Újabb hitellehetőség akár induló mikro- és kisvállalkozások számára is 1%-os fix kamattal

KAVOSZ fooldal miki termekoldal

Már igényelhető a Széchenyi Kártya Program MAX legújabb eleme a Széchenyi Mikrohitel MAX, mely speciálisan a mikro- és kisvállalkozások fejlődését segítő Széchenyi Kártya konstrukció és amely szinte minden beruházási hitelcél finanszírozására alkalmas beleértve

 • a klasszikus beruházási célokat
  • új és használt gép beszerzését,
  • berendezés beszerzését,
  • ingatlan vásárlást,
  • egyéb, jármű kategóriába nem tartozó tárgyi eszköz beszerzését (akár az agrárszektorban is),
 • forgóeszköz beszerzést (a hitelösszeg 20 százaléka erejéig), valamint
 • a feltételeknek megfelelő korábbi beruházási hitelek kiváltását.

A Széchenyi Mikrohitel MAX kamata a teljes futamidő alatt fix, évi 1%, az igényelhető hitelösszeg pedig maximum 50 millió forint lehet.

Lássuk a konkrét feltételeket:

Kinek lehet jó a hitelprogram?

Minden olyan mikro-, vagy kisvállalkozás jogosult igényelni, amelynek

 • nincs lejárt köztartozása, sem lejárt hiteltartozása
 • megfelel a Széchenyi Kártya Program Üzletszabályzatának Széchenyi Mikrohitel Konstrukció Szabályzatában meghatározott egyéb feltételeknek

HITELCÉL

Agrár és nem agrár célú beruházási hitelcélok, valamint korábbi beruházási hitel, illetve lízing kiváltása az alábbiakban meghatározott korlátozásokkal:

 • ingatlan építése, vásárlása, fejlesztése;
 • bérbeadási célú ingatlanügylet esetén elvárás, hogy a Vállalkozás fő-vagy melléktevékenységei között szerepeljen a bérbeadási tevékenységi kör.
 • Járműveken belül kifejezetten csak az alábbi eszközök:
 • kis- és nagyhaszon gépjárművek (vontatmányaik) beszerzése (beleértve a vontatókat és a mezőgazdasági erőgépeket és vontatmányaikat is); Válságtámogatási jogcímen nyújtott támogatást tartalmazó hitelügylet esetén közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások számára is lehetséges tehergépjármű vásárlás.
 • egyéb (jármű és ingatlan kategóriába nem tartozó) új vagy használt tárgyi eszköz (pl. gép, berendezés, egyéb tárgyi eszköz) beszerzése, fejlesztése
 • immateriális javak beszerzése,
 • hitelkiváltás (részbeni hitelkiváltás is engedélyezett), azzal, hogy - a korábbi kiváltandó beruházási hitel célja meg kell, hogy feleljen a Konstrukció keretében finanszírozható hitelcéloknak),
  Mikrohitel ügylet keretében csak tőketartozás válható ki.
 • forgóeszköz beszerzés (egy hitelügyleten belül legfeljebb a hitelösszeg 20%-a lehet forgóeszközhitel) azzal, hogy legkésőbb folyósítást megelőzően a forgóeszköz felhasználási célt igazolni szükséges

ELŐNYEI

 • széles körű beruházási célok megvalósíthatósága,
 • szabad felhasználású forgóeszköz beszerzés legfeljebb a hitelösszeg 20%-áig,
 • akár kezdő vállalkozások is igényelhetik,
 • kiemelt mértékű állami kamat-, kezelési költség- és garantőrintézményi kezesség bevonása esetén kezességi díj támogatás,
 • akár 10 éves futamidő.

IGÉNYELHETŐ HITEL ÖSSZEGE

 • Minimum 1 millió Ft, maximum 50 millió Ft. (Az adható hitelösszegre vonatkozó további korlátokat részletesen lsd. a Mikrohitel Szabályzatban.)
 • Az adható hitel összegét úgy kell megállapítani, hogy az igényelt hitel támogatástartalma beleférjen a Vállalkozás adott jogcímű szabad támogatási keretébe (a jogcím megállapítása során az I. Bevezetés fejezet 4. bekezdésében és a II.5. pontban leírtak figyelembevételével).
 • Amennyiben a Vállalkozás rendelkezik a Konstrukcióban fennálló hitelügylettel, illetve hiteligénylése van folyamatban, úgy az igényelt, ill. fennálló (leszerződött) hitelügyleteinek együttes igényelt / jóváhagyott, illetve szerződött összege nem haladhatja meg a 100 millió forint, a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló a 2004. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban KKV törvény) szerinti kapcsolódó és partner vállalkozásaival együtt a 150 millió forintot. (Egy Vállalkozás a Konstrukció keretében a KKV törvény szerinti kapcsolódó és partner vállalkozásaival együtt összesen maximum 150 millió forint összegű szerződött hitellel rendelkezhet). Fentiek szerinti cégcsoport szintű 100 MFt-ot meghaladó hiteligénylés esetén elvárás, hogy a hiteligénylő vállalkozás legalább egy teljes lezárt éves működési múlttal rendelkezzen

RENDELKEZÉSRE TARTÁS ÉS TÜRELMI IDŐ

 • A rendelkezésre tartási idő minimum 2 hónap, maximum 23 hónap, új építésű ingatlan Vásárlásra irányuló beruházás esetén maximum 35 hónap.
 • A türelmi idő minimum a rendelkezésre tartási idővel megegyező, maximum 24 hónap, új építésű ingatlan vásárlásra irányuló beruházás esetén maximum 36 hónap.

