A GINOP Plusz-1.4.3-24 KKV Technológia Plusz Hitelprogram részletei

KKV Technológia Plusz Hitelprogram
GINOP Plusz-1.4.3-24

 

A Hitelprogram konstrukciójának részletei:

Kölcsön összege

 • minimum 10 millió Forint – maximum 100 millió Forint 0% kamatozású hitel

Az igényelhető hitelösszeg nem haladhatja meg a hitelkérelem benyújtását megelőző lezárt pénzügyi év üzemi eredményének tizenötszörösét.

Hitelprogramban kezdő vállalkozások által igényelhető kölcsön maximum 50 millió Forint lehet. Jelen Felhívás szerint kezdő vállalkozásnak minősülnek a három teljes, lezárt üzleti évvel nem rendelkező vállalkozások.

Saját forrás

A Saját Forrás minimálisan elvárt mértéke a Projekt elszámolható költségének legalább 10%- a, regionális beruházási támogatással érintett költségtételek vonatkozásában az elszámolható költségek legalább 25%-a, amelynek felhasználását a Végső Kedvezményezettnek legkésőbb az első folyósítás előtt igazolnia szükséges.

Futamidők

 • az 50%-os amortizációs kulcs alá tartozó eszközök esetén legfeljebb 24 hónap (ezt kell alkalmazni az általános rendeltetésű számítástechnikai gépek, berendezések esetében)
 • a 33%-os amortizációs kulcs alá tartozó eszközök esetén legfeljebb 36 hónap
 • a 25%-os amortizációs kulcs alá tartozó eszközök esetén legfeljebb 48 hónap
 • a 20%-os amortizációs kulcs alá tartozó eszközök esetén legfeljebb 60 hónap
 • a 14,5%-os amortizációs kulcs alá tartozó eszközök esetén legfeljebb legfeljebb 82 hónap
 • min. 10%-os mértékű megújuló energiával kapcsolatos beruházást is tartalmazó projekt esetén a szerződéskötéstől számított legfeljebb 120 hónap, amennyiben a kivitelezéssel érintett ingatlan is bevonásra kerül a fedezeti körbe.

A projekt megvalósítási határideje a szerződéskötést követő 18 hónap.

Kölcsönfelvevők köre

Magyarországon, Budapesten kívül, bejegyzett székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások, melyek legalább 5 főt foglalkoztatnak, és amelyek legalább egy teljes, lezárt üzleti évvel rendelkeznek.

A GINOP Plusz 1. prioritás keretében már támogatásban részesült vállalkozás jelen Hitelprogram keretében nem részesülhet támogatásban kivéve, ha elutasító döntéssel rendelkezik vagy a támogatói döntés előtt visszalépett, melyet a Kölcsönkérelem benyújtásakor hitelt érdemlően igazolt.

Elszámolható költségek

Új tárgyi eszköz beszerzése legalább az összes elszámolható költség 50%-a értékben,

 • technológiai korszerűsítést eredményező új, egyenként minimum nettó 200.000 Ft értékű eszközök (200.000 Ft érték alatti eszköz csak akkor támogatható, ha az a beszerzendő eszköz tartozéka, mely az árajánlatban, adásvételi szerződésben szerepel) bekerülési értéke, amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja az eszközbeszerzéshez kapcsolódó szállítás és üzembe helyezés, valamint az eszközbeszerzéshez közvetlenül kapcsolódó betanítás költségét is,
 • technológia fejlesztéshez kapcsolódó, új, egyenként minimum nettó 200.000 Ft értékű IKT eszközök (hardver, hálózati és telekommunikációs eszközök) beszerzési költségei, a tárgyi eszköz beszerzésen belül maximum 30%-os mértékben,
 • elektromos jármű beszerzése, a tárgyi eszköz beszerzésen belül maximum 50%-os mértékben, az alábbi feltételek mellett:
  Kizárólag az 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet szerinti M1, N1, N2 járműkategóriába tartozó jármű szerezhető be a projekt keretében. Egy projekt keretében legfeljebb 1 db jármű szerezhető be.
  A meghatározott értéknél magasabb nettó bekerülési értékű jármű nem számolható el. Tehát nem szerezhető be és nem számolható el olyan jármű, aminek a nettó ára magasabb az adott kategóriában alább meghatározott összegnél.

GINOPPlusz 143 24 1

 • immateriális javak beszerzése (önállóan nem, kizárólag a tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódóan elszámolható), legfeljebb az összes elszámolható költség 10%-a, TESZOR lista alapján
 • a megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazásához kapcsolódó új eszközök beszerzésének költsége, valamint
 • az új megújuló energiatermelő eszköz (pl.: napelem) beszerzésnek költsége, amely kizárólag a vételárat és az eszköz kiegészítő elemeit (pl. napelem esetén tartószerkezet, inverter, csatlakozódoboz, túláram és túlfeszültség védelem, kábelezés) tartalmazhatja.

A megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazásához szükséges új eszközök fentiek szerinti költsége, valamint az új elektromos gépjármű beszerzésének költségei együttesen nem haladhatják meg az összes elszámolható költség 50%-át.

 • egyéb mérnöki és szakértői díjak tanácsadási költségek (pl. fordítás, tolmácsolás, lektorálás)
 • képzéshez kapcsolódó költségek, képzési és tanácsadási szolgáltatások
 • minőség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerekhez kapcsolódó költségek (pl. minőségellenőrzéssel és tanúsítással kapcsolatos szolgáltatások költsége, minőséget tanúsító címkék használatával kapcsolatos költségek) legfeljebb az összes elszámolható költség 2,5%-a

GINOPPlusz 143 24 2

Biztosítékok köre

A beruházás tárgyát kötelező fedezeti körbe bevonni. A beruházás tárgya a futamidő végéig nem idegeníthető el.

A hitelprogram keretében az elvárt fedezettség mértéke 50%.

 • a) új gép/berendezés/gépjármű vásárlás esetén elégséges a megvásárolt gép/berendezés/gépjármű fedezetként, kivéve, ha az Eljárási Rend szerint a fedezetértékelés során a gép/berendezés/gépjármű fedezeti értékét csökkenteni szükséges. Amennyiben az Eljárási Rend szerint a fedezeti értéket csökkenteni szükséges, az elvárt fedezettség mértéke 50%.
 • b) megújuló energiaforrást hasznosító technológia projektcél esetén, a kivitelezéssel érintett ingatlant kötelező bevonni fedezetként. Amennyiben az Eljárási Rend szerint a fedezeti értéket csökkenteni szükséges, az elvárt fedezettség mértéke 50%.

Az a) és b) pontba nem tartozó hitelcél esetén az elvárt fedezettség a befogadási értékekből számítva a tőkekitettség 50%-a, több hitelcél esetén a fedezettségi szintet az egyes hitelcélokat érintő tőkekitettséggel súlyozottan kell aggregáltan megállapítani.

A hitelprogramban nem nyújtható kölcsön

 • egyedi tervezésű és gyártású eszköz finanszírozására,
 • ingatlan vásárlásra,
 • mezőgazdasági termelő vállalkozás - azaz olyan természetes vagy jogi személy,
 • amelynek a kölcsönkérelem benyújtását megelőző jóváhagyott, legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevételének, vagy egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik - projektje finanszírozására,
 • élelmiszeripari vállalkozás részére, illetve élelmiszeripari tevékenységre irányuló fejlesztési igényre (TEÁOR 10-11 besorolás szerinti főtevékenységű vállalkozások illetve erre irányuló fejlesztési igény. Továbbá kizáró feltétel az is, amennyiben az igénylő vállalkozásnak nem a 10-11 TEÁOR kód szerinti a főtevékenysége, azonban a benyújtást megelőző teljes lezárt üzleti év alapján, az árbevételének több mint 50%-a származik ezen tevékenység(ek)ből)
 • építőipari vállalkozás részére, illetve építőipari fejlesztési igényre (TEÁOR 41-43 kód szerinti főtevékenységű vállalkozások illetve erre irányuló fejlesztési igény. Továbbá kizáró feltétel az is, amennyiben az igénylő vállalkozásnak nem a 41-43 TEÁOR kód szerinti a főtevékenysége, azonban a benyújtást megelőző teljes lezárt üzleti év alapján, az árbevételének több mint 50%-a származik ezen tevékenység(ek)ből).

A hitelprogram keretében 2024. áprilistól lehet kérelmet benyújtani.

Klesch Eszter
Klesch Eszter

Az Általános Vállalkozási Főiskola nemzetközi tanulmányok alapszakán végeztem Európai Unió szakirányon 2011-ben. Ekkor kezdtem dolgozni a Vanessia Kft-nél is, ahol egyből gyakorlati tudást is szerezhettem a jól megalapozott elmélet mellett. Majd ezt követően, már munka mellett 2013-ban megszereztem a mesterdiplomát is.

A Vanessia csapat tagjaként az elmúlt 11 évben egy nagyon sikeres, szakmailag is elismert vállalkozás részesévé váltam, nagyon sokrétű tudásra és tapasztalatra szert téve. Immáron vezető tanácsadóként állok meglévő és leendő partnereink szolgálatára, segítve a hazai vállalkozások fejlesztési igényeinek megvalósítását.

Tapasztalataimat leginkább a gazdaságfejlesztés, energetika, vállalati képzések, vidékfejlesztés és mikrofinanszírozás területein szereztem.

 

ELÉRHETŐSÉGEIM:

 (+361) 319-2707     (+36 30) 416-9331     eszter[kukac]vanessia.hu

Új hozzászólás

Új hozzászóláshoz kérem, töltse ki az alábbi űrlapot. A *-gal jelölt mezők megadása kötelező.

https://www.high-endrolex.com/33