Három tőkeprogram felhívásának társadalmi egyeztetése indul a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) és egy Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) keretében - tájékoztatta Rákossy Balázs, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) európai uniós források felhasználásáért felelős államtitkára az MTI-t.
A pénzügyi eszközök a 2014-2020-as programozási időszakban a korábbinál jóval nagyobb szerepet kapnak – emlékeztetett az államtitkár. Hozzátette: az előző fejlesztési ciklushoz (2007-13) képest a (GINOP) keretében a visszatérítendő pénzügyi eszköz támogatásokra több mint háromszor nagyobb összegű forrás, összesen mintegy 730 milliárd Ft áll rendelkezésre.

A pénzügyi eszközök között fontos szerepet kapnak a kockázati tőkeprogramok, amelyből most 4 véleményezésére 10 nap áll rendelkezésre:

Kategória: Hírek, közlemények

Csütörtökön négyszázmillió eurós hitelkeretről írt alá megállapodást Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter és Vazil Hudák, az Európai Beruházási Bank alelnöke. A keretösszeg Vidékfejlesztési program kiválasztott intézkedéseihez kapcsolódóan használható fel, mezőgazdasági üzemeknek és vállalkozásoknak adhat segítséget, de hozzájárulhat a természeti katasztrófák által károsított mezőgazdasági területek helyreállításához is.

A magyar kormány nevében Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter, valamint Vazil Hudák, az Európai Beruházási Bank (EIB) alelnöke tegnap négyszázmillió eurós vidékfejlesztési hitelkerettől írt alá megállapodást. A forrás elsősorban mezőgazdasági üzemek és vállalkozások, valamint erdőterületek fejlesztésére, természeti katasztrófák által károsított mezőgazdasági területek helyreállítására, ezeken túl tárgyi eszközök beszerzésére és szakképzéshez kapcsolódó tevékenységekre vehető igénybe. A szerződés a 2014–2020-as időszakban az uniós Vidékfejlesztési programban megvalósuló fejlesztések hazai központi költségvetési forrásainak refinanszírozását biztosítja.

Kategória: Hírek, közlemények

Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése célú Hitelprogram" termékdokumentációja.

A főbb módosítások:

 • A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 2016. november 18-tól hatályos módosításának termékdokumentáción (termékleírás, Eljárási Rend) való átvezetése: A rendelet 2. melléklet a 345/2016. (XI. 17.) Korm. rendelethez döntése értelmében az ingatlanvásárlás összes elszámolható költsége nem haladhatja meg a projekt összes elszámolható költségének 2%-át, kölcsön formájában nyújtott pénzügyi eszköz esetén 10%-át. A módosítás hatálya a azokra a folyamatban lévő ügyletekre terjed ki, amelyek esetében a támogatási döntés 2016. november 18-ig nem született meg,
 • a termékleírásban a támogatható tevékenységek, valamint az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó elvárások pontban lévő táblázat pontosítása.

Kategória: Hírek, közlemények

A HITELPROGRAM CÉLJA

A vállalkozások K+F+I beruházásainak előmozdítása, különös tekintettel:

 • az intelligens specializáció elveinek megfelelő termék- és szolgáltatásfejlesztésre, a technológiaátadásra, a társadalmi innovációra, az öko-innovációra és a közszolgálati alkalmazásokra irányuló beruházások, továbbá
 • a technológiai és alkalmazott kutatás, a kísérleti programok, a korai termékhitelesítési intézkedések, az alaptechnológiák fejlett gyártási kapacitásának és próbagyártásának támogatása.

A hitelprogram célja a pénzügyi szempontból életképes, jövedelemtermelő vállalkozások K+F+I tevékenységének ösztönzése, amelyek a pénzpiacokon egyáltalán nem, vagy nem kellő mennyiségben jutnak finanszírozási forráshoz. A hitelprogram célja továbbá, hogy növekedjen a vállalkozás saját tevékenységi körében végzett olyan prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztési tevékenység, amely jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó új, piacképes termékek, szolgáltatások, technológiák, ill. ezek prototípusainak kifejlesztését, piacravitelét eredményezheti.

