Utoljára idén január végén tettünk közzé statisztikákat az újszerű infokommunikációs ötletek piaci termékké és szolgáltatássá fejlesztését, bevezetését és üzleti hasznosítását támogató GINOP-3.1.2-8.2.4-16 kódszámú pályázat alakulásáról. Itt az idő, ismét rátekinteni a statisztikákra:

Nos, az eltelt 3 hónapban mindössze 3 db pályázat érkezett be a pályázatkezelőhöz, így a jelenlegi statisztikák alapján a pályázatra eddig összesen 76 db kérelem érkezett be összesen csaknem 1,6 milliárd forint támogatási igénnyel, míg a teljes rendelkezésre álló keret 10,1 milliárd forint, melyből a vissza nem térítendő támogatás keretösszege 4,5 milliárd Ft, a kölcsön keretösszege pedig 5,6 milliárd Ft

az újszerű infokommunikációs ötletek piaci termékké és szolgáltatássá fejlesztésére, bevezetésére és üzleti hasznosítására - GINOP-3.1.2-8.2.4-16

Bőven van tehát még lehetőség a pályázatra új kérelmet benyújtani, vélhetően ez a pályázati konstrukció kifut a rendelkezésre álló pályázati időszak végéig, 2019. márciusáig. Lássuk pontosan, kiknek és milyen fejlesztésekhez biztosít támogatási lehetőséget ez a pályázat.

A pályázaton kizárólag az IKT ágazatban működő  (főtevékenységként bejegyzet) cégek indulhatnak, amelyek rendelkeznek 1 teljes lezárt üzleti évvel és az árbevételük legalább 50%-a infokommunikációs tevékenységből származik

A pályázatban támogatható tevékenységek:

 • IKT termékek és szolgáltatások ágazati specifikációja, testreszabása, továbbfejlesztése, tesztelése
 • új IKT termék verziók és szolgáltatások kapcsán fejlesztői és tesztkörnyezet kialakítása, fejlesztői és felhasználói kézikönyvek elkészítése
 • nemzetközi szakkiállításokon, konferenciákon, egyéb rendezvényeken (pl. termékbemutatókon, szoftverbemutatókon, B2B partnertalálkozókon) való részvétel
 • piacra jutás támogatása (marketing tevékenységek, egyéb piacra jutáshoz kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele)
 • tanácsadás igénybevétele, beleértve a szoftver és IT szolgáltatás lokalizációt (fordítás és honosítás) és a külpiaci megjelenést lehetővé tevő online fejlesztést (pl.: több nyelven elérhető)
 • szerzői jogi, szabadalmi és iparjogvédelmi dokumentáció honosítása
 • külpiaci tevékenységért felelős, belföldön foglalkoztatott munkatárs(ak) tevékenysége.

Tavaly, 2017 március 8-án indult az újszerű infokommunikációs ötletek piaci termékké és szolgáltatássá fejlesztését, bevezetését és üzleti hasznosítását támogató GINOP-3.1.2-8.2.4-16 kódszámú felhívás beadási szakasza.

Az elmúlt csaknem 1 évben a pályázatra 73 db kérelem érkezett be összesen 1,5 milliárd forint támogatási igénnyel. A teljes rendelkezésre álló keret 10,1 milliárd forint.

A pályázaton kizárólag az IKT ágazatban működő  (főtevékenységként bejegyzet) cégek indulhatnak, amelyek rendelkeznek 1 teljes lezárt üzleti évvel és az árbevételük legalább 50%-a infokommunikációs tevékenységből származik

A pályázatban támogatható tevékenységek:

 • IKT termékek és szolgáltatások ágazati specifikációja, testreszabása, továbbfejlesztése, tesztelése
 • új IKT termék verziók és szolgáltatások kapcsán fejlesztői és tesztkörnyezet kialakítása, fejlesztői és felhasználói kézikönyvek elkészítése
 • nemzetközi szakkiállításokon, konferenciákon, egyéb rendezvényeken (pl. termékbemutatókon, szoftverbemutatókon, B2B partnertalálkozókon) való részvétel
 • piacra jutás támogatása (marketing tevékenységek, egyéb piacra jutáshoz kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele)
 • tanácsadás igénybevétele, beleértve a szoftver és IT szolgáltatás lokalizációt (fordítás és honosítás) és a külpiaci megjelenést lehetővé tevő online fejlesztést (pl.: több nyelven elérhető)
 • szerzői jogi, szabadalmi és iparjogvédelmi dokumentáció honosítása
 • külpiaci tevékenységért felelős, belföldön foglalkoztatott munkatárs(ak) tevékenysége.
Kategória: Tőlünk kérdezték

Múlt heti hírlevelünkben olvashattak arról, hogy ideiglenesen felfüggesztették a "Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések, felhőalapú online üzleti szolgáltatások terjesztésének támogatása" című (GINOP-3.2.2-8.2.4-16 kódszámú) felhívás, mivel a felhívásban eszközölt módosítások szükségessé teszik a pályázat kitöltő felület módosítását is. Ahogy akkor is jeleztük, ez a szüneteltetés csupán néhány napot vett igénybe, múlt hét csütörtökön délután már arról jelent meg közlemény, hogy módosult és egyúttal újra beadhatóvá vált a pályázat, azaz a beadás csupán 3 napra szünetelt (október 16-án déltől október 19-én kora délutánig).

A felhívásban történt módosításokról részletesen itt olvashat: Változások jegyzéke - GINOP-3.2.2-8.2.4-16

Kategória: Hírek, közlemények

Egy mai közlemény szerint a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések, felhőalapú online üzleti szolgáltatások terjesztésének támogatása" című (GINOP-3.2.2-8.2.4-16 kódszámú) felhíváshoz kapcsolódóan, a Felhívás szakmai tartalmának módosításával összefüggésben az Irányító Hatóság a támogatási kérelmek beadhatóságát szünetelteti 2017. október 16-án, 12.00 órától a felülvizsgálat időtartamára.

Ez a felfüggesztés nincs összefüggésben a rendelkezésre álló keret alakulásával, kizárólag technikai jellegű, annyi történik csak, hogy a hatályba lépett módosításokat a pályázat kitöltő felületre is szükséges átvezetni, így várhatóan miután ezeket a technikai módosításokat végrehajtják a kitöltő programban is, napokon belül a beadás újraindul.

A hatályos szabályozással összhangban támogatást igénylő, ha a támogatási kérelmet a módosítás előtti feltételekkel nyújtotta be, a felhívás módosítása miatt nem kerülhet kedvezőtlenebb helyzetbe azzal szemben, aki a támogatási kérelmet a módosított feltételeknek megfelelően nyújtotta be.

A módosításokról és a beadás megnyílásának új időpontjáról közlemény ad majd tájékoztatást, kövessék figyelemmel a www.palyazat.gov.hu oldalon megjelenő híreket.

Bővebb információ a pályázatról:

GINOP-3.2.2-8.2.4-16 - Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések, felhőalapú online üzleti szolgáltatások terjesztésének támogatása

Kategória: Hírek, közlemények

15 milliárd forintra nőtt a benyújtott kérelmek alapján kalkulált támogatási igény a "Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések, felhőalapú online üzleti szolgáltatások terjesztésének támogatása" című GINOP-3.2.2-8.2.4-16-os kódszámú pályázat vonatkozásában.

A Felhívásra beérkező támogatási kérelmeket folyamatosan, azok beérkezésének sorrendjében bírálják, ugyanakkor a rendelkezésre álló keretösszeg viszonylag magas, 42,9 milliárd Ft, így közel 4800 vállalkozás fejlesztésének támogatására elegendő lesz ez az összeg. Mindez azt jelenti, hogy jelenleg 35% körül jár a kerethez viszonyított támogatási igények aránya.

Az elhúzódó pályázati döntések miatt sokakat érintő szabály, hogy bár a pályázat saját kockázatra a projekt beadását követő napon megkezdhető, azonban a támogatói döntésig a projektek nem kerülhetnek fizikailag lezárásra.

