Feldolgozó üzemek fejlesztésének támogatása

Feldolgozó üzemek fejlesztésének támogatása
KAP-RD04a-RD04b-2-24
TERVEZET

 Keretösszeg: 50 Milliárd Ft

Támogatott projektek várható száma: 800-1000 db

Keretösszeg megoszlása:

 • 1. célterület:
  Mezőgazdasági termékek értéknövelése, a piacra jutást elősegítő technológiai fejlesztést célzó beruházások támogatása: 45 milliárd Ft
 • 2. célterület:
  Mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez kapcsoló zöld beruházások támogatása: 5 milliárd Ft

Támogatás mértéke, összege:

 • Az igényelhető vissza nem térítendő (VNT) támogatás összege: maximum 200 millió Ft.
BŐVEBBEN

Feldolgozó üzemek komplex fejlesztésének támogatása

Feldolgozó üzemek komplex fejlesztésének támogatása
KAP-RD04a-RD04b-1-24
TERVEZET

Feldolgozó üzemek fejlesztéséhez (KAP-RD04a-RD04b-2-24) képest az eltérés zölddel jelölve.

 Keretösszeg: 150 milliárd Ft

Támogatott projektek várható száma: 200-250 db

Keretösszeg megoszlása:

 • 1. célterület:
  Mezőgazdasági termékek értéknövelése, a piacra jutást elősegítő technológiai fejlesztést célzó beruházások támogatása: 145 milliárd Ft
 • 2. célterület:
  Mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez kapcsoló zöld beruházások támogatása: 5 milliárd Ft

Támogatás mértéke, összege:

 • Az igényelhető vissza nem térítendő (VNT) támogatás összege: minimum 200 millió Ft.
 • az 1. célterületen maximum 5 milliárd Ft, -
 • a 2. célterületen maximum 1 milliárd Ft.
 • Több célterületre irányuló támogatási kérelem esetén az igényelhető támogatás együttesen maximum 5 milliárd Ft lehet.
BŐVEBBEN

Kertészeti üvegházakhoz hűtőházakhoz kapcsolódó és post-harvest fejlesztések támogatása

Kertészeti üvegházakhoz, hűtőházakhoz kapcsolódó, és post-harvest fejlesztések támogatása
KAP-RD01a-RD01c-1-24
TERVEZET

 Keretösszeg: 50 Milliárd Ft

Támogatott projektek várható száma: 350 db

Keretösszeg megoszlása:

 • 1. célterület:
  Kertészeti ágazat fejlesztését szolgáló beruházások támogatása: 30 milliárd Ft
 • 2. célterület:
  Kertészeti ágazat fejlesztését szolgáló zöld beruházások támogatása: 20 milliárd Ft

Támogatás mértéke, összege:

 • Az igényelhető vissza nem térítendő (VNT) támogatás összege: maximum 5 milliárd Ft.
 • mindkét célterület esetében az alaptámogatás az összes elszámolható költség 50%- a, az alábbi kivételekkel:
  a 2. célterület 2. pontja („Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása") esetében a támogatás az összes elszámolható költség 70%-a.

A támogatás maximális mértéke tovább növelhető az alaptámogatáshoz képest az 1. célterület, továbbá a 2. célterület 1. pontja Meglévő fóliaházak, üvegborítású növényházak, hűtőházak, hűtőtárolók, zöldség- és burgonyatárolók valamint a kapcsolódó létesítmények (szociális és kiszolgáló helyiségek) energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek vonatkozásában – akár több szempont egyidejű teljesítésével – azzal, hogy a támogatás maximális mértéke nem haladhatja meg a 65%-ot:

 • Fiatal mezőgazdasági termelő számára 15%-kal megemelt támogatási intenzitás adható.
 • Gazdaságátadás esetén 15%-kal megemelt támogatási intenzitás adható az alaptámogatáshoz képest. A 15%-kal megemelt támogatási intenzitásra a gazdaság átadója és a gazdaság átvevője is jogosult lehet:
 • Az ökológiai gazdálkodást folytató kedvezményezett esetén 10%-kal megemelt támogatási intenzitás adható az alaptámogatáshoz képest, amennyiben:
  • a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évben mezőgazdasági tevékenységből számított üzemméretéből legalább 10.000 euró STÉ értékű ökológiai üzemmérettel rendelkezik, és
  • a kertészeti ágazathoz kapcsolódó üzemmérete min. 30%-os arányban ökológiai vagy ökológiai átállási státuszú.
 • Kollektív beruházás esetén 10%-kal megemelt támogatási intenzitás adható az alaptámogatáshoz képest.
 • Projektmenedzsment költségek vonatkozásában a támogatás az elszámolható költségek 50%-a.
BŐVEBBEN

Az agrárminiszter ..../2024. (... ...) AM rendelete
az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból a szőlő- és borágazatban hasznosított gépek, technológiai berendezések és informatikai eszközök beszerzéséhez 2024-től igényelhető támogatásról

TERVEZET

A támogatás mértéke:

 • Egy kedvezményezett részére – a kifizetési kérelemre vonatkozó benyújtási időszakonként – legfeljebb 100 millió forint támogatás nyújtható.

Támogatás intenzitása:

 • Mezőgazdasági őstermelő és KKV esetében a beruházási eszköz nettó vételárának
  • 40%-a, ha a borászati üzem működési helye Budapesten van,
  • 50%-a, ha a borászati üzem működési helye Budapesttől eltérő településen van.
 • Nagyvállalat esetében a beruházási eszköz nettó vételárának
  • 20%-a, ha a borászati üzem működési helye Budapesten van,
  • 25%-a, ha a borászati üzem működési helye Budapesttől eltérő településen van.

Ha a beruházási eszköz üzemeltetési helyeként több borászati üzemet is megjelöltek, akkor a támogatás mértékét az alacsonyabb támogatási mértékű borászati üzem alapján kell megállapítani.

BŐVEBBEN

Erdő területeknek nyújtott Natura 2000 kompenzációs kifizetések KAP-RD34- 1-24

Erdő területeknek nyújtott Natura 2000 kompenzációs kifizetések

A felhívás kódszáma: KAP-RD34- 1-24

Keretösszeg: 60,6 milliárd Ft

Támogatás formája: Vissza nem térítendő, egységköltség alapú átalány támogatás

Támogatás mértéke:

A támogatási összegek az ország teljes területére korcsoportonként és a felhívás 2. mellékletében meghatározott faállomány csoportonként egységesen kerültek meghatározásra.

A magyar állam többségi tulajdonában álló kedvezményezett esetén az évente adható támogatási összeg maximuma 500 000 eurónak megfelelő forintösszeg.

Az egységköltség alapú átalány támogatási összegeket az alábbi I. és II. pont szerinti táblázatok tartalmazzák: Nem lépheti túl a táblázatokban meghatározott összegeket az erdőrészletre megítélt támogatás, amennyiben annak területe – figyelembe véve az azonosító változásokat is – már legalább 50%-ban érintett volt a korábbi támogatásban.

BŐVEBBEN

KKV Technológia Plusz Hitelprogram
GINOP Plusz-1.4.3-24

 

A Hitelprogram konstrukciójának részletei:

Kölcsön összege

 • minimum 10 millió Forint – maximum 100 millió Forint 0% kamatozású hitel

Az igényelhető hitelösszeg nem haladhatja meg a hitelkérelem benyújtását megelőző lezárt pénzügyi év üzemi eredményének tizenötszörösét.

Hitelprogramban kezdő vállalkozások által igényelhető kölcsön maximum 50 millió Forint lehet. Jelen Felhívás szerint kezdő vállalkozásnak minősülnek a három teljes, lezárt üzleti évvel nem rendelkező vállalkozások.

