Végleges felhívás - Feldolgozó üzemek komplex fejlesztésének támogatása

Feldolgozó üzemek komplex fejlesztésének támogatása
KAP-RD04a-RD04b-1-24
VÉGLEGES

 

Keretösszeg: 150 Milliárd Ft

Támogatott projektek várható száma: 200-250 db

Keretösszeg megoszlása:

 • 1. célterület: Mezőgazdasági termékek értéknövelése, a piacra jutást elősegítő technológiai fejlesztést célzó beruházások támogatása: 145 milliárd Ft
 • 2. célterület: Mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez kapcsoló zöld beruházások támogatása: 5 milliárd Ft

Támogatás mértéke, összege:

 • Az igényelhető vissza nem térítendő (VNT) támogatás összege: minimum 200 millió Ft.
 • az 1. célterületen maximum 5 milliárd Ft, -
 • a 2. célterületen maximum 1 milliárd Ft.

Több célterületre irányuló támogatási kérelem esetén az igényelhető támogatás együttesen maximum 5 milliárd Ft lehet.

 • A támogatás maximális mértéke (az egyes támogatási kategóriákra irányadó részletszabályok figyelembevételével):
  • - az 1. célterületen az alaptámogatás az összes elszámolható költség 50%-a,
  • - a 2. célterület
   A) pontja esetében („Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek") az alaptámogatás az összes elszámolható költség 50% -a.
   B) pontja ( „Megújuló energia hasznosítására irányuló technológiák alkalmazása") esetében az alaptámogatás az összes elszámolható költség 70%-a.
 • Az alábbi esetekben az 1. célterület és a 2. célterület A) pontja kapcsán az alaptámogatáshoz képest emelt támogatási intenzitás érvényesíthető:
  • Az ökológiai minősítéssel rendelkező terméket előállító kedvezményezett 10%-kal megemelt támogatási intenzitásra jogosult, amennyiben erről a kedvezményezett a támogatási kérelem benyújtó felületén nyilatkozik és:
  • A támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évben legalább 10 millió Ft értékben értékesített ökológiai minősítésű terméket.
  • A kollektív módon megvalósuló beruházás 10%-kal megemelt támogatási intenzitásra jogosult.

A kedvezményezett jelen felhívásban tervezett műveletük tekintetében további többlettámogatásra lehet jogosult, ha a beruházás megvalósításához igénybe vett beruházási hitelhez kamattámogatást, illetve a beruházási hitelhez kapcsolódó intézményi kezességvállalás díjához díjtámogatást igényel.

A támogatás intenzitás maximális mértéke nem haladhatja meg a 65%-ot azzal, hogy az intézményi kezességvállalás díjához kapcsolódóan legfeljebb 5%, a beruházási hitel kamatához kapcsolódóan legfeljebb 10% mértékű többlettámogatás igényelhető, a felhívás alapján megtervezett művelet kamat és kezességi díj nélkül számított elszámolható költségének arányában.

A felhívás keretében meghatározott maximális támogatási mérték kiterjed a kamattámogatásra és az intézményi kezességvállalás díjához kapcsolódó díjtámogatásra is, a felhívás keretében elnyert támogatással egybeszámítva.

E támogatások külön pályázati felhívás keretében, a jelen felhívás alapján elnyert támogatási okirat birtokában igényelhetők. Az összesen elnyerhető támogatás összege – egybeszámítva a felhívás alapján elnyert alap beruházási támogatást, a kamattámogatást, valamint a kezességi díjtámogatást – nem haladhatja meg a felhívásban meghatározott maximálisan igényelhető támogatási összeget, azaz 5 Mrd forintot.

