi foglalkoztatás bővítése, a vidék lakosságmegtartó képességének növelése az ott működő mikro- és kisvállalkozások versenyképességének fejlesztésével, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának erősítésével.

Lássuk a pályázat részleteit:

A pályázati felhívás jelenleg társadalmi egyeztetés alatt áll, a tényleges megjelenésig a felhívás változhat!

A Széchenyi 2020 keretében megjelent „Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása" című (GINOP-1.2.2-15 kódszámú) felhívás a mai nappal módosult az alábbiak szerint:

  • A Felhívás 1.3. pontjában a 1173/2015. (III.24.) Korm. rendelet alapján 10 milliárd Ft-ról 30 milliárd Ft-ra módosult a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg a 27/2013 (II.12.) Korm. rendelet szerint szabad vállalkozási zónának minősülő településen megvalósuló fejlesztések esetén.
  • A Felhívás 3.2. pontjában az új eszköz beszerzése és az új eszköz működtetéséhez szükséges infrastrukturális és ingatlan beruházás tevékenységekhez tartozó tevékenységek esetében az új megújuló energiatermelő eszközök beszerzése kapcsán új támogatási jogcím (A közvetlen energiaköltségek összesített csökkentése az energiahatékonyság és a megújuló energiaforrások alkalmazásának növelése által) és új támogatási kategória (Megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás) került meghatározásra.
  • A Magyar Közlöny 2015. évi 187. számában, 2015. december 2-án megjelent a 361/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet - A szabad vállalkozási zónák létrehozásának és működésének, valamint a kedvezmények igénybevételének szabályairól szóló 27/2013. (II. 12.) Korm. rendelet módosításáról, amely alapján a korábbi 1 080 településen felül további 122 település válik szabad vállalkozási zónává. Mindezek alapján módosul a Felhívás 5. és 6. számú melléklete.
Kategória: Hírek, közlemények

Megjelent a Kormány 361/2015. (XII. 2.) Korm. rendelete a szabad vállalkozási zónák létrehozásának és működésének, valamint a kedvezmények igénybevételének szabályairól szóló 27/2013. (II. 12.) Korm. rendelet módosításáról.

A rendelet alapján 122-vel bővült szabad vállalkozási zónák, fejlesztendő vagy komplex programmal fejlesztendő kategóriákba eső járások településeinek köre. A lista tekintetében legnagyobb újdonság, hogy a régiós összehasonlításban fejlettnek tekintett Nyugat-Dunántúlról is kerültek bele települések az új listába.


A szabad vállalkozási zóna besorolást a Kormány területfejlesztési célok érdekében hozta létre még 2013-ban, és külön törvény alapján meghatározott kedvezményeket biztosít az e zónákban működő vállalkozások számára.

A leghátrányosabb helyzetű térségekben fekvő 903 településnek a felsorolása, amelyet a Kormány szabad vállalkozási zónává nyilvánított, a 27/2013. (II.12.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében található. Emellett a Kormány terület- és gazdaságfejlesztési, valamint foglalkoztatáspolitikai szempontból további hátrányos helyzetű településeket nyilvánított szabad vállalkozási zónává. Ezen települések listáját a 27/2013. (II. 12.) Korm. rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

A Szabad vállalkozási Zónába tartozó települések korábbi listáját itt tekintheti meg: Szabad vállalkozási zónák 2015

Az újonnan megjelölt szabad vállalkozási zónának minősített településeket itt találja: 361/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet


A szabad vállalkozási zónává történő kijelölés 5 évre szól. Ez a módosítás azonban nem csak a jövőre nézve jelent igen jelentős lehetőséget a most szabad vállalkozási zónába sorolt települések vállalkozásainak, de érinti a még nyitva álló, a Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására kiírt GINOP 1.2.2-15 számú pályázatot is. A rendelet mellékletében szereplő településeken megvalósuló fejlesztések tekintetében is be lehet ugyanis nyújtani a pályázatot, amelynek keretében akár 70%-os támogatási intenzitással valósítható meg gépbeszerzés és hozzá kapcsolódó ingatlan fejlesztés. Foglaljuk össze még egyszer, mit kell tudni a pályázatról:

Kategória: Hírek, közlemények