A projekt fizikailag akkor befejezett, amennyiben a projekt keretében támogatott valamennyi tevékenység a Támogatói Okiratban meghatározottak szerint, a felhívásban meghatározott feltételek mellett teljesült. Amennyiben a támogatói döntés napjáig kizárólag a „kötelező tájékoztatás és nyilvánossághoz kapcsolódó tevékenységek" nem valósulnak meg, de minden más elem már befejeződött, a projektet fizikailag befejezettnek kell tekinteni, így támogatás nem adható.

Példák:

1.) A projekt keretében 1 db eszköz beszerzése a cél. A támogatói döntés napjáig a projekt keretében beszerzendő eszköz leszállításra került a vállalkozás részére, de nem került üzembe helyezésre.
A projekt nem minősül befejezettnek, támogatható.

2.) A projekt keretében 3 db eszköz beszerzése a cél. A támogatói döntés napjáig a 2 db eszköz beszerzésre és beüzemelésre került, a harmadik eszköz leszállításra került a vállalkozás részére, de nem került üzembe helyezésre.
A projekt nem minősül befejezettnek, támogatható.

3.) A projekt keretében 3 db eszköz beszerzése a cél. A támogatói döntés napjáig a mindhárom eszköz beszerzésre és beüzemelésre került, de a kötelező nyilvánossághoz kapcsolódó tevékenységeket meg sem kezdte a támogatást igénylő vállalkozás.
A projekt befejezettnek minősül, nem támogatható.

Kategória: Hírek, közlemények

2017. március 8-án indult az újszerű infokommunikációs ötletek piaci termékké és szolgáltatássá fejlesztését, bevezetését és üzleti hasznosítását támogató felhívás beadása.

Az elmúlt csaknem 4 hónap alatt a pályázatra 45 db kérelem érkezett be összesen 2 milliárd forint támogatási igénnyel. A teljes rendelkezésre álló keret 10,1 milliárd forint, azaz a támogatási igény jelenleg 20% körül jár.

A pályázaton olyan IKT ágazatban tevékenykedő vállalkozások indulhatnak, amelyek:

 • mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülnek
 • rendelkeznek legalább két lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele, tovább
 • az alábbi TEÁOR’08 főtevékenységgel rendelkeznek és/vagy a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben az árbevételük legalább 50%-a infokommunikációs tevékenységből (lásd TEÁOR’08 lista alább) származott:
  • 2620 Számítógép, perifériás egység gyártása
  • 5821 Számítógépes játék kiadása
  • 5829 Egyéb szoftverkiadás
  • 6110 Vezetékes távközlés
  • 6120 Vezeték nélküli távközlés
  • 6130 Műholdas távközlés
  • 6190 Egyéb távközlés
  • 6201 Számítógépes programozás
  • 6202 Információtechnológiai szaktanácsadás
  • 6203 Számítógép-üzemeltetés
  • 6209 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
  • 6311 Adatfeldolgozási szolgáltatás
  • 6312 Világháló-portáli szolgáltatás
  • 6399 M.n.s. egyéb információs-szolgáltatás
 • éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt,
 • a kevésbé fejlett régiókban székhellyel, fiókteleppel vagy telephellyel rendelkeznek (és ott legalább egy fő állandó foglalkoztatottat legkésőbb a projekt megkezdésétől alkalmaznak)
 • Támogatási kérelem csak az alábbi (TEOR’08 lista) Fejlesztendő tevékenységre irányulhat:
  • 2620 Számítógép, perifériás egység gyártása
  • 5821 Számítógépes játék kiadása
  • 5829 Egyéb szoftverkiadás
  • 6110 Vezetékes távközlés
  • 6120 Vezeték nélküli távközlés
  • 6130 Műholdas távközlés
  • 6190 Egyéb távközlés
  • 6201 Számítógépes programozás
  • 6202 Információtechnológiai szaktanácsadás
  • 6203 Számítógép-üzemeltetés
  • 6209 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
  • 6311 Adatfeldolgozási szolgáltatás
  • 6312 Világháló-portáli szolgáltatás
  • 6399 M.n.s. egyéb információs-szolgáltatás

A vissza nem térítendő támogatás és a kölcsön egyidejű igénybevétele kötelező. A vissza nem térítendő támogatás mellett jelen konstrukció a piacinál jóval kedvezőbb feltételeket kínáló kölcsönt is biztosít.

