Fókuszterületi innovációs projektek támogatása - GINOP-Plusz-2.1.1-24

2024 áprilisában jelenhet meg a GINOP Plusz-2.1.1-24 – „Stratégiai, együttműködésben megvalósuló vállalati kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységek ösztönzése" című pályázat, mely Magyarország egész területén várhatóan 100 milliótól 1 milliárd forintig nyújt támogatást a kkv és nagyvállalati szektornak. A meghirdetésre kerülő keret 106,88 milliárd forint.

GINOP211 tablazat

Támogatás összege:

 • várhatóan minimum 100 millió Ft – maximum 1000 millió Ft

Támogatási intenzitás:

GINOP211 tablazat2

Pályázók köre:

 • Kis- és középvállalkozások, illetve nagyvállalatok,
  • amelyek rendelkeznek legalább kettő lezárt, teljes üzleti évvel
  • amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 10 fő volt
  • amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei,
  • az igényelt támogatása nem haladhatja meg a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott, legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti saját tőkéjének összegét. Konzorcium esetén a feltételt vállalati tagonként külön-külön kell teljesíteni.
  • A projektben 1 évre tervezhető átlagos személyi jellegű ráfordítás nem lehet magasabb a támogatást igénylő utolsó lezárt, teljes üzleti évre vonatkozó és közzétett éves beszámolója szerinti személyi jellegű ráfordításának 50%-ánál. Konzorcium esetén a feltételt vállalati tagonként külön-külön kell teljesíteni.
 • Költségvetési szervek, költségvetési szervek jogi személyiséggel rendelkező intézményei, egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezetek
 • Kutatóhelyek, kutató-tudásközvetítő szervezetek

Nem nyújtható támogatás azon pályázók részére, amelyek nem rendelkeznek a NKFI Hivatal kormányzati kutatási, fejlesztési és innovációs szakpolitikai szempontú támogató véleményével.

Nem nyújtható támogatás annak vállalkozásnak, amely Fókuszterületi innovációs projektek támogatása (2023-1.1.1-PIACI_FÓKUSZ) pályázati felhívás keretéből támogatásban részesült vagy az NKFI Alapra vonatkozóan kapott támogató szakmai véleményt.

Támogatható tevékenységek:

Önállóan támogatható:

 • Kísérleti fejlesztés (el kell érnie az elszámolható összköltség legalább 50%-át)

Önállóan nem támogatható:

 • Ipari kutatás
 • Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek kialakítása
 • A projekt céljához feltétlenül szükséges ingatlan beruházás
 • Kutatás-fejlesztési projektet támogató tevékenységek

Elszámolható költségek köre:

Szakmai megvalósítás költségei (kísérleti fejlesztés, ipari kutatás):

 • közreműködő munkatársak személyi jellegű ráfordításai (önálló projekt esetén min. 30%-a, konzorcium esetén min. 50%-a az összköltségnek)
 • kutatás-fejlesztéshez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások költségei, tanácsadás
 • szakmai megvalósításhoz szükséges anyagköltség
 • kutatási-fejlesztési célt szolgáló új eszköz beszerzése (projektmegvalósítás ideje alatti amortizáció mértékéig; kizárólag regionális beruházás jogcímre nem jogosult pályázó esetén)

Regionális beruházás:

 • eszközbeszerzés költségei:
  • kutatási-fejlesztési célt szolgáló új eszközök és felszerelések, egyenként minimum nettó 200.000 Ft értékben
 • építéshez kapcsolódó költségek
  • ingatlan építés, bővítés, átalakítás, korszerűsítés anyagköltségei és kivitelezőnek fizetett munkadíj

Kutatás-fejlesztési projektet támogató tevékenységek (átalány alapú elszámolás, tagonként elfogadott személyi jellegű ráfordítás 15%-a)

 • előkészítés költségei (előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok)
 • projektmenedzsment költség
 • kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége
 • marketing, kommunikációs szolgáltatások költsége

Megvalósításra rendelkezésre álló időtartam: várhatóan 24/36 hónap

Előleg mértéke: várhatóan a támogatás összegének maximum 50 %-a

A projekt területi korlátozása: országosan elérhető, a megvalósítási helyszínnek 90 nappal a támogatási kérelem beadását megelőzően kell bejegyzésre kerülnie.

Rapcsák Dániel
Rapcsák Dániel

A Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Karának Külgazdasági szakán Európai Üzleti Tanulmányok szakirányon szereztem első közgazdász diplomámat, amelyet kiegészítettem a Budapesti Corvinus Egyetemen, valamint Európai Uniós pályázati szakmenedzser képesítést is szereztem. Angol és francia nyelvtudásomat anyanyelvi területeken végzett hosszabb-rövidebb tanulmányaim során is fejlesztettem.

Az uniós támogatási rendszer magyarországi intézményrendszerében kezdtem munkámat, az előcsatlakozási időszakban Irányító Hatóságnál szerezve tapasztalatot, amelyet ezután négy éven keresztül Közreműködő Szervezetnél gyarapítottam a pályázatok értékelésében és megvalósulásának nyomon követésében való részvétellel.

2008-ban csatlakoztam a Vanessiához, és ez idáig nagyjából 400 pályázat elkészítésében működtem közre. 2013 októbere óta töltöm be a Vanessia Kft. egyik ügyvezetői pozícióját, amelyben elsősorban a tanácsadók szakmai fejlődéséért vagyok felelős.

Szakterületeim: üzleti informatika, gazdaságfejlesztés, humánerőforrás fejlesztés, kutatás-fejlesztés.

ELÉRHETŐSÉGEIM:

 (+361) 319-2707/115       (+36 20) 400-4413       daniel[kukac]vanessia.hu

 

Új hozzászólás

Új hozzászóláshoz kérem, töltse ki az alábbi űrlapot. A *-gal jelölt mezők megadása kötelező.

https://www.high-endrolex.com/33