Mától, azaz szeptember 14-től pályázhatnak a mikro-, kis- és középvállalkozások 25 millió és 500 millió forint közötti vissza nem térítendő támogatásra a "Gyors növekedésű (gazella) vállalkozások komplex fejlesztéseinek támogatása" című felhívás keretében.

A pályázat kifejezetten a feldolgozóipari ágazatokban működő, Ipar 4.0 technológiai megoldásokat alkalmazó, nagy növekedési lehetőséggel rendelkező beszállító vállalkozások komplex fejlesztéseihez nyújt támogatást.

A pályázat benyújtásának ugyancsak előfeltétele, hogy a vállalkozás az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. által lefolytatott előminősítési eljárás keretében megszerezett minősítő tanúsítvánnyal rendelkezzen.

A támogatás használható akár új eszközök beszerzésére, infrastrukturális és ingatlan beruházásra, információs technológia-fejlesztésre, megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazására, de fordítható akár technológiai fejlesztést eredményező új eszközökhöz kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzésekre, vagy minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetésére és tanúsítványok megszerzésére.

A pályázat első benyújtási szakasza 2017 szeptember 14-től október 19-ig tart, ezt követően a második szakaszban 2018. február 15-től 2018. március 15-ig lesz lehetőség a pályázatok benyújtására.

Bővebb információ a pályázatról: Pályázat a gyors növekedésű (gazella) vállalkozások komplex fejlesztéseinek támogatására


Egy mai közlemény szerint módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása kombinált hiteltermék keretében" című (GINOP-2.1.2-8.1.4-16 kódszámú) felhívás az alábbiak szerint:

 • A következő értékelési határnapot 2018. február 15-ről előrehozták 2017. november 20-ra.
 • A pályázatot 2018. február 28-án végleg lezárják, az lesz az utolsó értékelési határnap.
 • Könnyítettek a pályázók körének feltételrendszerén, azok is pályázhatnak, ahol az éves átlagos statisztikai állományi létszám a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt (korábbi 3 helyett).
 • Megemelték a visszatérítendő támogatás előlegének mértékét is 75%-ra, így az a vissza nem térítendő támogatással megegyező arányú.

A változások jegyzékét itt tudja megtekinteni: Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása kombinált hiteltermék keretében – változások jegyzéke

A pályázatról bővebben itt olvashat: Pályázat vállalatok K+F+I tevékenységének támogatására kombinált hiteltermék keretében


Múlt héten már írtunk róla, hogy 2017. szeptember 15-én megrendezésre kerül a HG Media Fókuszban című gazdasági konferenciasorozatának következő rendezvénye FEJLESZTÉS ÉS VERSENYKÉPESSÉG - Gazdasági kilátások 2018-ban címmel, ahol sok neves előadó mellett Lukács János, a Vanessia Kft. ügyvezetője is előadást tart "Aktuális pályázati lehetőségek kicsiknek és nagyoknak a vállalati képzéseket támogató kiírásoktól az energiahatékonysági fejlesztésekig" címmel.

A konferencia valóban nívós szakmai eseménynek ígérkezik, melyre garancia meghívott előadók személye. Lássuk egészen pontosan kiket és milyen témákat hallgathat meg, ha részt vesz az eseményen:

A magyar gazdaság kilátásai, lehetőségei és az elmúlt időszak eredményei
- Varga Mihály, nemzetgazdasági miniszter

Az uniós források hatása a magyar gazdaságra. Számvetés és jövőkép
- Csepreghy Nándor, a Miniszterelnökség államtitkára, miniszterhelyettes

Versenyképesség fokozás fejlesztési banki szinten uniós forrásokkal és azután
- Bernáth Tamás, az MFB elnök-vezérigazgatója

A Széchenyi Kártya Program eddigi eredményei, valamint a magyar kkv-szektor állapota és kilátásai, különös tekintettel a tőkeellátottságra
- Krisán László, a KAVOSZ Zrt. vezérigazgatója, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK) elnöke

BŐVEBBEN

Megjelent a Közbeszerzések Tanácsának útmutatója a becsült érték számítása, a részekre bontás tilalma és a beszerzési igények mesterséges egyesítése tárgyában.

Ezen felül a Közbeszerzési Hatóság is segíteni kívánja a jogalkalmazók tevékenységét, ezért példatárat tett közzé a részekre bontás tilalmára vonatkozóan. A Példatár egyaránt tükrözi a Közbeszerzési Hatóság, a Miniszterelnökség, az EUTAF és a Megyei Jogú Városok Szövetsége szakmai álláspontját.