3 hete készített statisztikánkhoz képet 3 milliárd forinttal nőt a benyújtott kérelmek alapján kalkulált támogatási igény a "Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések, felhőalapú online üzleti szolgáltatások terjesztésének támogatása" című GINOP-3.2.2-8.2.4-16-os kódszámú pályázat vonatkozásában.

A Felhívásra beérkező támogatási kérelmek folyamatosan, azok beérkezésének sorrendjében bírálják, ugyanakkor a rendelkezésre álló keretösszeg viszonylag magas, 42,9 milliárd Ft, így közel 4800 vállalkozás fejlesztésének támogatására elegendő lesz ez az összeg.

A beadási szakasz megnyitása óta eltelt 3 hónapban 533 db pályázat érkezett be összesen 12 261 302 929 Ft támogatási igénnyel, ami azt jelenti, hogy jelenleg 28% körül jár a kerethez viszonyított támogatási igények aránya.


A pályázatról készített rövid összefoglalónkat itt tekintheti meg: Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések, felhőalapú online üzleti szolgáltatások terjesztésének támogatása - GINOP-3.2.2-8.2.4-16

Március 8-án indult a vállalatirányítási rendszerek bevezetését, fejlesztését támogató felhívás beadási szakasza. A "Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések, felhőalapú online üzleti szolgáltatások terjesztésének támogatása" című GINOP-3.2.2-8.2.4-16-os kódszámú pályázat beadási szakasza és a pályázatot hatalmas érdeklődés övezi.

A Felhívásra beérkező támogatási kérelmek folyamatosan, azok beérkezésének sorrendjében bírálják, ugyanakkor a rendelkezésre álló keretösszeg viszonylag magas, 42,9 milliárd Ft, így közel 4800 vállalkozás fejlesztésének támogatására elegendő lesz ez az összeg.

A beadási szakasz megnyitása óta eltelt 2,5 hónapban 402 db pályázat érkezett be összesen 9 056 714 247 Ft támogatási igénnyel, ami azt jelenti, hogy jelenleg 20% körül jár a kerethez viszonyított támogatási igények aránya.

Van tehát még idő a szakszerű felkészülésre és szükséges is rászánni az időt, hiszen ez a típusú pályázat, ahogy a korábbi évek hasonló pályázatai is, összetett feltételrendszerrel rendelkezik, a pályázóképességhez számos feltétel együttes megléte szükséges.

Szakértőink készséggel állnak rendelkezésére, ha szeretné pontosan feltérképezni lehetőségeit, sőt szakmai partnereink által a kivitelezés, megvalósítás terén is segítségére tudunk lenni, keressen bennünket bizalommal.

PÁLYÁZAT CÉLJA

A Felhívás vissza nem térítendő támogatás és kölcsön együttes biztosítása révén a vállalkozások számára az informatikai beruházási kiadások, illetve a teljes bekerülési és üzemeltetési költségek csökkentését lehetővé tevő, az internetalapú szolgáltatásokra, intelligens kliensek és eszközök használatára épülő üzleti cloud computing megoldások hazai piaci fejlesztését támogatja. 

A konstrukció a magyar IT alkalmazás szolgáltatók azon szegmenseit célozza elsősorban, amelyek felhőalapú megoldásaikkal olyan ágazatokat kívánnak kiszolgálni, amelyekben jelenleg informatikai ellátottság tekintetében hiány mutatkozik, de nemzetgazdaságilag fontos szektorok.

