HR tanácsadás

A Vanessia által szolgáltatott HR Tanácsadás célja, hogy megoldást nyújtsunk ügyfeleinknek a humán erőforrással kapcsolatos pályázataik tervezése, és megvalósítása során felmerülő problémáik megoldására. A nem jogszerű működés illetve a foglalkoztatásban felmerülő esetleges szabálytalanságok jogosultsági problémákat vethetnek fel a pályázatírási folyamat során, de később, a forráslehívás szakaszában is. Ezen problémás területek feltárásával és a humán folyamatok fejlesztésével igyekszünk hozzájárulni partnereink sikeres pályázásához és hatékonyabb működéséhez.
Pályázati szempontú munkaügyi és HR tanácsadásunk elemei:


Egyszeri Munkaügyi Audit
A Munkaügyi folyamatok megfeleltetése a pályázatban foglalt munkaügyi, munkajogi, szakmai és tartalmi elvárásoknak. A jelenleg használt és hatályos munkaügyi dokumentációk átvilágítása (munkaszerződések, munkaköri leírások, egyéb kapcsolódó dokumentumok), a pályázati specifikáció által megkövetelt adathalmaz, továbbá a munkaügyi folyamatok ellenőrzése.
A Megbízó igénye szerint elvégezzük a cég teljes munkaügyi és HR dokumentumainak felülvizsgálatát.


Teljes körű HR és Munkaügyi Tanácsadás a teljes projekt időszakra a tervezéstől a lezárásig
A bérszámfejtési és alkalmazott dokumentációs-, és nyilvántartási rendszer átvilágítása, mely során vizsgáljuk, hogy a jelenleg alkalmazott bérszámfejtési gyakorlat és nyilvántartási rendszer mennyiben felel meg a pályázatban foglalt munkaügyi, munkajogi, szakmai és tartalmi elvárásoknak, különös tekintettel a pályázatba bevont és közreműködő munkavállalókra, igény szerint a munkaszervezetre vonatkozóan.
Javaslatot teszünk a bérszámfejtéshez kapcsolódóan olyan dokumentációs rendszer létrehozására, amely a legjobban alkalmazkodik megbízónk bérszámfejtési sajátosságaihoz, a kapcsolódó pályázati követelményekhez, és átláthatóvá teszi a pályázati, bér jellegű költségekhez kapcsolódó elszámolást és dokumentálást.
Elvégezzük a munkaviszonyból és egyéb, foglalkoztatási jogviszonyból származó projekt specifikus költségek, jövedelmek elszámolását, jelenléti ívek, megbízási szerződések, illetve teljesítési igazolások alapján, figyelembe véve a kiírás sajátosságait, előírásait, a pályázati feltételek teljesülését. A megbízás ellátása során formailag és tartalmilag is vizsgáljuk, illetve szakmai tanácsokkal elősegítjük ügyfelünk személyügyi és pályázati tevékenységét és dokumentálását a projekt tervezésétől annak lezárásáig.
Igény szerint elvégezzük a munkakörök elemzését, a munkaköri leírások tartalmi és megfelelőségi vizsgálatát (akár munkakör elemző munkacsoport létrehozásával), a személyi követelmények és továbbképzési szükségletek felmérését illetve amennyiben szükséges, a továbbképzés eredményességének felmérését.


Bérjellegű költségek lehívásának maximalizálása
A nagyszámú munkavállaló bevonásával járó EU-s pályázati finanszírozású fejlesztések esetében, kiemelkedő jelentőségű a projekt megvalósulása szempontjából, a pályázatban vállaltakkal összhangban álló bérelszámolás. Cégünk a munkaügyi és HR feladatok projekt specifikus, komplex megvalósítása mellett, felügyeli a foglalkoztatáshoz kapcsolódó bér jellegű költségek ütemezett lehívását, eltérések esetén változatokat készít, előkészít és megvalósít azok korrigálására, a kapcsolódó támogatási összeg teljes körű lehívhatósága érdekében.


