Megjelent a „Nem mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja – Vidéki turizmus fejlesztése” pályázat tervezete

Elindult a Nem mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja – Vidéki turizmus fejlesztése című (VP6-6.4.1-21 kódszámú) felhívás tervezetének társadalmi egyeztetése

Elindult a „Nem mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja – Vidéki turizmus fejlesztése" című (VP6-6.4.1-21 kódszámú) felhívás tervezetének társadalmi egyeztetése.

A pályázat legfőbb célja a vidéki térségekben működő mikrovállalkozásnak minősülő mezőgazdasági termelők induló vagy már működő szálláshely szolgáltatatói tevékenységeinek támogatása, kiemelten a 11 turisztikai térségben. A felhívás további célja a támogatásban részesülők által kialakított és működtetett turisztikai szolgáltatások továbbfejlesztése, valamint a jövedelemszerzés és a foglalkoztatás erősítése.

A támogatási kérelmeket első körben várhatóan 2021. december 8. – 2021. december 22. között lehet majd benyújtani.

Lássuk a részleteket:

A pályázati felhívás jelenleg társadalmi egyeztetés alatt áll, a tényleges megjelenésig a felhívás változhat!

Keretösszeg: 50 mrd Ft; Támogatási kérelmek várható száma: 800-1000 db

Támogatás összege és mértéke:

 • Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: maximum 100 000 000 forint
 • A támogatás maximális mértéke a fejlesztés helye szerinti településekre vonatkozóan:

VP664121 1

Megvalósítás időtartama: Legfeljebb 24 hónap

A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja:

 • Első szakasz: 2021. december 8. – 2021. december 22.
 • Második szakasz: 2022. január 12. – 2022. január 26.
 • Harmadik szakasz: 2022. január 27. – 2022. február 10.
 • Negyedik szakasz: 2022. március 23. – 2022. április 6.
 • Ötödik szakasz: 2022. április 7. – 2022. április 21.

Támogatható tevékenységek és elszámolható költségek köre:

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenység (minimum 1):

 • a) Újonnan építendő szálláshely létesítése: olyan új épület építése, ami érvényes szálláshelyüzemeltetési engedéllyel rendelkező szálláshelyez nem kapcsolódik.
 • b) Újonnan kialakítandó szálláshely létesítése: olyan épület felújítása és/vagy bővítése, amely a támogatási kérelem benyújtásakor nem rendelkezik érvényes szálláshely-üzemeltetési engedéllyel.
 • c) Meglévő szálláshely épületének fejlesztése és/vagy bővítése: olyan épület fejlesztése és/vagy bővítése, amely a támogatási kérelem benyújtásakor érvényes szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkezik.
 • d) Meglévő szálláshely bővítése új épülettel: a támogatási kérelem benyújtásakor érvényes szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkező szálláshely bővítése: – új épület építése; – olyan épület fejlesztése és/vagy bővítése, amely a támogatási kérelem benyújtásakor érvényes szálláshely-üzemeltetési engedéllyel nem rendelkezik.

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenység

 • a) Tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • a. Kiegészítő turisztikai szolgáltatás elindításához és/vagy továbbfejlesztéséhez szükséges épület/ek vagy építmény/ek építése
 • b. Kiegészítő turisztikai szolgáltatás elindításához és/vagy továbbfejlesztéséhez szükséges eszközök beszerzése
 • Az a) és b) pontokhoz kapcsolódó tevékenységekre támogatott költségek összesen nem haladhatják meg a 30 millió forintot.
 • c. Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák kialakítása a projekt által érintett épület tekintetében
 • d. Száláshely építés/bővítéshez kapcsolódó eszközbeszerzés (pl.: szobák és közös helyiségek berendezési tárgyai)
 • e. Projekt-előkészítés, terület-előkészítés, műszaki ellenőri szolgáltatás igénybevétele, könyvvizsgálói szolgáltatás igénybevétele, projektmenedzsment – max. a projekt összköltség 5%-a
  • közbeszerzési eljárások lefolytatása - max. a projekt összköltség 1%-a
  • tájékoztatás, nyilvánosság - max. a projekt összköltség 0,5%-a
  • könyvvizsgálat - max. a projekt összköltség 0,5%-a
  • projektmenedzsment - max. a projekt összköltség 2,5%-a
  • műszaki ellenőri szolgáltatás - max. a projekt összköltség 1%-a
 • f. Ingatlan vásárlása – max. a projekt összköltség 2%-a
 • g. Számítástechnikai eszközök és digitális okmányolvasók beszerzése – max. 1 000 000 Ft. értékhatárig
 • h. A szálláshelyhez közvetlenül kapcsolódó, telekhatáron belüli út, járda, parkoló kialakítása
 • i. Vagyonvédelmet célzó beruházások pl. kerítés, kamerarendszer stb. kialakítása, beszerzése, üzembe helyezése
 • j. Kiegészítő infrastruktúra kiépítése pl.: játszótér kialakítása, kertépítés.
 • k. Immateriális javak beszerzése – max. 1 000 000 Ft. értékhatárig

A projekt területi korlátozása:

A projektek megvalósítására a Vidékfejlesztési Program szerinti vidéki térségekben található, 10.000 fő alatti településeken vagy tanyás települések külterületeinek vagy 10 ezer fő feletti lakossággal rendelkező tanyás települések 10 ezer fő alatti elkülönült településrészein van lehetőség.

