Hamarosan jön a vállalati kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységek ösztönzése pályázat!

VINOP 212 21

Elindult a „Vállalati kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységek ösztönzése" című, VINOP-2.1.2-21 kódszámú felhívás tervezetének társadalmi egyeztetése.
A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2020.12.28-ig várják a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban, a pályázathoz szükséges előminősítés benyújtására első körben 2021. február 1. – 2021. február 28. között, a pályázatok benyújtására pedig várhatóan 2021. március 1. - 2021. április 30. között lesz lehetőség.

A pályázat újdonságtartalommal rendelkező termék, technológia, szolgáltatás, előállításához nyújt támogatást a hazai vállalkozások részére, ezzel is hozzájárulva a jelentős szellemi hozzáadott értékkel rendelkező versenyképes termék, technológia, szolgáltatás létrejöttéhez.

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 136,67 milliárd Ft, a támogatott támogatási kérelmek várható száma: 200-3700 db.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 50 millió Ft – maximum 1000 millió Ft.

Lássuk a részleteket:

A pályázati felhívás jelenleg társadalmi egyeztetés alatt áll, a tényleges megjelenésig a felhívás változhat!

Pályázók köre:

1.) Mikro-, kis-, és középvállalkozások, illetve nagyvállalatok,

 • a) amelyek rendelkeznek legalább kettő lezárt, teljes üzleti évvel
 • b) amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 3 fő volt
 • c) amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei,
 • g) az igényelt támogatása nem haladhatja meg a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott, legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti saját tőkéjének összegét. Konzorcium esetén a feltételt vállalati tagonként külön-külön kell teljesíteni

2.) Költségvetési szervek, költségvetési szervek jogi személyiséggel rendelkező intézményei, egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezetek
3.) Kutatóhelyek, kutató-tudásközvetítő szervezetek

Nem nyújtható támogatás azon pályázók részére, amelyek nem rendelkeznek a NKFI Hivatal kormányzati kutatási, fejlesztési és innovációs szakpolitikai szempontú támogató véleményével vagy a 2014. évi LXXVI. törvény 36.§ (1) bekezdése alapján a jogszabályban megjelölt illetékes Hivatal által kiállított K+F tevékenységek arány meghatározását is tartalmazó igazolással.

Nem nyújtható támogatás annak vállalkozásnak, amely Piacvezérelt kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása (2020-1.1.2-PIACI KFI) pályázati felhívás - tavaszi és őszi kör is – keretéből támogatásban részesült.

Vállalati KFI megvalósítása esetén:

 • csak az 1.) pontban meghatározott vállalkozások nyújthatnak be önállóan vagy konzorciumban támogatási kérelmet
 • a konzorcium legfeljebb 3 tagú lehet és a konzorcium tagjai lehetnek egymás partner- és vagy kapcsolt vállalkozásai
 • konzorciumvezető nem lehet mikrovállalkozás

Együttműködési KFI megvalósítása esetén:

 • konzorciumvezető közép illetve nagyvállalkozás lehet
 • konzorciumi tag az 1)-3) pontban foglalt szervezetek bármelyike lehet
 • a támogatás legalább 65%-át profitorientált vállalkozásnak kell igényelnie mind a tervezés mind a megvalósítás időszaka alatt
 • a konzorcium legfeljebb 4 tagú lehet és a konzorcium tagjai lehetnek egymás partner- és vagy kapcsolt vállalkozásai

Támogatható tevékenységek:

Önállóan támogatható:

 • Kísérleti fejlesztés (el kell érnie az elszámolható összköltségének legalább 50%-át)

Alapvetően ide tartozik a meglévő tudományos, technológiai, üzleti és egyéb, vonatkozó ismeretek és szakértelem megszerzése, összesítése, alakítása és felhasználása új vagy javított termékek, eljárások vagy szolgáltatások kidolgozása céljából. Ide tartozhatnak például az új termékek, eljárások vagy szolgáltatások fogalmi meghatározását, megtervezését és dokumentálását célzó tevékenységek is.

Önállóan nem támogatható:

 • Ipari kutatás
 • Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek kialakítása
 • Információs technológiai fejlesztés: hardver és szoftverbeszerzés
 • A projekt céljához feltétlenül szükséges ingatlan beruházás
 • Projekt előkészítési tevékenység
 • Projektmenedzsment tevékenység (konzorcium esetében kizárólag a konzorciumvezetőnél felmerült költségek)
 • Kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása
 • Általános (rezsi) költségek
 • Piacra vitel támogatása

Elszámolható költségek köre

Szakmai megvalósítás költségei

 • közreműködő munkatársak költségei (minimum 50%)
 • kapcsolódó szolgáltatások: harmadik féltől megrendelt kutatás-fejlesztési tevékenység díja, valamint hasonló szolgáltatások költségei
 • egyéb költségek: anyagköltség (maximum 20%)