Saját forrás

A Saját Forrás minimálisan elvárt mértéke a Projekt elszámolható költségének legalább 10%- a, regionális beruházási támogatással érintett költségtételek vonatkozásában az elszámolható költségek legalább 25%-a, amelynek felhasználását a Végső Kedvezményezettnek legkésőbb az első folyósítás előtt igazolnia szükséges.

BŐVEBBEN

Elindult a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz 3.2.1 kiemelt projektjének legfrissebb szakasza, amelyben vállalkozások további 15 milliárd forint értékű támogatásra pályázhatnak munkahelyi képzéseik megvalósításához.

Benyújtási időszak:

3. szakasz benyújtási időszaka: 2024. március 5 – 2024. június 30-ig

Támogatás összege:

 • Mikro- kis- és középvállalkozás max. 75 millió Ft
 • Nagyvállalat max. 150 millió Ft

Támogatható tevékenységek:

Önállóan támogatható tevékenység

 • képzések támogatása – képzési támogatásként, energiaintenzív ágazatokban válságtámogatásként

Önállóan nem támogatható tevékenység

 • kieső munkaidőre jutó bruttó munkabér – de minimis támogatás, energiaintenzív ágazatokban válságtámogatásként
 • A képzések szervezéséhez, lebonyolításához szükséges szakmai megvalósító költsége, mely kizárólag mikro-, és kisvállalkozásnak minősülő vállalkozás esetében támogatható tevékenység – de minimis támogatás
BŐVEBBEN

A GINOP Plusz program keretében hamarosan meghirdetésre kerül az uniós forrásból finanszírozott KKV Technológia Plusz Hitelprogram a beruházások támogatására. A GINOP Plusz program I. prioritásán keresztül a kormány a következő időszakban összesen 450 milliárd forintot biztosít a vállalkozások fejlesztésére. Ebből 130 milliárd forintnyi forrás már a második negyedévtől kezdődően elérhetővé válhat, amely 0 százalékos célzott hitelekkel segíti a kkv-szektor versenyképességének megerősítését. (Várható megjelenés március)

BŐVEBBEN

Március elején megjelenik „A munkavállalók és vállalatok alkalmazkodóképességének és termelékenységének javítása a munkaerő fejlesztésén keresztül" című népszerű képzési pályázat a GINOP Pluszban, amelynél akár 100 százalékos támogatási intenzitás is elérhető.

A várhatóan márciustól újra beadható pályázatnál az energiaintenzív vállalkozások – azaz a termelő-gyártó ipari cégek jelentős része – 100 százalékos támogatási intenzitást élvezhetnek, amennyiben a képzési palettában van zöld átállást támogató képzés.

BŐVEBBEN

Videkfejlesztesi palyazatok

Állattartó telepek, élelmiszeripari és borászati üzemek fejlesztése

Jelentősen megnövelt támogatási kerettel és maximális támogatással, 2024 márciusában-áprilisában nyílhat meg az élelmiszeripari és borászati üzemek és állattartó telepek fejlesztéseit támogató új pályázat. 50%-os támogatási intenzitással akár több milliárd forint vissza nem térítendő támogatás várható. (Várható megjelenés március-április)

BŐVEBBEN

Vállalkozások energiahatékonysági fejlesztéseit támogató hitelprogram

Néhány héten belül megjelenik a Vállalkozások energiahatékonysági fejlesztéseit támogató hitelprogram. A pályázaton a mikro-, kis- és középvállalkozásokon kívül nagyvállalatok is indulhatnak. Az energiahatékonyság fejlesztés minimális elvárása, hogy az energiaigény legalább 30%-kal mérséklődik a kiindulási állapothoz képest. A támogatási intenzitás a hitelterméktől függ. (Várható megjelenés március-április)

