Társadalmi egyeztetésen a hátrányos helyzetű településeken működő mikro- és kisvállalkozások fejlesztéseinek támogatása pályázat

GINOP 129 20 v2

Elindult a „Hátrányos helyzetű településeken működő mikro- és kisvállalkozások fejlesztéseinek támogatása" című (GINOP-1.2.9-20 kódszámú) felhívás tervezetének társadalmi egyeztetése. A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2020. október 16-ig várják a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban, a támogatási kérelmek benyújtására várhatóan 2021. január 12. hétfő 12 órától 2021. február 12. péntek 12 óráig van lehetőség. Bírálat a támogatási kérelmek beérkezésének sorrendjében történik.

A pályázat célja a leghátrányosabb helyzetű térségek felzárkóztatása, a helyi foglalkoztatás bővítése, a vidék lakosságmegtartó képességének növelése az ott működő mikro- és kisvállalkozások versenyképességének fejlesztésével, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának erősítésével.

Lássuk a pályázat részleteit:

A pályázati felhívás jelenleg társadalmi egyeztetés alatt áll, a tényleges megjelenésig a felhívás változhat!


Milyen feltételekkel pályázhat GINOP 1.2.9-20 - "Hátrányos helyzetű településeken működő mikro- és kisvállalkozások fejlesztéseinek támogatása" pályázatra?

 PÁLYÁZÓK KÖRE

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet mikro-, és kisvállalkozások nyújthatnak be, amelyek:

 • fejlesztéseiket a pályázat 1. (SZVZ) vagy 2. számú mellékletében felsorolt települések valamelyikén valósítják meg. A megvalósulási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtását megelőzően fél évvel kell bejegyzésre kerülnie. Amennyiben a 2. számú mellékletében felsorolt települések valamelyikén valósítja meg IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. szakmai előminősítést végez.
 • GINOP 1., 2., és 3. prioritás felhívásai keretében a támogatási kérelem benyújtását megelőzően nem részesülhetett támogatásban (beleértve a támogatói döntésben részesült, de nem megvalósult projekteket is) amennyiben a Felhívás 1. számú mellékletében felsorolt település valamelyikén valósítja meg fejlesztését, és az igényelt vissza nem térítendő támogatás minimum 2.000.000 Ft, maximum 10.000.000 Ft.
 • rendelkeznek legalább 1 lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele).
 • éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt.

A pályázat 1. (SZVZ) vagy 2. számú melléklete, azaz a települések listája, amelyről az ott működő vállalkozások pályázhatnak, itt tekinthető meg: 

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 5 milliárd Ft. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 800 db.

Támogatás összege:

 • minimum 2 millió Ft-maximum 10 millió Ft a Felhívás 1. számú mellékletében felsorolt-SZVZ- településeken
 • minimum 10 millió Ft-tól-maximum 60 millió Ft a Felhívás 2. számú mellékletében felsorolt településeken

Támogatási intenzitás:

 • 70% vissza nem térítendő támogatás a Felhívás 1. számú mellékletében felsorolt-SZVZ- településeken
 • 100% vissza nem térítendő támogatás a Felhívás 2. számú mellékletében felsorolt településeken

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása
  • ingatlan beruházással együtt, (teljes beruházás min 50%-a)

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő ingatlan beruházás (építés, korszerűsítés, átalakítás, bővítés)
 • Információs technológia-fejlesztés: új informatikai eszközök és szoftverek beszerzése (teljes beruházás max 50%-a)
 • Képzés: a vállalat fejlődéséhez szükséges, illetve a munkavállalók magasabb szintű munkavégzését elősegítő képzés (teljes beruházás max 20%)
  • kizárólag a https://vali.ifka.hu honlapon regisztrált szolgáltatóktól vehető igénybe
 • Gyártási licenc, gyártási know-how, immateriális javak beszerzése és kapcsolódó költségek (teljes beruházás 10%-a)
 • Bérköltség-támogatás igénybevétele (teljes beruházás 50%-a)
 • Munkavégzéshez szükséges feltételek kialakítása (teljes beruházás 15%-a)
  • kizárólag Bérköltség-támogatás igénybevétele tevékenység megvalósítása esetén választható
 • Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításához kapcsolódó tevékenységek

KÖTELEZŐ VÁLLALÁSOK

A 2. számú mellékletében felsorolt településen működő székhelyén/telephelyén legalább 1 fővel bővíti a foglalkoztatottak számát úgy, hogy annak a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó hónapra vonatkozó, adóhatósági nyilvántartásban szereplő foglalkoztatotti létszámához képest az érintett székhelyen/telephelyen a vállalkozás által foglalkoztatottak számának nettó növekedését kell eredményeznie. A beruházás megkezdésekor már létező, továbbá a beruházással létrejött új munkahelye(ke)t a fenntartási időszak (1 év) végéig szükséges fenntartani.

Azon mikro- és kisvállalkozás esetében, amely az 1. számú mellékletében felsorolt település valamelyikén valósítja meg fejlesztését, és az igényelt vissza nem térítendő támogatás minimum 2.000.000 Ft, maximum 10.000.000 Ft, a kötelező vállalás nem releváns.

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására várhatóan 2021. január 12. hétfő 12 órától 2021. február 12. péntek 12 óráig van lehetőség. Bírálat a támogatási kérelmek beérkezésének sorrendjében történik.

Bővebb információt a pályázatról rövid összefoglalónkban talál itt: GINOP-1.2.9-20 - Hátrányos helyzetű településeken működő mikro- és kisvállalkozások fejlesztéseinek támogatása

Bujdosó Ilona
Bujdosó Ilona

A Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Karának nemzetközi gazdaság és gazdálkodás alapszakán végeztem 2011-ben, majd munka mellett tanulmányaimat nemzetközi pénzügy és kontrolling mesterképzési szakán folytattam. Ennek elvégzését követően 2015-ben szereztem mesterfokozatú diplomámat.

A Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökségnél kezdtem munkámat, ahol 4 éves tapasztalatra tettem szert elsősorban a hazai/nemzetközi innovációs és kutatás-fejlesztési projektek megvalósításában, a régió innovációs folyamatainak szerveződésében.

2014 ősze óta dolgozom a Vanessia Magyarország Kft-nél, ahol tanácsadóként nyújtok segítséget a cég partnerei számára.

Szakterületeim: kutatás-fejlesztés, innováció, gazdaságfejlesztés

 

ELÉRHETŐSÉGEIM:

 (+361) 319-2707/109 mellék    (+36 20) 400-4419    ilona[kukac]vanessia.hu

Új hozzászólás

Új hozzászóláshoz kérem, töltse ki az alábbi űrlapot. A *-gal jelölt mezők megadása kötelező.