Képzési tanácsadás
A Vanessia Vállalkozásfejlesztési és Pályázati Tanácsadó Kft. a képzési-tanácsadási ágazaton belüli szinergiákat kihasználva folyamatosan fejleszti termékeit, szolgáltatásait. Cégünk stratégiai partnerséget alakított ki a humánerőforrás-fejlesztési, tréneri piac néhány jelentős szereplőjével. Ennek eredményeképp magyarországi KKV-k számára is elérhetővé vált a tudatos, stratégiai humánerőforrás-fejlesztés lehetősége, amely katalizáló hatással van a vállalkozások hatékonyságának és versenyképességének növelésére.

Az Ön cége informatika szakképzést tervez megvalósítani? Angol nyelvtanfolyamra küldené ügyfélszolgálati munkatársait? Vagy kompetenciafejlesztő tréningekkel szeretné munkatársait hatékonyabb munkavégzéshez segíteni?

A Társadalmi Megújulás Operatív Programban (TÁMOP) található olyan pályázat, amely a kis és közepes vállalkozások képzéseit is támogatja. A szervezetfejlesztési és tréning eszközök alkalmazása eddig nem volt elterjedt a KKV szférában, hiszen a 250-300 ezer forintos tréneri napidíjat csak kevesen tudják megfizetni. A jelenleg is nyitott TAMOP 2.3.3 pályázat segítségével lehetőség van a munkahelyek megőrzését elősegíteni, mégpedig úgy, hogy képzésben is részesülhetnek a munkatársak. A projekthez nem szükséges önerőt biztosítani, így 100%-os állami támogatással van lehetőség a pályázati keretek között különböző jól hasznosítható általános jellegű képzések megvalósítására, úgy, hogy közben a kieső munkaidőre jutó bér és járulék is elszámolható a projektköltségek között.

Az alábbi szolgáltatások érhetőek el portfoliónkban: - Szervezeti átvilágítás, diagnózis - Szervezetfejlesztési tanácsadás - Humánerőforrás-fejlesztési stratégia kialakítása - Képzési szükségletek felmérése - Képzések - Tréningek - Coaching - Vezetői tanácsadás, KKV menedzsment tanácsadás.

A felsorolt humánerőforrás-fejlesztési tevékenység megvalósítása sok esetben pályázati források (TAMOP, GOP, OFA, AFSZ stb.) segítségével, 25 és 100% közötti támogatási aránnyal is megtörténhet! A Vanessia Kft. közel 200 HR fejlesztési pályázat sikeres kezelésével az Ön potenciális stratégiai partnere a következő területeken:

 • Naprakész és releváns pályázati tájékoztatás biztosítása
 • Képzési szükségletek feltárása, projektek generálása és tervezése
 • A pályázó és a projekt pályázatképességi vizsgálata
 • Képzési mátrixok, pályázati dokumentációk összeállítása
 • Pályázati projektkövetés és adminisztráció megvalósítása
 • Szakmai és pénzügyi beszámolók készítése
 • Projektmenedzsment feladatok igény szerinti ellátása
 • Koordináció a támogató szervezet, a pályázó és a képző(k) között
 • Felmerült helyzetek, változtatási kérelmek teljes körű kezelése

 

SZERVEZETFEJLESZTÉS

Cégünk sokoldalúságát bizonyítja, hogy tanácsadóink nem kizárólag pályázatírással foglalkoznak, hanem teljes körű átvilágítással és fejlesztéssel. Ennek részeként prioritásokat állítunk fel, és segítünk az ehhez szükséges optimális forráskombináció és eszközök kiválasztásában. Ilyen eszköz lehet:, tréning, tanácsadás (szervezetfejlesztés, HR, stratégia, változáskezelés stb.). 2011-től szervezetfejlesztés területén is szereztünk tapasztalatot, döntően azon ügyfeleinknél, akiknél valamilyen szervezetfejlesztéssel kapcsolatos pályázat került elkészítésre, majd megvalósításra. Főleg ÁROP-1A5, ÁROP-3A2 és TÁMOP-245 projektek kapcsán.