Nem támogathatóak Budapest és a budapesti agglomerációhoz tartozó településeken végrehajtott beruházások.

A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet parti és partközeli településeinek jegyzékében nem szereplő településeken, valamint a természetes gyógytényezőkről szóló külön jogszabály alapján törzskönyvezett gyógyhelyek kivételével az 5000 fő alatti településeken, vagy a 100 fő/km2 népsűrűség alatti területeken van lehetőség.

Pályázók köre:

Vidéki térségekben működő mikrovállalkozásnak minősülő mezőgazdasági termelő (beleértve az őstermelőket), aki/amely együttesen megfelel az alábbi feltételeknek:

 • ­székhelye / telephelye legalább a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban vidéki térségekben elhelyezkedő településen (Felhívás 3. számú melléklet) van;
 • ­igazolja, hogy árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott.

Az őstermelők a vidéki térségekben működő mezőgazdasági termelőnek minősül.

Előleg: A megítélt támogatás max. 50 %-a.

Biztosíték: Kizárólag előleg igénylése esetén kell az előleg összegével megegyező összegű biztosítékot nyújtani.

Egyéb elvárások:

 • a. Újonnan építendő/kialakítandó száláshely létesítése esetén a fenntartási időszakban évente legalább igazoltan 100 napos nyitva tartással kell üzemelnie.
 • b. Meglévő szálláshely fejlesztése vagy bővítése/bővítése új épülettel a projekt eredményeként működő szálláshelyhez kapcsolódó vendégéjszakák számának a projekt megvalósítását követő első teljes lezárt üzleti évben 10 %-kal meg kell haladnia a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó teljes, vagy nem teljes lezárt üzleti évben mért értéket.
 • c. Falusi száláshely fejlesztése esetén a támogatást igénylő vállalja a Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége által kiállított 4 napraforgós minősítést tartalmazó Minősítő Bizonyítvány megszerzését.

A pályázatról készített részletesebb tájékoztatónkat innen tudja letölteni: VP6-6.4.1-21 - Nem mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja – Vidéki turizmus fejlesztése

Pazsiczki-Kecze Zsanett
Pazsiczki-Kecze Zsanett

A Debreceni Egyetem Közgazdaság- és Gazdaságtudományi Karán végeztem gazdálkodási –és menedzsment szakon, pénzügyi szakirányon. Tanulmányaimat a Gazdaságtudományi Karon, okleveles közgazdászként fejeztem be vállalkozásfejlesztő mesterszakon, 2016 januárjában.
Mesterképzésem során lehetőségem volt részt venni gazdálkodó szervezetek tevékenységének elemzésében, komplex fejlesztési feladatainak megoldásaiban illetve startupok elindulásának folyamatában. Megismerkedtem továbbá Magyarország és az Európai Unió által elérni kívánt célkitűzésekkel, ezekhez igazodva a meghirdetett különböző operatív programokkal és azok meghatározott prioritásaival.

A Vanessia Kft-hez 2016 tavaszán csatlakoztam, és ezidáig 250 projekt elkészítésében működtem közre. Ezen számos projekt kidolgozása által vehettem részt gazdasági társaságok fejlesztési céljainak megvalósításában. Szüleim vállalkozásából is adódóan szívügyem a mezőgazdasági és vidékfejlesztési területen gazdálkodók támogatása, úgy, mint a pincészetek, borászatok fejlesztése; élelmiszerfeldolgozás; turisztikai fejlesztési programok; állattartó telepek korszerűsítése, kertészetek korszerűsítése. További szakterületeim gazdaságfejlesztés, infokommunikációs fejlesztések. A jövőben szeretném mélyíteni tudásomat a kutatás-fejlesztés és humánerőforrás fejlesztés területén is, mely számtalan kihívást és új feladatok ellátását jelenti számomra.

2021-től vezető tanácsadóként örömmel kísérem végig a vállalkozások gazdálkodási sajátosságait, értékteremtő tevékenységeit, elősegítve a cég partnereinek további fejlődését.

 

ELÉRHETŐSÉGEIM:

  (+361) 319-2707/116 mellék    (+36 30) 416-9489   zsanett[kukac]vanessia.hu

 

Új hozzászólás

Új hozzászóláshoz kérem, töltse ki az alábbi űrlapot. A *-gal jelölt mezők megadása kötelező.