Hamarosan jön a kertészeti üzemek korszerűsítése pályázat

Kertészeti üzemek megújításának támogatása

Elindult a „Kertészeti üzemek megújításának támogatása" című, VP2-4.1.3.5-21 kódszámú felhívás tervezetének társadalmi egyeztetése, a támogatási kérelmek benyújtására várhatóan 2021. július 7. napjától szeptember 28. napjáig lesz lehetőség (első értékelési szakasz: július 7-20. között).

A Felhívás alapvető célja a kertészeti ágazatok versenyképességének, hozzáadott érték termelésének fokozása az építéssel nem járó kertészeti eszközök beszerzésének támogatása révén.

Kiemelendő eleme a felhívásnak, hogy

 • a gépek mellett lehet venni 1 db, legfeljebb 83 kW motorteljesítményű traktort.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege - egyéni és kollektív projekt esetén is - maximum 25 millió Ft.

Lássuk a pályázat részleteit:

A pályázati felhívás jelenleg társadalmi egyeztetés alatt áll, a tényleges megjelenésig a felhívás változhat!

Keretösszeg: 50 Milliárd Ft

Támogatott projektek várható száma: 2 500 – 3 000 db

Keretösszeg megoszlása:

 • Valamennyi mezőgazdasági üzem gazdasági teljesítményének javítása, valamint a mezőgazdasági üzemek szerkezetátalakításának és korszerűsítésének a megkönnyítése, mindenekelőtt a piaci jelenlét, a piacorientáltság, és a mezőgazdasági tevékenységek diverzifikálásának fokozása céljából: 45 Milliárd Ft.
 • A megfelelően képzett mezőgazdasági termelők mezőgazdasági ágazatba való belépésének megkönnyítése és ezen belül is különösen a generációs megújulás elősegítése: 5 Milliárd Ft.

Támogatás mértéke, összege:

 • Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege - egyéni és kollektív projekt esetén is - maximum 25 millió Ft.
 • A támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban (KMR) az összes elszámolható költség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban (nem KMR) az összes elszámolható költség 50%-a.
 • A fiatal mezőgazdasági termelő által végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.
 • A kollektív módon végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.

Pályázók köre:

Mezőgazdasági termelők, akik abban az esetben jogosultak támogatásra, amennyiben igazolják:

 • A támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben - fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben - legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek és üzemméretük legalább 50%-a kertészeti tevékenységből származik.
 • A támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben – fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben – árbevételüknek legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott.

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtásakor kollektív beruházás keretében is van lehetőség.

Elszámolható költségek köre:

A) Önállóan támogatható tevékenységek:

Az alábbi - kertészeti tevékenység végzéséhez szükséges építéssel nem járó kertészeti eszközök, gépek beszerzése:

 • a) mezőgazdasági erőgéphez, traktorhoz kapcsolható munkagépek,
 • b) önjáró és vontatott betakarítógépek,
 • c) szedő platform, szüretelő-szedő gép, szedőputtony,
 • d) talajművelő gépek,
 • e) kertészeti tevékenység végzéséhez szükséges, egyéb gépek, eszközök,
 • f) maximum 1 db, legfeljebb 83 kW motorteljesítményű traktor.

Kertészeti termeléssel összefüggő STÉ kódok jegyzéke az alábbi dokumentum II. táblázatában található: Kertészeti termeléssel összefüggő STÉ kódok jegyzéke

B) Önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • g) üzemen belüli anyagmozgatás gépei: rakodógép, targonca és ezek adapterei, kézi hidraulikus vagy elektromos raklapemelő (béka) beszerzése,
 • h) projekt előkészítés,
 • i) mérnöki feladatok,
 • j) projektmenedzsment,
 • k) tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása.

Nem támogatható tevékenységek:

 • a) mezőgazdasági erőgépek beszerzése, kivéve: kertészeti tevékenység végzéséhez szükséges önjáró betakarító- és permetezőgépek,
 • b) öntözéshez, vízellátáshoz kapcsolódó gépek eszközök (beleértve: tápoldatozók, szivattyúk) beszerzése,
 • c) tehergépkocsi, pótkocsi és félpótkocsi beszerzése,
 • d) göngyöleg beszerzése,
 • e) természeti katasztrófák megelőzését szolgáló gépek, eszközök (légkeverő berendezések, autonóm és vontatott hőtermelő berendezések stb.) beszerzése,
 • f) betakarítást követő áruvá készítést (fosztás, aprítás, morzsolás, őrlés, vágás, szárítás, válogatás, tisztítás, osztályozás, csomagolás) szolgáló gépek, eszközök beszerzése.

Megvalósítási időszak: 24 hónap

Fenntartási időszak: 5 év

Előleg igénylése: támogatás 50%-a

Kötelező vállalások:

 • A kedvezményezett köteles a projektre vonatkozó környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat betartani, valamint a projektnyilvánosság során esélytudatosságot kifejezni;
 • a fenntartási időszak alatt kötelező a bázislétszám fenntartása.

A támogatási kérelmek benyújtására várhatóan 2021. július 7. napjától szeptember 28. napjáig lesz lehetőség (első értékelési szakasz: július 7-20. között).

Pályázati tájékoztatónkat az alábbi linkre kattintva tudja pdf formátumban megtekinteni és lementeni: VP2-4.1.3.5-21 - Kertészeti üzemek megújításának támogatása

 

Kecze Zsanett
Kecze Zsanett

A Debreceni Egyetem Közgazdaság- és Gazdaságtudományi Karán végeztem gazdálkodási –és menedzsment szakon, pénzügyi szakirányon. Tanulmányaimat a Gazdaságtudományi Karon, okleveles közgazdászként fejeztem be vállalkozásfejlesztő mesterszakon, 2016 januárjában.

Mesterképzésem során lehetőségem volt részt venni gazdálkodó szervezetek tevékenységének elemzésében, komplex fejlesztési feladatainak megoldásaiban illetve startupok elindulásának folyamatában. Megismerkedtem továbbá Magyarország és az Európai Unió által elérni kívánt célkitűzésekkel, ezekhez igazodva a meghirdetett különböző operatív programokkal és azok meghatározott prioritásaival.

A Vanessia Kft-hez 2016 tavaszán csatlakoztam. Számos projekt kidolgozása által vehettem részt gazdasági társaságok fejlesztési céljainak megvalósításában. Szüleim vállalkozásából is adódóan szívügyem a mezőgazdasági és vidékfejlesztési területen gazdálkodók támogatása, úgy, mint a pincészetek, borászatok fejlesztése; mezőgazdasági termékek feldolgozásának kapacitásbővítése; turisztikai fejlesztési programok; állattartó telepek korszerűsítése. További szakterületeim gazdaságfejlesztés, infokommunikációs fejlesztések. A jövőben szeretném mélyíteni tudásomat a kutatás-fejlesztés és humánerőforrás fejlesztés területén is, mely számtalan kihívást és új feladatok ellátását jelenti számomra.

Tanácsadóként örömmel kísérem végig a vállalkozások gazdálkodási sajátosságait, értékteremtő tevékenységeit, elősegítve a cég partnereinek további fejlődését.

 

ELÉRHETŐSÉGEIM:

  (+361) 319-2707/116 mellék    (+36 30) 416-9489   zsanett[kukac]vanessia.hu

 

Új hozzászólás

Új hozzászóláshoz kérem, töltse ki az alábbi űrlapot. A *-gal jelölt mezők megadása kötelező.