Támogatható tevékenységek

 • A. Épületenergetika
 • B. Alkalmazott gyártási/szolgáltatási technológiák és eszközök energiahatékonyságának növelése
 • C. Megújuló energiafelhasználás növelése.
  Mindenféle megújuló energiatermelési rendszer alkalmazása támogatható, ha az közvetlenül hozzájárul az energiaigény csökkentéséhez. Megújuló alapú energiahasznosítás önmagában nem, csak kiegészítő jelleggel támogatható.
 • D. Végrehajtási költségek és díjak -forrásközvetítő
BŐVEBBEN

A kiírás célja mikro-, kis- és középvállalkozások innovációs tevékenységének ösztönzése piacorientált innovációs projektjeik támogatásával. A projektekben üzletileg hasznosítható prototípus, termék, technológia vagy szolgáltatás kifejlesztése támogatható.

Elszámolható költségtípusok: Személyi jellegű ráfordítások; immateriális javak, műszaki berendezések, gépek beszerzése; anyagköltségek; igénybevett szolgáltatások költsége.

Várható meghirdetés: 2024. május

Tervezett keretösszeg: 75 Mrd HUF

Várható maximális támogatási intenzitás és a támogatás formája: 40-60% - vissza nem terítendő támogatás.

BŐVEBBEN

2024 áprilisában jelenhet meg a GINOP Plusz-2.1.1-24 – „Stratégiai, együttműködésben megvalósuló vállalati kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységek ösztönzése" című pályázat, mely Magyarország egész területén várhatóan 100 milliótól 1 milliárd forintig nyújt támogatást a kkv és nagyvállalati szektornak. A meghirdetésre kerülő keret 106,88 milliárd forint.

BŐVEBBEN

A munkavállalók képzésének támogatását célzó pályázat 3. szakasza – várhatóan kedvezőbb feltételekkel - hamarosan kiírásra kerül.

Készüljünk együtt a munkavállalók kompetenciáinak fejlesztésére!

 

A pályázaton való részvételre lehetőség van az ország egész területéről, beleértve Budapestet is. Mikro-, kis-, közép- és nagyvállalatok is indulhatnak!

A pályázat célja:

A termelékenység növelését elősegítő képzések támogatása, a képzés idejére kieső munkavállalók bértámogatásával, előkészítési, projektmenedzsment és szakmai megvalósítói díjak elszámolhatóságával

Pályázható képzés típusok:

 • Szakmai ismeretekre irányuló képzés: Olyan képzés, amely az Szkt. szerinti szakmai képzés vagy részszakmára felkészítő szakmai oktatás, vagy valamely foglalkozás, munkakör, vagy munkatevékenység magasabb szintű végzéséhez szükséges kompetencia megszerzésére, fejlesztésére irányul
 • Soft Skill képzés: Olyan, gazdasági ágazattól független, a munkaerő-piacon széleskörűen alkalmazható kompetenciák megszerzésére, vagy fejlesztésére irányuló képzés, amely részszakmához, szakképesítéshez, nyelvi, vagy informatikai képzettséghez nem, vagy csak részben köthető kompetenciák fejlesztését célozza
 • IKT képzés: Olyan képzés, amely digitális technológia használatához vagy alkalmazásához szükséges kompetencia megszerzésére, fejlesztésére irányul
 • Nyelvi képzés: Az Európa Tanács Közös Európai Referenciakeretben ajánlott hatfokozatú rendszer szintjeiben megfogalmazott követelmények teljesítésére irányuló képzés.
BŐVEBBEN

Módosult a február elején induló, vállalati e-autó beszerzéseket támogató, 30 milliárd forintos keretösszegű pályázati kiírás. A módosításokat pirossal jelöltük az alábbi pályázati összefoglalónkban:

Elektromos jármű beszerzés támogatása vállalkozásoknak

RRF-REP-10.10.1-24

A pályázatban a vásárláskor először forgalomba helyezésre kerülő, új, tisztán elektromos meghajtású személyautó, kishaszon gépjármű, és kisbusz beszerzése támogatható.

