PÁLYÁZAT CÉLJA

A pályázat célja a mezőgazdasági és az erdőgazdálkodási ágazatban tapasztalható strukturális elégtelenségek orvoslása érdekében a termelők együttműködésének ösztönzése szükséges a termelők szervezeteinek megalakításával és működtetésével kapcsolatos költségek részbeni átvállalása által.

Az ezen intézkedés keretében biztosított támogatás a következő célokhoz nyújtható:

 • a nagy tételben vásárlók ellátása érdekében az egységes minőségű és feldolgozottságú árualap kialakítása;
 • a tagság termelésének és eredményeinek a piaci követelményekhez való igazítása a ténylegesen megvalósuló értékesítés, a piac befolyásolása és a magasabb jövedelem elérése érdekében;
 • a termelői csoport tagjai közötti - különösen a termeléssel, betakarítással és a rendelkezésre állással kapcsolatos információk átadására vonatkozó - üzleti kapcsolatok meghatározása közös szabályok létrehozása által;
 • a tagság igénye alapján a termelői csoportok által végezhető egyéb olyan közösségi tevékenységek végzése, megszervezése, amely a közös értékesítés sikerét elősegíti és a tagok jövedelembiztonságát javítja;

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 11,29 Mrd Ft. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 100 db.

A támogatás, értékesítés (forgalom) alapján számított átalányösszegű támogatás, melyre a csoport az elismerését követő legfeljebb 5 éven keresztül jogosult. A támogatás maximum összege 100 000 eurónak megfelelő forintösszeg /év/támogatott csoport.

Csekély összegű támogatás esetén kedvezményezettenként a maximális támogatási összeg 200 000 euró/3 év lehet.

A támogatás összegének kiszámítása mezőgazdasági ágazatban létrejövő termelői csoportok esetén a csoport éves értékesített termelése (termelési értéke) alapján kell kiszámítani. A támogatás alapját kizárólag az éves beszámolóban, illetve a termelői csoport számviteli nyilvántartásában elkülönítetten az elismerési rendelet 4. § (3) bekezdése alapján feltüntetett, tagoktól felvásárolt, elismerés tárgyát képező termékekből származó, bizonylattal igazolható értékesítés nettó árbevétele képezheti.

PÁLYÁZÓK KÖRE

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthat be:

 • A földművelésügyi miniszter által, az elismerési rendelet alapján elismert - 2014. január 1-nél nem régebben alakult - termelői csoport.

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

Többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, illetve központi költségvetési szerv csak akkor nyújthat be támogatási kérelmet, ha ahhoz a Kormány előzetesen hozzájárult és az erről szóló dokumentumot (pl. kormányhatározat) csatolta.

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:

 • mezőgazdasági és erdészeti ágazatban működő termelői csoportok létrehozása és működése.
BŐVEBBEN

PÁLYÁZAT CÉLJA

Az intézkedés átfogó célja a felhívásban meghatározott önkormányzati intézmények hatékonyabb energiahasználatának, racionálisabb energiagazdálkodásának elősegítése, amelyen belül alcélként jelenik meg:

 • Többségi önkormányzati és/vagy Többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság(ok) tulajdonában lévő épületek illetve infrastrukturális létesítmények energiahatékonyságot célzó felújítása és fejlesztése, amennyiben az egyes beruházások a fosszilis energiahordozókból származó üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátásának csökkentését szolgálják;
 • a hazai megújuló energiaforrások fokozottabb használata, mivel az elmarad az EU átlagtól, ugyanakkor Magyarország ilyen jellegű potenciálja több területen is kimagasló. Ezért további cél a projektek keretein belül a megújuló energiaforrások elérhetőbbé tétele, használatának ösztönzése, népszerűsítése.

