Legtöbb megyében július 31-vel zárul az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítésére kiírt pályázat, Fejér megyében egy mai módosítás következtében a határidő július 14-re változott.

A módosítás hűen tükrözi, amit a statisztikai adatok is láttatni engednek, azaz, hogy ez a pályázati konstrukció is jelentősen túligényelt. Bár fontos megjegyezni, hogy az adatok megyénként eltérő képet mutathatnak, összességében az eredetileg 126-253 pályázattal kalkulált keretre ezidáig 1035 pályázat érkezett.

 • Heves megye: 7-13 db keretre 51 db
 • Baranya megye: 1-10 db keretre 16 db
 • Jsz-Nagykun-Szolnok megye: 12-24 db keretre 94 db
 • Békés megye: 9-25 db keretre 66 db
 • Csongrád megye: 5 - 15 db keretre 51 db
 • Fejér megye: 4-20 db keretre 57 db
 • Komárom-Esztergom megye: 1-6 db keretre 36 db
 • Nógrád megye: 12-25 db keretre 101 db
 • Somogy megye: 18-20 db keretre 43 db
 • Vas megye: 10-15 db keretre 13 db
 • Borsod-Abaúj-Zemplén megye: 3-5 db keretre 109 db
 • Bács-Kiskun megye: 40-60 db keretre 46 db
 • Veszprém megye: 4-15 db keretre 39 db

Nem szabad azonban megijedni a statisztika láttán, ugyanis a pályázatokról az irányító hatóság szakaszos elbírálással dönt, azaz a határnapig beérkezett pályázatokat együttesen az értékelési szempontok alapján értékelik, éppen ezért a beadási sorrend csak másodlagos tényező.

PÁLYÁZAT CÉLJA

Az intézkedés átfogó célja a felhívásban meghatározott önkormányzati intézmények hatékonyabb energiahasználatának, racionálisabb energiagazdálkodásának elősegítése, amelyen belül alcélként jelenik meg:

 • Többségi önkormányzati és/vagy Többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság(ok) tulajdonában lévő épületek illetve infrastrukturális létesítmények energiahatékonyságot célzó felújítása és fejlesztése, amennyiben az egyes beruházások a fosszilis energiahordozókból származó üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátásának csökkentését szolgálják;
 • a hazai megújuló energiaforrások fokozottabb használata, mivel az elmarad az EU átlagtól, ugyanakkor Magyarország ilyen jellegű potenciálja több területen is kimagasló. Ezért további cél a projektek keretein belül a megújuló energiaforrások elérhetőbbé tétele, használatának ösztönzése, népszerűsítése.

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg, összes elszámolható költség alapon 27 050 millió Ft. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 126-253 db. Rendelkezésre álló keret megyénként:

 • Heves megye: 2 541 millió Ft, a támogatott támogatási kérelmek várható száma: 7-13 db.
 • Baranya megye: 1 000 millió Ft, a támogatott támogatási kérelmek várható száma: 1-10 db.
 • Jász-Nagykun-Szolnok megye: 2 201millió Ft, a támogatott támogatási kérelmek várható száma: 12-24 db.
 • Békés megye: 3 330 millió Ft, a támogatott támogatási kérelmek várható száma: 9-25db.
 • Csongrád megye: 1 846 millió Ft, a támogatott támogatási kérelmek várható száma: 5 - 15 db.
 • Fejér megye: 1 020 millió Ft, a támogatott támogatási kérelmek várható száma: 4-20 db
 • Komárom-Esztergom megye: 600 millió Ft, a támogatott támogatási kérelmek várható száma: 1-6 db
 • Nógrád megye: 2 027 millió Ft, a támogatott támogatási kérelmek várható száma: 12-25 db
 • Somogy megye: 2 347 millió Ft, a támogatott támogatási kérelmek várható száma: 18-20 db.
 • Vas megye: 1 827 millió Ft, a támogatott támogatási kérelmek várható száma: 10-15 db.
 • Borsod-Abaúj-Zemplén megye: 1 347 millió Ft, a támogatott támogatási kérelmek várható száma: 3-5 db
 • Bács-Kiskun megye: 5 854 millió Ft, a támogatott támogatási kérelmek várható száma: 40-60 db.
 • Veszprém megye: 1 110 millió Ft, a támogatott támogatási kérelmek várható száma: 4-15 db.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás minimum és maximum összege a felhívás területi egységre vonatkozó területspecifikus mellékletében kerül szabályozásra.