A regionális beruházási támogatási intenzitás legmagasabb mértéke

 • (1) Nagyvállalkozások esetében a következő maximális támogatási intenzitások alkalmazandók:
  • a) Dél-Alföld, Dél-Dunántúl – Baranya vármegye kivételével –, Észak-Alföld, Észak-Magyarország – Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye és Heves vármegye kivételével – és Pest tervezési-statisztikai régióban 50%,
  • b) Közép-Dunántúl és Nyugat-Dunántúl tervezési-statisztikai régióban 30%,
  • c) Baranya vármegyében, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében és Heves vármegyében 60%.
 • (2) Az (1) bekezdés szerinti területi besorolásonként meghatározott támogatási intenzitások – a nagyberuházások kivételével – a kisvállalkozások beruházásai esetében 20 százalékponttal, a középvállalkozások beruházásai esetében 10 százalékponttal növelhetők, tehát:

A támogatási intenzitás maximális mértéke a támogatási kategórián belül eltérő lehet. Támogatási kategóriák:

 • Regionális beruházási támogatás, valamint
 • A megújuló energia, megújuló hidrogén és nagy hatásfokú kapcsolt energiatermeléshez nyújtott beruházási támogatás
 • Az épület-energiahatékonysági intézkedéshez nyújtott beruházási támogatás
 • Az épületek energiahatékonyságának kivételével energiahatékonysági intézkedéshez nyújtott beruházási támogatás
 • Csekély összegű támogatás

Részletes intenzitásokat, részleteket, feltételeket a felhívás tartalmazza.

Pályázók köre:

Mezőgazdasági termékek értéknövelését, a piacra jutást elősegítő technológiai fejlesztést és/vagy kapcsolódó zöld beruházást megvalósító azon vállalkozás (mezőgazdasági őstermelő, családi mezőgazdasági társaság, a szövetkezet, a termelői csoport, a termelői szervezet, termelői integrációs szervezet, a szociális szövetkezet és a vadásztársaság is) , vállalkozásmérettől függetlenül, aki vagy amely:

 • Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel, és
 • a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évvel rendelkezik.

TEÁOR 10 vagy 11 illetve 109 besorolás szerinti (kivéve TEÁOR 1020 alá tartozó) tevékenységüket fejlesztő támogatást igénylők.

A felhívás keretében támogatási kérelem benyújtására kollektív beruházás keretében is van lehetőség. Kollektív projektnek minősül a termelői csoport, a termelői szervezet, termelői integrációs szervezet, a mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet, valamint a szociális szövetkezet által végrehajtott művelet.

Támogatásban nem részesíthetők akik:

 • azonos megvalósítási hely esetén a Vidékfejlesztési Program VP3-4.2.1-4.2.2.-1-21 kódszámú, „Élelmiszeripari üzemek fejlesztése" című felhívása, vagy VP3-4.2.1-4.2.2.-2-21 kódszámú, „Élelmiszeripari üzemek komplex fejlesztése" című felhívása keretében támogatói okirattal rendelkezik és a támogatási kérelem benyújtásakor kifizetési kérelem beadásával igazoltan még nem kezdte meg a már támogatott projekt megvalósítását. Ezen előírás alól kivételt képeznek azon kedvezményezettek, akik a támogatói okiratukat 2023. szeptember 1-jén vagy azt követően vették kézhez
 • a KAP-RD04a-RD04b-2-24 kódszámú „Feldolgozó üzemek fejlesztésének támogatása" című felhívás keretében már támogatásban részesült és végleges támogatási okirattal rendelkezik.
 • a KAP-RD04a-RD04b-2-24 kódszámú „Feldolgozó üzemek fejlesztésének támogatása" című felhívás keretében támogatási kérelmet nyújtott be, és annak kapcsán e felhívás szerinti támogatási kérelme benyújtásának időpontjában támogatási okirattal nem rendelkezik, avagy támogató vagy elutasító tartalmú döntéssel szembeni benyújtott kifogás elbírálása folyamatban van;
 • adott beruházási elem tekintetében az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból a borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez igényelhető támogatásról szóló 53/2020. (X. 27.) AM rendelet és/vagy az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból a szőlő- és borágazatban hasznosított gépek, technológiai berendezések és informatikai eszközök beszerzéséhez 2024-től igényelhető támogatásról szóló 13/2024. (IV. 4.) AM rendelet alapján támogatásban részesült
 • az üzleti terv „Művelet kockázatosságának minősítése" vizsgálata alapján nem megfelelt minősítést ér el.

