KKV Energiaköltség és Beruházás Támogatási Program 2022

Feldolgozóipari KKV Energiaköltség és Beruházás Támogatási Program 2022

A kormány 75 milliárd forintos keretösszeggel meghirdetette a Feldolgozóipari KKV Energiaköltség és Beruházás Támogatási Programot, amelynek célja a hazai mikro-, kis és középvállalkozások likviditási, jövedelmezőségi és versenyképességi problémáinak kezelése, valamint a munkahelyek megőrzése az energiaköltségek (villamos energia és/vagy földgáz) támogatásával, illetve opcionálisan az energiahatékonyságot növelő beruházásokhoz szükséges önerőhöz történő hozzájárulás biztosításával.

A támogatást olyan kkv-k igényelhetik, amelyek árbevételének több mint 50%-a feldolgozóipari tevékenységből származik, vagy feldolgozóipari TEÁOR-ú főtevékenységgel rendelkeznek. Kitétel még továbbá, hogy a vállalkozás 2021-es árbevételének arányában az energiaköltsége – beleértve a gáz, az áram és más üzemanyagok árát – elérte vagy meghaladta a 3%-ot.

Amennyiben a pályázó sikeresen elnyeri a támogatást, vállalnia kell, hogy a foglalkoztatotti létszáma nem fog 10%-nál nagyobb mértékben csökkenni. További fontos kötelezettség még nyertesség esetén, hogy a kedvezményezett vállalja, hogy 2024. december 31-ig energiaköltség csökkentő beruházást hajt végre.

A Program keretében két különböző támogatási konstrukció érhető el:

 • Vissza nem térítendő közvetlen támogatás a 2022. október, november, december havi energiaköltség növekmények fedezésére
 • Az energiahatékonysági beruházás hitellel érintett elszámolható összköltségen belüli önerőt kiegészítő vissza nem térítendő közvetlen támogatás

A pályázati felület tervezett megjelenése: 2022. október 20-a. A pályázók regisztrálásának időpontja nem befolyásolja a támogatás megítélésének a sorrendjét.

Lássuk a pontos részleteket:

A pályázati felhívás tehát két komponensből áll:

A. Vissza nem térítendő közvetlen támogatás 2022. október, november, december havi energiaköltség növekmények fedezésére
Az energiaköltség-növekmény támogatás (A. pont szerinti támogatás) önállóan, illetve az energiahatékonyság növelését célzó beruházáshoz 2 igényelt hitel önerő-támogatásával (B. pont szerinti támogatás) kombinálva is igénybe vehető.

B. Az energiahatékonysági beruházás hitellel érintett elszámolható összköltségen belüli önerőt kiegészítő vissza nem térítendő közvetlen támogatás
A beruházáshoz kapcsolódó önerőt kiegészítőtámogatás azon vállalkozásoknak nyújtható (B. pont szerinti támogatás), amelyek az energiaköltség növekmény támogatásra vonatkozóan támogatói okirattal rendelkeznek (A. pont szerinti támogatás)! A beruházás önerő támogatás igénybevételi feltétele (B. pont szerinti támogatás) az energiaköltség növekmény támogatás (A. pont szerinti támogatás) igénybevétele!

Támogatásban részesíthetők köre:

 • a 651/2014/EU bizottsági rendelet I. melléklet szerinti, vagy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény alapján kkv-nak minősül a regisztráció benyújtásának időpontjában
 • fő tevékenységi köre 2021. december 31. napjától a feldolgozóiparba tartozik vagy a 2021. évi értékesítés nettó árbevételének legnagyobb része feldolgozóipari tevékenységből származik. (A vállalkozás a TEÁOR kód alapján vagy egyéni vállalkozók esetén az ÖVTJ7 kód alapján a Feldolgozóipar nemzetgazdasági ágba tartozik, amennyiben a kód első két számjegye 10-33 közötti
 • számlával igazolni tudja, hogy a 2021. évi energiaköltsége eléri az azonos évi értékesítés nettó árbevétele 3 százalékát a vállalkozás pénzügyi beszámolója/bevallása vagy a legfrissebb éves beszámolója/bevallása alapján
 • 2021-ről teljes lezárt üzleti évvel rendelkezik
 • vállalja, hogy a 2022. III. negyedév végi foglalkoztatotti létszáma legfeljebb 10%-kal csökken 2023. III. negyedév végére
 • vállalja energiaköltség csökkentő beruházás végrehajtását legkésőbb 2024. december 31-ig