A Hitelprogram keretösszege: 32 milliárd forint.

KEDVEZMÉNYEZETTEK KÖRE

A hitelprogram keretében Támogatásra jogosultak a devizabelföldinek minősülő, Magyarország területén székhellyel, illetve az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarország területén fiókteleppel rendelkező, gazdaságilag potenciálisan életképes, azonban finanszírozási forrásokhoz nem, vagy nem megfelelő mértékében hozzájutó kis-, közép- és nagyvállalkozások.

Támogatásra gazdasági társaság jogosult, amennyiben a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló 651/2014/EU bizottsági rendelet (általános csoportmentességi rendelet) I. melléklet szerint kis-, középvállalkozásnak vagy az általános csoportmentességi rendelet 2. cikk 24. pontja szerinti nagyvállalkozásnak minősül. A programban konzorciumok nem igényelhetnek támogatást. Nem nyújtható támogatás annak a vállalkozásnak:

 • olyan projekthez, mely a GINOP-2.1.1-15, vagy GINOP-2.1.7-15, vagy GINOP-2.2.1-15, GINOP-8.1.4-2.1.2-16 pályázati Felhívás keretében pozitív elbírálásban részesült;
 • olyan projekthez, amely nem rendelkezik a támogatandó Projektre vonatkozó, Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által kiállított támogató, úgynevezett Innovációs minősítési szempontú szakpolitikai véleménnyel.

KKV energia hitel

december 8, 2016

A HITELPROGRAM CÉLJA

A hitelprogram Mikro-, Kis- és Középvállalkozások olyan, pénzügyi szempontból életképes és jövedelemtermelő beruházásait támogatja, amelyek megújuló energiaforrás (a szélenergia kivételével) felhasználásával hálózatra termelés céljából villamos energiát vagy kapcsolt hő és villamos energiát állítanak elő.

KEDVEZMÉNYEZETTEK KÖRE

A hitelprogram keretében Kölcsönre jogosult a devizabelföldinek minősülő, Magyarország területén székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarország területén fiókteleppel rendelkező, gazdaságilag potenciálisan életképes, azonban finanszírozási forrásokhoz nem, vagy nem megfelelő mértékében hozzájutó, a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet I. melléklete alapján Mikro-, Kis- vagy Középvállalkozásnak minősülő Gazdasági Társaság, Egyéni Vállalkozó, Egyéni Cég és Szövetkezet.

Nem kizárt annak lehetősége, hogy olyan, az illetékes bíróság vagy hatóság által már bejegyzett vagy nyilvántartásba vett vállalkozás is Kölcsönben részesüljön, amely az adott gazdasági éven belül kezdte meg működését.

A Projekt megvalósítási helye a Végső Kedvezményezett Magyarországon, a Közép-Magyarország régión kívül bejegyzett székhelye, telephelye vagy fióktelepe. Minden esetben a projektmegvalósítás helyszíne számít és nem a Kölcsönt igénylő szervezet székhelye, ezért a Közép-Magyarország régióban székhellyel rendelkező szervezet Projektje is támogatható, amennyiben a Projekt maga a Kölcsönt igénylő Közép-Magyarország régión kívüli telephelyén vagy fióktelepén valósul meg.

A megvalósulási helynek a hitelkérelem benyújtásakor már bejegyzésre kell kerülnie a cégkivonatba, valamint a későbbiekben igazolni kell azt is, hogy ott valóban gazdasági tevékenység folyik. Ez alól kivétel az, amikor a Projekt székhely, telephely vagy fióktelep vásárlását is tartalmazza, ez esetben a bejegyzés folyósítási feltétel.

