Cipész cipője

 •  

  GOP-2011-2.1.1/M
  Mikrovállalkozások fejlesztésének támogatása

  Az új irodák kialakítását követően a munkavállalók számának növekedése miatt a vállalkozás tevékenységének még sikeresebb működéséhez elengedhetetlennek tartjuk, hogy vállalatirányítási rendszerünket bővítsük, fejlesszük. A projekt célja a beruházás megvalósulásával a vállalati folyamatok átláthatóbbá tétele, a rendelkezésre álló adatok és információk optimálisabb felhasználása volt, a hibaarány és a teljesítési határidők csökkentése, megbízhatóság, pontosság növelése az összes alkalmazottra vonatkozóan.

  • Projekt neve: „A Vanessia Kft. ingatlanvásárlás projektje”
  • Pályázati azonosító: GOP-2.1.1-11/M-2013-1104
  • Projekt leírása (általános leírás): A pályázat támogatást nyújt az általunk bővíteni és fejleszteni tervezett vállalatirányításhoz szükséges szoftver és hardver beszerzésének megvalósításához. A projekt keretein belül igen csekély, 10%-os önerő mellett igényelhetünk vissza nem térítendő támogatást, valamint a piacinál jóval kedvezőbb feltételeket kínáló mikrohitelt.
  • Projekt összköltsége: 13 166 920 Ft
  • Támogatás összege: 5 925 114 Ft
  • Mikrohitel: 5 925 114 Ft
   Kedvezményezett neve és elérhetősége: Vanessia Pályázatkészítő és Projektmenedzsment Kft, 1118 Budapest, Maléter Pál utca 4/G 2.lh. 4/3

  Irányító Hatósság neve és elérhetősége: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22., tel.: 06 40 638-638
  www.nfu.hu

  Közreműködő szervezet neve és elérhetősége: Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt., 1139 Budapest, Váci út 83., tel.: 06 40 200-617
  www.magzrt.hu

 •  

  GOP-2.2.4 Mikro-, kis- és középvállalkozások
  munkahely-teremtési képességének támogatása

  2012 ismét a létszámbővítés szükségességét és lehetőségét hozta cégünknél. Az elmúlt évek során végzett eredményes szakmai munka következménye, hogy folyamatosan bővül ügyfélkörünk és megbízásaink száma. Ez egyre több napi szintű menedzsment tevékenység elvégzését követeli meg kollégáinktól, mindamellett, hogy tartani kívánjuk szakmai munkánk színvonalát. Mindezek alapján megalapozottnak és indokoltnak tűnt, hogy új munkatársakkal bővítsük személyi állományunkat.

  Egy nagy mértékű létszámbővítés mindig mérföldkő egy szervezet életében, úgy gondoltuk, hogy ezen stratégiai lépés sikerességét nagyban segítheti az Új Széchenyi Terv keretében meghirdetett, GOP-2.2.4 Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahely-teremtési képességének támogatása című pályázati kiírás.

  Így cégünk „Új munkahelyek létrehozása a Vanessia Kft.-nél” címmel pályázatot nyújtott be, melyet a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Irányító Hatóság támogatásra érdemesnek ítélte. Az elnyert támogatási összeg, nagyban hozzájárult ahhoz, hogy szakmai csapatunk 4 fő pályázatíróval, 5 fő projektmenedzserrel bővüljön.

  A projekt megvalósításával arra is lehetőségünk nyílt, hogy hosszútávra megalapozzuk a cég növekedésének humánerőforrás szükségletét.

  • Projekt neve: „Új munkahelyek létrehozása a Vanessia Kft.-nél.”
  • Pályázati azonosító: GOP-2.2.4-12-2012-0081
  • Projekt leírása (általános leírás): A projekt támogatást nyújt a tervezett létszámbővítésünk sikeres megvalósításához. Az elnyert támogatás, az újonnan felvett munkatársak bér és járulékköltségéhez járul hozzá 12 hónapon keresztül.
  • Támogatás összege: 19 682 460 Ft
  • Kedvezményezett neve és elérhetősége: Vanessia Pályázatkészítő és Projektmenedzsment Kft, 1118 Budapest, Maléter Pál utca 4/G 2.lh. 4/3

  Irányító Hatósság neve és elérhetősége: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22., tel.: 06 40 638-638
  www.nfu.hu

  Közreműködő szervezet neve és elérhetősége: Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt., 1139 Budapest, Váci út 83., tel.: 06 40 200-617
  www.magzrt.hu

 •  

  Új Magyarország Fejlesztési Terv - "Munkahelymegőrző támogatás képzéssel kombinálva"