Továbbá B kompons esetén:

 • rendelkezik a Támogató által kibocsátott hatályos támogatói okirattal az energiaköltség-növekmény támogatására vonatkozóan a Széchenyi Kártya Programon belül

A támogatás összege jogcímenként:

A komponens esetén:

A támogatás alapja: a 2021. október, november és december havi, illetve a 2022. október, november, december hónapokra vonatkozó, számlával igazolható földgáz és villamosenergia havi nettó (mértékegységre számított) átlagárak növekménye, szorozva a 2022. év azonos havi fogyasztásokkal.
Az általános forgalmi adó (továbbiakban: ÁFA) és az egyéb, nem közvetlenül az energiaköltségekhez kapcsolódó tételek nem minősülnek elszámolható költségnek.

A támogatás mértéke a teljes elszámolható költség 50%-a.

A támogatás maximuma: válságtámogatás esetén vállalkozásonként maximum 500.000 eurónak megfelelő forintösszeg, csekély összegű támogatás esetén vállalkozásonként maximum 200.000 eurónak megfelelő forintösszeg.

A számlák alapján az alábbi díjtételek összege képezi a támogatás alapját:

 • földgázszámla esetén: az energiadíj (molekuladíj), biztonsági készletezési díj, energiahatékonysági díj (EKR), rendszerhasználati díj (fix alapdíj + forgalomarányos díj) és jövedéki adó;
 • villamosenergia-számla esetén: energiadíj (áramdíj), energiahatékonysági díj (EKR), rendszerhasználati díj (fix alapdíj + forgalomarányos díj), elkülönített pénzeszközök [Kapcsolt termelésszerkezet-átalakítási díj, villamosenergia-ipari kedvezmény, kötelező átvétel alá eső villamos energia díja (KÁT)] és jövedéki adó.

B komponens esetén:

A beruházás hitellel érintett nettó összköltségéhez kapcsolódó maximum 15% önerő kiegészítő vissza nem térítendő támogatás, válságtámogatás esetén vállalkozásonként maximum 500.000 eurónak megfelelő forintösszeg, csekély összegű támogatás esetén vállalkozásonként maximum 200.000 eurónak megfelelő forintösszeg.

Területi korlátozás mindkét komponens esetén

A támogatást Magyarország területén székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel és magyar adószámmal rendelkező vállalkozások vehetik igénybe, kizárólag Magyarország területén bejelentett fogyasztási helyeken regisztrált fogyasztáshoz kapcsolódóan.

A támogatási kérelmek sikeres regisztráció és a jogosultság Támogató általi megállapítását követően nyújthatóak be, melyek befogadására a rendelkezésre álló keret kimerüléséig, de legkésőbb 2022. december 26-ig van lehetőség.

A támogatásról szóló döntés nem lehet későbbi, mint 2022. december 31. A támogatások kifizetése teljesíthető 2023. évben is.

Bármilyen további kérdéssel keressenek bennünket bizalommal.

Klesch Eszter
Klesch Eszter

Az Általános Vállalkozási Főiskola nemzetközi tanulmányok alapszakán végeztem Európai Unió szakirányon 2011-ben. Ekkor kezdtem dolgozni a Vanessia Kft-nél is, ahol egyből gyakorlati tudást is szerezhettem a jól megalapozott elmélet mellett. Majd ezt követően, már munka mellett 2013-ban megszereztem a mesterdiplomát is.

A Vanessia csapat tagjaként az elmúlt 11 évben egy nagyon sikeres, szakmailag is elismert vállalkozás részesévé váltam, nagyon sokrétű tudásra és tapasztalatra szert téve. Immáron vezető tanácsadóként állok meglévő és leendő partnereink szolgálatára, segítve a hazai vállalkozások fejlesztési igényeinek megvalósítását.

Tapasztalataimat leginkább a gazdaságfejlesztés, energetika, vállalati képzések, vidékfejlesztés és mikrofinanszírozás területein szereztem.

 

ELÉRHETŐSÉGEIM:

 (+361) 319-2707     (+36 30) 416-9331     eszter[kukac]vanessia.hu

Új hozzászólás

Új hozzászóláshoz kérem, töltse ki az alábbi űrlapot. A *-gal jelölt mezők megadása kötelező.