Videkfejlesztesi palyazatok

Állattartó telepek, élelmiszeripari és borászati üzemek fejlesztése

Jelentősen megnövelt támogatási kerettel és maximális támogatással, 2024 márciusában-áprilisában nyílhat meg az élelmiszeripari és borászati üzemek és állattartó telepek fejlesztéseit támogató új pályázat. 50%-os támogatási intenzitással akár több milliárd forint vissza nem térítendő támogatás várható. (Várható megjelenés március-április)

BŐVEBBEN

Március elején megjelenik „A munkavállalók és vállalatok alkalmazkodóképességének és termelékenységének javítása a munkaerő fejlesztésén keresztül" című népszerű képzési pályázat a GINOP Pluszban, amelynél akár 100 százalékos támogatási intenzitás is elérhető.

A várhatóan márciustól újra beadható pályázatnál az energiaintenzív vállalkozások – azaz a termelő-gyártó ipari cégek jelentős része – 100 százalékos támogatási intenzitást élvezhetnek, amennyiben a képzési palettában van zöld átállást támogató képzés.

BŐVEBBEN

A GINOP Plusz program keretében hamarosan meghirdetésre kerül az uniós forrásból finanszírozott KKV Technológia Plusz Hitelprogram a beruházások támogatására. A GINOP Plusz program I. prioritásán keresztül a kormány a következő időszakban összesen 450 milliárd forintot biztosít a vállalkozások fejlesztésére. Ebből 130 milliárd forintnyi forrás már a második negyedévtől kezdődően elérhetővé válhat, amely 0 százalékos célzott hitelekkel segíti a kkv-szektor versenyképességének megerősítését. (Várható megjelenés március)

BŐVEBBEN

A munkavállalók képzésének támogatását célzó pályázat 3. szakasza – várhatóan kedvezőbb feltételekkel - hamarosan kiírásra kerül.

Készüljünk együtt a munkavállalók kompetenciáinak fejlesztésére!

 

A pályázaton való részvételre lehetőség van az ország egész területéről, beleértve Budapestet is. Mikro-, kis-, közép- és nagyvállalatok is indulhatnak!

A pályázat célja:

A termelékenység növelését elősegítő képzések támogatása, a képzés idejére kieső munkavállalók bértámogatásával, előkészítési, projektmenedzsment és szakmai megvalósítói díjak elszámolhatóságával

Pályázható képzés típusok:

 • Szakmai ismeretekre irányuló képzés: Olyan képzés, amely az Szkt. szerinti szakmai képzés vagy részszakmára felkészítő szakmai oktatás, vagy valamely foglalkozás, munkakör, vagy munkatevékenység magasabb szintű végzéséhez szükséges kompetencia megszerzésére, fejlesztésére irányul
 • Soft Skill képzés: Olyan, gazdasági ágazattól független, a munkaerő-piacon széleskörűen alkalmazható kompetenciák megszerzésére, vagy fejlesztésére irányuló képzés, amely részszakmához, szakképesítéshez, nyelvi, vagy informatikai képzettséghez nem, vagy csak részben köthető kompetenciák fejlesztését célozza
 • IKT képzés: Olyan képzés, amely digitális technológia használatához vagy alkalmazásához szükséges kompetencia megszerzésére, fejlesztésére irányul
 • Nyelvi képzés: Az Európa Tanács Közös Európai Referenciakeretben ajánlott hatfokozatú rendszer szintjeiben megfogalmazott követelmények teljesítésére irányuló képzés.
BŐVEBBEN

KKV kapacitásbővítő támogatás GINOP Plusz-3.2.4-23

Január 31-ig pályázható a GINOP Plusz-3.2.4-23 KKV kapacitásbővítő támogatás, melynek célja azon kis-, és közepes vállalkozások kapacitás-fejlesztésének támogatása a négy leghátrányosabb régióban (Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl) akik legfeljebb 10 munkavállalóval bővítenék a foglalkoztatottaik számát. Továbbá hogy hosszabb távon is segítse a kkv-k alkalmazkodását a zöld és a digitális átállás okozta kihívásokhoz, és ezáltal hozzájáruljon ahhoz, hogy a létrejövő munkahelyek hosszabb távon is fenntarthatók legyenek.