  A Vanessia Kft. az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében, a TÁMOP-2.3.3/A-09/2-2009-0179 azonosítószámú pályázati projektjének megvalósítása során az alábbi képzéseket valósította meg:

  A Katedra Nyelviskola Kft. (AL-0071) által megvalósított képzések:

  • Angol nyelvi képzés 1. csoport (PL-3247) 90 tanórában: a képzést 2010.04.09-2010.07.21 között valósítottuk meg 7 fő részvételével.
  • Angol nyelvi képzés 2. csoport (PL-3247) 90 tanórában: a képzést 2010.04.09-2010.07.22 között valósítottuk meg 7 fő részvételével.  A Rektor Oktatóközpont Kft (AL-1454) által megvalósított képzések:

  • Üzletvitel a gyakorlatban (PL-1897) 4., 9., 13., 16., 17. modul 80 tanórában: a képzést 2009.10.16-2010.01.08 között valósítottuk meg 15 fő részvételével.
  • Üzletvitel a gyakorlatban (PL-4013) 7., 8. modul 32 tanórában: a képzést 2010.04.29-2010.05.07 között valósítottuk meg 15 fő részvételével.
  • Irodai Programok (PL-3120) 1., 2., 3., 4. modul 72 tanórában: a képzést 2010.01.11-2010.02.22 között valósítottuk meg 13 fő részvételével.  A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

  Az Irányító Hatósság neve és elérhetősége
  Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.,
  tel.: +36 (40) 638-638
  www.nfu.hu

  A Közreműködő Szervezet neve és elérhetősége
  ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., 1134 Budapest, Váci út 45. "C" épület,
  tel.: +36 (1) 273-4250
  www.esza.hu

 •  

  KMOP 1.2.5-08
  Vállalati folyamatmenedzsment támogatása

  A KMOP-1.2.5-08-2008-0053 azonosítószámú projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.

  • Projekt neve: Komplex dokumentumkezelő rendszer bevezetése a Vanessia Kft.-nél
  • Projekt leírása (általános leírás, műszaki adatok): A projekt célja a HW Stúdió Kft. által fejlesztett Border munkafolyamat támogató és dokumentumkezelő rendszer bevezetésével a vállalati folyamatok átláthatóbbá tétele, az alkalmazott belső és külső dokumentumok egyszerűbb és gyorsabb kezelése, a rendelkezésre álló adatok és információk optimális felhasználása, a hibaarány és a teljesítési határidők csökkentése, a megbízhatóság és a pontosság növelése. Az Border rendszer bevezetésével olyan keretrendszer kerül bevezetésre, amely lehetőséget biztosít a vállalat működése során folyamatosan felmerülő üzleti folyamatok támogatására, ellenőrzésére, és automatizálására.
  • Támogatás összege: 4.870.495 Ft
  • Kedvezményezett neve és elérhetősége: Vanessia Vállalkozásfejlesztési és Pályázati Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, 1118 Budapest, Dayka Gábor utca 3.


  Irányító Hatósság neve és elérhetősége: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22., tel.: 06 40 638-638
  www.nfu.hu

  Közreműködő szervezet neve és elérhetősége: Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt., 1139 Budapest, Váci út 83., tel.: 06 40 200-617
  www.magzrt.hu

 •  

  Nemzeti Fejlesztési Terv - "Munkahelyi képzések támogatása" pályázat

  A Vanessia Kft. a Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében, a HEFOP 3.4.1-08/1. "Munkahelyi képzések támogatása" című pályázaton támogatást kapott munkatársainak szakmai továbbképzésére. A képzések felölelik a cég számára legfontosabb szakmai területeket, segítik a munkatársak ismereteinek elmélyítését és korszerű informatikai eszközök magas szintű megismerését.

  A 2008.06.16 és 2008.11.24 között zajló képzési időszakban az alábbi oktatások valósultak meg:

  • ECDL (start) képzés
  • Üzletvitel a gyakorlatban képzés


  Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege 5 445 000 Ft.  Irányító Hatóság:
  Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
  Közreműködő Szervezet:
  ESZA Európai Szociális Alap, Nemzeti Programirányító Iroda Társadalmi Szolgáltató Kht.
  Postacím: 1134 Budapest, Váci út 45.
  Központi telefonszám: (1) 273-4250

 •  

  Munkahelyteremtő beruházások támogatása

  A cég további fejlődésének köszönhetően folytattuk a 2007-es évben is a tervezett létszámbővítést. Ennek támogatására vettük igénybe a "Magas hozzáadott értékű tevékenységek munkahelyteremtő beruházásainak támogatására" szóló, MPA-2007-2-es kódszámú pályázat segítségét, melyen 6 fő felvételének támogatására pályáztunk és 8.443.000 Forint bértámogatást nyerünk el.