Beruházási költségek

 • eszközbeszerzés költségei - kutatási-fejlesztési célt szolgáló új eszközök és felszerelések, egyenként minimum nettó 500.000 Ft értékben
 • hardver beszerzés költségei - egyenként minimum nettó 200.000 Ft értékben

A projektben vagy kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás vagy regionális beruházási támogatás keretében van lehetőség eszköz elszámolására. Nagyvállalatok és/vagy a regionális beruházási támogatás kategória feltételeit nem teljesítő mezőgazdasági vállalkozások kizárólag kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás keretében szerezhetnek be eszközöket (amortizáció).

Immateriális javak – szoftverek

 • csomagolt szoftver és annak üzembe helyezése

Építéshez kapcsolódó költségek

 • ingatlan építés (max. 280.000 Ft/nm fajlagosan), bővítés, átalakítás (max. 225.000 Ft/nm fajlagosan), korszerűsítés anyagköltségei (részletes maximális fajlagos értékek a Felhívásban) és kivitelezőnek fizetett munkadíj

Szakmai tevékenységhez kapcsolódó egyéb szolgáltatások

 • előkészítés költségei (maximum 7%): előzetes engedélyezési dokumentumok, műszaki tervek, kiviteli és tendertervek és ezek hatósági díjai valamint a közbeszerzés költségei (közbeszerzés maximum 1%)

Projektmenedzsment igénybevétele (maximum 2,5 %)
Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége (maximum 0,5%)

Egyéb szolgáltatási költségek:

 • külpiaci megjelenés, szakmai vásárokon, kiállításokon részvétel, cégbemutató, termékbemutató (átalány elszámolással)

Támogatás összege:

 • minimum 50 millió Ft – maximum 1000 millió Ft

Támogatási intenzitás:

VINOP 212 21 támogatási intenzitás

Megvalósításra rendelkezésre álló időtartam: 36 hónap

Előleg mértéke: A támogatás összegének maximum 50 %-a

A projekt területi korlátozása: országosan elérhető, kivéve Budapest
A megvalósítási helyszínnek 90 nappal a támogatási kérelem beadását megelőzően kell bejegyzésre kerülnie.

Kötelező vállalás:
A kedvezményezett a záró kifizetési igénylés benyújtásakor köteles csatolni a 2014. évi LXXVI. törvény 36.§ (1) bekezdése alapján a jogszabályban megjelölt illetékes Hivatal által kiállított K+F tevékenységek arány meghatározását is tartalmazó igazolást, miszerint a projektben elvégzett feladatok a 3.§ szerinti kutatás-fejlesztési tevékenységnek tekinthetők.

Pályázat benyújtása:

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására szakpolitikai véleményezés után lehetséges:

Előminősítés benyújtása NKFI Hivatalhoz vagy az SZTNH-hoz:

 • 2021. február 1. – 2021. február 28.
 • 2021. július 1. - 2021. július 30.
 • 2021. december. 1 – 2021. december 30.

Támogatási kérelmek benyújtása:

 • 2021. március 1. - 2021. április 30.
 • 2021. szeptember 1. - 2021. október 29.
 • 2022. január 17. - 2022. március 2.

Az adott benyújtási szakaszra kizárólag az abban a szakaszban előminősített kérelmek nyújthatók be.

Bővebb információt a pályázatról rövid összefoglalónkban talál itt: VINOP-2.1.2-21 - Vállalati kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységek ösztönzése

Bujdosó Ilona
Bujdosó Ilona

A Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Karának nemzetközi gazdaság és gazdálkodás alapszakán végeztem 2011-ben, majd munka mellett tanulmányaimat nemzetközi pénzügy és kontrolling mesterképzési szakán folytattam. Ennek elvégzését követően 2015-ben szereztem mesterfokozatú diplomámat.

A Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökségnél kezdtem munkámat, ahol 4 éves tapasztalatra tettem szert elsősorban a hazai/nemzetközi innovációs és kutatás-fejlesztési projektek megvalósításában, a régió innovációs folyamatainak szerveződésében.

2014 ősze óta dolgozom a Vanessia Magyarország Kft-nél, ahol tanácsadóként nyújtok segítséget a cég partnerei számára.

Szakterületeim: kutatás-fejlesztés, innováció, gazdaságfejlesztés

 

ELÉRHETŐSÉGEIM:

 (+361) 319-2707/109 mellék    (+36 20) 400-4419    ilona[kukac]vanessia.hu

Új hozzászólás

Új hozzászóláshoz kérem, töltse ki az alábbi űrlapot. A *-gal jelölt mezők megadása kötelező.