Ismét lesz KKV START INNOVÁCIÓ pályázat

KKV START INNOVÁCIÓ PÁLYÁZAT 2022

2022 év első felében ismét várható a népszerű „KKV START INNOVÁCIÓ" című pályázat kiírása, amely kifejezetten mikro, kis- és középvállalkozások számára kínál támogatási lehetőséget, célja, hogy a kis cégek kisebb volumenű újítást vigyenek a mindennapi életükbe.

Az újdonságnak azonban nem feltétlenül kell tudományosan új dolognak, vagy korábban ismeretlennek lennie. A projekt eredményeként új vagy lényegesen módosított termék, eljárás, szolgáltatásnak kell létrejönnie, új vagy lényegesen módosított eljárás, technológia alkalmazására, piaci bevezetésére kerül sor, ideértve azokat a változásokat, amelyek csak adott ágazatban vagy adott szervezetnél minősülnek újdonságnak. Jó példa erre egy hatékonyságot növelő gép beszerzése, a vállalkozás működési folyamatainak átalakítása, felsőfokú szakértő foglalkoztatása a fejlesztés jegyében.

A pályázat vonatkozásában jelentős változtatásra most sem számítunk, ezért - bár konkrét felhívás még nem áll rendelkezésünkre - mutatjuk a korábbi felhívás alapján várható legfontosabb feltételeket:

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE:

 • Támogatás összege minimum 10 millió Ft, maximum 20 millió Ft
 • Támogatás mértéke az összes elszámolható költség max. 60%-a (de minimis jogcím)

PÁLYÁZÓK KÖRE:

Jogi személyiségű mikro és kisvállalkozások, amelyek

 • 113, 114, 116, 117 vagy 141 GFO kóddal rendelkeznek,
 • kettős könyvvitelt vezetnek,
 • nem tartoznak a KATA hatálya alá,
 • utolsó lezárt, teljes üzleti évre vonatkozó jóváhagyott és közzétett beszámolóval és minimum 2 teljes lezárt üzleti évvel rendelkeznek,
 • utolsó lezárt, teljes üzleti évre vonatkozó és közzétett éves beszámoló szerinti átlagos statisztikai állományi létszáma legalább 2 fő,
 • utolsó lezárt, teljes üzleti évre vonatkozó és közzétett éves beszámoló szerinti saját tőkéje nem negatív,
 • NKFI Alap és/vagy GINOP és/vagy VEKOP pályázatok terhére támogatásban még nem részesültek, (kivétel: GINOP 4., 5., 6., 7. és 8. prioritások; VEKOP-1.2.3-16; VEKOP-2.1.2-17, hitel, kockázati tőkeprogramok, 3., 4., 5. és 6. prioritások)
 • 2-5 oldalas üzleti terv alapján kiállított innovációs szakpolitikai támogató véleményével rendelkeznek (a kockázatelemzés eredményére is figyelemmel).

Egyéb elvárások:

 • Összköltség nem lehet magasabb az utolsó lezárt, teljes üzleti évre vonatkozó és közzétett éves beszámolója szerinti árbevételnél,
 • Támogatás összege nem lehet magasabb a támogatást igénylő az utolsó lezárt, teljes üzleti évre vonatkozó és közzétett éves beszámolója szerinti saját tőke összegénél.
 • A projektben 1 évre tervezhető átlagos személyi jellegű ráfordítás nem lehet magasabb a támogatást igénylő utolsó lezárt, teljes üzleti évre vonatkozó és közzétett éves beszámolója szerinti személyi jellegű ráfordításának 200%-ánál.

A projekt területi korlátozása:

 • A projekt megvalósításának helyszíne: a pályázó – a támogatási kérelem benyújtásáig – bejegyzett Magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet.

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK:

Önállóan támogatható tevékenységek:

 • Innováció bevezetésére irányuló tevékenység
 • Adaptív innovációs tevékenység
 • Fejlesztési tevékenység

Elszámolható költségek:

 • személyi jellegű ráfordítás
 • anyagköltség
 • külső szolgáltatás

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • Eszközbeszerzés
 • Immateriális javak beszerzése
 • Projekt koordinációs tevékenység

Elszámolható költségek mértéke:

KKV START INNOVÁCIÓ Elszámolható költségek

KÖTELEZŐ VÁLLALÁSOK:

Alábbi opciók közül az egyik vállalása kötelező.

 • Kutató-fejlesztő vagy technikus segédszemélyzet megtartása

A támogatást igénylő vállalja, hogy a projekt fizikai befejezéséig a támogatást igénylő foglalkoztatottainak száma nem csökken a projekt kezdés időpontjában fennálló létszámhoz képest, amely legalább 1 fő, vagy

 • Új kutató-fejlesztő vagy technikus segédszemélyzet bevonása a vállalkozásba

A támogatást igénylő vállalja, hogy a projekt megkezdésétől számított legfeljebb 4 hónapon belül a projekt fizikai befejezéséig a támogatást igénylő foglalkoztatottainak száma minimum 1 fővel növekszik a projekt kezdés időpontjában fennálló létszámhoz képest.

Foglalkoztatott a minimum napi 4 órában dolgozó BSC vagy MSC képesítésű alkalmazott vagy megbízási szerződéssel rendelkező BSC vagy MSC képesítésű a projekthez kapcsolódó szakirányú végzettséggel rendelkező személy, aki a projekt megvalósításában kutató-fejlesztő munkatársként vagy technikus segédszemélyzetként vesz részt.

Előleg: legfeljebb a támogatási összeg 75%-a.

Amennyiben a pályázat felkeltette érdeklődését, keressen bennünket már most bizalommal, hogy vállalkozását, fejlesztési elképzeléseit még most, az üzleti év zárása előtt előminősíthessük, így ha kell, a szükséges korrekciókat elvégezhesse és készen várja a pályázat jövő év eleji megjelenését.

 

Bujdosó Ilona
Bujdosó Ilona

A Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Karának nemzetközi gazdaság és gazdálkodás alapszakán végeztem 2011-ben, majd munka mellett tanulmányaimat nemzetközi pénzügy és kontrolling mesterképzési szakán folytattam. Ennek elvégzését követően 2015-ben szereztem mesterfokozatú diplomámat.

A Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökségnél kezdtem munkámat, ahol 4 éves tapasztalatra tettem szert elsősorban a hazai/nemzetközi innovációs és kutatás-fejlesztési projektek megvalósításában, a régió innovációs folyamatainak szerveződésében.

2014 ősze óta dolgozom a Vanessia Kft-nél, ahol vezető tanácsadóként nyújtok segítséget a cég partnerei számára.

Szakterületeim: kutatás-fejlesztés, innováció, gazdaságfejlesztés.

 

ELÉRHETŐSÉGEIM:

 (+361) 319-2707/109 mellék    (+36 20) 400-4419    ilona[kukac]vanessia.hu

Új hozzászólás

Új hozzászóláshoz kérem, töltse ki az alábbi űrlapot. A *-gal jelölt mezők megadása kötelező.