A projekt keretében beszerezhető gépjárművek darabszáma a pályázó vállalkozás utolsó lezárt teljes üzleti évi statisztikai állományi létszámától függ, és a következőképp alakul:

 • 10 főnél kevesebb – 1 db jármű,
 • 10 fő vagy 10 főnél több, de 50 főnél kevesebb – 5 db jármű,
 • 50 fő vagy 50 főnél több, de 250 főnél kevesebb – 10 db jármű,
 • 250 fő vagy 250 főnél több – 16 db jármű szerezhető be

Támogatás összege, mértéke és formája:

elektromos gépjármű pályázat táblázat

Támogatás formája: Vissza nem térítendő támogatás.

BŐVEBBEN

Munkakör-megosztás elterjesztését célzó munkaerőpiaci program

Megnyílt a Munkakör-megosztás elterjesztését célzó munkaerőpiaci program melynek célja, a fiatalok munkához jutásának, beilleszkedésének és a generációk közötti tapasztalat-átadásának támogatása azáltal, hogy mindkét érintett munkavállaló (nyugdíj előtt álló és pályakezdő álláskereső) „átfedő" részmunkaidőben dolgozik, ezzel biztosítva a tapasztalatátadást, a munkavégzés folyamatosságát, az ügyfél-kapcsolatok zavartalanságát.

PÁLYÁZHATNAK: Mikro-, kis-, közép és nagyvállalatok is igényelhetik

MEGVALÓSÍTÁSI IDŐ: maximum 1 év

IGÉNYELHETŐ TÁMOGATÁS:

 • betanító idősebb munkavállaló munkaviszonya 8 óráról 6 órára csökkentendő és havi 150 000 Ft támogatásban részesülhet
 • pályakezdő álláskereső napi 6 órás foglalkoztatás után járó bérére havi 244 500 Ft
 • munkakör-megosztás miatt felmerülő, a munkáltató indokolt többletköltségei havi maximum 50 000 Ft.

TÁMOGATÁS FORMÁJA: vissza nem térítendő támogatás

ELŐLEG: 30 %

TÁMOGATÁS JOGCÍME: csekély összegű támogatás

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA: 2024.01.10 -től 2024.06.30-ig

Mutatjuk a részleteket:

BŐVEBBEN

KKV kapacitásbővítő támogatás GINOP Plusz-3.2.4-23

Január 31-ig pályázható a GINOP Plusz-3.2.4-23 KKV kapacitásbővítő támogatás, melynek célja azon kis-, és közepes vállalkozások kapacitás-fejlesztésének támogatása a négy leghátrányosabb régióban (Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl) akik legfeljebb 10 munkavállalóval bővítenék a foglalkoztatottaik számát. Továbbá hogy hosszabb távon is segítse a kkv-k alkalmazkodását a zöld és a digitális átállás okozta kihívásokhoz, és ezáltal hozzájáruljon ahhoz, hogy a létrejövő munkahelyek hosszabb távon is fenntarthatók legyenek.

PÁLYÁZHATNAK: KKV-k (Mikro-, kis-, középvállalkozások, nagyvállalatok kizárva)

MEGVALÓSÍTÁSI IDŐ: maximum 6 hónap

IGÉNYELHETŐ TÁMOGATÁS:

Az egy főre jutó támogatás maximális mértéke új munkavállalónként hat hónapra a 30%-os önrész figyelembevételével összesen legfeljebb 2.467.920 Ft, mely az alábbi támogatási elemekből áll:

 • a munkavállaló bérköltsége 6 hónapig (legfeljebb bruttó 400.000 Ft/fő/hó és az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adó, 52.000 Ft/fő/hó 70 %-nak erejéig), valamint
 • a bérköltségen túl annak legfeljebb 30%-ának (94.920 Ft/fő/hó) arányában megállapított támogatás új eszközbeszerzésre az új munkavállalók foglalkoztatásához, zöld és digitális átálláshoz, környezetvédelmi horizontális előírások teljesítéséhez kapcsolódóan új eszközök beszerzése, online marketing és felhőalapú üzleti szolgáltatásvásárlásra, valamint a zöld átálláshoz kapcsolódó horizontális tevékenység szolgáltatási költségeire és a továbbadott támogatással kapcsolatos nyilvánossági költségekre használható fel.

