Visszatérítendő támogatások

A következő években a pályázati rendszerben sokkal nagyobb szerepet kapnak a visszatérítendő támogatások. Ez gyakorlatilag nagyon kedvező feltételekkel és kamatozással bíró támogatott hiteleket takar. Bár voltak korábban ilyen konstrukciók, ez mégis nagy és erőteljes változást jelent a pályázati rendszerben.

A döntéshozók álláspontja, hogy olyan projektet érdemes támogatni, mely 5-10 év alatt megtérül. Ennek segítésére jött létre számos pályázat esetében a kombinált konstrukció. Ez azt jelenti, hogy a pályázónak ahhoz, hogy hozzájusson a vissza nem térítendő támogatáshoz, visszatérítendőt (hitelt) is igénybe kell vennie - például 45% hitel + 45% támogatás + 10% önrész arányokban. A magyar vállalkozók többsége kockázatkerülő, fél, hogy egy elhibázott projekt akár teljesen bedöntheti vállalkozását. Az Európai Unió szeretné elérni, hogy a magyar vállalkozások ne féljenek ettől projektjeik finanszírozásakor. A hitelfelvétel sokak számára bosszantó és kellemetlen lehet, de mi több ezer projekt menedzselése után úgy látjuk, hogy számos előnye van a konstrukciónak, melyeket az alábbiakban foglalunk össze:

 • Minden projekt potenciálisan kockázatokat is hordoz magában. A kombinált konstrukciókban akár 10% önrész mellet valósulnak meg a projektek, ezért baj esetén marad elegendő likvid tőke a vállalkozásoknál, mellyel finanszírozhatják folyamatos működésüket.
 • Az is előfordulhat, hogy egy projekt „túl jól" sikerül, és egy vállalkozónak hirtelen olyannyira megnő a megrendelés-állománya, hogy annak teljesítéséhez jelentős forgótőke szükséges. Ilyen esetekben a likvid tőke sokszoros haszonnal kecsegtet.

A fent vázolt esetekben gyorsan kell reagálni és egy banki hitelt nem biztos, hogy időben megkap a vállalkozó - a feltételekről már nem is beszélve. A kedvező feltételekkel megszerzett többletforrás mindig könnyítést jelent egy vállalkozás számára. Továbbá előnyt jelent, hogy:

 • A pályázó bármikor igen kedvező feltételekkel előtörleszthet, így ha igényli, gyorsan és jelentős költségek nélkül lezárhatja az ügyletet.
 • A hitel nem függ a jegybanki alapkamattól, nincs árfolyamkockázata és kedvezőek a fedezeti feltételei.

Miben nyújtunk segítséget?

Tanácsadóként felmérjük a vállalkozás igényeit és megkeressük a legmegfelelőbb kombinált támogatási konstrukciót. Elkészítjük a hitelhez szükséges üzleti terveket, dokumentációkat, segítünk az utólagos elszámolások összeállításában és minden más felmerülő adminisztratív feladat ellátásában.

Az alábbiakban rövid áttekintést nyújtunk a Magyarországon működő vállalkozások számára kínált, államilag támogatott hitelprogramokról.

 

KOMBINÁLT PÁLYÁZATI KONSTRUKCIÓK


Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében
GINOP-1.2.3-8.3.4-16


A pályázat célja, hogy vissza nem térítendő támogatás és visszatérítendő pénzügyi eszköz támogatásként kedvezményes kamatozású kölcsön (a továbbiakban: kölcsön) együttes biztosítása révén segítse a szabad vállalkozási zónák területén kívül a feldolgozóipari ágazatban és a szabad vállalkozási zónák területén a fenti tevékenységi korlátozás nélkül, a fejleszteni kívánó KKV-k olyan kapacitásbővítő beruházásait, amelyek pénzügyi szempontból életképesek, jövedelemtermelők, képesek kitermelni a forráshoz jutás költségeit is, ugyanakkor a pénzpiacokon egyáltalán, vagy nem kellő mennyiségben jutnak finanszírozási forráshoz.

TÁMOGATÁS-HITEL ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 5 000 000 Ft., maximum 50 000 000 Ft.

Az igényelhető kölcsön: minimum 10 000 000 Ft., maximum 145 000 000 Ft.

A vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum a projekt elszámolható költségének 30%-a lehet.

BŐVEBB TÁJÉKOZTATÓ: GINOP-1.2.3-8.3.4-16 - Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében


Az infokommunikációs ágazatban működő mikro-, kis- és középvállalkozások által előállított termékek és szolgáltatások piacosításának, nemzetközi piacokra való belépésének támogatása
GINOP-3.1.2-8.2.4-16


A pályázat célja, hogy vissza nem térítendő támogatás és kölcsön együttes biztosítása révén segítse az újszerű infokommunikációs ötletek piaci termékké és szolgáltatássá fejlesztését, bevezetését és üzleti hasznosítását, és a már külpiaci tevékenységet folytató IKT mikro-, kis- és középvállalkozások újabb nemzetközi piacokra lépésének elősegítését.

TÁMOGATÁS-HITEL ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

A vissza nem térítendő támogatás összege:

 • Legutóbbi lezárt teljes üzleti évben összes nettó értékesítési árbevételen belül 10% alatti arányú exportárbevétellel rendelkező támogatást igénylők esetében minimum 2 millió Ft, maximum 25 millió Ft lehet.
 • Legutóbbi lezárt teljes üzleti évben összes nettó értékesítési árbevételen belül 10% vagy a feletti arányú exportárbevétellel rendelkező támogatást igénylők esetében minimum 2 millió Ft, maximum 40 millió Ft lehet.

