Feldolgozó üzemek fejlesztésének támogatása pályázat

Feldolgozó üzemek fejlesztésének támogatása

Feldolgozó üzemek fejlesztésének támogatása
KAP-RD04a-RD04b-2-24
TERVEZET

 Keretösszeg: 50 Milliárd Ft

Támogatott projektek várható száma: 800-1000 db

Keretösszeg megoszlása:

 • 1. célterület:
  Mezőgazdasági termékek értéknövelése, a piacra jutást elősegítő technológiai fejlesztést célzó beruházások támogatása: 45 milliárd Ft
 • 2. célterület:
  Mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez kapcsoló zöld beruházások támogatása: 5 milliárd Ft

Támogatás mértéke, összege:

 • Az igényelhető vissza nem térítendő (VNT) támogatás összege: maximum 200 millió Ft.
 • A támogatás maximális mértéke (az egyes támogatási kategóriákra irányadó részletszabályok figyelembevételével):
  • - az 1. célterületen az alaptámogatás az összes elszámolható költség 50%-a,
  • - a 2. célterület
   A) pontja esetében („Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek") az alaptámogatás az összes elszámolható költség 50% -a.
   B) pontja ( „Megújuló energia hasznosítására irányuló technológiák alkalmazása") esetében az alaptámogatás az összes elszámolható költség 70%-a.
 • Az alábbi esetekben az 1. célterület és a 2. célterület A) pontja kapcsán – akár több szempont egyidejű teljesítésével – az alaptámogatáshoz képest emelt támogatási intenzitás érvényesíthető azzal, hogy a támogatás maximális mértéke nem haladhatja meg a 65%-ot.
  • - Az ökológiai minősítéssel rendelkező terméket előállító kedvezményezett 10%-kal megemelt támogatási intenzitásra jogosult, amennyiben:
   • A támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évben legalább 1,5 millió Ft értékben értékesített ökológiai minősítésű terméket.
  • - A kollektív módon megvalósuló beruházás 10%-kal megemelt támogatási intenzitásra jogosult.

A kedvezményezettek jelen felhívásban tervezett műveletük tekintetében további többlettámogatásra lehetnek jogosultak, amennyiben a beruházás megvalósításához igénybe vett beruházási hitelhez kamattámogatást, illetve a beruházási hitelhez kapcsolódó intézményi kezességvállalás díjához díjtámogatást igényelnek.

A támogatás intenzitás maximális mértéke nem haladhatja meg a 65%-ot azzal, hogy az intézményi kezességvállalás díjához kapcsolódóan legfeljebb 5%, a beruházási hitel kamatához kapcsolódóan legfeljebb 10% mértékű többlettámogatás igényelhető, a jelen felhívás alapján megtervezett művelet kamat és kezességi díj nélkül számított elszámolható költségének arányában. E támogatások külön pályázati felhívás keretében, a jelen felhívás alapján elnyert támogatási okirat birtokában igényelhetők.

A regionális beruházási támogatási intenzitás legmagasabb mértéke

 • (1) Nagyvállalkozások esetében a következő maximális támogatási intenzitások alkalmazandók:
  • a) Dél-Alföld, Dél-Dunántúl – Baranya vármegye kivételével –, Észak-Alföld, Észak-Magyarország – Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye és Heves vármegye kivételével – és Pest tervezési-statisztikai régióban 50%,
  • b) Közép-Dunántúl és Nyugat-Dunántúl tervezési-statisztikai régióban 30%,
  • c) Baranya vármegyében, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében és Heves vármegyében 60%.
 • (2) Az (1) bekezdés szerinti területi besorolásonként meghatározott támogatási intenzitások – a nagyberuházások kivételével – a kisvállalkozások beruházásai esetében 20 százalékponttal, a középvállalkozások beruházásai esetében 10 százalékponttal növelhetők, tehát:

A támogatási intenzitás maximális mértéke a támogatási kategórián belül eltérő lehet. Támogatási kategóriák:

 • Regionális beruházási támogatás, valamint
 • A megújuló energia, megújuló hidrogén és nagy hatásfokú kapcsolt energiatermeléshez nyújtott beruházási támogatás
 • Az épület-energiahatékonysági intézkedéshez nyújtott beruházási támogatás
 • Az épületek energiahatékonyságának kivételével energiahatékonysági intézkedéshez nyújtott beruházási támogatás
 • Csekély összegű támogatás

Pályázók köre:

Mezőgazdasági termékek értéknövelését és/vagy a piacra jutást elősegítő technológiai fejlesztést és/vagy kapcsolódó zöld beruházást megvalósító azon vállalkozás (mezőgazdasági őstermelő, az őstermelők családi gazdasága, a szövetkezet, a termelői csoport, a termelői szervezet, termelői integrációs szervezet, a szociális szövetkezet és a vadásztársaság is) , vállalkozásmérettől függetlenül, aki vagy amely:

 • Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel, és
 • a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évvel rendelkezik.