  Ezek a támogatással megvalósuló, egymásra épülő fejlesztések és azok majdani továbbfejlesztési lehetőségei mind egy egységes koncepció mentén azt célozzák, hogy a Vanessia Kft. megőrizhesse vezető szerepét a pályázati tanácsadói piacon és hozzájáruljon a magyar vállalkozások, és ezáltal az egész magyar gazdaság lendületbe hozásához, kiaknázva az Európai Unió és a Magyar Köztársaság támogatási rendszerében rejlő lehetőségeket. •  

  A cégstruktúra fejlődése lehetővé, a kezelt nyertes projektek nagy száma pedig szükségessé tette a cég munkafolyamatainak hatékonyabbá tételét. Ennek okán nyújtottuk be a 2006-ban a GVOP-411-es, "Vállalaton belüli elektronikus üzleti rendszerek" elnevezésű pályázatra anyagunkat, Maconomy integrált vállalatirányítási rendszer bevezetésére. A sikeres pályázatnak köszönhetően 9.291.000 Ft-ot nyerünk, a bevezetés 2008 márciusában zárult és a rendszert sikeresen üzemeltetjük - a rendszerben kezelt projektek száma meghaladja az 500-at! Az eddigi működés alapján máris elmondható, hogy nagyban optimalizálja a cég belső folyamatait, összhangot teremt a szakmai, az adminisztrációs és a pénzügyi folyamatok között és igen sokat tesz hozzá az eredményes ügyfél-, és projektkezeléshez.

  Ügyfeleink számának - így feladataink - dinamikus gyarapodásának köszönhetően vállalkozásunk létszáma jelentősen megnövekedett, mind több és több céget tudtunk kiszolgálni. Ugyanakkor a nagyléptékű fejlődés és a folytonosan változó feladatok a munkavállalóktól is folyamatos fejlődést követeltek meg az alkalmazkodóképesség és egyéb vállalkozói készségek tekintetében. S minthogy a Vanessia Kft. mindig is nagy hangsúlyt fektetett humánerőforrás-politikájának színvonalára, élve az európai uniós társfinanszírozás adta lehetőségekkel a HEFOP-2005-3.4.1. jelzésű pályázat 3.120.000 Forint támogatásával komplex, az alkalmazottak ügyfélkapcsolati készségeit és számítástechnikai ismereteit fejlesztő munkavállalói képzési sorozatot valósított meg.

  A 2006. 01. 03. és 2007. 02. 25. között zajló képzési időszakban az alábbi, egymásra épülő képzések valósultak meg:

  • Kommunikációs tréning
  • Tárgyalástechnikai tréning
  • Projektmenedzsment tréning
  • Prezentációs tréning
  • Emelt szintű informatikai képzés
  • Projektmenedzsment csoportmunkában képzés (melynek keretén belül a munkavállalók internetes és helyi hálózati csoportmunka-rendszerek alkalmazásával ismerkedtek meg)  A cég folyamatos növekedése további munkaerő-bővítést tett szükségessé, amit 2006-ban az FMM-TAT-2006 pályázat segítségével tudtunk megvalósítani. A támogatásnak köszönhetően további 4 fővel és a munkavégzésükhöz szükséges eszközökkel bővülhetett a Vanessia Kft. csapata.

  A Vanessia Kft. saját céljára fordítható támogatást először 2004 szeptemberében a Széchenyi Vállalkozásfejlesztési Program keretén belül, SZVP-2004-I. jelzésű pályázattal nyert. Az elnyert támogatást honlap-fejlesztésre fordítottuk.

  A növekvő számú megbízásnak köszönhetően már ebben az évben szerét ejthettük létszámbővítésnek. Cégünk humánerőforrás-fejlesztési koncepciója távmunkahelyek kialakítására fókuszált, hiszen ez a modern foglalkoztatási forma rugalmas és magas színvonalú munkavégzést tesz lehetővé. Terveink megvalósításához 2004-ben a Foglalkozatási és Munkaügyi Minisztériumtól az FMM-TFP-2004 jelzésű pályázat keretén belül kaptunk támogatást. Az elnyert támogatásból 3 fővel bővítettük munkatársaink létszámát, biztosítottuk a számukra szükséges belső képzéseket, és egyúttal kiépítettük a munkavégzésükhöz szükséges irodai és otthoni infrastruktúrát.