Ilyen kiemelt ágazatnak minősülnek:

 • mezőgazdaság, élelmiszeripar (TEÁOR’08 A 01-03; C 10-11)
 • járműipar (TEÁOR’08 C 29-30)
 • építőipar (TEÁOR’08 F 41-43)
 • turisztika (TEÁOR’08 I 55-56).

A támogatás célja olyan felhőszolgáltató központok létrehozásának támogatása, amelyek professzionális informatikai

 • infrastruktúrát (Infrastucture as a Service, IaaS) és/vagy
 • platformokat (Platform as a Service, PaaS) és/vagy
 • alkalmazásokat (Software as a Service, SaaS)

mint szolgáltatást nyújtanak mikro-, kis- és középvállalkozások számára.

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

A Felhívás meghirdetésekor a támogatási programra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 4,5 milliárd Ft. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 20 db.

A vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 17,5 millió Ft, maximum 175 millió Ft lehet.

A vissza nem térítendő támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség maximum 35%-a lehet.

A kölcsön összege: minimum 20 millió Ft, maximum 300 millió Ft lehet.

A vissza nem térítendő támogatás és a kölcsön összegének aránya a projekt összköltségen belül maximum 75%-a lehet.

A kölcsön kamata: 1%/év.

A vissza nem térítendő támogatás összegének kisebbnek kell lennie a kölcsön összegénél.

PÁLYÁZAT CÉLJA

A Felhívás célja, hogy vissza nem térítendő támogatás és kölcsön együttes biztosítása révén segítse az újszerű infokommunikációs ötletek piaci termékké és szolgáltatássá fejlesztését, bevezetését és üzleti hasznosítását, és a már külpiaci tevékenységet folytató IKT mikro-, kis- és középvállalkozások újabb nemzetközi piacokra lépésének elősegítését. Mindezen célok eredményeként megvalósulhat az IKT mikro-, kis- és középvállalkozások által előállított termékek és szolgáltatások piacosítása, illetve exportképességének és versenyképességének növekedése.

A vissza nem térítendő támogatás és a kölcsön egyidejű igénybevétele kötelező. A vissza nem térítendő támogatás mellett jelen konstrukció a piacinál jóval kedvezőbb feltételeket kínáló kölcsönt is biztosít.

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE A Felhívás meghirdetésekor a támogatási programra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 10,1 milliárd Ft. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 200 db.

A vissza nem térítendő támogatás összege:

 • Legutóbbi lezárt teljes üzleti évben összes nettó értékesítési árbevételen belül 10% alatti arányú exportárbevétellel rendelkező támogatást igénylők esetében minimum 2 millió Ft, maximum 25 millió Ft lehet.
 • Legutóbbi lezárt teljes üzleti évben összes nettó értékesítési árbevételen belül 10% vagy a feletti arányú exportárbevétellel rendelkező támogatást igénylők esetében minimum 2 millió Ft, maximum 40 millió Ft lehet.

A vissza nem térítendő támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 40 %-a lehet.

A kölcsön összege:

 • Legutóbbi lezárt teljes üzleti évben összes nettó értékesítési árbevételen belül 10% alatti arányú exportárbevétellel rendelkező támogatást igénylők esetében minimum 2,5 millió Ft, maximum 32 millió Ft lehet.
 • Legutóbbi lezárt teljes üzleti évben összes nettó értékesítési árbevételen belül 10% és a feletti arányú exportárbevétellel rendelkező támogatást igénylők esetében minimum 2,5 millió Ft, maximum 50 millió Ft lehet.

A kölcsön összege meg kell, hogy haladja a vissza nem térítendő támogatás összegét.

A kölcsön kamata: 1%/év

PÁLYÁZAT CÉLJA

A pályázat a komplex üzleti infokommunikációs technológiák azaz IKT rendszerek, alkalmazások on-premise (vagy in house) típusú bevezetését (helyben telepített saját szoftver bevezetése célterület), illetve a felhőalapú és egyéb online üzleti megoldások, szolgáltatások igénybevételét (felhőalapú szolgáltatások bevezetése célterület) támogatja. A vissza nem térítendő támogatás és a kölcsön egyidejű igénybevétele kötelező.