TEÁOR 10 vagy 11 illetve 109 besorolás szerinti (kivéve TEÁOR 1020 alá tartozó) tevékenységüket fejlesztő támogatást igénylők.

A felhívás keretében támogatási kérelem benyújtására kollektív beruházás keretében is van lehetőség. Kollektív projektnek minősül a termelői csoport, a termelői szervezet, termelői integrációs szervezet, a mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet, valamint a szociális szövetkezet által végrehajtott művelet.

Támogatásban nem részesíthetők akik:

 • azonos megvalósítási hely esetén a Vidékfejlesztési Program VP3-4.2.1-4.2.2.-1-21 kódszámú, „Élelmiszeripari üzemek fejlesztése" című felhívása, vagy VP3-4.2.1-4.2.2.-2-21 kódszámú, „Élelmiszeripari üzemek komplex fejlesztése" című felhívása keretében támogatói okirattal rendelkezik és a támogatási kérelem benyújtásakor kifizetési kérelem beadásával igazoltan még nem kezdte meg a már támogatott projekt megvalósítását. Ezen előírás alól kivételt képeznek azon kedvezményezettek, akik a támogatói okiratukat 2023. szeptember 1-jén vagy azt követően vették kézhez
 • a KAP-RD04a-RD04b-1-24 kódszámú „Feldolgozó üzemek komplex fejlesztésének támogatása" című felhívás keretében már támogatásban részesült és végleges támogatási okirattal rendelkezik

Elszámolható költségek köre:

Önállóan támogatható tevékenységek:

1. célterület: Mezőgazdasági termékek értéknövelése, a piacra jutást elősegítő technológiai fejlesztést célzó beruházások támogatása

A) A TEÁOR 10 és 11 besorolás szerinti tevékenységekhez (kivéve TEÁOR 1020 alá tartozó) kapcsolódó, élelmiszer-feldolgozó borászati és takarmány előállító üzemek fejlesztése

1. Élelmiszer-feldolgozó üzemek fejlesztése:

 • Termeléshez és/vagy élelmiszeripari termékek előállítását szolgáló tevékenységhez kapcsolódó új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek kialakítása.
 • Termelési tevékenység során a minőség és biztonság szavatolásához kapcsolódó, az alapanyagok, gyártásközi- és végtermékek minőségét szolgáló új eszközök, laboreszközök beszerzése, technológiai rendszerek kialakítása.
 • Termeléshez és/vagy élelmiszeripari termékek előállítását szolgáló tevékenységhez kapcsolódó, üzemen belüli anyagmozgatáshoz és/vagy raktározáshoz és/vagy csomagoláshoz szükséges új eszközök beszerzése.
 • Élelmiszeripari tevékenységhez kapcsolódó, áruszállításra használható szállítójárművek N járműkategória szerint: teherautók és furgonok) maximum nettó 55 millió Ft .
 • A támogatási kérelemmel érintett élelmiszeripari tevékenységhez kapcsolódóan épületek, építmények építése, kialakítása, bővítése.
 • A támogatási kérelemmel érintett élelmiszeripari tevékenységhez kapcsolódóan energetikai hatékonyságnövelést nem célzó korszerűsítések, felújítások. (pl.: üzemek műgyantázása, vízés szennyvízkezelési fejlesztések)

2. Borászati üzemek fejlesztése:

 • Szőlőfeldolgozáshoz, mustkezeléshez, bor-, pezsgő-, illetve habzó bor készítéséhez, bor-, pezsgő-, illetve habzó bor kezeléséhez, tárolásához, érleléséhez és kiszereléséhez kapcsolódó új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek kialakítása.
 • Borászati tevékenység során a minőség és biztonság szavatolásához kapcsolódó, az alapanyagok, gyártásközi- és végtermékek minőségét szolgáló új eszközök, laboreszközök beszerzése, technológiai rendszerek kialakítása.
 • Termeléshez és/vagy borászati termékek előállítását szolgáló tevékenységhez kapcsolódó, az üzemen belüli anyagmozgatáshoz és/vagy raktározáshoz és/vagy csomagoláshoz szükséges új eszközök beszerzése.
 • Borászati tevékenységhez kapcsolódó, áruszállításra használható szállítójárművek N járműkategória szerint: teherautók és furgonok) beszerzése maximum nettó 55 millió Ft.
 • A támogatási kérelemmel érintett borászati tevékenységet szolgáló épületek, építmények építése, kialakítása, bővítése.
 • A támogatási kérelemmel érintett borászati tevékenységhez kapcsolódóan energetikai hatékonyságnövelést nem célzó korszerűsítések, felújítások. (pl.: borászati tartályok bevonatolása, víz-és szennyvízkezelési fejlesztések)