TÁMOGATÁS FORMÁJA: vissza nem térítendő támogatás

ELŐLEG: 50 %

TÁMOGATÁS JOGCÍME: „Az állami támogatásokra vonatkozó, az Ukrajna elleni orosz agresszióval összefüggésben a gazdaság támogatását célzó ideiglenes válság- és átállási keret" című, 2023. március 17-i, 2023/C 101/03. számú európai bizottsági közlemény 2.1 szakasza szerinti válságtámogatásként

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA: 2024.01.31-ig

Íme a részletek:

BŐVEBBEN

Elektromos gépjármű beszerzés támogatása

Pénteken megjelent a „Közúti elektromos jármű beszerzés támogatása vállalkozásoknak" című pályázat véglegesített felhívása. melyben a korábbi tájékoztatókhoz képest eszközöltek fontos módosításokat. Az új összefoglalónkban kékkel jelöltük ezeket a változásokat.

 

Elektromos jármű beszerzés támogatása vállalkozásoknak

RRF-10.10.1-24

 A pályázatban a vásárláskor először forgalomba helyezésre kerülő, új, tisztán elektromos meghajtású személyautó, kishaszon gépjármű, és kisbusz beszerzése támogatható.

A projekt keretében beszerezhető gépjárművek darabszáma a pályázó vállalkozás utolsó lezárt teljes üzleti évi statisztikai állományi létszámától függ, és a következőképp alakul:

 • 10 főnél kevesebb – 1 db jármű,
 • 10 fő vagy 10 főnél több, de 50 főnél kevesebb – 5 db jármű,
 • 50 fő vagy 50 főnél több, de 250 főnél kevesebb – 10 db jármű,
 • 250 fő vagy 250 főnél több – 16 db jármű szerezhető be
BŐVEBBEN

Kedves Partnerünk!

Ezzel a videóval kívánunk Önnek Boldog Karácsonyt és eredményekben gazdag Boldog Új Esztendőt.
Az alábbi képre kattintva tekintheti meg karácsonyi videó képeslapunkat.

vanessia karácsony 2022 

 

Napenergia Plusz Program

A támogatás célja: A bruttó elszámolásba kerülő HMKE rendszerek támogatása, napelem-, tároló és egyéb kapcsolódó eszközök (pl. inverter, galván kapcsoló stb.) telepítéssel, csatlakoztatással, üzembe helyezéssel.

Támogatható tevékenységek: HMKE telepítése minimum 4, maximum 5 kW teljesítményű inverterrel, minimum 7,5, maximum 10 kWh kapacitású tárolóval. A napelem panelek teljesítménye az inverter teljesítményének maximum 120%-a lehet. (ezenkívül elszámolható költség még a tervezés, pályázati adminisztráció, áramszolgálatói ügyintézés költsége is).

Támogatási intenzitás: Az elszámolható költségek maximum 66%-a, a megítélhető támogatás maximum 5 000 000 Ft.

A Napenergia Plusz Program) keretén belül a beruházás megvalósítását követően lakott, a pályázó magánszemély:

 • (rész)tulajdonában vagy haszonélvezetében álló, vagy által lízingelt;
 • állandó lakóhelyéül szolgáló; és
 • állandó lakhatási céllal épült
  • családi házán;
  • használati megállapodással rendelkező, osztatlan közös tulajdonban lévő lakóházán (ikerház, sorház) elkülöníthető, jogilag és energetikai szempontból önálló egységet képező épületén/épületrészén;
  • legfeljebb 6 lakásos társasházi, illetve szövetkezeti ingatlanok részét képező épületrészen/lakásán végrehajtott beruházás kivitelezésére nyújtható be támogatási kérelem.
BŐVEBBEN
https://www.high-endrolex.com/33