Már szálláshelyek és éttermek is pályázhatnak energiatámogatásra!

Feldolgozóipari KKV Energiaköltség és Beruházás Támogatási Program 2022-2023

A Kormány kiterjesztette a KKV Energiaköltség és Beruházás Támogatási Programját a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás nemzetgazdasági ágba tartozó vállalkozásokra (TEÁOR 55-56) is, így 2023. január 20-tól jogosultak pályázni azok a vállalkozások is, amelyek fő tevékenységi köre 2021. december 31. napjától a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás nemzetgazdasági ágba tartozik vagy a 2021. évi értékesítés nettó árbevételének legnagyobb része szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás tevékenységből származik.

A támogatási programban kétféle támogatási konstrukció érhető el. A 2023. január, február, március havi, számlával igazolható földgáz-, villamosenergia-, illetve távhőköltségek esetében vissza nem térítendő támogatást lehet igényelni, amelynek mértéke az előző év azonos időszakához mért növekmény maximum 50%-a lehet. Továbbá lehetőség van energiahatékonysági beruházás hitellel érintett részéhez az önerőt kiegészítő, legfeljebb 15%-os vissza nem térítendő támogatás igénybevételére is.

Lássuk a pontos részleteket:

KKV Energiaköltség és Beruházás Támogatási Program 2022-2023

Jelen pályázati felhívás két komponensből áll:

A. Vissza nem térítendő közvetlen támogatás

 • I. a feldolgozóipari vállalkozások 2022. október, november, december havi és 2023. január, február és március havi, illetve
 • II. a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás nemzetgazdasági ágba tartozó vállalkozások 2023. január, február, március havi energiaköltség-növekményének fedezésére
  Az energiaköltség-növekmény támogatás (A. pont szerinti támogatás) önállóan, illetve az energiahatékonyság növelését célzó beruházáshoz 2 igényelt hitel önerő-támogatásával (B. pont szerinti támogatás) kombinálva is igénybe vehető.

B. Az energiahatékonysági beruházás hitellel érintett elszámolható összköltségen belüli önerőt kiegészítő vissza nem térítendő közvetlen támogatás (a feldolgozóipari és a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás nemzetgazdasági ágba tartozó vállalkozások részére egységesen)

A beruházáshoz kapcsolódó önerőt kiegészítő támogatás azon vállalkozásoknak nyújtható (B. pont szerinti támogatás), amelyek az energiaköltség növekmény támogatásra vonatkozóan támogatói okirattal rendelkeznek (A. pont szerinti támogatás)! A beruházás önerő támogatás igénybevételi feltétele (B. pont szerinti támogatás) az energiaköltség növekmény támogatás (A. pont szerinti támogatás) igénybevétele!

Támogatásban részesíthetők köre:

 • a 651/2014/EU bizottsági rendelet I. melléklet szerinti, vagy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény alapján kkv-nak minősül a regisztráció benyújtásának időpontjában
 • fő tevékenységi köre 2021. december 31. napjától a feldolgozóipar vagy a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás nemzetgazdasági ágba tartozik vagy a 2021. évi értékesítés nettó árbevételének legnagyobb része feldolgozóipari, szálláshely-szolgáltatás, vagy vendéglátás tevékenységből származik. (A vállalkozás a TEÁOR kód alapján vagy egyéni vállalkozók esetén az ÖVTJ kód alapján a Feldolgozóipar vagy a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás nemzetgazdasági ágba tartozik, amennyiben a kód első két számjegye 10-33 vagy 55-56 közötti
 • számlával igazolni tudja, hogy a 2021. évi energiaköltsége eléri az azonos évi értékesítés nettó árbevétele 2 százalékát a vállalkozás pénzügyi beszámolója/bevallása vagy a legfrissebb éves beszámolója/bevallása alapján
 • 2021-ről teljes lezárt üzleti évvel rendelkezik
 • Foglalkoztatotti létszámra vonatkozó vállalások:
  • az a feldolgozóipari vállalkozás, amely 2022. október. november, december hónapokra igénybe vesz támogatást, vállalja, hogy a 2022. III. negyedév végi foglalkoztatotti létszáma legfeljebb 10%-kal csökken 2023. III. negyedév végére
  • az a feldolgozóipari vállalkozás, amely 2023. január, február, március hónapokra vesz igénybe támogatást, vállalja, hogy a 2022. IV. negyedév végi foglalkoztatotti létszáma legfeljebb 10%-kal csökken 2023. IV. negyedév végére.
  • A szálláshely-szolgáltatás vagy vendéglátás nemzetgazdasági ágba tartozó vállalkozás vállalja, hogy a 2022. IV. negyedév végi foglalkoztatotti létszáma legfeljebb 10%-kal csökken 2023. IV. negyedév végére.
 • vállalja energiaköltség csökkentő beruházás végrehajtását legkésőbb 2024. december 31-ig

Továbbá B kompons esetén:

 • rendelkezik a Támogató által kibocsátott hatályos támogatói okirattal az energiaköltség-növekmény támogatására vonatkozóan a Széchenyi Kártya Programon belül