A projektekhez kapcsolódó beszerzések közbeszerzési kötelezettségének vizsgálatakor a két alábbi dokumentum iránymutatásait érdemes alkalmazniuk:

 

Az alábbi táblázat tartalmazza a jelenleg futó agrár- és vidékfejlesztési pályázatokat. Bármelyik pályázattal kapcsolatban keressenek bizalommal.

Amennyiben a táblázatot nehezen tudja elolvasni, kattintson a képre, majd nagyítsa újabb kattintással teljes méretre.

Forrás: NAK

 

2017. szeptember 15-én kerül megrendezésre a HG Media Fókuszban című gazdasági konferenciasorozatának következő rendezvénye FEJLESZTÉS ÉS VERSENYKÉPESSÉG - Gazdasági kilátások 2018-ban címmel, ahol sok neves előadó mellett Lukács János, a Vanessia Kft. ügyvezetője is előadást tart "Aktuális pályázati lehetőségek kicsiknek és nagyoknak a vállalati képzéseket támogató kiírásoktól az energiahatékonysági fejlesztésekig" címmel.

A HG Media konferenciáján a résztvevők választ kaphatnak szinte minden, az uniós pályázatokkal és a pénzintézetek által kínált lehetőségekkel kapcsolatos kérdésükre. Szó lesz a következő hónapokban várható kiírások listájáról, az elérhető keretösszegekről, az adminisztrációs újdonságokról, a szükséges garanciákról, biztosítékokról és az ezek megteremtését segítő pénzügyi konstrukciókról csakúgy, mint az MFB Pontok és a Széchenyi Kártya Program eddigi tapasztalatairól.

BŐVEBBEN

Az EMVA Irányító Hatóság mai közleményében arra hívta fel a kedvezményezettek figyelmét, hogy bár a Vidékfejlesztési Program keretében támogatott projektek esetében elszámolási kötelezettség kizárólag a támogatói okiratban is rögzítettek alapján a projekt elszámolható költségei tekintetében áll fenn, azonban az el nem számolható költségek továbbra is részeit képezik a projekt összköltségének.

Tekintettel arra, hogy a projekt támogatáson felüli részének finanszírozását a támogatást igénylő a támogatási kérelem benyújtásával vállalta, amennyiben a támogatói döntés során olyan el nem számolható költségek keletkeztek, amelyeknek önerőből történő finanszírozása nem megoldható, a Kedvezményezettek megfelelő indokolással, változás bejelentés útján a támogatói okirat módosítását kezdeményezhetik.

A megvalósítani kívánt tételek csökkentése céljából változás bejelentési eljárásra a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014 (XI.5.) Kormányrendelet 86. § (1) bekezdése az irányadó.

Az Irányító Hatóság a fenti bejelentéseket kizárólag azon projektrészek/elemek tekintetében jogosult jóváhagyni, amelyek megvalósításának elhagyása a projektcél teljesülését, a megvalósuló beruházás (projektrész) megfelelő működ(tet)ését nem veszélyezteti.

Első körben összesen 27,66 milliárd forint szolgálja a kertészeti ágazat beruházásainak megvalósítását. A Miniszterelnökség három vidékfejlesztési pályázat esetében, 366 darab kérelem támogatásáról döntött.

A kertészeti ágazat fejlesztésére a Miniszterelnökség a Vidékfejlesztési Program keretében több mint 86 milliárd forintot különített el. A beérkezett kérelmek értékelése folyamatos, melynek eredményeképpen, elsőként az ültetvénytelepítést, illetve a gomba- és hűtőházak, valamint az üveg- és fóliaházak létesítését, korszerűsítését támogató felhívások első benyújtási szakaszában beadott kérelmekről hozott döntést a tárca.

BŐVEBBEN

2017 augusztus 29-én módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása kombinált hiteltermék keretében" című (GINOP-2.1.2-8.1.4-16 kódszámú) felhívás.

A legfontosabb módosítás, hogy a felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre a vissza nem térítendő támogatás és kölcsön vonatkozásában igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt vissza nem térítendő támogatás 75%-a és a kölcsön 50%-a lehet.

Ezen felül további könnyítés, hogy a kölcsön előtörlesztése a Projekt Megvalósulásának (Projektmegvalósítás Befejezésének) Időpontját követően megengedett. Az elvárt fedezettség mértéke pedig a befogadási értékekből számítva a tőkekitettség 50%-a.

Arra is fontos odafigyelni, hogy igénybe vett szolgáltatás (a szolgáltatás tárgyától függetlenül) esetén kötelező csatolni a szolgáltatást nyújtó szervezet nyilatkozatát az utolsó teljes, lezárt üzleti éves statisztikai állományi létszámára vonatkozóan (amennyiben releváns). – mindez azt is jelenti, hogy a már beadott pályázatoknál majd hiánypótlásban az ajánlatokat szükséges lesz kiegészíteni.