HITEL ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

Kölcsön összege: minimum 1 millió Ft, maximum 1.000 millió Ft.

Kamat: 0 %/év

A Hiteligénylőnek legalább a Projekt elszámolható összköltségének 10%-át kitevő igazolt Saját Forrással kell rendelkeznie.

PÁLYÁZAT CÉLJA

A pályázat célja a hazai vállalkozások kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységének növelése olyan hazai kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységek támogatásával, amelyek jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó, új, piacképes termékek, szolgáltatások, technológiák, továbbá ezek prototípusainak kifejlesztését eredményezik.

A Felhívás keretéből azon projektek kaphatnak támogatást, amelyek közvetett, vagy közvetlen módon illeszkednek a Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégia (továbbiakban Nemzeti S3)3 céljaihoz és szakosodási irányaihoz.

Azon projektek támogathatóak, amelyek közvetlenül vagy közvetve illeszkednek a Nemzeti S3-ban meghatározott nemzeti ágazati prioritások vagy intelligens technológiák valamelyikéhez. A nemzeti ágazati prioritások:

 • Egészséges társadalom és jólét;
 • Fejlett jármű- és egyéb gépipari technológiák;
 • Tiszta és megújuló energiák;
 • Fenntartható környezet;
 • Egészséges és helyi élelmiszerek;
 • Agrár-innováció;

Intelligens technológiák:

 • fotonika, lézertechnológia
 • különleges anyagok, korszerű anyagok, modern anyagtechnológiák
 • bionika
 • nem gépipari fémfeldolgozás
 • elektronika és félvezető-technológia
 • korszerű szénhidrogén technológia (kőolaj, földgáz)
 • korszerű csomagolástechnikai technológiák
 • vegyipar (pl. gumiipar, műanyagipar, intermedier, műtrágya és kozmetikumok gyártása)
 • építőipar (építőanyag-technológiák)
 • textilipar
 • fa- és bútoripar
 • logisztika
 • kulturális és kreatív ipar

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 105 milliárd Ft. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 140-1400 db.

A megvalósítandó projekt vissza nem térítendő támogatásból, hitelrészből és önrészből tevődik össze, amelyek együttesen meghatározzák a projekt elszámolható összköltségét.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 50 millió forint, maximum 500 millió forint.

Az igényelhető kölcsön összege minimum 25 millió Ft, maximum 250 millió Ft.

Sajtószemle: Portfolio - 2016. november 14.

A Magyar Fejlesztési Bank Zrt. (MFB) közbeszerzési eljárást indított a 2014-2020-as programozási ciklusban elérhető, visszatérítendő európai uniós források értékesítési hálózatának bővítésére - jelentette be az MFB. Ez azt jelenti, hogy az első közbeszerezési körben lehetőséget kapó négytagú konzorcium után most további pénzügyi intézmények is jelentkezhetnek arra, hogy MFB Pontokat üzemeltethessenek és ahol a visszatérítendő EU-forrásokat elérhetik az érdeklődők. Az új közbeszerzés nyomán a december végéig megnyíló 442 MFB Ponton túl jövőre további 200 újabb MFB Pont nyílhat meg.

Az MFB hitelprogramjainak és a 2014-2020 közötti programozási időszak pénzügyi eszközeinek végső kedvezményezettekhez történő, minél gyorsabb eljuttatása érdekében, hitelintézeti partnerek bevonásával bővíti az értékesítési hálózatát, melyről a kormány a 1204/2016. (IV. 18.) számú Kormányhatározatban döntött.

A teljes cikk itt olvasható >>>

Kategória: Sajtószemle

KKV energia hitel

november 4, 2016

Figyelem: A pályázati felhívás jelenleg társadalmi egyeztetés alatt áll, a tényleges megjelenésig a felhívás változhat!