Elszámolható költségek köre:

Önállóan támogatható tevékenységek:

1. célterület: Mezőgazdasági termékek értéknövelése, a piacra jutást elősegítő technológiai fejlesztést célzó beruházások támogatása

A) A TEÁOR 10 és 11 besorolás szerinti tevékenységekhez (kivéve TEÁOR 1020 alá tartozó) kapcsolódó, élelmiszer-feldolgozó borászati és takarmány előállító üzemek fejlesztése / létesítése.

1. Élelmiszer-feldolgozó üzemek fejlesztése:

 • a) Termeléshez és/vagy élelmiszeripari termékek előállítását szolgáló tevékenységhez kapcsolódó új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek kialakítása.
 • b) Termelési tevékenység során a minőség és biztonság szavatolásához kapcsolódó, az alapanyagok, gyártásközi- és végtermékek minőségét szolgáló új eszközök, laboreszközök beszerzése, technológiai rendszerek kialakítása.
 • c) Termeléshez és/vagy élelmiszeripari termékek előállítását szolgáló tevékenységhez kapcsolódó, üzemen belüli anyagmozgatáshoz és/vagy raktározáshoz és/vagy csomagoláshoz szükséges új eszközök beszerzése.
 • d) Élelmiszeripari tevékenységhez kapcsolódó, áruszállításra használható szállítójárművek N járműkategória szerint: teherautók és furgonok) maximum nettó 55 millió Ft .
 • e) A támogatási kérelemmel érintett élelmiszeripari tevékenységhez kapcsolódóan épületek, építmények építése, kialakítása, bővítése.
 • f) A támogatási kérelemmel érintett élelmiszeripari tevékenységhez kapcsolódóan energetikai hatékonyságnövelést nem célzó korszerűsítések, felújítások. (pl.: üzemek műgyantázása, víz és szennyvízkezelési fejlesztések)

2. Borászati üzemek fejlesztése:

 • a) Szőlőfeldolgozáshoz, mustkezeléshez, bor-, pezsgő-, illetve habzó bor készítéséhez, bor-, pezsgő-, illetve habzó bor kezeléséhez, tárolásához, érleléséhez és kiszereléséhez kapcsolódó új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek kialakítása.
 • b) Borászati tevékenység során a minőség és biztonság szavatolásához kapcsolódó, az alapanyagok, gyártásközi- és végtermékek minőségét szolgáló új eszközök, laboreszközök beszerzése, technológiai rendszerek kialakítása.
 • c) Termeléshez és/vagy borászati termékek előállítását szolgáló tevékenységhez kapcsolódó, az üzemen belüli anyagmozgatáshoz és/vagy raktározáshoz és/vagy csomagoláshoz szükséges új eszközök beszerzése.
 • d) Borászati tevékenységhez kapcsolódó, áruszállításra használható szállítójárművek N járműkategória szerint: teherautók és furgonok) beszerzése maximum nettó 55 millió Ft.
 • e) A támogatási kérelemmel érintett borászati tevékenységet szolgáló épületek, építmények építése, kialakítása, bővítése.
 • f) A támogatási kérelemmel érintett borászati tevékenységhez kapcsolódóan energetikai hatékonyságnövelést nem célzó korszerűsítések, felújítások. (pl.: borászati tartályok bevonatolása, víz-és szennyvízkezelési fejlesztések)

3. Takarmány előállító üzemek fejlesztése (TEÁOR109)

 • a) Takarmány előállításhoz kapcsolódó új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek kialakítása.
 • b) A takarmány-előállítás során a minőség és biztonság szavatolásához kapcsolódó, az alapanyagok, gyártásközi- és végtermékek minőségét szolgáló új eszközök, laboreszközök beszerzése, technológiai rendszerek kialakítása.
 • c) Takarmány előállításhoz kapcsolódó, üzemen belüli anyagmozgatáshoz és/vagy raktározáshoz és/vagy csomagoláshoz szükséges új eszközök beszerzése.
 • d) A támogatási kérelemmel érintett takarmány előállítási tevékenységhez kapcsolódóan épületek, építmények építése, kialakítása, bővítése.
 • e) A támogatási kérelemmel érintett takarmány előállítási tevékenységhez kapcsolódóan energetikai hatékonyságnövelést nem célzó korszerűsítések, felújítások. (pl.: üzemek műgyantázása, víz-és szennyvízkezelési fejlesztések).
 • f) Takarmány előállításhoz kapcsolódó, áruszállításra használható szállítójárművek (N járműkategória szerint: teherautók és furgonok) beszerzése maximum nettó 55 millió Ft.