A HITEL FUTAMIDEJE

A hitel futamideje minimum 13, maximum 120 hónap.

A HITEL TÖRLESZTÉSE

 • A hitel törlesztésének megkezdésére a türelmi időt (maximum 24 hónap, új építésű ingatlan vásárlásra irányuló beruházás esetén maximum 36 hónap) követően kerül sor.
 • Havi és negyedéves törlesztési gyakoriság is engedélyezett. A tőketörlesztés lineáris.
 • A tőke törlesztése
  • negyedéves tőketörlesztés esetén a türelmi idő lejárati dátumát (év/hó/nap) követő legközelebbi naptári negyedév végén (utolsó munkanapján)
  • ill. havi tőketörlesztés esetén a türelmi idő lejárata hónapjának végén (utolsó munkanapján)
 • kezdődik, majd ezt követően havonta / naptári negyedévente a hónap / negyedév utolsó munkanapján, illetve az utolsó törlesztő részlet esetén a lejárat vagy a szerződés megszűnés napján esedékes (kivéve ha a pénzügyi intézmény ettől eltérően rendelkezett).
 • A tőketörlesztéssel egyidőben esedékes a nettó kamat megfizetése is.

KAMAT ÉS KÖLTSÉGEK

A teljes futamidőre fix 1%/év, a fizetendő nettó kezelési költség 2,8%/év.

HITELDÍJ

Szerződéskötési díj: egyszeri 1 %, de min. 200 ezer Ft (a szerződött hitelösszegre vetítve), megfizetése szerződéskötéskor vagy annak hatályba lépésekor esedékes.

A HITEL KÖTELEZŐ BIZTOSÍTÉKAI

A hitelügylet biztosítékaként legalább egy dologi biztosíték kötelezően bevonandó, amely lehet a beruházás tárgya is.

Amennyiben a dologi biztosíték fedezeti értéke alapján az ügylet fedezettsége eléri az 50 %-ot, magánszemély készfizető kezesség bevonása opcionális.
Amennyiben az ügylet fedezettsége nem éri el a 115 %-ot vagy óvadéki biztosíték esetén a 100%-ot, garantőrintézmény bevonása kötelező, egyéb esetekben opcionális (mértéke fix 80 %).

KÖTELEZŐ SZÁMLAFORGALOM

Nincs

Kérje a Vanessia Kft szakmai segítségét!

A komplex hitelkérelem-menedzsment tevékenységünk tartalma:

 • termékismertetési tevékenység
 • tanácsadási tevékenység a hitel feltételeinek való megfelelésben
 • hiteldokumentáció összeállítása, az igazolások formai és tartalmi előkészítése
 • üzleti terv elkészítése
 • hitelkérelmi dokumentáció benyújtása a hitelt nyújtó szervezet számára
 • segítségnyújtás a szerződéskötési és a folyósítási feltételek teljesítéséhez
 • hitel teljes futamideje alatti tanácsadás
Klesch Eszter
Klesch Eszter

Az Általános Vállalkozási Főiskola nemzetközi tanulmányok alapszakán végeztem Európai Unió szakirányon 2011-ben. Ekkor kezdtem dolgozni a Vanessia Kft-nél is, ahol egyből gyakorlati tudást is szerezhettem a jól megalapozott elmélet mellett. Majd ezt követően, már munka mellett 2013-ban megszereztem a mesterdiplomát is.

A Vanessia csapat tagjaként az elmúlt 11 évben egy nagyon sikeres, szakmailag is elismert vállalkozás részesévé váltam, nagyon sokrétű tudásra és tapasztalatra szert téve. Immáron vezető tanácsadóként állok meglévő és leendő partnereink szolgálatára, segítve a hazai vállalkozások fejlesztési igényeinek megvalósítását.

Tapasztalataimat leginkább a gazdaságfejlesztés, energetika, vállalati képzések, vidékfejlesztés és mikrofinanszírozás területein szereztem.

 

ELÉRHETŐSÉGEIM:

 (+361) 319-2707     (+36 30) 416-9331     eszter[kukac]vanessia.hu

Új hozzászólás

Új hozzászóláshoz kérem, töltse ki az alábbi űrlapot. A *-gal jelölt mezők megadása kötelező.