Megjelent a „Hátrányos helyzetű településeken működő mikro- és kisvállalkozások fejlesztéseinek támogatása” című GINOP-1.2.9-20 kódszámú felhívás!

A társadalmi egyeztetés lezárultát követően, 2020. november 18-án megjelent a „Hátrányos helyzetű településeken működő mikro- és kisvállalkozások fejlesztéseinek támogatása" című, GINOP-1.2.9-20 kódszámú pályázat véglegesített felhívása.

A támogatásra rendelkezésre álló meghirdetett keretösszeg 5 milliárd forint, támogatások várható száma 800db.

A támogatási kérelmek benyújtása 2021. január 19. kedd 9:00 órától 2021. február 18. csütörtök 12:00 óráig lehetséges.

Jöjjenek a pályázati felhívás véglegesített feltételei:A pályázat célja a leghátrányosabb helyzetű térségek felzárkóztatása, a helyi foglalkoztatás bővítése, a vidék lakosságmegtartó képességének növelése az ott működő mikro- és kisvállalkozások versenyképességének fejlesztésével, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának erősítésével.

A pályázaton olyan mikro- és kisvállalkozás indulhat, amely a felhíváshoz mellékelt 2db településlista egyik településén kívánja fejlesztését megvalósítani.

Támogatás összege:

 • A Felhívás 1. számú mellékletében felsorolt-SZVZ- településeken minimum 2 millió Ft-maximum 10 millió Ft
 • A Felhívás 2. számú mellékletében felsorolt településeken minimum 10 millió Ft-tól-maximum 60 millió Ft

Támogatási intenzitás:

 • A Felhívás 1. számú mellékletében felsorolt-SZVZ- településeken 70% vissza nem térítendő támogatás
 • A Felhívás 2. számú mellékletében felsorolt településeken 100% vissza nem térítendő támogatás

A pályázat 1. (SZVZ) vagy 2. számú melléklete, azaz a települések listája, amelyről az ott működő vállalkozások pályázhatnak, itt tekinthető meg:

Pályázók köre:

 • Mikro- és kisvállalkozások.
 • Amennyiben a 2. számú mellékletében felsorolt települések valamelyikén valósítja meg IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. szakmai előminősítést végez.
 • GINOP 1., 2., és 3. prioritás felhívásai keretében a támogatási kérelem benyújtását megelőzően nem részesülhetett támogatásban (beleértve a támogatói döntésben részesült, de nem megvalósult projekteket is) amennyiben a Felhívás 1. számú mellékletében felsorolt település valamelyikén valósítja meg fejlesztését, és az igényelt vissza nem térítendő támogatás minimum 2.000.000 Ft, maximum 10.000.000 Ft.
 • Rendelkeznek legalább 1 lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele).
 • Éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt.
 • Utolsó teljes lezárt üzleti évének árbevételének kétszerese eléri a pályázat összköltségét.

Támogatható tevékenységek és elszámolható költségek köre:

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása
  • ingatlan beruházással együtt, (összköltség min. 50%-a)

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő ingatlan beruházás (építés, korszerűsítés, átalakítás, bővítés). Amennyiben építési engedély köteles a beruházás, úgy a támogatási kérelem benyújtásának feltétele a jogerős építési engedély megléte!
 • Információs technológia-fejlesztés: új informatikai eszközök és szoftverek beszerzése (összköltség max. 50%-a)
 • Képzés: a vállalat fejlődéséhez szükséges, illetve a munkavállalók magasabb szintű munkavégzését elősegítő képzés (teljes beruházás max. 20%)
  • kizárólag a https://vali.ifka.hu honlapon regisztrált szolgáltatóktól vehető igénybe
 • Gyártási licenc, gyártási know-how, immateriális javak beszerzése és kapcsolódó költségek (összköltség max. 10%-a)
 • Bérköltség-támogatás igénybevétele (összköltség max. 50%-a)
 • Munkavégzéshez szükséges feltételek kialakítása (összköltség max. 15%-a)
  • kizárólag Bérköltség-támogatás igénybevétele tevékenység megvalósítása esetén választható
 • Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításához kapcsolódó tevékenységek
 • Projekt előkészítés (összköltség max. 7%-a)
 • Projektmenedzsment tevékenység igénybevétele (összköltség max. 2,5%-a)

Megvalósításra rendelkezésre álló időtartam: 18 hónap

Előleg mértéke: A támogatás összegének maximum 25 %-a

A projekt területi korlátozása:

 • Fejlesztéseiket a pályázat 1. (SZVZ) vagy 2. számú mellékletében felsorolt települések valamelyikén valósítja meg.
 • A Felhívás 1. számú mellékletében felsorolt település valamelyikén valósítja meg fejlesztését, a megvalósulási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtását megelőzően legalább fél évvel kell bejegyzésre kerülnie.
 • A Felhívás 2. számú mellékletében felsorolt település valamelyikén valósítja meg fejlesztését, a megvalósulási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtásáig kell bejegyzésre kerülnie.
 • A támogatást igénylő legfeljebb 1 megvalósítási helyszínt jelölhet meg.

Kötelező vállalások:

 • A 2. számú mellékletében felsorolt településen működő székhelyén/telephelyén legalább 1 fővel bővíti a foglalkoztatottak számát úgy, hogy annak a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó hónapra vonatkozó, adóhatósági nyilvántartásban szereplő foglalkoztatotti létszámához képest az érintett székhelyen/telephelyen a vállalkozás által foglalkoztatottak számának nettó növekedését kell eredményeznie. A beruházás megkezdésekor már létező, továbbá a beruházással létrejött új munkahelye(ke)t a fenntartási időszak (1 év) végéig szükséges fenntartani.
 • Azon mikro- és kisvállalkozás esetében, amely az 1. számú mellékletében felsorolt település valamelyikén valósítja meg fejlesztését, és az igényelt vissza nem térítendő támogatás minimum 2.000.000 Ft, maximum 10.000.000 Ft, a kötelező vállalás nem releváns.

Pályázat benyújtása:

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2021. január 19. kedd 9 órától 2021. február 18. csütörtök 12 óráig van lehetőség.

Bírálat a támogatási kérelmek beérkezésének sorrendjében történik.

Bővebb információt a pályázatról rövid összefoglalónkban talál itt: GINOP-1.2.9-20 - Hátrányos helyzetű településeken működő mikro- és kisvállalkozások fejlesztéseinek támogatása

Bujdosó Ilona
Bujdosó Ilona

A Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Karának nemzetközi gazdaság és gazdálkodás alapszakán végeztem 2011-ben, majd munka mellett tanulmányaimat nemzetközi pénzügy és kontrolling mesterképzési szakán folytattam. Ennek elvégzését követően 2015-ben szereztem mesterfokozatú diplomámat.

A Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökségnél kezdtem munkámat, ahol 4 éves tapasztalatra tettem szert elsősorban a hazai/nemzetközi innovációs és kutatás-fejlesztési projektek megvalósításában, a régió innovációs folyamatainak szerveződésében.

2014 ősze óta dolgozom a Vanessia Magyarország Kft-nél, ahol tanácsadóként nyújtok segítséget a cég partnerei számára.

Szakterületeim: kutatás-fejlesztés, innováció, gazdaságfejlesztés

 

ELÉRHETŐSÉGEIM:

 (+361) 319-2707/109 mellék    (+36 20) 400-4419    ilona[kukac]vanessia.hu

Új hozzászólás

Új hozzászóláshoz kérem, töltse ki az alábbi űrlapot. A *-gal jelölt mezők megadása kötelező.