PÁLYÁZHATNAK: KKV-k (Mikro-, kis-, középvállalkozások, nagyvállalatok kizárva)

MEGVALÓSÍTÁSI IDŐ: maximum 6 hónap

IGÉNYELHETŐ TÁMOGATÁS:

Az egy főre jutó támogatás maximális mértéke új munkavállalónként hat hónapra a 30%-os önrész figyelembevételével összesen legfeljebb 2.467.920 Ft, mely az alábbi támogatási elemekből áll:

 • a munkavállaló bérköltsége 6 hónapig (legfeljebb bruttó 400.000 Ft/fő/hó és az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adó, 52.000 Ft/fő/hó 70 %-nak erejéig), valamint
 • a bérköltségen túl annak legfeljebb 30%-ának (94.920 Ft/fő/hó) arányában megállapított támogatás új eszközbeszerzésre az új munkavállalók foglalkoztatásához, zöld és digitális átálláshoz, környezetvédelmi horizontális előírások teljesítéséhez kapcsolódóan új eszközök beszerzése, online marketing és felhőalapú üzleti szolgáltatásvásárlásra, valamint a zöld átálláshoz kapcsolódó horizontális tevékenység szolgáltatási költségeire és a továbbadott támogatással kapcsolatos nyilvánossági költségekre használható fel.

TÁMOGATÁS FORMÁJA: vissza nem térítendő támogatás

ELŐLEG: 50 %

TÁMOGATÁS JOGCÍME: „Az állami támogatásokra vonatkozó, az Ukrajna elleni orosz agresszióval összefüggésben a gazdaság támogatását célzó ideiglenes válság- és átállási keret" című, 2023. március 17-i, 2023/C 101/03. számú európai bizottsági közlemény 2.1 szakasza szerinti válságtámogatásként

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA: 2024.01.31-ig

Íme a részletek:

BŐVEBBEN

Munkakör-megosztás elterjesztését célzó munkaerőpiaci program

Megnyílt a Munkakör-megosztás elterjesztését célzó munkaerőpiaci program melynek célja, a fiatalok munkához jutásának, beilleszkedésének és a generációk közötti tapasztalat-átadásának támogatása azáltal, hogy mindkét érintett munkavállaló (nyugdíj előtt álló és pályakezdő álláskereső) „átfedő" részmunkaidőben dolgozik, ezzel biztosítva a tapasztalatátadást, a munkavégzés folyamatosságát, az ügyfél-kapcsolatok zavartalanságát.

PÁLYÁZHATNAK: Mikro-, kis-, közép és nagyvállalatok is igényelhetik

MEGVALÓSÍTÁSI IDŐ: maximum 1 év

IGÉNYELHETŐ TÁMOGATÁS:

 • betanító idősebb munkavállaló munkaviszonya 8 óráról 6 órára csökkentendő és havi 150 000 Ft támogatásban részesülhet
 • pályakezdő álláskereső napi 6 órás foglalkoztatás után járó bérére havi 244 500 Ft
 • munkakör-megosztás miatt felmerülő, a munkáltató indokolt többletköltségei havi maximum 50 000 Ft.

TÁMOGATÁS FORMÁJA: vissza nem térítendő támogatás

ELŐLEG: 30 %

TÁMOGATÁS JOGCÍME: csekély összegű támogatás

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA: 2024.01.10 -től 2024.06.30-ig

Mutatjuk a részleteket:

BŐVEBBEN

Elektromos gépjármű beszerzés támogatása

Pénteken megjelent a „Közúti elektromos jármű beszerzés támogatása vállalkozásoknak" című pályázat véglegesített felhívása. melyben a korábbi tájékoztatókhoz képest eszközöltek fontos módosításokat. Az új összefoglalónkban kékkel jelöltük ezeket a változásokat.

 

Elektromos jármű beszerzés támogatása vállalkozásoknak

RRF-10.10.1-24

 A pályázatban a vásárláskor először forgalomba helyezésre kerülő, új, tisztán elektromos meghajtású személyautó, kishaszon gépjármű, és kisbusz beszerzése támogatható.

A projekt keretében beszerezhető gépjárművek darabszáma a pályázó vállalkozás utolsó lezárt teljes üzleti évi statisztikai állományi létszámától függ, és a következőképp alakul:

 • 10 főnél kevesebb – 1 db jármű,
 • 10 fő vagy 10 főnél több, de 50 főnél kevesebb – 5 db jármű,
 • 50 fő vagy 50 főnél több, de 250 főnél kevesebb – 10 db jármű,
 • 250 fő vagy 250 főnél több – 16 db jármű szerezhető be
BŐVEBBEN

Elektromos gépjármű beszerzés támogatása

Mintegy 90 milliárd forintnyi támogatási programot hirdetett meg a hazai e-mobilitási fejlesztésekre a kormány. A töltőhálózat kiépítése mellett a vállalkozások is pályázhatnak járművásárlásra az uniós finanszírozású projektekből.