B) Mezőgazdasági termékek egyéb típusú értéknövelését végző üzemek fejlesztése / létesítése:

1) Mézkiszerelést, gyapjúfeldolgozást, kenderfeldolgozást, trágyafeldolgozást folytató üzemek fejlesztése/létesítése:

 • a) Mezőgazdasági termék értéknöveléséhez kapcsolódóan annak készítéséhez, kezeléséhez, tárolásához, érleléséhez és kiszereléséhez kapcsolódó új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek kialakítása.
 • b) Mezőgazdasági termék értéknöveléséhez kapcsolódó, az üzemen belüli anyagmozgatáshoz és/vagy raktározáshoz és/vagy csomagoláshoz szükséges új eszközök beszerzése.
 • c) Mezőgazdasági termék értéknövelésnek tevékenységéhez kapcsolódó, áruszállításra használható szállítójárművek N járműkategória szerint: teherautók és furgonok), beszerzése maximum nettó 55 millió Ft.
 • d) A mezőgazdasági termék értéknövelését szolgáló épületek, építmények építése, kialakítása, bővítése.

A mezőgazdasági termék értéknöveléséhez kapcsolódóan energetikai hatékonyságnövelést nem célzó korszerűsítések, felújítások.

2.) Az egészséges állatok vágásából származó, az 1069/2009/EK rendelet 10. cikk szerinti 3. kategóriába6 sorolt állati melléktermékek feldolgozásához, továbbá illóolaj lepárláshoz kapcsolódóan:

 • a) új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek kialakítása,
 • b) meglévő rendszerek energetikai hatékonyságnövelést nem célzó korszerűsítése.

2. célterület: Mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez kapcsolódó zöld beruházások támogatása

A) Energiafelhasználás csökkentésére vonatkozó tevékenységek:

Energiahatékonyság fokozása az élelmiszeripari-, borászati, takarmányipari, illetve mezőgazdasági termékek egyéb típusú értéknövelését végző üzemekben:

 • a) Épületek, építmények hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése (Utólagos külső hőszigetelés, külső nyílászáró-csere / korszerűsítés, hővisszanyerő szellőzés korszerűsítése, létesítése stb.);
 • b) Épületek, építmények fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése (Fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszerek korszerűsítése, hőtermelők cseréje korszerű, nagyhatásfokú berendezésekre, hűtési rendszerek energiatakarékos korszerűsítése stb.
 • c) Világítási rendszerek korszerűsítése (Fényforrások, világítótestek cseréje. Kül- és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése, és az ehhez kapcsolódó az igényekhez térben és időben alkalmazkodó műszaki megoldások kialakítása, amennyiben energia-megtakarítást eredményeznek stb.);
 • d) Technológiai folyamatok, gépek, berendezések energetikai korszerűsítése (Épületgépészeti fejlesztések, új, energiatakarékos technológiák kiépítése, energiatakarékos berendezések beszerzése.).

B) Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása.

Az élelmiszeripari-, borászati, takarmányipari illetve mezőgazdasági termék egyéb értéknövelését végző üzemben zajló gazdasági-termelési folyamatok energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával.

 • Fűtési/hűtési energiaigény, használati melegvíz igény, villamos energia igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból:
  • napkollektorok alkalmazása,
  • biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek telepítése,
  • geotermikus energia használata,
  • biogáz termelés,
  • anaerob, biogáz termeléssel együtt járó szennyvízkezelési technológia kialakítása (az üzemben keletkező szennyvíz vagy más szerves hulladék anaerob biogáztermeléssel együtt járó kezelése)
  • napelemes rendszer kialakítása (beleértve a kapcsolódó energiatároló berendezést is),
  • szélenergia felhasználása.

