Pályázat mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására

  Pályázati azonosító: GINOP-1.2.2-15

Pályázat célja

A Felhívás célja a KKV-k fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának erősítése, munkahelyek megtartását eredményező beruházások támogatása, a területi különbségek csökkentése, a térségi felzárkóztatás és a helyi gazdaság megerősítése.

Támogatás összege

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg a szabad vállalkozási zónának minősülő településen megvalósuló fejlesztések esetén 10 milliárd Ft, a szabad vállalkozási zónán, valamint a Közép-magyarországi régión kívül megvalósuló fejlesztések esetén szintén 10 milliárd Ft. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 1000-2000 db.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 5.000.000 Ft, maximum 50.000.000 Ft.

Az egy teljes (365 napos), lezárt üzleti évvel nem rendelkező vállalkozások esetén az igényelhető támogatás összege legfeljebb 10.000.000 Ft lehet.

Támogatás mértéke

Az összes elszámolható költség 50%-a a következő kiegészítéssel:

 • Közép-Dunántúlon középvállalkozás 45%
 • Nyugat-Dunántúlon középvállalkozás 35%
 • Nyugat-Dunántúlon kisvállalkozás 45%

Feldolgozóipari tevékenység fejlesztését célzó projekt esetén, amely SZVZ településen valósul meg, aminek az összköltsége nem haladja meg az 55 millió Ft-ot az összes elszámolható költség 70%-a a következő kiegészítéssel:

 • Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl mikro-, kisvállalkozás esetén 70%, középvállalkozás esetén 60%
 • Közép-Dunántúlon mikro- és kisvállalkozás esetén 55%, középvállalkozás estén 45%

Pályázók köre

 • mikro-, kis- és középvállalkozások, akár induló vállalkozás is!

Jogi forma szerint:

 • kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű társaságok
 • SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, egyéni cégek
 • szövetkezetek

Területi korlátozás

 • nem támogathatóak a közép-magyarországi régió területén megvalósuló projektek
 • szabad vállalkozási zónának minősülő településen megvalósuló projektekkel kedvezőbb feltételekkel lehet pályázni

Támogatható tevékenységek és elszámolható költségek köre

 • Az új munkahelyteremtéshez kapcsolódó eszköz beszerzése (projekt összköltségének legalább az 50%-a) – kötelező projektelem
  • technológiai korszerűsítést eredményező új, egyenként minimum nettó 100.000 Ft értékű termelő/szolgáltató eszközök beszerzése
  • eszközbeszerzéshez kapcsolódóan szállítás és üzembe helyezés, betanítás
  • eszközökhöz új szerszámok, új kiegészítő berendezések költsége
 • Anyagmozgatáshoz és csomagoláshoz kapcsolódóan (projekt összköltségének legfeljebb a 25%-a) – önállóan nem támogatható
  • technológiai korszerűsítést eredményező új, egyenként minimum nettó 100.000 Ft értékű eszközök beszerzése
  • eszközbeszerzéshez kapcsolódóan szállítás és üzembe helyezés, betanítás
  • eszközökhöz új szerszámok, új kiegészítő berendezések költsége
 • Az új termelő/szolgáltató eszköz működtetéséhez szükséges infrastrukturális és ingatlan beruházás – (projekt összköltségének legfeljebb a 25%-a) – önállóan nem támogatható
  • infrastrukturális és ingatlan beruházás – maximum nettó 190.000 Ft/nm
  • ingatlan építés, bővítés, átalakítás, korszerűsítés
  • MMK-s munkavállaló foglalkoztatása esetén: akadálymentesítést célzó beruházás, átalakítás, korszerűsítés
 • Információs technológia-fejlesztés – (ezen belül a szoftver a projekt összköltségének legfeljebb 10%-a, de max. 3 millió Ft) - önállóan nem támogatható
  • egyenként minimum nettó 30.000 Ft értékű új hardver beszerzése
  • közvetlenül a fejlesztéshez rendelhető hardverek, hálózati eszközök, telekommunikációs eszközök, és ezek beszerzéséhez kapcsolódó szolgáltatások
  • a projekthez közvetlenül kapcsolódó információ/adattárolás költségei
 • Online megjelenés – (ezen belül a szoftver a projekt összköltségének legfeljebb 10%-a, de max. 3 millió Ft) - önállóan nem támogatható
  • domain név regisztráció, webtárhely (maximum 30.000 Ft)
  • honlapkészítés (maximum 200.000 Ft)
 • Immateriális javak – (projekt összköltségének legfeljebb 10%-a) - önállóan nem támogatható
  • termelő/szolgáltató berendezésekhez kapcsolódó alkalmazások, szoftverek, licencek, testreszabás, betanítás
  • új termelőeszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártás licenc, know-how
  • akadálymentes munkavégzést szolgáló infrastruktúra
 • Megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatása esetén: megváltozott munkaképességű munkavállalók munkakörülményeit biztosító eszközök beszerzése, infrastrukturális és ingatlan beruházás, információs technológia fejlesztés (önállóan nem támogatható)

Előleg igénylése

Legalább 20 millió Ft támogatási összeg megítélése esetén. A támogatás legfeljebb 50%-a, maximum 25 millió Ft.

Kötelező vállalások

 • létszámtartás
 • személyi jellegű ráfordítás növelése/szintentartása
 • nettó árbevétel növelése
 • honlap készítés (amennyiben a pályázó még nem rendelkezik honlappal)

Biztosíték

Amennyiben az elnyert támogatás meghaladja a 20 millió Ft-ot, úgy a pályázó a támogatás összegével megegyező biztosíték nyújtására kötelezett. Nem köteles biztosítékot nyújtani akkor, ha szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.

Önerő

A támogatást igénylőnek legalább a projekt elszámolható összköltségének 25%-át kitevő igazolt saját forrással kell rendelkeznie legkésőbb az első kifizetési kérelem beadásakor.

Pályázat benyújtása

Pályázat benyújtására 2015. július 9-től 2017. július 10-ig, illetve a keretösszeg kimerüléséig van lehetőség.

Új hozzászólás

Új hozzászóláshoz kérem, töltse ki az alábbi űrlapot. A *-gal jelölt mezők megadása kötelező.