Erdő területeknek nyújtott Natura 2000 kompenzációs kifizetések

Erdő területeknek nyújtott Natura 2000 kompenzációs kifizetések KAP-RD34- 1-24

Erdő területeknek nyújtott Natura 2000 kompenzációs kifizetések

A felhívás kódszáma: KAP-RD34- 1-24

Keretösszeg: 60,6 milliárd Ft

Támogatás formája: Vissza nem térítendő, egységköltség alapú átalány támogatás

Támogatás mértéke:

A támogatási összegek az ország teljes területére korcsoportonként és a felhívás 2. mellékletében meghatározott faállomány csoportonként egységesen kerültek meghatározásra.

A magyar állam többségi tulajdonában álló kedvezményezett esetén az évente adható támogatási összeg maximuma 500 000 eurónak megfelelő forintösszeg.

Az egységköltség alapú átalány támogatási összegeket az alábbi I. és II. pont szerinti táblázatok tartalmazzák: Nem lépheti túl a táblázatokban meghatározott összegeket az erdőrészletre megítélt támogatás, amennyiben annak területe – figyelembe véve az azonosító változásokat is – már legalább 50%-ban érintett volt a korábbi támogatásban.

I. Ha az igényelt támogatás nem haladja meg a 200 euró/ha/év, vagy – amennyiben a kérelem olyan erdőrészlethez kapcsolódik, amelyre négy naptári éven túl nem vettek igénybe Natura 2000 erdő kompenzációs támogatást1 – az 500 euró/ha/év összeget:

1. Natura 2000 erdő kifizetés kultúrerdő, vagy faültetvény esetén

Erdő területeknek nyújtott Natura 2000 kompenzációs kifizetések 1

2. Natura 2000 erdő, továbbá védett és fokozottan védett kifizetés származék és átmeneti erdő esetén

Erdő területeknek nyújtott Natura 2000 kompenzációs kifizetések 2

 3. Natura 2000 erdő továbbá védett és fokozottan védett kifizetéstermészetes és természetszerű erdő esetén

Erdő területeknek nyújtott Natura 2000 kompenzációs kifizetések 3

II. Ha az igényelt támogatás meghaladja a 200 euró/ha/év összeget, és a kérelem olyan erdőrészlethez kapcsolódik, amelyre az elmúlt 5 naptári évben már vettek igénybe Natura 2000 erdő kompenzációs támogatást:2 Ezen támogatások esetén a támogatási döntésre az Európai Bizottság jóváhagyó határozatának kézhezvételét követően, a bizottsági határozatban meghatározott feltételekkel kerül sor.

1.Natura 2000 erdő kifizetés kultúrerdő, vagy faültetvény esetén

Erdő területeknek nyújtott Natura 2000 kompenzációs kifizetések 4

2. Natura 2000 erdő, továbbá védett és fokozottan védett kifizetés származék és átmeneti erdő esetén

Erdő területeknek nyújtott Natura 2000 kompenzációs kifizetések 5

3. Natura 2000 erdő továbbá védett és fokozottan védett kifizetéstermészetes és természetszerű erdő esetén

Erdő területeknek nyújtott Natura 2000 kompenzációs kifizetések 6

 Előleg: Jelen felhívás esetén nem releváns

A művelet megkezdése:

 • A művelet megkezdésének napja a támogatási kérelem benyújtása évének január 1. napja.
 • A művelet végrehajtására 2024. január 1. és 2027. december 31. között naptári évenként van lehetőség.

Pályázók köre:

A támogatási kérelem benyújtása egyben kifizetési kérelemnek is minősül.

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthat be az, az adott erdőrészlet vonatkozásában az erdészeti hatóság által az Evt. alapján jogerősen nyilvántartásba vett erdőgazdálkodó, aki:

 • rendelkezik az adott erdőrészletre vonatkozó, az erdészeti hatóság által jóváhagyott jogerős erdőtervvel, vagy jóváhagyott jogerős erdőtelepítési kivitelezési tervvel, és
 • fenntartható erdőgazdálkodást folytat, vagyis gazdálkodása megfelel az Evt-ben és a körzeti erdőtervben foglaltaknak, és
 • olyan területen folytat erdőgazdálkodást, amely

  c/1 a KAP törvény 13. § (1) bekezdés b) pontja szerinti Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerben (a továbbiakban: MePAR) az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 275/2004.

