Borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez igényelhető támogatás felhívás-tervezete

Az agrárminiszter ..../2024. (... ...) AM rendelete
az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból a szőlő- és borágazatban hasznosított gépek, technológiai berendezések és informatikai eszközök beszerzéséhez 2024-től igényelhető támogatásról

TERVEZET

A támogatás mértéke:

 • Egy kedvezményezett részére – a kifizetési kérelemre vonatkozó benyújtási időszakonként – legfeljebb 100 millió forint támogatás nyújtható.

Támogatás intenzitása:

 • Mezőgazdasági őstermelő és KKV esetében a beruházási eszköz nettó vételárának
  • 40%-a, ha a borászati üzem működési helye Budapesten van,
  • 50%-a, ha a borászati üzem működési helye Budapesttől eltérő településen van.
 • Nagyvállalat esetében a beruházási eszköz nettó vételárának
  • 20%-a, ha a borászati üzem működési helye Budapesten van,
  • 25%-a, ha a borászati üzem működési helye Budapesttől eltérő településen van.

Ha a beruházási eszköz üzemeltetési helyeként több borászati üzemet is megjelöltek, akkor a támogatás mértékét az alacsonyabb támogatási mértékű borászati üzem alapján kell megállapítani.

Támogatást igénylők köre:

A támogatás igénybevételére az a borászati üzemengedélyes jogosult, aki

 • a kérelem benyújtásának időpontjában rendelkezik borászati termék előállítására, kiszerelésére, illetve tárolására vonatkozó borászati üzemengedéllyel
 • nem minősül nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak;
 • a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában – a kisüzemi bortermelő kedvezményezett kivételével – rendelkezik csendes bor, habzóbor, pezsgő előállítására vonatkozó adóraktári engedéllyel vagy egyszerűsített adóraktári engedéllyel;
 • vonatkozásában a benyújtási időszak utolsó napjától számított három évet megelőző időszakban a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal vagy a borászati hatáskörben eljáró vármegyei kormányhivatal véglegessé vált döntésével a beruházási eszköz üzemeltetési helye szerinti borászati üzem engedélyét nem függesztette fel vagy nem vonta vissza;
 • nem minősül a szőlő-bor ágazatban folytatott hatósági eljárásokról és teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 435/2021. (VII. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkr.) 89. §-a szerinti kockázatos üzemengedélyesnek;
 • a támogatási kérelemben és a kifizetési kérelemben megjelölt beruházási eszköz vonatkozásában az Európai Unió valamely forrásából származó támogatást nem vesz igénybe;
 • a szőlőtermesztést is végző szőlészeti és borászati oktatási intézmény.

Támogatható intézkedések:

(1) Olyan beruházás megvalósításához nyújtható támogatás, amely a borászati üzem

 • szőlőfeldolgozó, borkészítési vagy palackozási kapacitásának növekedésével vagy
 • piaci igényekhez való alkalmazkodásának javítása érdekében végrehajtott korszerűsítéssel hozzájárul a kedvezményezett versenyképességének növeléséhez.

(2) Elszámolható költségek:

 • a szőlőfeldolgozáshoz, mustkezeléshez, bor-, pezsgő- vagy habzóborkészítéshez, bor, pezsgő vagy habzóbor kezeléséhez, tárolásához, érleléséhez és kiszereléséhez kapcsolódó, új, első üzembehelyezésű borászati gép beszerzése, új, első üzembehelyezésű technológiai rendszer kialakítása, továbbá a szőlészeti és borászati tevékenységekhez és a termékek forgalmazásához kapcsolódó adatszolgáltatási, bejelentési, nyilvántartási kötelezettségek teljesítését, illetve az ügyvitelt és vállalatirányítást szolgáló hardver- és szoftver beszerzése, fejlesztése;
 • a szőlőfeldolgozáshoz, valamint a borászati technológiához kapcsolódó, üzemen belüli anyagmozgatáshoz, anyagtovábbításhoz, raktározáshoz, illetve csomagoláshoz kapcsolódó, új, első üzembehelyezésű borászati gép beszerzése;
 • a borászati üzem üzemeltetését szolgáló új napelem- vagy napkollektorrendszer beszerzése és üzembe helyezése [az a)-c) pont a továbbiakban együtt: beruházási eszköz beszerzése].

Támogatás olyan, a (2) pontban felsorolt támogatható intézkedés megvalósításához igényelhető,

 • amely nem irányul önállóan napelem- vagy napkollektorrendszer létesítésére,
 • amely nem minősül pótló beruházásnak,
 • amely esetében az (1) pont szerinti feltételek teljesülésének indokoltsága bemutatásra kerül,
 • amelynek üzemeltetési helye Magyarország területén van,
 • amely esetében a beszerzendő beruházási eszköz egyedi beszerzési értéke meghaladja a nettó 100.000 forint összeget, valamint
 • amely nem irányul a beruházást kísérő, kiegészítő eszköz beszerzésre.

Kötelező vállalások:

 • borászati gépet, technológiai berendezést a támogatás folyósításától számított legalább 5 évig rendeltetésének megfelelően, a vonatkozó engedélyek és előírások betartásával használja, üzemelteti
 • a fenntartási időszak alatt bekövetkező amortizáció, lopás, működésképtelenné vagy használhatatlanná válás vagy jótállás alapján felmerülő csereok esetén a beruházási eszközt saját forrás terhére az új beruházási eszközzel azonos rendeltetésű, azonos vagy jobb paraméterekkel rendelkező, a csere megvalósulásának bejelentésétől számított két évnél nem régebbi gyártású beruházási eszközre cseréli.
 • a borászati gép, technológiai berendezés vásárlásával összefüggő gazdasági eseményről elkülönített nyilvántartást, könyvvezetési kötelezettség esetén elkülönített analitikus nyilvántartást vezet

 

Az NKÜ a támogatási kérelmeket beérkezésük sorrendjében bírálja el és
2024. évben július 31-éig, 2025-től a benyújtás évében július 15-éig támogatási döntést hoz.

A beruházási eszköz beszerzésére irányuló támogatási kérelem
elektronikus úton nyújtható be.

Klesch Eszter
Klesch Eszter

Az Általános Vállalkozási Főiskola nemzetközi tanulmányok alapszakán végeztem Európai Unió szakirányon 2011-ben. Ekkor kezdtem dolgozni a Vanessia Kft-nél is, ahol egyből gyakorlati tudást is szerezhettem a jól megalapozott elmélet mellett. Majd ezt követően, már munka mellett 2013-ban megszereztem a mesterdiplomát is.

A Vanessia csapat tagjaként az elmúlt 11 évben egy nagyon sikeres, szakmailag is elismert vállalkozás részesévé váltam, nagyon sokrétű tudásra és tapasztalatra szert téve. Immáron vezető tanácsadóként állok meglévő és leendő partnereink szolgálatára, segítve a hazai vállalkozások fejlesztési igényeinek megvalósítását.

Tapasztalataimat leginkább a gazdaságfejlesztés, energetika, vállalati képzések, vidékfejlesztés és mikrofinanszírozás területein szereztem.

 

ELÉRHETŐSÉGEIM:

 (+361) 319-2707     (+36 30) 416-9331     eszter[kukac]vanessia.hu

Új hozzászólás

Új hozzászóláshoz kérem, töltse ki az alábbi űrlapot. A *-gal jelölt mezők megadása kötelező.

https://www.high-endrolex.com/33