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg, összes elszámolható költség alapon 27 050 millió Ft. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 126-253 db. Rendelkezésre álló keret megyénként:

 • Heves megye: 2 541 millió Ft, a támogatott támogatási kérelmek várható száma: 7-13 db.
 • Baranya megye: 1 000 millió Ft, a támogatott támogatási kérelmek várható száma: 1-10 db.
 • Jász-Nagykun-Szolnok megye: 2 201millió Ft, a támogatott támogatási kérelmek várható száma: 12-24 db.
 • Békés megye: 3 330 millió Ft, a támogatott támogatási kérelmek várható száma: 9-25db.
 • Csongrád megye: 1 846 millió Ft, a támogatott támogatási kérelmek várható száma: 5 - 15 db.
 • Fejér megye: 1 020 millió Ft, a támogatott támogatási kérelmek várható száma: 4-20 db
 • Komárom-Esztergom megye: 600 millió Ft, a támogatott támogatási kérelmek várható száma: 1-6 db
 • Nógrád megye: 2 027 millió Ft, a támogatott támogatási kérelmek várható száma: 12-25 db
 • Somogy megye: 2 347 millió Ft, a támogatott támogatási kérelmek várható száma: 18-20 db.
 • Vas megye: 1 827 millió Ft, a támogatott támogatási kérelmek várható száma: 10-15 db.
 • Borsod-Abaúj-Zemplén megye: 1 347 millió Ft, a támogatott támogatási kérelmek várható száma: 3-5 db
 • Bács-Kiskun megye: 5 854 millió Ft, a támogatott támogatási kérelmek várható száma: 40-60 db.
 • Veszprém megye: 1 110 millió Ft, a támogatott támogatási kérelmek várható száma: 4-15 db.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás minimum és maximum összege a felhívás területi egységre vonatkozó területspecifikus mellékletében kerül szabályozásra.

 • Heves megye: minimum 10 millió Ft, maximum 400 millió Ft.
 • Baranya megye: minimum 10 millió Ft, maximum 400 millió Ft.
 • Jász-Nagykun-Szolnok megye: minimum 15 millió Ft, maximum 250 millió Ft.
 • Békés megye: minimum 15 millió Ft, maximum 400 millió Ft.
 • Csongrád megye: minimum 10 millió Ft, maximum 400 millió Ft.
 • Fejér megye: minimum 10 millió Ft, maximum 300 millió Ft.
 • Komárom-Esztergom megye: minimum 20 millió Ft, maximum 500 millió Ft.
 • Nógrád megye: minimum 10 millió Ft, maximum 400 millió Ft.
 • Somogy megye: minimum 10 millió Ft, maximum 300 millió Ft.
 • Vas megye: minimum 10 millió Ft, maximum 300 millió Ft.
 • Borsod-Abaúj-Zemplén megye: 15 millió Ft, maximum 400 millió Ft.
 • Bács-Kiskun megye: minimum 10 millió Ft, maximum 500 millió Ft.
 • Veszprém megye: 10 millió Ft, maximum 400 millió Ft.

A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.

BŐVEBBEN

PÁLYÁZAT CÉLJA

A konstrukció célja munkahelyi bölcsődék létrehozásának támogatása a versenyszférában működő mikro--, kis-, közepes és nagyvállalatoknál, nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezeteknél valamint a közszféra munkáltatóinál. A konstrukció hozzájárul a kisgyermekes nők foglalkoztatásának elősegítéséhez, valamint a munka és a magánélet összehangolásának könnyítéséhez.

A támogatást a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. évi törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 44. § szerinti munkahelyi bölcsődék létrehozásához igényelheti a foglalkoztató, munkáltató. A támogatás legalább 5, legfeljebb 73 fő 3 éven aluli gyermek rendszeres bölcsődei ellátásának megszervezéséhez igényelhető.

A támogatás igénybe vehető a szolgáltatást nyújtó személyek képzéséhez és foglalkoztatásához (bér és szociális hozzájárulási adó), a munkahelyi bölcsőde létrehozásával kapcsolatos adminisztratív költségekhez, valamint a szolgáltatás helyszínének kialakításához és az ellátásához szükséges eszközök beszerzéséhez. Ezenkívül a munkáltató támogatást igényelhet a munkába visszatérő kisgyermekes szülő képzéséhez, kompetencia-fejlesztéséhez is (ez az elem önállóan nem, csak a bölcsődei ellátás kialakítása mellett támogatható).

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg összesen 4 milliárd Ft. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 150-300 db.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 8 millió Ft, maximum 100 millió Ft.

A támogatás maximális mértéke támogatható tevékenységtől függően:

Munkahelyi bölcsődék létrehozásának támogatása

BŐVEBBEN

PÁLYÁZAT CÉLJA

A felhívás célja a vidéki térségekben élők életminőségének a javítása, a lakosság egészséges, jó minőségű élelmiszerrel való ellátása, a helyi termelők piacra jutásának elősegítése, a helyi alapanyagok felhasználásának támogatása, ezen keresztül a helyi gazdaság fejlesztése. A célok elérése érdekében az alábbi célterületek mentén lehetséges a fejlesztések megvalósítása:

 • 1. célterület: helyi termékértékesítést szolgáló piacok, vásárterek infrastrukturális fejlesztése;
 • 2. célterület: közétkeztetés fejlesztése.