A vissza nem térítendő támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 40 %-a lehet.

A kölcsön összege:

 • Legutóbbi lezárt teljes üzleti évben összes nettó értékesítési árbevételen belül 10% alatti arányú exportárbevétellel rendelkező támogatást igénylők esetében minimum 2,5 millió Ft, maximum 32 millió Ft lehet.
 • Legutóbbi lezárt teljes üzleti évben összes nettó értékesítési árbevételen belül 10% és a feletti arányú exportárbevétellel rendelkező támogatást igénylők esetében minimum 2,5 millió Ft, maximum 50 millió Ft lehet.

A kölcsön mértéke az összes elszámolható költség 50%-a lehet.

BŐVEBB TÁJÉKOZTATÓ: GINOP-3.1.2-8.2.4-16 - Az infokommunikációs ágazatban működő mikro-, kis- és középvállalkozások által előállított termékek és szolgáltatások piacosításának, nemzetközi piacokra való belépésének támogatása


Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések, felhőalapú online üzleti szolgáltatások terjesztésének támogatása
GINOP-3.2.2-8.2.4-16


A pályázat vissza nem térítendő támogatás és kölcsön együttes biztosítása révén a vállalkozások hatékonyságát és jövedelemtermelő képességének erősítését kívánja elősegíteni a belső vállalati folyamatok hatékonyságának, a vállalatok közötti üzleti kapcsolatok, a hálózatbiztonság és a szolgáltatások minőségének javításán, a hatékony tudásmenedzsment érdekében a különböző vállalatirányítási és egyéb üzleti (vezetői döntéstámogató és információs, elektronikus iratkezelési, ellátási és ügyfélkapcsolati, csoportmunka, távmunka stb.) rendszerek, megoldások bevezetésén és összehangolásán, a felhőalapú (IaaS, PaaS és SaaS) és egyéb online elérhető üzleti szolgáltatások bevezetésének és használatának ösztönzésén keresztül.

TÁMOGATÁS-HITEL ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

A vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 1 millió Ft, maximum 24 millió Ft lehet, ha mind a két célterületet egyaránt érintő támogatási kérelemről van szó.

 • A Helyben telepített saját szoftver célterületet érintő (rész)támogatási kérelem esetén a maximális támogatás a Maximális támogatási összeg kalkulátor által meghatározott összeg lehet, de maximum 16 millió Ft.
 • A felhőalapú szolgáltatások bevezetése célterületet érintő (rész)támogatási kérelem esetén a maximális támogatás a Maximális támogatási összeg kalkulátor által meghatározott összeg lehet, de maximum 8 millió Ft.

A vissza nem térítendő támogatás maximális mértéke a GINOP 3.2.1 projekt keretében a támogatást igénylő részéről már megszerzett „Digitálisan felkészült vállalkozás" minősítés és a 3.2.1 projektben létrehozott voucher rendszerben megtalálható (minősített) infokommunikációs üzleti megoldás, rendszer megrendelése esetén az összes elszámolható költség 40%-a, egyéb támogatást igénylő esetében 35%-a lehet.

A kölcsön összege: minimum 1,25 millió Ft, maximum 37,5 millió Ft lehet, utóbbi csak akkor, ha mind a két célterületet egyaránt érintő támogatási kérelemről van szó.

 • A helyben telepített saját szoftver bevezetése célterületet érintő (rész)támogatási kérelem esetén a maximális kölcsön összeg 25 millió Ft lehet.
 • A felhőalapú szolgáltatások bevezetése célterületet érintő (rész)támogatási kérelem esetén a maximális kölcsön összege 12,5 millió Ft lehet.

A kölcsön mértéke a GINOP 3.2.1 projekt keretében a támogatást igénylő részéről már megszerzett „Digitálisan felkészült vállalkozás" minősítés és a 3.2.1 projektben létrehozott voucher rendszerben megtalálható (minősített) infokommunikációs üzleti megoldás, rendszer megrendelése esetén az összes elszámolható költség minimum 50%-a, egyéb támogatást igénylő esetében minimum 55%-a lehet.

BŐVEBB TÁJÉKOZTATÓ: GINOP-3.2.2-8.2.4-16 - Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések, felhőalapú online üzleti szolgáltatások terjesztésének támogatása


Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések támogatása kombinált hiteltermékkel
GINOP-4.1.1-8.4.4-16


A pályázat hozzájárul az épületek energiatakarékosságának és energiahatékonyságának megújuló energiaforrások felhasználásával történő javítására irányuló beruházások megvalósításához vissza nem térítendő támogatás és kölcsön formájában. Egyszerre szolgálja a környezettudatos gazdasági versenyképesség erősítését, a környezetterhelés és a felhasznált primer energia mennyiségének csökkentését, illetve a vállalkozások rezsiköltségekhez kötődő terheinek enyhítését.

TÁMOGATÁS-HITEL ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 3 millió Ft, maximum 50 millió Ft.

Az igényelhető visszatérítendő támogatás összege: minimum 3 millió Ft, maximum 50 millió Ft.

A vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum az összes elszámolható költség 45%-a lehet.

BŐVEBB TÁJÉKOZTATÓ: GINOP-4.1.1-8.4.4-16 - Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések támogatása kombinált hiteltermékkel


 

 

https://www.high-endrolex.com/33