Program kódszáma: GINOP-8.4.1/B-16

A HITELPROGRAM CÉLJA

A hitelprogram Mikro-, Kis- és Középvállalkozások olyan, pénzügyi szempontból életképes és jövedelemtermelő beruházásait támogatja, amelyek megújuló energiaforrás (a szélenergia kivételével) felhasználásával hálózatra termelés céljából villamos energiát vagy kapcsolt hő és villamos energiát állítanak elő.

KEDVEZMÉNYEZETTEK KÖRE

A hitelprogram keretében Kölcsönre jogosult a devizabelföldinek minősülő, Magyarország területén székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarország területén fiókteleppel rendelkező, gazdaságilag potenciálisan életképes, azonban finanszírozási forrásokhoz nem, vagy nem megfelelő mértékében hozzájutó, a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet I. melléklete alapján Mikro-, Kis- vagy Középvállalkozásnak minősülő Gazdasági Társaság, Egyéni Vállalkozó, Egyéni Cég és Szövetkezet.

Figyelem: A pályázati felhívás jelenleg társadalmi egyeztetés alatt áll, a tényleges megjelenésig a felhívás változhat!

A HITELPROGRAM CÉLJA

A vállalkozások K+F+I beruházásainak előmozdítása, különös tekintettel:

 • az intelligens specializáció elveinek megfelelő termék- és szolgáltatásfejlesztésre, a technológiaátadásra, a társadalmi innovációra, az öko-innovációra és a közszolgálati alkalmazásokra irányuló beruházások, továbbá
 • a technológiai és alkalmazott kutatás, a kísérleti programok, a korai termékhitelesítési intézkedések, az alaptechnológiák fejlett gyártási kapacitásának és próbagyártásának támogatása.

A hitelprogram célja a pénzügyi szempontból életképes, jövedelemtermelő vállalkozások K+F+I tevékenységének ösztönzése, amelyek a pénzpiacokon egyáltalán nem, vagy nem kellő mennyiségben jutnak finanszírozási forráshoz. A hitelprogram célja továbbá, hogy növekedjen a vállalkozás saját tevékenységi körében végzett olyan prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztési tevékenység, amely jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó új, piacképes termékek, szolgáltatások, technológiák, ill. ezek prototípusainak kifejlesztését, piacravitelét eredményezheti.

A Hitelprogram keretösszege: 32 milliárd forint.

KEDVEZMÉNYEZETTEK KÖRE

A hitelprogram keretében Támogatásra jogosultak a devizabelföldinek minősülő, Magyarország területén székhellyel, illetve az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarország területén fiókteleppel rendelkező, gazdaságilag potenciálisan életképes, azonban finanszírozási forrásokhoz nem, vagy nem megfelelő mértékében hozzájutó kis-, közép- és nagyvállalkozások.

Támogatásra gazdasági társaság jogosult, amennyiben a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló 651/2014/EU bizottsági rendelet (általános csoportmentességi rendelet) I. melléklet szerint kis-, középvállalkozásnak vagy az általános csoportmentességi rendelet 2. cikk 24. pontja szerinti nagyvállalkozásnak minősül.

A programban konzorciumok nem igényelhetnek támogatást.

Nem nyújtható támogatás annak a vállalkozásnak:

 • olyan projekthez, mely a GINOP-2.1.1-15, vagy GINOP-2.1.7-15, vagy GINOP-2.2.1-15, GINOP-8.1.4-2.1.2-16 pályázati Felhívás keretében pozitív elbírálásban részesült;
 • olyan projekthez, amely nem rendelkezik a támogatandó Projektre vonatkozó, Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által kiállított támogató, úgynevezett Innovációs minősítési szempontú szakpolitikai véleménnyel.

Nem támogathatóak a közép-magyarországi régióban megvalósuló projektek. Minden esetben a projekt megvalósítás helyszíne számít és nem a támogatást igénylő szervezet székhelye, ezért a Közép-Magyarország régióban székhellyel rendelkező szervezet projektje is támogatható, amennyiben a projekt maga a közép-magyarországi régión kívül valósul meg.