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

1. A felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem, csak valamely önállóan támogatható tevékenységgel együttesen támogathatóak. Az általános költségek és immateriális javak költségei az összes elszámolható költségre vetítve maximum 5% lehet.

 • Projekt előkészítés:
  • szakmai előkészítés,
  • közbeszerzés
 • Mérnöki feladatok:
  • műszaki ellenőri szolgáltatás, ide nem értve a Tanácsadó Mérnökök Nemzetközi Szövetsége (FIDIC) mérnök költségeit (1%)
 • Projektmenedzsment (2,5%)
 • Egyéb szolgáltatások:
  • tájékoztatás, nyilvánosság (0,5%, legfeljebb nettó 150 000 Ft), kötelező
  • könyvvizsgálat (0,5%)
 • immateriális javak beszerzéséhez kapcsolódó tevékenységek (szabadalmak, licencek, szerzői jogok és védjegyek vagy eljárások megszerzése)

2. A felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem, csak valamely önállóan támogatható tevékenységhez kapcsolódóan támogathatóak:

 • a) telepi infrastruktúra fejlesztése;
 • b) az élelmiszeripari-, borászati, takarmányipari, illetve mezőgazdasági termék egyéb értéknövelése típusú tevékenységek ellátásához/végzéséhez kapcsolódó, a termeléshez, a vállalatirányításhoz, a belső nyilvántartási-, és a vállalati infokommunikációs rendszerekhez szükséges informatikai eszközök és szoftverek beszerzése;
 • c) ingatlan vásárlása, 2%.

Nem támogatható tevékenységek:

 • a TEÁOR 1020 kódja alá tartozó halfeldolgozást és tartósítást célzó tevékenység
 • mezőgazdasági erő- és munkagépek és személygépjárművek, pickupok beszerzése;
 • gönci hordónál (1,36 hl-nél) kisebb űrtartalmú fahordó vásárlása;
 • használt gépek, eszközök, anyagok, továbbá egyszer használatos eszközök és göngyöleg beszerzése;
 • folyékony bioüzemanyag előállítása.

Kötelező vállalás – amennyiben releváns:

 • Energiahatékonyság javítását célzó beruházás esetén el kell érni a kedvezményezettnek az előírt legalább 10% egységnyi energiahatékonyság javulást.
 • Mezőgazdasági eredetű biomassza alapú megújuló energia megoldás alkalmazása esetén az alapanyag csak Annex I. termék, valamint Annex I. termék előállítása, felhasználása során keletkező melléktermék lehet. Amennyiben az elsődleges cél villamos energia előállítása, úgy a technológiai önfogyasztás felett keletkezett hő legalább 25%-át saját gazdaságon belül hasznosítani kell.
 • ha a kedvezményezett ökológiai gazdálkodáshoz kapcsolódóan 10%-kal megemelt támogatási intenzitásban részesült, a legalább 10 millió Ft értékben értékesített ökológiai minősítésű termék értékesítést fenn kell tartania
 • Anaerob lebontás (biogáz technológia) alkalmazása esetén a felhasznált gabonafélék, valamint a keményítő- és cukortartalmú növények (hulladékok, aratási maradványok, melléktermékek kivételével) aránya nem érheti el a betáplált inputanyagok mennyiségének 50 %-át.;
 • anaerob lebontás alkalmazása, illetve biofinomítás esetén a talajjavításra alkalmas minőségű fermentumot állít elő és használ, illetve azt igazolja;

Csatolandó nem pótólható mellékletek:

 • Építési tevékenység esetén az építészeti-műszaki tervdokumentációt.,
 • Nem engedélyköteles építési tevékenység esetén a felhívás 2. melléklete szerinti nyilatkozatot a nem engedélyköteles építési tevékenységekről
 • Az ÉNGY-ben nem szereplő építési tételekre, a beszerzésre kerülő gépekre, eszközökre, technológiákra, valamint szolgáltatás vásárlásra vonatkozólag 3 db árajánlat.

