Utolsó meghirdetett beadási szakaszához érkezik a napelemes pályázat

Utolsó beadási szakasz a napelemes pályázatnál

Április 6-án zárul a GINOP-414-19 pályázat 5. köre, de van még egy utolsó lehetőség azok számára, akik valamilyen oknál fogva eddig nem pályáztak, a 6. és jelenleg kiírt utolsó beadási kör ugyanis 2021. június 15 és június 30 között még elérhető lesz

A pályázat keretében támogatható:

 • napelem,
 • napkollektor,
 • brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése,
 • hőszivattyú rendszerek,
 • hőszigetelés,
 • nyílászárók cseréje,
 • árnyékoló szerkezetek beépítése (nyári hővédelem),
 • fűtés-, hűtés korszerűsítés,
 • használati melegvíz rendszerek korszerűsítése,

A támogatás összege minimum 1,6 millió forint, maximum 100 millió forint, a vissza nem térítendő támogatás mértéke pedig maximum az összes elszámolható költség 55%-a lehet.

Nem támogathatóak a Közép-Magyarországi régió - azaz Budapest és Pest megye - területén megvalósuló projektek.

Lássuk a további részleteket:A felhívás keretében önállóan támogatható a 8 kWp-et meghaladó névleges teljesítményű napelemes rendszerek telepítése. Továbbá önállóan támogathatóak az egyéb megújuló energiafelhasználás növelését és az energiahatékonyság javítását szolgáló tevékenységek is, amennyiben a fejlesztendő épület energetikai minőség szerinti besorolása legalább két szintet javul DD besorolás alatti épületek esetében. DD besorolású, vagy efeletti épületek esetében nem elvárt a legalább két szintnyi javulás.

Keretösszeg: 55,6 Mrd Ft
Támogatási kérelmek várható száma: 556-3475 db

Megvalósításra rendelkezésre álló időtartam: 24 hónap

Pályázók köre:

Olyan mikro-, kis-, és középvállalkozások,

 • melyek rendelkeznek egy lezárt üzleti évvel
 • melyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma legutolsó lezárt üzleti évben min. 1 fő

Jogi forma szerint:

 • SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, egyéni cégek
 • kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok:
  • korlátolt felelősségű társaság
  • részvénytársaság
  • közkereseti társaság
  • betéti társaság
  • külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe
  • egyéni cég
  • egyéni vállalkozó
  • nonprofit cégek

A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. A megvalósulási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtását megelőző 60. napnál korábban kell a támogatást igénylő székhelyeként, telephelyeként vagy fióktelepeként bejegyzésre kerülnie.

A támogatás formája, összege, mértéke:

 • Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege min. 1,6 millió Ft – max. 100 millió Ft, ez maximum az összes elszámolható költség 55%-a lehet.

Támogatható tevékenységek:

Kizárólag a fejlesztéssel érintett épület energiaigényének minimum 15 százalékának fedezésére szolgáló rendszerek beépítése támogatható, és megfelelnek a 55/2016. (XII. 21.) NFM rendeletben foglalt előírásoknak.

A) Megújuló energiafelhasználás növelését célzó tevékenységek

 • I. Napkollektoros rendszer telepítése a fejlesztésben érintett épület HMV igényének részbeni, vagy teljes kielégítése céljából, és/vagy fűtésrásegítésre és/vagy hűtésre
 • II. Brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése a fejlesztésben érintett épület fűtési és HMV igényének részbeni vagy teljes kielégítése céljából
 • III. Napelemes rendszer telepítése hálózati villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület és az abban folyó gazdasági-termelési folyamatok villamosenergia-ellátásához
  • a napelemes rendszer a fejlesztéssel érintett épület tetőszerkezetén, valamint a megvalósítás helyszínén belül az épülethez kötődő parkolók árnyékoló építményeinek és az autóbeállók tetőszerkezetén, továbbá a megvalósítás helyszínén belül földre telepített tartószerkezetre helyezhető el.
  • a napelemes rendszer csatlakozási teljesítményét legfeljebb 20%-kal haladhatja meg a beépített napelemek összesített névleges teljesítménye.
  • A háztartási méretű kiserőmű kategóriába tartozó napelemes rendszer támogatása visszwatt védelem kiépítésével, vagy pedig a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet (VET Vhr.) 2021. július 1-jétől hatályos 5. § (5a) bekezdése szerinti elszámolással lehetséges. Ez utóbbi értelmében a villamosenergia-kereskedővel megkötött szerződésnek tartalmaznia kell azt, hogy a kereskedő az adott rendszer vonatkozásában 2021. július 1-jét követően olyan elszámolást alkalmaz, amelyben az alkalmazott elszámolási időszaktól függetlenül szaldó nem képezhető és a hálózatba betáplált és vételezett villamos energia mennyisége külön-külön kerül megállapításra. Az előírásnak a fenntartási időszak ideje alatti esetleges villamosenergia-kereskedő váltás esetén is érvényesülnie kell.
 • IV. Hőszivattyú rendszerek alkalmazása fűtésre és/vagy hűtésre és/vagy használati melegvíztermelésre és/vagy fűtésrásegítésre
  • támogatható a földhő-víz, víz-víz, levegő-víz hőszivattyús rendszerek

B) Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek

 • I. Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése
  • a.) meglévő fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nem nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek hőszigetelése
  • b.) meglévő fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek cseréje / energia-megtakarítást eredményező korszerűsítése
  • c.) az épületek nyári hővédelmének javítása, árnyékoló- vagy árnyékvető szerkezetek beépítése
 • II. Épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszereinek korszerűsítése
  • A fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszer primer oldalának (kazán szekunder csonkjáig), vagy a komplett rendszer korszerűsítése támogatható.
  • Komplett rendszer korszerűsítése esetén az egyes különálló részegységek korszerűsítése önmagában nem támogatható, a teljes rendszer korszerűsítését el kell végezni.
 • III. Meglévő beltéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása

Önállóan nem támogatható:

 • I. Kiskapacitású (8kWp névleges teljesítményt nem meghaladó) napelemes rendszer telepítése hálózati villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület és az abban folyó gazdasági-termelési folyamatok villamosenergia-ellátásához
 • II. Az épületek nyári hővédelmének javítása, árnyékoló- vagy árnyékvető szerkezetek beépítése

További tudnivalók:

 • a támogatási kérelemnek részét kell, hogy képezze a 7/2006. (V.24.) TNM rendelet szerinti egyszerűsített módszerrel elvégzett számítás a fejlesztés előtti állapotra vonatkozóan, mely a CO2 kibocsátási értékeket is tartalmazza (kivéve kizárólag napelemes fejlesztésnél)
 • energiahatékonysági fejlesztést célzó beruházás esetében a támogatási kérelemnek részét kell, hogy képezze a 7/2006. (V.24.) TNM rendelet szerinti egyszerűsített módszerrel elvégzett számítás az energiahatékonysági fejlesztések hatására bekövetkező (köztes) állapotra, mely a CO2 kibocsátási értékeket is tartalmazza
 • megújuló energia felhasználását célzó támogatási kérelemnek részét kell, hogy képezze a 7/2006. (V.24.) TNM rendelet szerinti egyszerűsített módszerrel elvégzett számítás a tervezett állapotra vonatkozóan, mely a CO2 kibocsátási értékeket is tartalmazza
 • kizárólag napelemes fejlesztésre irányuló beruházás esetében épületenergetikai tanúsítványok nem szükségesek

Olyan projektek támogathatóak, melyek esetében:

 • a) a támogatható tevékenységek elszámolható költsége – a Felhívás 5.5. pont II. Beruházási költségek költségkategória tevékenységei - a következő fajlagos költségeket nem haladhatják meg
  • az energiahatékonyság javítására irányuló tevékenységek éves szintű 1 GJ primer energia megtakarításra vetített nettó beruházási költség nem haladja meg a 133.000 Ft/GJ értéket
  • napelemes rendszer elszámolható költsége nem haladhatja meg a beépített napelemek összesített névleges teljesítményére vetítetten 15 kWp névleges teljesítményig 400.000 Ft/kWp, 50 kWp névleges teljesítményig a 337.000 Ft/kWp értéket, 50 kWp névleges teljesítmény felett a 300.000 Ft/kWp értéket;
  • napkollektoros rendszer esetében az abszorber felületre vetített elszámolható költség nem haladhatja meg a 158.000 Ft/nm értéket síkkollektor, 238.000 Ft/nm vákuumcsöves kollektor esetében
  • szilárd biomassza kazán rendszer esetében a kazán teljesítményre vetített elszámolható költsége nem haladhatja meg a 123.000 Ft/kW értéket
  • hőszivattyú rendszerek alkalmazása esetén a hőtermelő teljesítményre vetített elszámolható költség nem haladhatja meg a 
   • földhő-víz hőszivattyús rendszer esetén a 286.000 Ft/kW értéket
   • levegő-víz hőszivattyús rendszer esetén a 213.000 Ft/kW értéket
  • épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése esetében a fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nem nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek hőszigetelése nem haladhatja meg az alábbi táblázat szerinti értékeket:

GINOP 414 19 1

  • Fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek cseréje / energia-megtakarítást eredményező korszerűsítése esetén nem haladhatja meg az alábbi táblázat szerinti értéket:

GINOP 414 19 2

  • Épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszereinek komplex korszerűsítése nem haladhatja meg a 5.106 Ft/m3 összeget.
  • Meglévő beltéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása estében nem haladhatja meg a 22.966 Ft/m2 összeget.
  • Árnyékoló- vagy árnyékvető szerkezetek beépítése nem haladhatja meg a 36.300 Ft/m2 összeget.
 • b) az energetikai korszerűsítésre kerülő épület energetikai minőség szerinti besorolása legalább két szintet javul a 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint a fejlesztésnek köszönhetően, a két szint javulási kötelezettség elérésének igazolása nem szükséges, ha:
  • ha az épület fejlesztés előtti hiteles energetikai minőség szerinti besorolása a korszerűsítését megelőzően DD vagy jobb
  • vagy ha a fejlesztés kizárólag a felhívás 3.1.1. A) III. pont szerinti napelemes rendszer fejlesztését tartalmazza

Olyan épületek korszerűsítése támogatható, mely:

 • a támogatási kérelem benyújtását megelőző 3 évből legalább 1 évet/fűtési szezont rendeltetésszerű használatban állt és az ennek igazolására szolgáló energiaszámla rendelkezésre áll.

Előleg:

 • utófinanszírozású tevékenységekre maximum a támogatás 25%-ának megfelelő előleg igényelhető, legfeljebb 25 millió Ft

Nem támogathatóak a Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló projektek.

A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet.

Pályázat benyújtása:

Hatodik szakaszban a támogatási kérelmek benyújtása

2021. június 15. 10 óra 00 perctől 2021. június 30. 10 óra 00 percig
lehetséges.

Kérelmek elbírálása beérkezési sorrendben történik!

 A pályázatról készített részletesebb tájékoztatónkat innen tudja letölteni: GINOP-4.1.4-19 - Megújuló energia használatát, energiahatékonyság növelését célzó épületenergetikai fejlesztések támogatása

 

Szántó Petra
Szántó Petra

Az Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar kereskedelem és marketing alapképzési szakán 2014-ben szereztem meg közgazdász diplomámat. Jelenleg a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen tanulok marketing mesterképzésen.

Mindig érdeklődtem az élelmiszeripar működése iránt, főként ebből az indíttatásból végeztem el alapképzésemmel párhuzamosan két év alatt egy sütő- és cukrászipari technikusi képzést. Tanulmányaim alatt és után több cukrászipari üzemben, pékségben volt lehetőségem megfigyelni a folyamatokat, felfedezni az ipar működését; valamint szakoktatóként is kipróbáltam magam.

A Vanessia Kft. csapatához 2014 őszén csatlakoztam, az azóta eltelt idő alatt több vállalkozásnak segítettem külföldi kiállításon való részvételben, termelési kapacitásuk növelésében (gazdaságfejlesztés); valamint energetikai korszerűsítést eredményező projektekben is részt vettem.

ELÉRHETŐSÉGEIM:

 (+361) 319-2707/120      (+36 30) 335-2482       petra[kukac]vanessia.hu

 

Új hozzászólás

Új hozzászóláshoz kérem, töltse ki az alábbi űrlapot. A *-gal jelölt mezők megadása kötelező.