A Magyar Közlöny alapján Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel, magyar adószámmal rendelkező gazdasági társaságok és egyéni vállalkozások, a flottaszolgáltató vállalkozások kivételével összesen 40 milliárd forint vissza nem térítendő támogatásra pályázhatnak elektromos jármű beszerzéséhez.

Mutatjuk a pontos részleteket:

BŐVEBBEN

Napenergia Plusz Program

A támogatás célja: A bruttó elszámolásba kerülő HMKE rendszerek támogatása, napelem-, tároló és egyéb kapcsolódó eszközök (pl. inverter, galván kapcsoló stb.) telepítéssel, csatlakoztatással, üzembe helyezéssel.

Támogatható tevékenységek: HMKE telepítése minimum 4, maximum 5 kW teljesítményű inverterrel, minimum 7,5, maximum 10 kWh kapacitású tárolóval. A napelem panelek teljesítménye az inverter teljesítményének maximum 120%-a lehet. (ezenkívül elszámolható költség még a tervezés, pályázati adminisztráció, áramszolgálatói ügyintézés költsége is).

Támogatási intenzitás: Az elszámolható költségek maximum 66%-a, a megítélhető támogatás maximum 5 000 000 Ft.

A Napenergia Plusz Program) keretén belül a beruházás megvalósítását követően lakott, a pályázó magánszemély:

 • (rész)tulajdonában vagy haszonélvezetében álló, vagy által lízingelt;
 • állandó lakóhelyéül szolgáló; és
 • állandó lakhatási céllal épült
  • családi házán;
  • használati megállapodással rendelkező, osztatlan közös tulajdonban lévő lakóházán (ikerház, sorház) elkülöníthető, jogilag és energetikai szempontból önálló egységet képező épületén/épületrészén;
  • legfeljebb 6 lakásos társasházi, illetve szövetkezeti ingatlanok részét képező épületrészen/lakásán végrehajtott beruházás kivitelezésére nyújtható be támogatási kérelem.
BŐVEBBEN

Feldolgozóipari KKV Energiaköltség és Beruházás Támogatási Program 2022

A kormány 75 milliárd forintos keretösszeggel meghirdetette a Feldolgozóipari KKV Energiaköltség és Beruházás Támogatási Programot, amelynek célja a hazai mikro-, kis és középvállalkozások likviditási, jövedelmezőségi és versenyképességi problémáinak kezelése, valamint a munkahelyek megőrzése az energiaköltségek (villamos energia és/vagy földgáz) támogatásával, illetve opcionálisan az energiahatékonyságot növelő beruházásokhoz szükséges önerőhöz történő hozzájárulás biztosításával.

A támogatást olyan kkv-k igényelhetik, amelyek árbevételének több mint 50%-a feldolgozóipari tevékenységből származik, vagy feldolgozóipari TEÁOR-ú főtevékenységgel rendelkeznek. Kitétel még továbbá, hogy a vállalkozás 2021-es árbevételének arányában az energiaköltsége – beleértve a gáz, az áram és más üzemanyagok árát – elérte vagy meghaladta a 3%-ot.

Amennyiben a pályázó sikeresen elnyeri a támogatást, vállalnia kell, hogy a foglalkoztatotti létszáma nem fog 10%-nál nagyobb mértékben csökkenni. További fontos kötelezettség még nyertesség esetén, hogy a kedvezményezett vállalja, hogy 2024. december 31-ig energiaköltség csökkentő beruházást hajt végre.

A Program keretében két különböző támogatási konstrukció érhető el:

 • Vissza nem térítendő közvetlen támogatás a 2022. október, november, december havi energiaköltség növekmények fedezésére
 • Az energiahatékonysági beruházás hitellel érintett elszámolható összköltségen belüli önerőt kiegészítő vissza nem térítendő közvetlen támogatás

A pályázati felület tervezett megjelenése: 2022. október 20-a. A pályázók regisztrálásának időpontja nem befolyásolja a támogatás megítélésének a sorrendjét.

Lássuk a pontos részleteket:

BŐVEBBEN
https://www.high-endrolex.com/33