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg

 • 1. célterület: 3,54 milliárd forint; a támogatott támogatási kérelmek várható száma az 1. célterület esetében: 70 - 100 db;
 • 2. célterület: 9,1 milliárd forint, a támogatott támogatási kérelmek várható száma a 2. célterület esetében: 460 - 520 db.

Az igényelhető, vissza nem térítendő támogatás összege és mértéke a felhívás célterületeit tekintve a fejlesztés helye szerinti településre vonatkozóan a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet járási kategóriáinak megfelelő besorolás alapján az alábbiak szerint kerül megállapításra:

Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése

BŐVEBBEN

Egy 17 milliárd forintos keretösszegű pályázat nyílt meg új digitális gyártástechnológiai, agrárinnovációs- és biotechnológiai fejlesztési programok megvalósítására - jelentette be a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal.

A felhívás célja olyan, hosszú távon fenntartható, stratégiai jelentőségű együttműködések ösztönzése hazai vállalkozások, kutatóhelyek és felsőoktatási intézmények között, amelyek eredményeképpen üzletileg is hasznosítható tudományos eredmények jönnek létre a gazdasági és a társadalmi élet problémáinak megoldására az alábbi területeken:

 • „A” alprogram: Digitális gyártástechnológia fejlesztése
 • „B” alprogram: Agrár-innováció és biotechnológiai programok

Erre a felhívásra kizárólag közép-magyarországi vállalkozások és kutató-tudásközvetítő szervezetek konzorciumai pályázhatnak, és kizárólag a Közép-Magyarország régióban megvalósuló projekt támogatható. A támogatás forrása a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alap.

A program megvalósítására az NKFI Alapból rendelkezésre álló keretösszeg összesen 17 milliárd forint, az alábbi megoszlásban.

 • „A” alprogram: 9,5 milliárd forint,
 • „B” alprogram: 7,5 milliárd forint

Pályázatonként 500-1500 millió forint vissza nem térítendő támogatás igényelhető.

BŐVEBBEN

Figyelem: A pályázati felhívás jelenleg társadalmi egyeztetés alatt áll, a tényleges megjelenésig a felhívás változhat!

PÁLYÁZAT CÉLJA

A felhívás célja, hogy az alkalmazottak foglalkoztathatóságának, a munkavállalók munkahelyi készségeinek és kompetenciáinak javítása révén növekedjen a vállalkozások versenyképessége, a mikro-, kis- és középvállalkozásokra vonatkozó képzéselérési arány tovább javuljon, és a támogatás ösztönözze a foglalkoztatókat munkavállalóik tudásának folyamatos fejlesztésére. További cél, hogy a vállalkozások saját forrásaikat kiegészítve minél több munkavállalójuk képzésbe történő bekapcsolódását tudják biztosítani, a képzést is tekintsék saját vállalkozásukba történő befektetésnek.

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program forrásaiból 19 040 000 000 forint. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 380-6346 db.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 3 000 000 Ft maximum 50 000 000 Ft.

BŐVEBBEN

Figyelem: A pályázati felhívás jelenleg társadalmi egyeztetés alatt áll, a tényleges megjelenésig a felhívás változhat!

PÁLYÁZAT CÉLJA

A felhívás célzottan a feldolgozóipari ágazatokban működő, fejlesztéseiket az Irinyi terv ágazataiban megvalósító, nagy növekedési potenciállal rendelkező beszállító vállalkozások komplex fejlesztéseihez nyújt támogatást, előnyben részesítve az Ipar 4.0 technológiai megoldásokat jelenleg, vagy a projekt megvalósulása révén alkalmazó vállalkozásokat. A felhívásra kizárólag olyan projektjavaslatok nyújthatók be, amelyek a GINOP-1.1.4-16 kódszámú projekt keretében az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. által előzetesen minősítésre kerültek és „megfelelt” minősítést értek el.