BŐVEBBEN

Szeptember 01-től újra változik az önálló és kombinált hitelprogramok Eljárási Rendje, a módosítással további könnyítések kerültek bevezetésre, amelyek célja, hogy növekedjen a kombinált programokon induló vállalkozások/projektek száma.

A mostani módosítás értelmében tehát szeptember 01-től a már benyújtott, de még döntés előtt álló, illetve a péntektől (09.01) benyújtásra kerülő hitelkérelmek és kombinált pályázatok esetében az alábbi módosításokat tartalmazó új Eljárás Rendben foglaltak lesznek érvényesek:

 • kombinált hitelprogramok esetén lehetőség van előleg igénybevételére a Felhívásokban meghatározott mértékig,
 • a folyósításhoz elszámolhatóak a támogatást igénylő által a Projekthez igazoltan felhasznált, pénzügyileg teljesített számlák időkorlátozás nélkül (törlésre került a 180 napos időkorlát),
 • teljes hiteles tulajdoni lap benyújtása helyett elegendő a hiteles tulajdoni lap szemle másolatának benyújtása,
 • idegen vagy részben idegen tulajdonban álló Ingatlanon történő beruházás esetében az Ingatlan tulajdonosa és a támogatást igénylő közötti szerződéssel kapcsolatban előírt feltételek közül törlésre került a rendes felmondás jogának kizárása. Ha az Ingatlan használatát biztosító szerződés felmondásra kerül és a támogatást igénylő nem tudja igazolni a legalább futamidőre szóló használati jogot, akkor a Kölcsön azonnali egyösszegű előtörlesztése kötelező,
 • osztatlan közös tulajdonban álló Ingatlanon történő beruházás esetében a közös tulajdonra használatára vonatkozó szerződéssel kapcsolatban előírt feltételek közül törlésre került a rendes felmondás jogának kizárása. Ha a közös tulajdon használatát biztosító szerződés felmondásra kerül, akkor a Kölcsön azonnali egyösszegű előtörlesztése kötelező,
 • olyan ingatlan biztosíték esetében ahol az MFB Zrt. jelzálogjoga, elidegenítési és terhelési tilalma van bejegyezve nem szükséges az MFB Zrt-től hozzájáruló nyilatkozatot benyújtani a hitelkérelemhez vagy kombinált pályázathoz kapcsolódó soron következő jelzálogjog bejegyzéséhez,
 • ingó biztosítékoknál a kombinált hitelprogramok esetében a Felhívásban előírt árajánlat elegendő a fedezeti érték megállapításához (törlésre került, hogy előszerződés benyújtása szükséges a fedezeti érték meghatározásához),
BŐVEBBEN

A kormány meghosszabbította a Széchenyi Tőkebefektetési Alap futamidejét és 8 milliárd forinttal megemelte annak tőkéjét, valamint döntött két új tőkealap indításáról, amelyek közép-magyarországi és határmenti vállalkozások fejlesztését segítik szeptembertől – jelentette be Varga Mihály budapesti sajtótájékoztatóján.

A nemzetgazdasági miniszter kiemelte: a magyar vállalkozók igényeire épülő tőkeprogram középpontjában azok a termelő, illetve innovatív kis- és középvállalkozások állnak, amelyek képesek a fejlődésre, a magas hozzáadott értékű termékek előállítására.

A Széchenyi Tőkebefektetési Alapról szólva a tárcavezető elmondta: az Alap a hazai kockázatitőke-piac legaktívabb tagja, egyben a legnagyobb cégportfólióval rendelkező tőkebefektetője, befektetési politikája ösztönzi a gazdasági növekedést és a foglalkoztatás bővülését. A sikeres működést látva a kormány ezért úgy határozott, hogy az Alap tőkéjét 8 milliárd forinttal megemeli, befektetési időszakát 2025 végéig, futamidejét pedig 2030. december közepéig meghosszabbítja – tette hozzá.

Varga Mihály hangsúlyozta: a Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt. szeptembertől két új tőkealap kezelését is megkezdi. A 8 milliárd forintos keretösszegű Irinyi II. Kockázati Tőkealap kifejezetten a közép-magyarországi régió tőkeigényeinek támogatására szolgál és az Irinyi Terv legfontosabb nemzetgazdasági céljaira épül. Így olyan hazai kis- és középvállalkozásokat támogat majd tőkével, amelyek tevékenységükkel hozzá tudnak járulni az iparfejlesztéshez, az ipari tevékenységek bővüléséhez, illetve a termelésük hatékonyságának növeléséhez – ismertette Varga Mihály.