A támogatás összege jogcímenként

A kompons esetén:

A támogatás alapja:

 • Feldolgozóipari vállalkozások: a 2021. október, november és december havi, illetve a 2022. október, november, december hónapokra vonatkozó, számlával igazolható földgáz, villamosenergia és távhő havi nettó (mértékegységre számított) átlagárak növekménye, szorozva a 2022. év azonos havi fogyasztásokkal, illetve a 2023. január, február, március havi, számlával igazolható földgáz, villamosenergia, illetve távhő havi átlagárak növekménye szorozva a 2023. év azonos havi fogyasztással.
 • Szálláshely-szolgáltató vagy vendéglátó vállalkozások: A 2022. január, február, március havi, illetve a 2023. január, február, március havi, számlával igazolható földgáz, villamosenergia, illetve távhő havi átlagárak növekménye szorozva a 2023. év azonos havi fogyasztással.
 • Az általános forgalmi adó (továbbiakban: ÁFA) és az egyéb, nem közvetlenül az energiaköltségekhez kapcsolódó tételek nem minősülnek elszámolható költségnek.

 • A támogatás mértéke a teljes elszámolható költség 50%-a.
 • A támogatás maximuma: válságtámogatás esetén vállalkozásonként maximum 500.000 eurónak megfelelő forintösszeg, csekély összegű támogatás esetén vállalkozásonként maximum 200.000 eurónak megfelelő forintösszeg.

A számlák alapján az alábbi díjtételek összege képezi a támogatás alapját:

 • földgázszámla esetén: az energiadíj (molekuladíj), biztonsági készletezési díj, energiahatékonysági díj (EKR), rendszerhasználati díj (fix alapdíj + forgalomarányos díj) és jövedéki adó;
 • villamosenergia-számla esetén: energiadíj (áramdíj), energiahatékonysági díj (EKR), rendszerhasználati díj (fix alapdíj + forgalomarányos díj), elkülönített pénzeszközök [Kapcsolt termelésszerkezet-átalakítási díj, villamosenergia-ipari kedvezmény, kötelező átvétel alá eső villamos energia díja (KÁT)] és jövedéki adó.
 • távhőszámla esetén: alapdíj, hődíj, vízfelmelegítési díj.

B komponens esetén:

A beruházás hitellel érintett nettó összköltségéhez kapcsolódó maximum 15% önerő kiegészítő vissza nem térítendő támogatás, válságtámogatás esetén vállalkozásonként maximum 500.000 eurónak megfelelő forintösszeg, csekély összegű támogatás esetén vállalkozásonként maximum 200.000 eurónak megfelelő forintösszeg.

Területi korlátozás mindkét komponens esetén

 • A támogatást Magyarország területén székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel és magyar adószámmal rendelkező vállalkozások vehetik igénybe, kizárólag Magyarország területén bejelentett fogyasztási helyeken regisztrált fogyasztáshoz kapcsolódóan.

Támogatás igénylése

A komponens esetén

 • A támogatási kérelmek sikeres regisztráció és a jogosultság Támogató általi megállapítását követően nyújthatók be, melyek befogadására a rendelkezésre álló keret kimerüléséig, de legkésőbb 2023. június 30-ig van lehetőség.
 • A támogatásról szóló döntés nem lehet későbbi, mint 2023. december 31. A támogatások kifizetése teljesíthető 2023. évben is.

B komponens esetén

 • A támogatási kérelmek a jogosultság Támogató általi megállapítását követően nyújthatók be 2023. december 15. napjáig.
 • A támogatásról szóló döntés nem lehet későbbi, mint 2023. december 31. napja.

Regisztráció legkésőbb 2023. április 30. 19.00 óráig kezdeményezhető a Támogató elektronikus pályázati felületén.

Klesch Eszter
Klesch Eszter

Az Általános Vállalkozási Főiskola nemzetközi tanulmányok alapszakán végeztem Európai Unió szakirányon 2011-ben. Ekkor kezdtem dolgozni a Vanessia Kft-nél is, ahol egyből gyakorlati tudást is szerezhettem a jól megalapozott elmélet mellett. Majd ezt követően, már munka mellett 2013-ban megszereztem a mesterdiplomát is.

A Vanessia csapat tagjaként az elmúlt 11 évben egy nagyon sikeres, szakmailag is elismert vállalkozás részesévé váltam, nagyon sokrétű tudásra és tapasztalatra szert téve. Immáron vezető tanácsadóként állok meglévő és leendő partnereink szolgálatára, segítve a hazai vállalkozások fejlesztési igényeinek megvalósítását.

Tapasztalataimat leginkább a gazdaságfejlesztés, energetika, vállalati képzések, vidékfejlesztés és mikrofinanszírozás területein szereztem.

 

ELÉRHETŐSÉGEIM:

 (+361) 319-2707     (+36 30) 416-9331     eszter[kukac]vanessia.hu

Új hozzászólás

Új hozzászóláshoz kérem, töltse ki az alábbi űrlapot. A *-gal jelölt mezők megadása kötelező.

https://www.high-endrolex.com/33