 • Heves megye: minimum 10 millió Ft, maximum 400 millió Ft.
 • Baranya megye: minimum 10 millió Ft, maximum 400 millió Ft.
 • Jász-Nagykun-Szolnok megye: minimum 15 millió Ft, maximum 250 millió Ft.
 • Békés megye: minimum 15 millió Ft, maximum 400 millió Ft.
 • Csongrád megye: minimum 10 millió Ft, maximum 400 millió Ft.
 • Fejér megye: minimum 10 millió Ft, maximum 300 millió Ft.
 • Komárom-Esztergom megye: minimum 20 millió Ft, maximum 500 millió Ft.
 • Nógrád megye: minimum 10 millió Ft, maximum 400 millió Ft.
 • Somogy megye: minimum 10 millió Ft, maximum 300 millió Ft.
 • Vas megye: minimum 10 millió Ft, maximum 300 millió Ft.
 • Borsod-Abaúj-Zemplén megye: 15 millió Ft, maximum 400 millió Ft.
 • Bács-Kiskun megye: minimum 10 millió Ft, maximum 500 millió Ft.
 • Veszprém megye: 10 millió Ft, maximum 400 millió Ft.

A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.

Figyelem: A pályázati felhívás jelenleg társadalmi egyeztetés alatt áll, a tényleges megjelenésig a felhívás változhat!

PÁLYÁZAT CÉLJA

A pályázat célja a felhívásban meghatározott önkormányzati intézmények hatékonyabb energiahasználatának, racionálisabb energiagazdálkodásának elősegítése.

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg, összes elszámolható költség alapon 19 650 millió Ft. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 51-150 db.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás minimum és maximum összege a felhívás területi egységre vonatkozó területspecifikus mellékletében kerül majd szabályozásra.

A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.

PÁLYÁZÓK KÖRE

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:

 • Helyi önkormányzatok kivéve a megyei jogú város önkormányzatát (GFO 321)
 • Területi (megyei) önkormányzat (GFO 321)- kizárólag a 3.1.1/g. tevékenység vonatkozásában konzorciumvezetői státusszal
 • Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 322)
 • Helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 37);
 • Helyi önkormányzatok társulása (GFO 327)
 • Többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok (GFO 11; 572; 573; 575; 576).

A pályázati felhívás jelenleg társadalmi egyeztetés alatt áll, a tényleges megjelenésig a felhívás változhat!

PÁLYÁZAT CÉLJA

Az intézkedés célja térségi szintű, turisztikai termékcsomagok és kisléptékű tematikus turisztikai fejlesztések támogatása, melyekkel megyei szintű turisztikai vonzerő elemekre épülő, koordinált fejlesztések valósíthatók meg. Ennek keretében a helyi, térségi jelentőségű, turisztikai vonzerőt képező kulturális, épített, természeti örökség turisztikai hasznosítására, fejlesztésére nyílik lehetőség a térség gazdaságának diverzifikációja, a helyi gazdaság élénkítése, és a foglalkoztatás növelése érdekében.

Az intézkedés azokra a fejlesztési igényekre kíván reagálni, amelyek elsősorban helyi, illetve térségi jelentőségűek, nem részei országos vagy nemzetközi hálózatoknak, de a térségben, illetve helyben tartózkodási időt hosszabbító lehetőséget jelentenek, ezáltal – közvetett módon – jelentős helyi-térségi foglalkoztatás-bővítési potenciált hordoznak magukban.

PÁLYÁZÓK KÖRE

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:

 • Helyi önkormányzatok (GFO 321);
 • Önkormányzati hivatal (költségvetési szerv) (GFO 325)
 • Helyi önkormányzatok társulásai (GFO 327);
 • Gazdasági társaságok, amelyekben a helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások többségi tulajdonrésszel rendelkeznek (GFO 11, 57);
 • Egyházi jogi személyek (GFO 55);
 • Magyarország területén alapított és itt székhellyel rendelkező, jogi személyiségű civil szervezetek a 2011. évi CLXXV. törvény alapján (GFO 517, 521, 529, GFO 563, 565, 569).