Fontos módosítások az elektromos autó pályázatban!

Módosult a február elején induló, vállalati e-autó beszerzéseket támogató, 30 milliárd forintos keretösszegű pályázati kiírás. A módosításokat pirossal jelöltük az alábbi pályázati összefoglalónkban:

Elektromos jármű beszerzés támogatása vállalkozásoknak

RRF-REP-10.10.1-24

A pályázatban a vásárláskor először forgalomba helyezésre kerülő, új, tisztán elektromos meghajtású személyautó, kishaszon gépjármű, és kisbusz beszerzése támogatható.

A projekt keretében beszerezhető gépjárművek darabszáma a pályázó vállalkozás utolsó lezárt teljes üzleti évi statisztikai állományi létszámától függ, és a következőképp alakul:

 • 10 főnél kevesebb – 1 db jármű,
 • 10 fő vagy 10 főnél több, de 50 főnél kevesebb – 5 db jármű,
 • 50 fő vagy 50 főnél több, de 250 főnél kevesebb – 10 db jármű,
 • 250 fő vagy 250 főnél több – 16 db jármű szerezhető be

Támogatás összege, mértéke és formája:

elektromos gépjármű pályázat táblázat

Támogatás formája: Vissza nem térítendő támogatás.

Mekkora támogatást lehet igényelni?

A támogatás vissza nem térítendő, az egy gépjárműre eső maximális nettó elszámolható költség személyautó esetében 20 millió Ft és kisbusz, kishaszon gépjármű esetében 25 millió Ft.

Kik pályázhatnak?

A felhívásra támogatási kérelmet nyújthat be Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel, magyar adószámmal rendelkező vállalkozások, amelynek

 • alapítása 2021.12.31. vagy ennél korábbi dátumú,
  (Egyéni vállalkozás társas vállalkozási formába történő átalakulása esetén a jogelőd nem vehető figyelembe.)
 • és a támogatást igénylőnek a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott, legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti nettó árbevétele, egyéni vállalkozó és egyéb önálló vállalkozó esetén a bevétele meghaladja a projekt elszámolható költségét,
 • amelynek saját tőkéje a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján nem negatív,
 • legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján a saját tőkéje a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mérték alá nem csökkent,
 • NAV által indított végrehajtási eljárás alatt nem áll a benyújtáskor.

Továbbá, támogatási kérelmet kizárólag az az egyéni cég vagy egyéni vállalkozó nyújthat be, akinek a cégjegyzékében vagy az egyéni vállalkozói nyilvántartásában legkésőbb 2023. december 1-éig bejegyzésre került a Taxis személyszállítás (TEÁOR 4932) tevékenység.

Támogatási kérelmet nem nyújthat be olyan vállalkozás, melynek a tevékenységei között 2021.12.09-én vagy azt követően szerepel a Gépjárműkölcsönzés (TEÁOR 771) és/vagy a Gépjármű-kereskedelem (TEÁOR 451) nyújtása.

A csekély összegű támogatás kizáró feltételei alapján a felhívás keretében nem nyújtható támogatás azon támogatást igénylő részére, melynek főtevékenysége a kérelem benyújtásakor a TEÁOR'08 01.11. – 03.22 tevékenységek valamelyike.

A pályázatnak nincs területi korlátozása. Az egész ország területéről lehet pályázatot benyújtani.

A felhívás keretében kizárólag a támogatás alapjául szolgáló gépjárműre megkötött adásvételi szerződés, illetve lízingszerződés benyújtásával lehet támogatást igényelni, abban az esetben is, ha annak hatálya a támogatás elnyeréséhez kötött felfüggesztő feltételhez kapcsolódik. Az adásvételi szerződés vagy a lízingszerződés megkötésének dátuma nem lehet későbbi, mint a támogatási kérelem benyújtásának dátuma.

Egy támogatás igénylő egy pályázatot nyújthat be. A támogatást igénylő partner vagy kapcsolt vállalkozása is támogatásban részesíthető, amennyiben az egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozás részére bármely három évben Magyarországon odaítélt csekély összegű támogatás bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 300 000 eurónak megfelelő forintösszeget.

Jelen felhívás keretében kizárólag egyszeri elszámolásra van lehetőség.

Megvalósításra rendelkezésre álló időtartam: a projekt megkezdésétől számított 20 hónap alatt, de legkésőbb 2026.04.30-ig fizikailag be kell fejezni.

A pályázatok benyújtása:

A támogatási kérelmet Budapest régióban és a kevésbé fejlett régiókban (Pest, Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, Dél-Dunántúl, Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld) egyaránt 2024. február 05. 17:00-tól 2025. március 31. 10:00-ig lehet benyújtani.

Klesch Eszter
Klesch Eszter

Az Általános Vállalkozási Főiskola nemzetközi tanulmányok alapszakán végeztem Európai Unió szakirányon 2011-ben. Ekkor kezdtem dolgozni a Vanessia Kft-nél is, ahol egyből gyakorlati tudást is szerezhettem a jól megalapozott elmélet mellett. Majd ezt követően, már munka mellett 2013-ban megszereztem a mesterdiplomát is.

A Vanessia csapat tagjaként az elmúlt 11 évben egy nagyon sikeres, szakmailag is elismert vállalkozás részesévé váltam, nagyon sokrétű tudásra és tapasztalatra szert téve. Immáron vezető tanácsadóként állok meglévő és leendő partnereink szolgálatára, segítve a hazai vállalkozások fejlesztési igényeinek megvalósítását.

Tapasztalataimat leginkább a gazdaságfejlesztés, energetika, vállalati képzések, vidékfejlesztés és mikrofinanszírozás területein szereztem.

 

ELÉRHETŐSÉGEIM:

 (+361) 319-2707     (+36 30) 416-9331     eszter[kukac]vanessia.hu

Új hozzászólás

Új hozzászóláshoz kérem, töltse ki az alábbi űrlapot. A *-gal jelölt mezők megadása kötelező.