  Ennek a foglalkoztatási formának az előnyei, mint a folyamatos értékelés mellett történő önálló feladatvégzés, a munkahelyi férőhelyek párhuzamos kihasználhatósága, az utazással töltött idő lecsökkenése már rendkívül hamar megmutatkoztak, így a cégvezetés a távmunka-helyek további bővítését tervezte. 2005-ben az FMM-TVT-2005 jelű pályázat keretében kapott támogatás igénybe vételével további 2 fővel bővülhetett a távmunkahelyek száma, és kialakításra kerülhetett a munkavégzésükhöz szükséges infrastruktúra is.

 •  

  GOP-2011-2.1.1/M és KMOP-2011-1.2.1/M
  Mikrovállalkozások fejlesztésének támogatása

  A vállalkozásunk eredményességének növelése érdekében elengedhetetlennek tartottuk, hogy mindhárom irodánk központi helyen lévő, mindenki számára könnyen megközelíthető helyen legyen. Ötletünk megvalósításához nagyon jó lehetőséget kínált az Új Széchenyi Terv Vállalkozásfejlesztési Program keretében meghirdetett, GOP-2011-2.1.1/M és KMOP-2011-1.2.1/M Mikrovállalkozások fejlesztése című pályázati kiírás.

  A konvergencia régiókban a debreceni, illetve pécsi kollégáink, a közép-magyarországi régióban pedig budapesti kollégáink költözhettek saját, nagyobb irodába a pályázat keretein belül.
  A Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. a debreceni irodánk számára 4 000 000 Ft, a pécsi irodánk számára 5 625 000 Ft, a budapesti irodánk számára 10 000 000 Ft támogatási összeget ítélt meg.

  Nyertes pályázataink eredményeként olyan irodák kerülhettek kialakításra, melyek kiváló feltételeket teremtenek mind a magas szintű munkavégzéshez, mind pedig a partnereink kényelmesebb kiszolgálásához.

  • Projekt neve: „Debreceni ingatlanvásárlás a Vanessia Kft.-nél”
  • Pályázati azonosító: GOP-2.1.1-11/M-2012-0062
  • Projekt leírása (általános leírás): A pályázat támogatást nyújt az általunk tervezett Debrecen belvárosában elhelyezkedő, saját iroda beszerzésének megvalósításához. A projekt keretein belül igen csekély, 10%-os önerő mellett igényelhetünk vissza nem térítendő támogatást, valamint a piacinál jóval kedvezőbb feltételeket kínáló mikrohitelt.
  • Projekt összköltsége: 15 000 000 Ft
  • Támogatás összege: 4 000 000 Ft
  • Mikrohitel: 8 000 000 Ft
  • Kedvezményezett neve és elérhetősége: Vanessia Pályázatkészítő és Projektmenedzsment Kft, 1118 Budapest, Maléter Pál utca 4/G 2.lh. 4/3
  • Projekt neve: „Pécsi ingatlanvásárlás a Vanessia Kft.-nél”
  • Pályázati azonosító: GOP-2.1.1-11/M-2012-0858
  • Projekt leírása (általános leírás): A pályázat támogatást nyújt az általunk tervezett saját, pécsi irodánk beszerzésének megvalósításához. A projekt keretein belül igen csekély, 10%-os önerő mellett igényelhetünk vissza nem térítendő támogatást, valamint a piacinál jóval kedvezőbb feltételeket kínáló mikrohitelt.
  • Projekt összköltsége: 12 500 000 Ft
  • Támogatás összege: 5 625 000 Ft
  • Mikrohitel: 5 625 000 Ft
  • Kedvezményezett neve és elérhetősége: Vanessia Pályázatkészítő és Projektmenedzsment Kft, 1118 Budapest, Maléter Pál utca 4/G 2.lh. 4/3
  • Projekt neve: „A Vanessia Kft. ingatlanvásárlás projektje”
  • Pályázati azonosító: KMOP-1.2.1-11/M-2012-0190
  • Projekt leírása (általános leírás): A pályázat támogatást nyújt az általunk tervezett saját, budapesti központi irodánk beszerzésének megvalósításához. A projekt keretein belül igen csekély, 10%-os önerő mellett igényelhetünk vissza nem térítendő támogatást, valamint a piacinál jóval kedvezőbb feltételeket kínáló mikrohitelt.
  • Projekt összköltsége: 31 310 000 Ft
  • Támogatás összege: 10 000 000Ft
  • Mikrohitel: 18 179 000 Ft
  • Kedvezményezett neve és elérhetősége: Vanessia Pályázatkészítő és Projektmenedzsment Kft, 1118 Budapest, Maléter Pál utca 4/G 2.lh. 4/3

  Irányító Hatósság neve és elérhetősége: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22., tel.: 06 40 638-638
  www.nfu.hu

  Közreműködő szervezet neve és elérhetősége: Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt., 1139 Budapest, Váci út 83., tel.: 06 40 200-617
  www.magzrt.hu