Szolgáltatási paletta

 • a változások által érintett szervezetek feltérképezése
 • helyzetelemzés a feltérképezett szervezeteknél
 • a munkatársak tevékenységi körének munkakörelemzéssel történő felmérése
 • munkakörök racionalizálása, átszervezése
 • munkaszervezés átalakítása, rugalmas foglalkoztatási formák bevezetése
 • javaslatok megfogalmazása a szervezeti felépítésre, munkatársak szervezeti illeszkedését illetően


Referencia és műhelymunkák

1. Vanin Vezetési Tanácsadó Kft.
„Szervezetfejlesztés Füzesgyarmat Önkormányzatánál"
Pályázati azonosító: ÁROP-1.A.5-2013-0064

 • Kisgyermeket nevelő munkavállalókkal való kapcsolttartás és munkába állásuk segítése
  Teljesítés időpontja: 2014.11.14.
 • Műhelymunkák szervezése és lebonyolítása
  Teljesítés időpontja: 2014.11.14.
 • Munkaszervezés átalakítása, ill rugalmas foglalkoztatási formák bevezetése
  Teljesítés időpontja: 2014.02.(17-)19. (3 munkanap)


2. Hyperteam Kft.

„Szervezetfejlesztés Heves Város Önkormányzatánál"
Pályázati azonosító: ÁROP-1.A.5-2013-0099

 • Munkaszervezés átalakítása, illetve rugalmas foglalkoztatási formák bevezetése
  Teljesítés időpontja: 2014.10.(13-)17. (40 óra)
 • Kisgyermeket nevelő munkavállalókkal való kapcsolattartás, és munkába állásuk segítése
  Teljesítés időpontja: 2014.10.(16-)17.(9 óra)
 • Műhelymunkák leszervezése és lebonyolítása
  Teljesítés időpontja: 2014.10.(14-)17.(30 óra)


3. Hyperteam Kft.

„Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál"
Pályázati azonosító: ÁROP-3.A.2-2013-2013-0035

 • Munkaszervezés kialakítása, illetve rugalmas foglalkoztatási formák bevezetése
  Teljesítés időpontja: 2014.07.(30-)31. (2 nap)
 • Kisgyermeket nevelő munkavállalókkal kapcsolattartás. és munkába állásuk segítése
  Teljesítés időpontja: 2014.07.31. (1 nap)
 • Műhelymunkák leszervezése és lebonyolítása
  Teljesítés időpontja: 2014.07.31. (1 nap)


4. HW Stúdió Kft.

„Rugalmas munkahely kialakítása a HW Stúdió Kft.-nél"
Pályázati azonosító: TÁMOP-2.4.5-12/7-2012-0642

 • Munkaszervezés átalakítása, rugalmas foglalkoztatási formák bevezetése
  Teljesítés időpontja: 2014.11.(24-)26. (18 óra)
 • Kisgyermeket nevelő munkavállalókkal kapcsolattartás, és munkába állásuk segítése
  Teljesítés időpontja: 2014.11.26. (4,5 óra)
 • Műhelymunkák szervezése és lebonyolítása
  Teljesítés időpontja: 2014.11.26. (2,5 óra)


5. Rovitex Hungaria Kft.

„Rugalmas munkahelyek kialakítása a Rovitex Kft.-nél"
Pályázati azonosító: TÁMOP-2.4.5-12/7-2012-0331

 • Munkaszervezés átalakítása, illetve rugalmas foglalkoztatási formák bevezetése HW Stúdió Kft.-nél
  Teljesítés időpontja: 2014.(10.21-)11.03. (60óra)
 • Kisgyermeket nevelő munkavállalókkal kapcsolattartás, és munkába állásuknak segítése
  Teljesítés időpontja: 2014.09.(01-)02. (10 óra)
 • Műhelymunkák szervezése és lebonyolítása
  Teljesítés időpontja: 2014.(08.25-)09.02. (50 óra)
https://www.high-endrolex.com/33