  Korm. rendelet) szerint és az Országos Erdőállomány Adattárban Natura 2000 területként lehatárolásra került vagy

  c/2 a Tvt. alapján az Országos Erdőállomány Adattárban védett vagy fokozottan védett és

  az Evt. 7. § (1) bekezdés a)-d) pontjában foglalt természetességű erdőrészletként van lehatárolva, és
 • átlátható szervezetnek minősül az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 1. § 4.pontja és 50. § (1) bekezdés c) pontja szerint.

Támogatható területek

1. A felhívás keretében támogatás vehető igénybe:

 • a Natura 2000 irányelveket érvényre juttató jogszabályok végrehajtásával érintett, az Országos Erdőállomány Adattárban Natura 2000 területként nyilvántartott erdőrészlet területén felmerülő többletköltségek és bevétel kiesés ellentételezése céljából, valamint
 • nem Natura 2000 besorolású, de a Tvt. hatálya alá tartozó, az Országos Erdőállomány Adattárban nyilvántartott védett vagy fokozottan védett, az Evt. 7. § (1) bekezdés a)-d) pontjában foglalt természetességű erdőrészlet területén felmerülő többletköltségek és bevétel kiesés ellentételezése céljából.

  Az a) és b) pont szerinti területeken támogatás kizárólag a 92/43/EGK és a 2009/147/EK irányelv végrehajtásából eredő hátrányok ellentételezéséhez nyújtható.

2. A felhívás keretében csak teljes erdőrészlet támogatható azzal, hogy a 0,25 hektár nagyságot el nem érő erdőrészletre nem vehető igénybe támogatás.

3. A minimális támogatható erdőterület mérete 1,0 hektár, amely megállapítása során az egy kérelemben elfogadott erdőrészletek összterületeit kell figyelembe venni.

4. Csak olyan erdőrészlet támogatható, amely

 • a MePAR-ban a 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet szerint és az Országos Erdőállomány Adattárban Natura 2000 területként lehatárolásra került vagy
 • a Tvt. alapján az Országos Erdőállomány Adattárban Natura 2000 területként nem került lehatárolásra, de védett, fokozottan védett természeti területként és az Evt. 7. § (1) bekezdés a)-d) pontjában foglalt természetességű erdőrészletként van lehatárolva.

Benyújtási határidő:

 • a 2024. évtől évente a 2027. évig a tárgyévi egységes kérelem keretében, annak benyújtására nyitva álló időszakon belül az egységes kérelembenyújtás szabályai szerint kell benyújtani.

Benyújtás módja:

Támogatási kérelmet kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapus azonosítást követően az egységes kérelem benyújtására szolgáló elektronikus felületen (www.mvh.allamkincstar.gov.hu) keresztül lehet benyújtani.

A területadatok megadására vonatkozó kötelezettséget a MePAR szerinti fizikai blokk numerikus azonosításával, valamint a támogatási kérelem benyújtásának napján érvényes erdőrészlet azonosító megadásával kell teljesíteni.

Egy kedvezményezett évente egy támogatási kérelmet nyújthat be.

Csatolandó mellékletek: A felhívás esetében nem releváns.

Klesch Eszter
Klesch Eszter

Az Általános Vállalkozási Főiskola nemzetközi tanulmányok alapszakán végeztem Európai Unió szakirányon 2011-ben. Ekkor kezdtem dolgozni a Vanessia Kft-nél is, ahol egyből gyakorlati tudást is szerezhettem a jól megalapozott elmélet mellett. Majd ezt követően, már munka mellett 2013-ban megszereztem a mesterdiplomát is.

A Vanessia csapat tagjaként az elmúlt 11 évben egy nagyon sikeres, szakmailag is elismert vállalkozás részesévé váltam, nagyon sokrétű tudásra és tapasztalatra szert téve. Immáron vezető tanácsadóként állok meglévő és leendő partnereink szolgálatára, segítve a hazai vállalkozások fejlesztési igényeinek megvalósítását.

Tapasztalataimat leginkább a gazdaságfejlesztés, energetika, vállalati képzések, vidékfejlesztés és mikrofinanszírozás területein szereztem.

 

ELÉRHETŐSÉGEIM:

 (+361) 319-2707     (+36 30) 416-9331     eszter[kukac]vanessia.hu

Új hozzászólás

Új hozzászóláshoz kérem, töltse ki az alábbi űrlapot. A *-gal jelölt mezők megadása kötelező.

https://www.high-endrolex.com/33