A Mikro, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése hitelprogram elérhető összege 44 milliárd forintról 70 milliárd forintra emelkedett a Gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program (GINOP) keretében – közölte Rákossy Balázs európai uniós források felhasználásáért felelős államtitkár az MTI-vel szerdán.

A pest megyei fejlesztésekre a 2014-2020-as időszakban korlátozottan áll rendelkezésre forrás, ezért a kormány egy 3,67 milliárd forint összegű hitelprogram indításáról is döntött a Versenyképes Közép-Magyarország operatív program (VEKOP) keretében, amely – Budapest kivételével – a pest megyei mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelését célozza – tette hozzá Rákossy Balázs.

Kategória: Hírek, közlemények

Sajtószemle: Portfolio - 2016. október 15.

Mától, azaz szombattól igényelhető a Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogram, összesen százhárom MFB Ponton, országszerte. A Budapest kivételével csak Pest megyében elérhető forrás összege 3,67 milliárd forint, amelyet 0 százalékos kamattal igényelhetnek a vállalkozások - hívja fel a figyelmet az MFB arra a pályázatra, amelynek az ország többi részére érvényes változata már május végén elindult és a minapi hírek szerint már a 44 milliárd forintos keretösszeg jelentős részét lekötötték a cégek.

A teljes cikk itt olvasható >>>

BŐVEBB TÁJÉKOZTATÓ A HITELRŐL: VEKOP-1.2.3-16 - Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelését célzó Hitelprogram Pest megyében 

Kategória: Sajtószemle

Sajtószemle: Portfolio - 2016. október 3.

Az Európai Beruházási Alap (EBA) és az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány (AVHGA) egy COSME-programról szóló megállapodást írt alá a magyarországi vállalkozásoknak az Európai Stratégiai Beruházási Alapból (ESBA) történő támogatására vonatkozóan. A program révén 50 milliárd forint összegű, garanciával kiegészített pénzügyi támogatást bocsáthatnak akár 2000 magyarországi kisvállalkozás rendelkezésére, mindenekelőtt a mezőgazdasági ágazatokban.

A teljes cikk itt olvasható >>>

Kategória: Sajtószemle

Visszatérítendő támogatást igényelhetnek mikro-, kis- és középvállalkozások (kkv) 3,7 milliárd forint keretösszegben a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) keretében. A megjelent hitelprogram célja a kkv-k olyan kapacitásbővítő beruházásainak támogatása, amelyek pénzügyi szempontból életképesek, jövedelemtermelők, ugyanakkor a pénzpiacokon nem, vagy nem kellő mértékben jutnak finanszírozási forráshoz. De lássuk a pontos részleteket:

Kinek lehet jó a hitelprogram?

 • azon vállalkozásoknak, amelyek olyan szektorban tevékenykednek (pl. kereskedelem, szolgáltatás), vagy olyan tevékenységet kívánnak megvalósítani (pl. tehergépjármű beszerzés, használt gépjármű beszerzés), amelyek vissza nem térítendő támogatásokból nem finanszírozhatók
 • korábban benyújtott pályázatuk – elegendő pontszám hiányában – elutasításra került
 • pályázatuk tartaléklistán szerepel
 • telephelyüket szeretnék fejleszteni

Keretösszeg: 3,67 milliárd Ft

Kölcsön típusa: Éven túli lejáratú beruházási kölcsön.

Kölcsön összege: minimum 1 millió Ft – Maximum 50 millió Ft.

Kamat: 0 %

Hitel devizaneme: HUF

Futamidő: max. 15 év (türelmi- és/vagy rendelkezésre tartási idővel együtt)

 • új eszköz beszerzés: TAO tv. szerinti amortizációjának vége, de max. 7 év
 • használt eszköz beszerzés: TAO tv.szerinti amortizációjának végéig, de max. 5 év

Örömmel számolunk be Önöknek arról, hogy a Vanessia Kft. együttműködési szerződést kötött a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt-vel.

