Kertészeti üvegházakhoz hűtőházakhoz kapcsolódó és post-harvest fejlesztések támogatása

Kertészeti üvegházakhoz, hűtőházakhoz kapcsolódó, és post-harvest fejlesztések támogatása
KAP-RD01a-RD01c-1-24
TERVEZET

 Keretösszeg: 50 Milliárd Ft

Támogatott projektek várható száma: 350 db

Keretösszeg megoszlása:

 • 1. célterület:
  Kertészeti ágazat fejlesztését szolgáló beruházások támogatása: 30 milliárd Ft
 • 2. célterület:
  Kertészeti ágazat fejlesztését szolgáló zöld beruházások támogatása: 20 milliárd Ft

Támogatás mértéke, összege:

 • Az igényelhető vissza nem térítendő (VNT) támogatás összege: maximum 5 milliárd Ft.
 • mindkét célterület esetében az alaptámogatás az összes elszámolható költség 50%- a, az alábbi kivételekkel:
  a 2. célterület 2. pontja („Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása") esetében a támogatás az összes elszámolható költség 70%-a.

A támogatás maximális mértéke tovább növelhető az alaptámogatáshoz képest az 1. célterület, továbbá a 2. célterület 1. pontja Meglévő fóliaházak, üvegborítású növényházak, hűtőházak, hűtőtárolók, zöldség- és burgonyatárolók valamint a kapcsolódó létesítmények (szociális és kiszolgáló helyiségek) energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek vonatkozásában – akár több szempont egyidejű teljesítésével – azzal, hogy a támogatás maximális mértéke nem haladhatja meg a 65%-ot:

 • Fiatal mezőgazdasági termelő számára 15%-kal megemelt támogatási intenzitás adható.
 • Gazdaságátadás esetén 15%-kal megemelt támogatási intenzitás adható az alaptámogatáshoz képest. A 15%-kal megemelt támogatási intenzitásra a gazdaság átadója és a gazdaság átvevője is jogosult lehet:
 • Az ökológiai gazdálkodást folytató kedvezményezett esetén 10%-kal megemelt támogatási intenzitás adható az alaptámogatáshoz képest, amennyiben:
  • a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évben mezőgazdasági tevékenységből számított üzemméretéből legalább 10.000 euró STÉ értékű ökológiai üzemmérettel rendelkezik, és
  • a kertészeti ágazathoz kapcsolódó üzemmérete min. 30%-os arányban ökológiai vagy ökológiai átállási státuszú.
 • Kollektív beruházás esetén 10%-kal megemelt támogatási intenzitás adható az alaptámogatáshoz képest.
 • Projektmenedzsment költségek vonatkozásában a támogatás az elszámolható költségek 50%-a.
BŐVEBBEN

Feldolgozó üzemek komplex fejlesztésének támogatása

Feldolgozó üzemek komplex fejlesztésének támogatása
KAP-RD04a-RD04b-1-24
TERVEZET

Feldolgozó üzemek fejlesztéséhez (KAP-RD04a-RD04b-2-24) képest az eltérés zölddel jelölve.

 Keretösszeg: 150 milliárd Ft

Támogatott projektek várható száma: 200-250 db

Keretösszeg megoszlása:

 • 1. célterület:
  Mezőgazdasági termékek értéknövelése, a piacra jutást elősegítő technológiai fejlesztést célzó beruházások támogatása: 145 milliárd Ft
 • 2. célterület:
  Mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez kapcsoló zöld beruházások támogatása: 5 milliárd Ft

Támogatás mértéke, összege:

 • Az igényelhető vissza nem térítendő (VNT) támogatás összege: minimum 200 millió Ft.
 • az 1. célterületen maximum 5 milliárd Ft, -
 • a 2. célterületen maximum 1 milliárd Ft.
 • Több célterületre irányuló támogatási kérelem esetén az igényelhető támogatás együttesen maximum 5 milliárd Ft lehet.
BŐVEBBEN

Feldolgozó üzemek fejlesztésének támogatása

Feldolgozó üzemek fejlesztésének támogatása
KAP-RD04a-RD04b-2-24
TERVEZET

 Keretösszeg: 50 Milliárd Ft

Támogatott projektek várható száma: 800-1000 db

Keretösszeg megoszlása:

 • 1. célterület:
  Mezőgazdasági termékek értéknövelése, a piacra jutást elősegítő technológiai fejlesztést célzó beruházások támogatása: 45 milliárd Ft
 • 2. célterület:
  Mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez kapcsoló zöld beruházások támogatása: 5 milliárd Ft

Támogatás mértéke, összege:

 • Az igényelhető vissza nem térítendő (VNT) támogatás összege: maximum 200 millió Ft.
BŐVEBBEN

Erdő területeknek nyújtott Natura 2000 kompenzációs kifizetések KAP-RD34- 1-24

Erdő területeknek nyújtott Natura 2000 kompenzációs kifizetések

A felhívás kódszáma: KAP-RD34- 1-24

Keretösszeg: 60,6 milliárd Ft

Támogatás formája: Vissza nem térítendő, egységköltség alapú átalány támogatás

Támogatás mértéke:

A támogatási összegek az ország teljes területére korcsoportonként és a felhívás 2. mellékletében meghatározott faállomány csoportonként egységesen kerültek meghatározásra.

A magyar állam többségi tulajdonában álló kedvezményezett esetén az évente adható támogatási összeg maximuma 500 000 eurónak megfelelő forintösszeg.

Az egységköltség alapú átalány támogatási összegeket az alábbi I. és II. pont szerinti táblázatok tartalmazzák: Nem lépheti túl a táblázatokban meghatározott összegeket az erdőrészletre megítélt támogatás, amennyiben annak területe – figyelembe véve az azonosító változásokat is – már legalább 50%-ban érintett volt a korábbi támogatásban.

