KKV-k innovációs képességének támogatása - GINOP-Plusz-2.1.3-24

A kiírás célja mikro-, kis- és középvállalkozások innovációs tevékenységének ösztönzése piacorientált innovációs projektjeik támogatásával. A projektekben üzletileg hasznosítható prototípus, termék, technológia vagy szolgáltatás kifejlesztése támogatható.

Elszámolható költségtípusok: Személyi jellegű ráfordítások; immateriális javak, műszaki berendezések, gépek beszerzése; anyagköltségek; igénybevett szolgáltatások költsége.

Várható meghirdetés: 2024. május

Tervezett keretösszeg: 75 Mrd HUF

Várható maximális támogatási intenzitás és a támogatás formája: 40-60% - vissza nem terítendő támogatás.

GINOP213 tablazat

Támogatás összege:

 • várhatóan minimum 10 millió Ft – maximum 50 millió Ft

Támogatási intenzitás:

 • várhatóan az összes elszámolható költség 40-60%-a (de minimis jogcím)

Pályázók köre:

Mikro-, kis-, és középvállalkozások,

 • amelyek rendelkeznek legalább kettő lezárt, teljes üzleti évvel,
 • amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 2 fő volt,
 • amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei,
 • az igényelt támogatása nem haladhatja meg a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott, legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti saját tőkéjének összegét.

Nem nyújtható támogatás azon pályázók részére, amelyek nem rendelkeznek a NKFI Hivatal kormányzati kutatási, fejlesztési és innovációs szakpolitikai szempontú támogató véleményével.

Támogatható tevékenységek:

Önállóan támogatható:

 • Kísérleti fejlesztés (el kell érnie az elszámolható összköltség legalább 50%-át)

Önállóan nem támogatható:

 • Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek kialakítása
 • Kutatás-fejlesztési projektet támogató tevékenységek

Elszámolható költségek köre:

1.) Szakmai megvalósítás költségei (kísérleti fejlesztés):

 • közreműködő munkatársak személyi jellegű ráfordításai (min. 30%-a az összköltségnek)
 • kutatás-fejlesztéshez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások költségei, tanácsadás
 • szakmai megvalósításhoz szükséges anyagköltség
 • kutatási-fejlesztési célt szolgáló új eszköz beszerzése (projektmegvalósítás ideje alatti amortizáció mértékéig; kizárólag regionális beruházás jogcímre nem jogosult pályázó esetén)

2.) Regionális beruházás:

 • eszközbeszerzés költségei:
  • kutatási-fejlesztési célt szolgáló új eszközök és felszerelések, egyenként minimum nettó 200.000 Ft értékben

3.) Kutatás-fejlesztési projektet támogató tevékenységek (átalány alapú elszámolás, tagonként elfogadott személyi jellegű ráfordítás 15%-a)

 • előkészítés költségei (előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok)
 • projektmenedzsment költség
 • kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége
 • marketing, kommunikációs szolgáltatások költsége

Megvalósításra rendelkezésre álló időtartam: várhatóan 24 hónap

Előleg mértéke: várhatóan a támogatás összegének maximum 50 %-a

A projekt területi korlátozása: országosan elérhető, a megvalósítási helyszínnek 90 nappal a támogatási kérelem beadását megelőzően kell bejegyzésre kerülnie.

Rapcsák Dániel
Rapcsák Dániel

A Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Karának Külgazdasági szakán Európai Üzleti Tanulmányok szakirányon szereztem első közgazdász diplomámat, amelyet kiegészítettem a Budapesti Corvinus Egyetemen, valamint Európai Uniós pályázati szakmenedzser képesítést is szereztem. Angol és francia nyelvtudásomat anyanyelvi területeken végzett hosszabb-rövidebb tanulmányaim során is fejlesztettem.

Az uniós támogatási rendszer magyarországi intézményrendszerében kezdtem munkámat, az előcsatlakozási időszakban Irányító Hatóságnál szerezve tapasztalatot, amelyet ezután négy éven keresztül Közreműködő Szervezetnél gyarapítottam a pályázatok értékelésében és megvalósulásának nyomon követésében való részvétellel.

2008-ban csatlakoztam a Vanessiához, és ez idáig nagyjából 400 pályázat elkészítésében működtem közre. 2013 októbere óta töltöm be a Vanessia Kft. egyik ügyvezetői pozícióját, amelyben elsősorban a tanácsadók szakmai fejlődéséért vagyok felelős.

Szakterületeim: üzleti informatika, gazdaságfejlesztés, humánerőforrás fejlesztés, kutatás-fejlesztés.

ELÉRHETŐSÉGEIM:

 (+361) 319-2707/115       (+36 20) 400-4413       daniel[kukac]vanessia.hu

 

Új hozzászólás

Új hozzászóláshoz kérem, töltse ki az alábbi űrlapot. A *-gal jelölt mezők megadása kötelező.

https://www.high-endrolex.com/33