Közbeszerzési tanácsadás

Az Európai Unió által finanszírozott projektek számának növekedésével a közbeszerzési eljárások száma is jelentős mértékben megnövekedett az utóbbi években. A hazai közbeszerzési szabályozás megalkotása az Európai Uniós irányelvekkel összhangban került kialakításra. A hazai közbeszerzési gyakorlat jogalapját a 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről (továbbiakban: Kbt.) tartalmazza.

A Vanessia Kft. 2000 óta foglalkozik közbeszerzési tanácsadással mind az ajánlatkérői mind az ajánlattevői oldalt segítve. Munkatársaink között felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó, EU-jogász szakvizsgával is rendelkező ügyvéd, közgazdász és műszaki végzettségű közbeszerzési szakértő garantálja minden terület megfelelő szakértelemmel történő ellátását.

A Vanessia Kft. legfőbb céljának tekinti a közbeszerzési tevékenységbe tartozó feladatok magas színvonalú ellátását. Cégünk tevékenységének kiváló minőségét hatékony módszerek alkalmazásával, a jogszabályi változások és a joggyakorlat folyamatos figyelemmel kísérésével, megbízói igényeit messzemenően szem előtt tartva kívánja biztosítani. Közbeszerzési tanácsadási szolgáltatásunk során kötelességünknek tartjuk, hogy a megbízói igényeket a szakszerűségi követelményeknek megfelelően összhangba hozzuk a hatályos jogszabályokkal, hatósági és egyéb előírásokkal.

Kinek kínáljuk szolgáltatásunkat?

 • Önkormányzatoknak, központi közigazgatási szervek, intézményeknek, egyházaknak
 • Vállalkozásoknak ajánlatkérőként – támogatásokból, pályázatok útját finanszírozott projektek esetében (a Kbt. 5. § (2) és (3) bekezdés alapján)
 • Vállalkozásoknak ajánlattevőként - a sikeres tenderezés érdekében szakembereink biztosítják a formai és tartalmi követelményeknek való teljes körű megfelelést, mely alapfeltétel a pályázatokon való sikeres részvételnek.

Közbeszerzési tanácsadói szolgáltatásunk kiterjed:

 • közbeszerzési szabályzat, közbeszerzési terv készítése
 • Közbeszerzési eljárás teljes bonyolítása, ennek részeként különösen:
 • előzetes konzultáció az Ajánlatkérővel a kiírandó közbeszerzési eljárás részleteiről, közös tervezés
 • megfelelő eljárásfajta kiválasztásának támogatása az Ajánlatkérővel történő egyeztetés keretében
 • tanácsadás a közbeszerzési eljárásokban alkalmazható alkalmassági kritériumok meghatározásában
 • az eljárást megindító hirdetmény, ajánlattételi felhívás elkészítése, közzététele
 • közreműködés a dokumentáció összeállításában
 • ajánlatok bontása, jegyzőkönyv elkészítése
 • esetleges hiánypótlások koordinálása, dokumentálása
 • bírálóbizottsági adminisztratív munkájának támogatása
 • döntéshozatalt követő kötelező dokumentumok elkészítése, megküldése (írásbeli összegzés az ajánlatok elbírálásáról, tájékoztató az eljárás eredményéről hirdetmény
https://www.high-endrolex.com/33