Amennyiben e dokumentumok egyike sem került benyújtásra a támogatási kérelem mellékleteként, nem hiánypótoltatható jogosultsági kritériumnak minősül.

Tartalmi értékelési szempontok elutasításra vonatkozó feltételei:

I. A művelet realitásának vizsgálata

 • A projekt elszámolható összköltsége nem haladja meg az árbevétel ötszörösét.

II. A vállalkozás eredményes működésének vizsgálata
II.1. A vállalkozás eredményének vizsgálata

Kettős és Egyszeres könyvvitelt vezető vállalkozások esetén az alábbiaknak feleljen meg:

 • 5 teljes lezárt üzleti év megléte esetén legfeljebb 2 alkalommal nem pozitív (negatív, vagy nulla), VAGY
 • 3 vagy 4 teljes lezárt üzleti év megléte esetén legfeljebb 1 alkalommal nem pozitív (negatív, vagy nulla), VAGY
 • 1 vagy 2 teljes lezárt üzleti év megléte esetén pozitív az eredmény

II.2. Saját tőke arányos beruházás vizsgálata

Kettős könyvvitelt vezető vállalkozások esetén az alábbiaknak feleljen meg:

 • Az arányszám (X) 0,00% feletti, vagy 300,00% és az alatti (0,00%<x<=300,00%

II.3. Eladósodottság fokának vizsgálata

Kettős könyvvitelt vezető vállalkozások esetén az alábbiaknak feleljen meg:

 • - Az arányszám (X) 130,00% és az alatti (X<=130%)
  (kötelezettségek az utolsó teljes lezárt évben / eszközök összesen az utolsó teljes lezárt évben) * 100

Amennyiben:

 • az egyszeres könyvvitelt vezető vállalkozás a 2.1. szempont kapcsán,
 • a kettős könyvvitelt vezető vállalkozás a 2.1., 2.2. és 2.3. szempontok mindegyike kapcsán, tehát mindhárom vizsgált szempontnál

„Nem megfelelt" minősítést ér el, akkor a támogatási kérelem elutasításra kerül!

Területi korlátozás: A projekt megvalósítási területe Magyarország

Megvalósítási időszak: 36 hónap

Fenntartási időszak: 5 év

Előleg igénylése: támogatás max. 25%-a, de legfeljebb 500 millió Ft

A támogatási kérelmek benyújtására 2024. szeptember 17. napjától 2025. május 12. napjáig van lehetőség.

1. benyújtási szakasz: 2024. szeptember 17. - 2024. szeptember 30.
2. benyújtási szakasz: 2024. október 1. - 2024. október 14.
3. benyújtási szakasz: 2025. április 15. - 2025. április 28.
4. benyújtási szakasz: 2025. április 29. - 2025. május 12.

 

Klesch Eszter
Klesch Eszter

Az Általános Vállalkozási Főiskola nemzetközi tanulmányok alapszakán végeztem Európai Unió szakirányon 2011-ben. Ekkor kezdtem dolgozni a Vanessia Kft-nél is, ahol egyből gyakorlati tudást is szerezhettem a jól megalapozott elmélet mellett. Majd ezt követően, már munka mellett 2013-ban megszereztem a mesterdiplomát is.

A Vanessia csapat tagjaként az elmúlt 11 évben egy nagyon sikeres, szakmailag is elismert vállalkozás részesévé váltam, nagyon sokrétű tudásra és tapasztalatra szert téve. Immáron vezető tanácsadóként állok meglévő és leendő partnereink szolgálatára, segítve a hazai vállalkozások fejlesztési igényeinek megvalósítását.

Tapasztalataimat leginkább a gazdaságfejlesztés, energetika, vállalati képzések, vidékfejlesztés és mikrofinanszírozás területein szereztem.

 

ELÉRHETŐSÉGEIM:

 (+361) 319-2707     (+36 30) 416-9331     eszter[kukac]vanessia.hu

Új hozzászólás

Új hozzászóláshoz kérem, töltse ki az alábbi űrlapot. A *-gal jelölt mezők megadása kötelező.

https://www.high-endrolex.com/33