Mint bizonyára Ön is hallott róla, idén májusban állt fel az a konzorcium, amely a visszatérítendő európai uniós pénzek vonatkozásában, a pénzügyi közvetítői szolgáltatások nyújtására, valamint az MFB Pontok kialakítására kiírt közbeszerzést elnyerte, ennek tagja a Takarékszövetkezeti Bank Zrt., a B3 Takarékszövetkezet, a Budapest Bank, és az FHB Zrt.

A konzorcium mindegyikével jó kapcsolatot ápol a Vanessia Kft, de a most aláírt együttműködési megállapodás jóval sokrétűbb lehetőségeket kínál mind a felek szakmai munkáját, mind az ügyfelek igényeinek kiszolgálását illetően.

Az együttműködés célja többek között:

 • rendszeres egyeztetés a vállalkozások számára elérhető pályázati konstrukciókról, tájékoztatás az aktualitásokról és rendezvényekről,
 • szakmai tudás és kompetenciák megosztása,
 • tapasztalatok és jó gyakorlatok megosztása a hatékonyabb ügyintézés érdekében,
 • közös részvétel a szakmai rendezvényeken.

A közös szakmai munka jóval a megállapodás előtt, a konzorcium felállásával kezdődött, amikor a Takarékbank felkérte a Vanessia Kft-t, hogy a bank munkatársait felkészítse a visszatérítendő támogatásokon felül a vissza nem térítendő pályázati forrásokkal kapcsolatos tudnivalókra, bemutassa nekik a pályázati intézményrendszert és az azt szabályozó eljárásrendet.

Kategória: Házunk tája

Idén május végén indult a köznyelvben 0%-os hitelként emlegetett Mikro, Kis- és Középvállalkozások Versenyképességének Növelése Hitelprogram, amely iránt olyan hatalmas az érdeklődés, hogy félő, hamarosan elfogyhat az idei évi keret, és a hitelprogram akár felfüggesztésre is kerülhet. Azoknak tehát, akik még vacillálnak, érdemes minél előbb a tettek mezejére lépni, nehogy végül késő legyen.

A Vanessia Kft. rengeteg beadott hitelkérelmen van túl, és fontos tapasztalatokkal rendelkezik a hitelprogram vonatkozásában, amely sok vállalkozás esetében kritikus jelentőségű lehet, és akár gátat is szabhat a sikeres ügyintézésnek.

Ahogy ez gyakran előfordul egyéb banki hiteltermékek esetében is, a pozitív hitelminősítés és zökkenőmentes ügyintézés nem pusztán a pénzügyi számokon, de számos egyéb tényezőn is múlik, és egy külső pénzügyi szakértő sokat segíthet az esetleges akadályok feltérképezésében és megoldásában még az első banki kapcsolatfelvételt megelőzően.

Az MFB Pontok akárcsak a hitelintézetek nagy általánosságban, a keretszabályozáson túl sok esetben saját elvárásokat és egyéb belső szabályozást határoznak meg, illetve alkalmaznak, így egyáltalán nem mindegy, hogy Ön mint hiteligénylő, melyik intézményt választja. Fontos megérteni, hogy a hitelintézet nem az a hely, ahol elsődlegesen az Ön érdekeit képviselik és kizárólag az Ön támogathatóságát tartják szem előtt. Míg bármilyen jogi ügylet során egyértelmű szinte mindenki számára, hogy saját szakembert alkalmazzon, aki őt, és az ő érdekeit képviseli, pénzügyi ügyleteknél sokkal kevesebben élnek ezzel a lehetőséggel, pedig a szakértői tanácsadás és kiépített kapcsolatrendszer itt is valódi hozzáadott értékét jelent.

További információk

 • Style Video