3. Takarmány előállító üzemek fejlesztése (TEÁOR109)

 • Takarmány előállításhoz kapcsolódó új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek kialakítása.
 • A takarmány-előállítás során a minőség és biztonság szavatolásához kapcsolódó, az alapanyagok, gyártásközi- és végtermékek minőségét szolgáló új eszközök, laboreszközök beszerzése, technológiai rendszerek kialakítása.
 • Takarmány előállításhoz kapcsolódó, üzemen belüli anyagmozgatáshoz és/vagy raktározáshoz és/vagy csomagoláshoz szükséges új eszközök beszerzése.
 • A támogatási kérelemmel érintett takarmány előállítási tevékenységhez kapcsolódóan épületek, építmények építése, kialakítása, bővítése.
 • A támogatási kérelemmel érintett takarmány előállítási tevékenységhez kapcsolódóan energetikai hatékonyságnövelést nem célzó korszerűsítések, felújítások. (pl.: üzemek műgyantázása, víz-és szennyvízkezelési fejlesztések).
 • Takarmány előállításhoz kapcsolódó, áruszállításra használható szállítójárművek (N járműkategória szerint: teherautók és furgonok) beszerzése maximum nettó 55 millió Ft.

B) Mezőgazdasági termékek egyéb típusú értéknövelését végző üzemek fejlesztése: mézkiszerelést, gyapjúfeldolgozást, kenderfeldolgozást, trágyafeldolgozást folytató üzemek fejlesztése illetve TEÁOR 10 vagy 11 besorolás szerinti tevékenységekhez (kivéve TEÁOR 1020 alá tartozó) kapcsolódó egyéb melléktermék feldolgozás

 • Mezőgazdasági termék értéknöveléséhez kapcsolódóan annak készítéséhez, kezeléséhez, tárolásához, érleléséhez és kiszereléséhez kapcsolódó új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek kialakítása.
 • Mezőgazdasági termék értéknöveléséhez kapcsolódó, az üzemen belüli anyagmozgatáshoz és/vagy raktározáshoz és/vagy csomagoláshoz szükséges új eszközök beszerzése.
 • mezőgazdasági termék értéknövelésnek tevékenységéhez kapcsolódó, áruszállításra használható szállítójárművek N járműkategória szerint: teherautók és furgonok), beszerzése maximum nettó 55 millió Ft.
 • A támogatási kérelemmel érintett mezőgazdasági termék értéknövelését szolgáló épületek, építmények építése, kialakítása, bővítése.
 • A támogatási kérelemmel érintett mezőgazdasági termék értéknöveléséhez kapcsolódóan energetikai hatékonyságnövelést nem célzó korszerűsítések, felújítások.

2. célterület: Mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez kapcsolódó zöld beruházások támogatása

A) Energiafelhasználás csökkentésére vonatkozó tevékenységek:

Energiahatékonyság fokozása az élelmiszeripari-, borászati, takarmányipari, illetve mezőgazdasági termékek egyéb típusú értéknövelését végző üzemekben: termeléshez és/vagy élelmiszeripari- és/vagy borászati termékek előállítását szolgáló tevékenységek.

 • Épületek, építmények hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése (Utólagos külső hőszigetelés, külső nyílászáró-csere / korszerűsítés, hővisszanyerő szellőzés korszerűsítése, létesítése stb.);
 • Épületek, építmények fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése (Fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszerek korszerűsítése, hőtermelők cseréje korszerű, nagyhatásfokú berendezésekre, hűtési rendszerek energiatakarékos korszerűsítése, hulladékhő hasznosítási lehetőségek kiaknázása stb.);
 • Világítási rendszerek korszerűsítése (Fényforrások, világítótestek cseréje. Kül- és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése, és az ehhez kapcsolódó az igényekhez térben és időben alkalmazkodó műszaki megoldások kialakítása, amennyiben energia-megtakarítást eredményeznek stb.);
 • Technológiai folyamatok, gépek, berendezések energetikai korszerűsítése (Épületgépészeti fejlesztések, új, energiatakarékos technológiák kiépítése, energiatakarékos berendezések beszerzése.).

B) Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása.

Az élelmiszeripari-, borászati, takarmányipari illetve mezőgazdasági termék egyéb értéknövelését végző üzemben zajló gazdasági-termelési folyamatok és az üzemen belüli, a termeléshez és/vagy élelmiszeripari- és/vagy borászati, takarmányipari illetve egyéb mezőgazdasági termékek előállítását szolgáló tevékenységhez kapcsolódó építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával.

 • Fűtési/hűtési energiaigény, használati melegvíz igény, villamos energia igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból:
  • napkollektorok alkalmazása,
  • biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek telepítése,
  • geotermikus energia használata,
  • biogáz termelés,
  • napelemes rendszer kialakítása (beleértve a kapcsolódó energiatároló berendezést is),
  • szélenergia felhasználása.

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

1. A felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem, csak valamely önállóan támogatható tevékenységgel együttesen támogathatóak. Az általános költségek és immateriális javak költségei az összes elszámolható költségre vetítve maximum 5% lehet.

 • Projekt előkészítés:
  - szakmai előkészítés,
  - közbeszerzés
 • Mérnöki feladatok:
  - műszaki ellenőri szolgáltatás, ide nem értve a Tanácsadó Mérnökök Nemzetközi Szövetsége (FIDIC) mérnök költségeit (1%)
 • Projektmenedzsment (2,5%)
 • Egyéb szolgáltatások:
  - tájékoztatás, nyilvánosság (0,5%), kötelező
  - könyvvizsgálat (0,5%)
 • immateriális javak beszerzéséhez kapcsolódó tevékenységek (szabadalmak, licencek, szerzői jogok és védjegyek vagy eljárások megszerzése)

2. A felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem, csak valamely önállóan támogatható tevékenységhez kapcsolódóan támogathatóak:

 • telepi infrastruktúra fejlesztése;
 • az egyéb mezőgazdasági és/vagy takarmányipari és/vagy élelmiszeripari- és/vagy borászati tevékenységek ellátásához/végzéséhez kapcsolódó, a termeléshez, a vállalatirányításhoz, a belső nyilvántartási-, és a vállalati infokommunikációs rendszerekhez szükséges informatikai eszközök és szoftverek beszerzése;
 • ingatlan vásárlása, 2%.

Nem támogatható tevékenységek:

 • a TEÁOR 1020 kódja alá tartozó halfeldolgozást és tartósítást célzó tevékenység
 • mezőgazdasági erő- és munkagépek és személygépjárművek, pickupok beszerzése;
 • a 1. célterületen gönci hordónál (1,36 hl-nél) kisebb űrtartalmú fahordó vásárlása;
 • használt gépek, eszközök, anyagok, továbbá egyszer használatos eszközök és göngyöleg beszerzése;
 • folyékony bioüzemanyag előállítása.

Kötelező vállalás – amennyiben releváns:

 • Energiahatékonyság javítását célzó beruházás esetén el kell érni a kedvezményezettnek az előírt legalább 10% egységnyi energiahatékonyság javulást.
 • Mezőgazdasági eredetű biomassza alapú megújuló energia megoldás alkalmazása esetén az alapanyag csak Annex I. termék, valamint Annex I. termék előállítása, felhasználása során keletkező melléktermék lehet. Amennyiben az elsődleges cél villamos energia előállítása, úgy a technológiai önfogyasztás felett keletkezett hő legalább 25%-át saját gazdaságon belül hasznosítani kell.
 • Anaerob lebontás (biogáz technológia) alkalmazása esetén a felhasznált gabonafélék, valamint a keményítő- és cukortartalmú növények (hulladékok, aratási maradványok, melléktermékek kivételével) aránya nem érheti el a betáplált inputanyagok mennyiségének 50 %-át.;

Csatolandó nem pótólható mellékletek:

 • Engedély,- vagy bejelentés köteles építési tevékenység esetében: - az engedélyezési eljárás megindítását igazoló dokumentum,
 • - a hatósághoz benyújtott – a támogatást igénylő nevére szóló és a tervezői névjegyzékben szereplő tervező ellenjegyzésével ellátott – építészeti-műszaki tervdokumentáció.
 • Az ÉNGY-ben nem szereplő építési tételekre, a beszerzésre kerülő gépekre, eszközökre, technológiákra, valamint szolgáltatás vásárlásra vonatkozólag 3 db árajánlat.