BŐVEBBEN

Ahogy már megszokhatták tőlünk, időről időre közzéteszzük az aktualizált pályázati menetrendet, amelyből látszanak a még nyitott pályázati konstrukciók, illetve a legfontosabb pályázati határidők. A közeljövőben a legnagyobb pályázati hullám egyértelműen a munkahelyi képzéseket támogató pályázatokat érinti majd, de nem szabad elfeledkezni a még nyitott K+F, energetikai, valamint informatikai pályázatokról sem.

Íme a 2017. szeptemberi aktualizált menetrend:

Amennyiben a táblázatot nehezen tudja elolvasni, kattintson a képre, majd nagyítsa újabb kattintással teljes méretre.

 

Sajtószemle: Napi.hu - 2017. augusztus 25.

A munkaadók úgy vélik, hogy jövőre a tervezettnél jobban is csökkenteni lehetne a munkaadók bérjárulékait. A cégeknél maradó pénz egy részéből akár a béreket is növelni lehetne.

A munkaadói járulékok további csökkentésére tesz javaslatot a munkaadói oldal a kormánynak - tudta meg a Magyar Idők. Az eredeti terv szerint 2-2,5 százalékkal mérsékelnék ezt a közterhet, de a költségvetés kedvező helyzete miatt a munkaadók szövetsége szerint ennél nagyobb változás is belefér a pakliba.

A teljes cikk itt olvasható >>>

 

2017. szeptember 14-től kezdetét veszi a hazai KKV-k versenyképességének javítását célul kitűző, a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Gyors növekedésű (gazella) vállalkozások komplex fejlesztéseinek támogatása" című (GINOP 1.2.7-17 kódszámú) pályázat beadási szakasza.

A GINOP 1.2.7-17 támogatási konstrukció a nagy növekedési potenciállal rendelkező feldolgozóipari mikro-, kis- és középvállalkozások komplex módon történő kapacitás bővítéseit támogatja, előnyben részesítve az Ipar 4.0 technológiai megoldások alkalmazásait. Kiemelt cél a termelőkapacitásuk és hatékonyságuk, ill. versenyképességük növelése, továbbá beszállítói tevékenységük bővítése és kiterjesztése.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás minimum összege 25 millió, maximum 500 millió forint.

A pályázat keretében a technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése, a megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, az infrastrukturális és ingatlan beruházás, információs technológia-fejlesztés, gyártási licenc, gyártási knowhow beszerzések, illetve minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetése és tanúsítványok megszerzése támogatható.

A konstrukció keretén belül történő támogatás jogosultsági alapfeltétele, hogy a támogatást igénylő KKV az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. (www.ifka.hu) által lefolytatott előminősítési eljárás keretében megszerezett minősítő tanúsítvánnyal rendelkezzen.

BŐVEBBEN

Július 31-én lezárult a Kisfaludy Program társadalmi egyeztetése, jelenleg a beérkezett észrevételek alapján a felhívás véglegesítése zajlik. Azonban addig is, míg a végleges felhívásra várunk, vannak már szinte biztosan megmaradó pályázati feltételek, amelyek komoly előkészületeket igényelnek, érdemes ezért a már közzétett felhívás alapján alaposabban is megvizsgálni a feltételeket.

Ilyen például az a feltétel, miszerint a pályázónak két tagsággal is rendelkezni kell a beadáskor.

A kotelezően előírt két tagság:

 • a HOTELSTARS UNION egységes minősítési rendszerben való részvétel
 • a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége (MSZÉSZ) tagság
BŐVEBBEN

Versenyképességének javítására és kutatásfejlesztésre 101 mikro-, kis- és középvállalkozás nyert el összesen 4,5 milliárd forint támogatást a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) keretében. A támogatással összesen közel 8 milliárd forint értékű fejlesztést valósítanak meg – tájékoztatta pénteken az MTI-t Rákossy Balázs, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) európai uniós források felhasználásért felelős államtitkára.

A vállalkozások új eszközök beszerzésére, információs technológia-fejlesztésre, megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazására fordíthatják a támogatási összeget, újonnan kifejlesztett technológiákkal új termékeket hozhatnak létre, illetve új szolgáltatásokat is kialakíthatnak – tette hozzá.

BŐVEBBEN

Sajtószemle: Portfolio - 2017. augusztus 18.