BŐVEBBEN

Az agrárminiszter ..../2024. (... ...) AM rendelete
az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból a szőlő- és borágazatban hasznosított gépek, technológiai berendezések és informatikai eszközök beszerzéséhez 2024-től igényelhető támogatásról

TERVEZET

A támogatás mértéke:

 • Egy kedvezményezett részére – a kifizetési kérelemre vonatkozó benyújtási időszakonként – legfeljebb 100 millió forint támogatás nyújtható.

Támogatás intenzitása:

 • Mezőgazdasági őstermelő és KKV esetében a beruházási eszköz nettó vételárának
  • 40%-a, ha a borászati üzem működési helye Budapesten van,
  • 50%-a, ha a borászati üzem működési helye Budapesttől eltérő településen van.
 • Nagyvállalat esetében a beruházási eszköz nettó vételárának
  • 20%-a, ha a borászati üzem működési helye Budapesten van,
  • 25%-a, ha a borászati üzem működési helye Budapesttől eltérő településen van.

Ha a beruházási eszköz üzemeltetési helyeként több borászati üzemet is megjelöltek, akkor a támogatás mértékét az alacsonyabb támogatási mértékű borászati üzem alapján kell megállapítani.

BŐVEBBEN

KKV Technológia Plusz Hitelprogram
GINOP Plusz-1.4.3-24

 

A Hitelprogram konstrukciójának részletei:

Kölcsön összege

 • minimum 10 millió Forint – maximum 100 millió Forint 0% kamatozású hitel

Az igényelhető hitelösszeg nem haladhatja meg a hitelkérelem benyújtását megelőző lezárt pénzügyi év üzemi eredményének tizenötszörösét.

Hitelprogramban kezdő vállalkozások által igényelhető kölcsön maximum 50 millió Forint lehet. Jelen Felhívás szerint kezdő vállalkozásnak minősülnek a három teljes, lezárt üzleti évvel nem rendelkező vállalkozások.

Saját forrás

A Saját Forrás minimálisan elvárt mértéke a Projekt elszámolható költségének legalább 10%- a, regionális beruházási támogatással érintett költségtételek vonatkozásában az elszámolható költségek legalább 25%-a, amelynek felhasználását a Végső Kedvezményezettnek legkésőbb az első folyósítás előtt igazolnia szükséges.

BŐVEBBEN

Elindult a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz 3.2.1 kiemelt projektjének legfrissebb szakasza, amelyben vállalkozások további 15 milliárd forint értékű támogatásra pályázhatnak munkahelyi képzéseik megvalósításához.

Benyújtási időszak:

3. szakasz benyújtási időszaka: 2024. március 5 – 2024. június 30-ig

Támogatás összege:

 • Mikro- kis- és középvállalkozás max. 75 millió Ft
 • Nagyvállalat max. 150 millió Ft

Támogatható tevékenységek:

Önállóan támogatható tevékenység

 • képzések támogatása – képzési támogatásként, energiaintenzív ágazatokban válságtámogatásként

Önállóan nem támogatható tevékenység

 • kieső munkaidőre jutó bruttó munkabér – de minimis támogatás, energiaintenzív ágazatokban válságtámogatásként
 • A képzések szervezéséhez, lebonyolításához szükséges szakmai megvalósító költsége, mely kizárólag mikro-, és kisvállalkozásnak minősülő vállalkozás esetében támogatható tevékenység – de minimis támogatás
BŐVEBBEN

2024 áprilisában jelenhet meg a GINOP Plusz-2.1.1-24 – „Stratégiai, együttműködésben megvalósuló vállalati kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységek ösztönzése" című pályázat, mely Magyarország egész területén várhatóan 100 milliótól 1 milliárd forintig nyújt támogatást a kkv és nagyvállalati szektornak. A meghirdetésre kerülő keret 106,88 milliárd forint.

BŐVEBBEN

A kiírás célja mikro-, kis- és középvállalkozások innovációs tevékenységének ösztönzése piacorientált innovációs projektjeik támogatásával. A projektekben üzletileg hasznosítható prototípus, termék, technológia vagy szolgáltatás kifejlesztése támogatható.

Elszámolható költségtípusok: Személyi jellegű ráfordítások; immateriális javak, műszaki berendezések, gépek beszerzése; anyagköltségek; igénybevett szolgáltatások költsége.

Várható meghirdetés: 2024. május

Tervezett keretösszeg: 75 Mrd HUF

Várható maximális támogatási intenzitás és a támogatás formája: 40-60% - vissza nem terítendő támogatás.

BŐVEBBEN

Vállalkozások energiahatékonysági fejlesztéseit támogató hitelprogram

Néhány héten belül megjelenik a Vállalkozások energiahatékonysági fejlesztéseit támogató hitelprogram. A pályázaton a mikro-, kis- és középvállalkozásokon kívül nagyvállalatok is indulhatnak. Az energiahatékonyság fejlesztés minimális elvárása, hogy az energiaigény legalább 30%-kal mérséklődik a kiindulási állapothoz képest. A támogatási intenzitás a hitelterméktől függ. (Várható megjelenés március-április)

Támogatható tevékenységek

 • A. Épületenergetika
 • B. Alkalmazott gyártási/szolgáltatási technológiák és eszközök energiahatékonyságának növelése
 • C. Megújuló energiafelhasználás növelése.
  Mindenféle megújuló energiatermelési rendszer alkalmazása támogatható, ha az közvetlenül hozzájárul az energiaigény csökkentéséhez. Megújuló alapú energiahasznosítás önmagában nem, csak kiegészítő jelleggel támogatható.
 • D. Végrehajtási költségek és díjak -forrásközvetítő
BŐVEBBEN
https://www.high-endrolex.com/33