Amennyiben e dokumentumok egyike sem került benyújtásra a támogatási kérelem mellékleteként, nem hiánypótoltatható jogosultsági kritériumnak minősül.

Tartalmi értékelési szempontok elutasításra vonatkozó feltételei:

I. projekt méret vizsgálata

 • A projekt elszámolható összköltsége nem haladja meg az árbevétel ötszörösét.

II. A vállalkozás eredményes működésének vizsgálata

II.1. Eredmény vizsgálata

Egyszeres könyvvitelt vezető vállalkozások esetén az alábbiaknak feleljen meg:

 • A vállalkozás eredménye 3 teljes lezárt üzleti év megléte esetén legfeljebb 1 alkalommal nem pozitív (negatív vagy nulla)
 • 1 vagy 2 teljes lezárt üzleti év megléte esetén pozitív az eredmény

Kettős könyvvitelt vezető vállalkozások esetén az alábbiaknak feleljen meg:

 • A vállalkozás eredménye 3 teljes lezárt üzleti év megléte esetén legfeljebb 1 alkalommal nem pozitív (negatív vagy nulla)
 • 1 vagy 2 teljes lezárt üzleti év megléte esetén pozitív az eredmény

II.2. Saját tőke arányos beruházás vizsgálata

Kettős könyvvitelt vezető vállalkozások esetén az alábbiaknak feleljen meg:

 • Az arányszám (X) 10,00% feletti, vagy 150,00% és az alatti (10,00%<x<=150%)

II.3. Eladósodottság fokának vizsgálata

Kettős könyvvitelt vezető vállalkozások esetén az alábbiaknak feleljen meg:

 • Az arányszám (X) 100,00% és az alatti (X<=100%)
  (kötelezettségek az utolsó teljes lezárt évben / eszközök összesen az utolsó teljes lezárt évben) * 100
  Kötelezettségek = a pénzügyi adatok tábla „6. sor Hosszú lejáratú kötelezettségek" + „7. sor Rövid lejáratú kötelezettségek" az utolsó teljes lezárt évben,
  Eszközök összesen = a pénzügyi adatok tábla „1. sor Eszközök összesen" az utolsó teljes lezárt évben

A kettős könyvvitelt vezető vállalkozás a II.1, II.2 és II.3 közül legalább 2 esetén „Nem megfelelt" minősítést ér el, akkor az üzleti terve értékelés nélkül, 0 ponttal elutasításra kerül!

Területi korlátozás: A projekt megvalósítási területe Magyarország

Megvalósítási időszak: 24 hónap

Fenntartási időszak: 5 év

Előleg igénylése: támogatás max. 25%-a, de legfeljebb 50 millió Ft

 

A támogatási kérelmek benyújtására 2024. június 25. napjától 2025. február 3. napjáig van lehetőség.

1. értékelési szakasz: 2024. június 25. – 2024. július 08.
2. értékelési szakasz: 2024. július 09. – 2024. július 22.
3. értékelési szakasz: 2025. január 07. – 2025. január 20.
4. értékelési szakasz: 2025. január 21. – 2025. február 03.

 

Klesch Eszter
Klesch Eszter

Az Általános Vállalkozási Főiskola nemzetközi tanulmányok alapszakán végeztem Európai Unió szakirányon 2011-ben. Ekkor kezdtem dolgozni a Vanessia Kft-nél is, ahol egyből gyakorlati tudást is szerezhettem a jól megalapozott elmélet mellett. Majd ezt követően, már munka mellett 2013-ban megszereztem a mesterdiplomát is.

A Vanessia csapat tagjaként az elmúlt 11 évben egy nagyon sikeres, szakmailag is elismert vállalkozás részesévé váltam, nagyon sokrétű tudásra és tapasztalatra szert téve. Immáron vezető tanácsadóként állok meglévő és leendő partnereink szolgálatára, segítve a hazai vállalkozások fejlesztési igényeinek megvalósítását.

Tapasztalataimat leginkább a gazdaságfejlesztés, energetika, vállalati képzések, vidékfejlesztés és mikrofinanszírozás területein szereztem.

 

ELÉRHETŐSÉGEIM:

 (+361) 319-2707     (+36 30) 416-9331     eszter[kukac]vanessia.hu

Új hozzászólás

Új hozzászóláshoz kérem, töltse ki az alábbi űrlapot. A *-gal jelölt mezők megadása kötelező.

https://www.high-endrolex.com/33