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

A Felhívás meghirdetésekor a támogatási programra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 39,4 milliárd Ft. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 4000 db.

A vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 1 millió Ft, maximum 24 millió Ft lehet, ha mind a két célterületet egyaránt érintő támogatási kérelemről van szó.

 • A helyben telepített saját szoftver célterületet érintő (rész)támogatási kérelem esetén a maximális támogatás a Maximális támogatási összeg kalkulátor által meghatározott összeg lehet, de maximum 16 millió Ft.
 • A felhőalapú szolgáltatások bevezetése célterületet érintő (rész)támogatási kérelem esetén a maximális támogatás a Maximális támogatási összeg kalkulátor által meghatározott összeg lehet, de maximum 8 millió Ft.

FIGYELEM: A pályázati felhívás jelenleg társadalmi egyeztetés alatt áll, a tényleges megjelenésig a felhívás változhat!

 PÁLYÁZAT CÉLJA

Jelen Felhívás célja, hogy vissza nem térítendő támogatás és kölcsön együttes biztosítása révén a vállalkozások számára az informatikai beruházási kiadások, illetve a teljes bekerülési és üzemeltetési költségek csökkentését lehetővé tevő, az internetalapú szolgáltatásokra, intelligens kliensek és eszközök használatára épülő üzleti cloud computing megoldások hazai piaci fejlesztését támogatja.

A konstrukció a magyar IT alkalmazás szolgáltatók azon szegmenseit célozza elsősorban, amelyek felhőalapú megoldásaikkal olyan ágazatokat kívánnak kiszolgálni, amelyekben jelenleg informatikai ellátottság tekintetében hiátus mutatkozik, de nemzetgazdaságilag fontos szektorok. Ilyen kiemelt ágazatnak minősülnek:

 • mezőgazdaság, élelmiszeripar (TEÁOR’08 A 01-03; C 10-11))
 • járműipar (TEÁOR’08 C 29-30)
 • építőipar (TEÁOR’08 F 41-43).
 • turisztika (TEÁOR’08 I 55-56).

A támogatás célja olyan felhőszolgáltató központok létrehozásának támogatása, amelyek professzionális informatikai

 • infrastruktúrát (Infrastucture as a Service, IaaS) és/vagy
 • platformokat (Platform as a Service, PaaS) és/vagy
 • alkalmazásokat (Software as a Service, SaaS),

mint szolgáltatást nyújtanak mikro-, kis- és középvállalkozások számára. Ezzel elérhetővé válik a kkv szektor számára, hogy működésüket, külső és belső folyamataikat olyan infokommunikációs megoldásokkal támogassák, melyeket saját egyszeri beruházásból nem vagy csak nagy anyagi áldozatok árán lennének képesek megvalósítani, ezzel növelve a szolgáltatást igénybe vevő kkv-k hatékonyságát, csökkentve a teljes bekerülési és üzemeltetési költségeket és javítva a bruttó hozzáadott érték termelő képességét.

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

A Felhívás meghirdetésekor a támogatási programra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 4,5 milliárd Ft. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 20 db.

A vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 17.5 millió Ft, maximum 175 millió Ft lehet.

A vissza nem térítendő támogatás aránya:

felhoalapu_ikt_szolgaltatasok

A kölcsön összege: minimum 20 millió Ft, kamata 2%/év.

A vissza nem térítendő támogatás és a kölcsön összegének aránya a projekt összköltségen belül maximum 75%-a lehet. A vissza nem térítendő támogatás összegének kisebbnek kell lennie a kölcsön összegénél.

Vanessia hírlevelei között már olvashatott a hamarosan megjelenő, az üzleti szoftverbeszerzést 13 területen, 10%-os önerővel lehetővé tevő GINOP-3.2.2. pályázatról. A konstrukció előnye, hogy nem csak gépszerzéssel, vagy épület építéssel együtt, hanem teljesen független módon, önállóan pályázható szoftverbeszerzésre biztosít támogatás. Ennek a régóta várt pályázatnak a vállalati előkészületeihez szeretnénk most gyakorlatias információkkal segítséget nyújtani az olvasóinknak:

Hogyan kezdjek neki?