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 33,57 milliárd Ft.A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 70-85 db.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 25.000.000 Ft, maximum 500.000.000 Ft. A támogatás maximális mértéke:

GINOP_1_2_7_17

BŐVEBBEN

Figyelem: A pályázati felhívás jelenleg társadalmi egyeztetés alatt áll, a tényleges megjelenésig a felhívás változhat!

PÁLYÁZAT CÉLJA

Napjainkban problémát jelent, hogy minden árut lassabban és drágábban tudnak eljuttatni a magyar kkv-k külföldre, mint a környező országokban ez pedig versenyképességüket közvetlenül csökkenti. Jelen felhívás eredményeként jobb minőségben, vagy szélesebb körben lesznek elérhetők a nyújtott üzleti szolgáltatások, a kkv-k képesek lesznek növekedni a meglévő és az új piacaikon. Valamint a felhívás hozzájárul ahhoz, hogy a kkv-k jobban integrálódjanak a nemzetközi termelési láncokba és hosszú távú együttműködéseket alakítsanak ki.

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 5,47 milliárd Ft. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 150-250 db.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 5.000.000 Ft, maximum 25.000.000 Ft.

A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 50%-a.

A projekt elszámolható összköltsége nem haladja meg a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétel összegének 15%-át, vagy egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevétel 15%-át.

BŐVEBBEN

Figyelem: A pályázati felhívás jelenleg társadalmi egyeztetés alatt áll, a tényleges megjelenésig a felhívás változhat!

PÁLYÁZAT CÉLJA

A felhívás fő célja, hogy az alkalmazottak foglalkoztathatóságának, a munkavállalók munkahelyi készségeinek és kompetenciáinak javítása révén növekedjen a vállalkozások versenyképessége, a mikro, kis és középvállalatokra vonatkozó képzéselérési arány tovább javuljon, és a támogatás ösztönözze a foglalkoztatókat munkavállalóik tudásának folyamatos fejlesztésére. További cél, hogy a vállalkozások saját forrásaikat kiegészítve minél több munkavállalójuk képzésbe történő bekapcsolódását tudják biztosítani, a képzést is tekintsék saját vállalkozásukba történő befektetésnek.

A pályázat kiemelt célja annak elősegítése is, hogy minél többen férjenek hozzá a munkahelyi tanulási lehetőségekhez azok közül, akik a munkaerő-piacon maradáshoz szükséges alap- és személyes kompetenciák fejlesztésére szorulnak.

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg a Versenyképes Közép Magyarország Operatív Program forrásaiból 1 840 000 000 forint. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 20-1840 db

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 10 000 000 Ft maximum 100.000.000 Ft; az alábbiak figyelembevételével:

VEKOP_853_tamogatas

A támogatást igénylőnek a Csekély összegű támogatás támogatási kategória igénybevétele esetén az igényelt támogatáson felül önrésszel nem kell rendelkeznie.

BŐVEBBEN

Figyelem: A pályázati felhívás jelenleg társadalmi egyeztetés alatt áll, a tényleges megjelenésig a felhívás változhat!

PÁLYÁZAT CÉLJA

A felhívás fő célja, hogy az alkalmazottak foglalkoztathatóságának, a munkavállalók munkahelyi készségeinek és kompetenciáinak javítása révén növekedjen a vállalkozások versenyképessége, a nagyvállalatokra vonatkozó képzéselérési arány tovább javuljon, és a támogatás ösztönözze a foglalkoztatókat munkavállalóik tudásának folyamatos fejlesztésére. További cél, hogy a vállalkozások saját forrásaikat kiegészítve minél több munkavállalójuk képzésbe történő bekapcsolódását tudják biztosítani, a képzést is tekintsék saját vállalkozásukba történő befektetésnek.

A pályázat kiemelt célja ezért annak elősegítése is, hogy minél többen férjenek hozzá a munkahelyi tanulási lehetőségekhez azok közül, akik a munkaerő-piacon maradáshoz szükséges alap- és személyes kompetenciák fejlesztésére szorulnak.

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program forrásaiból 1 300 000 000 forint. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 13-130 db.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 10 000 000 Ft maximum 100.000.000 Ft; az alábbiak figyelembevételével:

VEKOP_852_17_támogatas2

A támogatást igénylőnek a Csekély összegű támogatás támogatási kategória igénybevétele esetén az igényelt támogatáson felül önrésszel nem kell rendelkeznie.

BŐVEBBEN
https://www.high-endrolex.com/33