A 2007-2013-as uniós költségvetési ciklusban közel 2500 milliárd forint közvetlen gazdaságfejlesztési forrás érkezett Magyarországra, melyek egyik fő kedvezményezettje a kkv-szektor volt. A jövedelmezőbb vállalatok pályáznak szívesebben EU-s forrásra, és a jobban teljesítő vállalatok nagyobb eséllyel nyernek. A forrásokat a vállalkozások elsősorban kapacitásbővítésre használták fel, ami megmutatkozott többek között a létszám, a tárgyieszköz-állomány, illetve az árbevétel növekedésében. A források azonban nem javították a vállalatok termelékenységét.

A teljes cikk itt olvasható >>>

Elkezdődik a gazdák értesítése a Vidékfejlesztési program pályázati döntéseiről, jövő márciusig a több százmilliárd forintnyi mezőgazdasági beruházási pályázat odaítéléséről kapják meg a tájékoztatást az érintettek – mondta a Miniszterelnökség agrár-vidékfejlesztésért felelős államtitkára a 26. debreceni Farmer Expó csütörtöki megnyitóján.

Kis Miklós Zsolt hangsúlyozta: először az élelmiszeripari beruházási pályázatok első szakaszát bírálták el, az eredményekről pedig már részben el is kezdődött a gazdálkodók értesítése. A kertészethez köthető pályázatok értékelése is a végéhez közeledik, így augusztusban az ügyfélkapun keresztül azok értesítése is megkezdődik, akik hűtőházak, gombaházak, fóliaházak létesítésére, illetve ültetvénytelepítésre pályáztak – mondta.

BŐVEBBEN

Hamarosan ismét igényelhető lesz kamatmentes hitel új, vagy használt tárgyi eszköz beszerzésre, immateriális javak beszerzésére, ingatlan építésre (átalakításra, bővítésre, felújításra), vagy akár ingatlanvásárlásra is a "Mikro-, kis-és középvállalkozások versenyképességének növelése célú Hitelprogram" keretében.

Kitűnő lehetőség ez a vissza nem térítendő pályázatokból kiszoruló vállalkozásoknak, hiszen a GINOP 8.3.1-16 és a VEKOP 1.2.3-16 pályázatok kedvező feltételekkel, visszatérítendő támogatást nyújtanak, gyakorlatilag kamat- és költségmentesen beruházásaik széles körére.

A HITELPROGRAM CÉLJA

A Hitelprogram a KKV-k versenyképességének növelése tematikus célkitűzés, illetve a korszerű termék- és szolgáltatásfejlesztési képességek megteremtése és bővítésének támogatása megnevezésű beruházási prioritás keretében megvalósuló Hitelprogram, melynek egyedi célkitűzése a finanszírozási forrásokhoz nem, vagy nem megfelelő mértékében hozzájutó KKV-k versenyképességének fejlesztése a KKV-k külső finanszírozáshoz történő hozzáférésének javítása révén. A Hitelprogram célja a Mikro-, Kis- és Középvállalkozások olyan Beruházásainak támogatása, amelyek pénzügyi szempontból életképesek, jövedelemtermelők, ugyanakkor a pénzpiacokon egyáltalán, vagy nem kellő mennyiségben jutnak finanszírozási forráshoz.

HITEL ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

Hitel összege: Min. 1 M Ft – Max. 600 M Ft

Kamat: 0 %/év

A Saját Forrás minimálisan elvárt mértéke: a Projekt elszámolható költségének legalább 10%-a – kivéve használt gépjármű beszerzés, ahol minimum 20 %.

Projekt megvalósításának határideje: Kölcsönszerződés megkötését követő 24 hónapon belül be kell fejezni, amely határidő indokolt esetben további 6 hónappal meghosszabbítható.

BŐVEBBEN

Szeptember 15-ig pályázható a 10 milliárd forint keretösszegű mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására kiírt pályázat.

A hazai finanszírozású Program már a korábbi években is nagy népszerűségnek örvendett, azonban a mostani pályázati ciklusban, amikor a pályázatok feltételrendszere jelentősen szigorodott, mind a támogatást igénylők köre, mind a támogatható tevékenységek vonatkozásában, ez a pályázat nem mindennapi lehetőséget biztosít a vállalkozóknak új eszközök, gépek beszerzéséhez, vagy akár ingatlanvásárláshoz.

A Nemzetgazdasági Minisztérium várakozása szerint hozzávetőleg 1100-1200 vállalkozó részesülhet a támogatásból és ezzel 5000-5500 új munkahely jöhet létre. A vállalkozások munkahelyteremtő beruházásra pályázhatnak, ennek keretében tárgyi eszközök vagy immateriális javakba történő beruházásra, új létesítmény felállítására, meglévő létesítmény bővítésére igényelhetnek támogatást.

BŐVEBBEN