Első lépésként annak végiggondolását javasoljuk, hogy mely munkaterületeken vannak gondjai.

Ha például:

 • gyártóként a célul kitűzöttnél több reklamációt kap, vagy egy fontos megrendelője elvárja a gyártótérben történő minden esemény rögzítését, akkor a gyártáskövetés informatikai fejlesztése lehet egy olyan terület, amire érdemes megnéznie, milyen szoftveres megoldások érhetőek el.
 • nincs naprakész nyilvántartása a raktári ki- és betárolásokon keresztül a készleteiről és azok pontos tárolási helyéről (polc szintű nyilvántartás), és emiatt félretájékoztatják a vevőket, vagy áll a gyártás, akkor a logisztikai/raktárkezelési/készletgazdálkodási szoftveres támogatásokat kell szemügyre vennie,
 • kis- és középvállalkozásként továbblépne a számlázó programokon és egy átfogó ügyviteli szoftvercsomagot használna, mely kiszolgálja a hagyományos és e-számlázást az ügyfelek adatainak nyilvántartásával, ügyfélkapcsolat kezelést (CRM), a kis- és nagykereskedelem értékesítés folyamatait, cikktörzzsel, készletgazdálkodással és webáruházzal, valamint közösségi média kapcsolatokkal, akkor egy KKV-k számára optimalizált ügyviteli rendszert kell keresnie.

Már tudja, hol jönne jól a XXI. századi technológia?

Ha már beazonosította a célt, akkor azt le kell fordítania a pályázat nyelvére és meghatározni, melyik területre nyújtana be támogatási igényt a 13 felhasználási célterületből. Előbbi pontban írt mintapéldáinknál ez így nézne ki:

 • gyártás,
 • logisztika,
 • CRM és értékesítés terület+ Internetes értékesítés+ Pénzügy.

Szeptember elején jelennek meg a Modern vállalkozások programban a mikro-, kis- és középvállalkozások digitális fejlesztésére igényelhető szoftverpályázatok – mondta a program szakmai vezető helyettese kedden az M1 aktuális csatornán.

Koleszár Péter a program Vállalkozz digitálisan! projektjéről elmondta, első lépésként a projekt tanácsadó hálózatában dolgozó szakemberek helyszíni auditot hajtanak végre a vállalkozásoknál.

Tavaszi indulása óta csaknem 700 mikro-, kis- és középvállalkozás csatlakozott a Vállalkozz digitálisan! projekthez, nyár végéig pedig további 300 vállalkozás csatlakozására számítanak.

Kategória: Hírek, közlemények

Nyárra várható az infokommunikációs fejlesztéseket és a felhőalapú online üzleti szolgáltatások alkalmazását támogató felhívás, melyet egészen biztosan sok hazai vállalkozás tűkön ülve vár. Nem csoda a nagy érdeklődés, hiszen több mint 3 éve nem volt a vállalkozásoknak lehetőségük ilyen irányú fejlesztéseikhez támogatást igényelni. A pályázat több elemében is megújul a korábbi vállalati folyamatmenedzsment támogatására szolgáló GOP pályázattípusokhoz képest, ezeket a változásokat foglaltuk most össze rövid bejegyzésünkben.

A GINOP 3.2.2 pályázati konstrukció alapvető célja, hogy lehetőséget biztosítson a vállalkozások számára elavult eszközeik, hardver és szoftver parkjuk komplett cseréjére, illetve korszerűsítésére.

A pályázat keretében várhatóan pályázni lehet majd külön is bármelyik fejlesztés típussal (saját szoftver és bérelt szolgáltatás), de azok kombinálásaként előálló hibrid megoldásokkal is.

Szintén új elemként jelenik majd meg az eddigi gyakorlathoz képest, hogy a konstrukció keretében kombinált formában nyílik lehetőség vissza nem térítendő támogatás és visszatérítendő támogatás (kamatmentes hitel) igénylésére.