Változott a pályázati beszerzések kapcsán a piaci ár alátámasztásának szabályozása

Változott a pályázati beszerzések kapcsán a piaci ár alátámasztásának szabályozása

Az bizonyára mindenki számára ismert, hogy a pályázatban beszerezni kívánt eszközök és szolgáltatások esetében minden esetben viszonylag szigorú előírások mentén igazolni szükséges, hogy a beszerzés a szokásos piaci árnak megfelel. Ezt korábban 3 db árajánlat benyújtásával tudta a pályázó igazolni, azonban ez a szabályozás a közelmúltban jelentősen változott, a GINOP PLUSZ-1.2.1-21 pályázat esetében már az új eljárásrend szerepelt a felhívásban és ugyanez várható a jövő év januárjában megnyíló GINOP Plusz-1.2.3-21 pályázat esetében is. Érdemes tehát erre már most felkészülni, ehhez szeretnénk most egy rövid és közérthető útmutatást adni.

A 2014-2020-as pályázati ciklusban a piaci ár igazolása a közbeszerzési eljárás, vagy közbeszerzési kötelezettség hiányában, illetve a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések esetében alapvetően 3 szállítótól történő ajánlatkérés keretében beérkezett ajánlatokkal történhetett. A nyílt kereskedelmi forgalomban beszerezhető eszközök és szolgáltatások esetén lehetőség volt az írásos ajánlat kiváltására hivatalos elektronikus árajánlatok bemutatásával (pl.: forgalmazó cégek honlapja, szálláskereső portálok, ár-összehasonlító oldalak).

Ezt a szabályozást váltja fel az új eljárásrend, amelyben a piaci ár alátámasztását úgynevezett piacfelméréssel szükséges igazolni

A pályázatban a projekt költségvetésének alapját a piacfelmérés szerinti ár kell, hogy képezze, ami nem zárja ki annak a lehetőségét, hogy a piacfelmérésben feltüntetettnél alacsonyabb elszámolható költség kerüljön rögzítésre.

A költségtételek alátámasztására 1 darab, a formai követelményeknek teljes mértékben megfelelő piacfelmérés fogadható el. Amennyiben nem áll rendelkezésre az adott költségtétel vonatkozásában az 1 db, formai követelményeknek teljes mértékben megfelelő piacfelmérés, akkor az a költségtétel nem elszámolható költségnek minősül, így azzal a projekt elszámolható összköltsége csökkentésre kerül.

Két piacfelmérés típust különböztetünk meg:

Egyszerűsített piacfelmérés

Egyszerűsített piacfelméréssel abban az esetben igazolható a piaci ár realitása, ha az adott költségtétel ára elérhető egyrészt a kiválasztott, a termék tekintetében kompetens, potenciális gyártó/szállító/forgalmazó honlapján, másrészt további két, független gyártó/szállító/forgalmazó honlapján is. Legalább az egyik honlapnak webáruházzal is kell rendelkeznie.

Egyszerűsített piacfelmérés esetén elegendő a kiválasztott szállító adatait, illetve a honlap elérések címét megadni a támogatási kérelem adatlapon. A honlapokról készült, rendszerdátumot is tartalmazó képernyőképeket a támogatási kérelemhez szükséges mellékelni. Külföldi honlap esetén a képernyőkép készítés dátumának napjára vonatkozó MNB középárfolyamon szükséges forintra átszámítani a tétel árát.

500.000 Ft-ot meg nem haladó listaáras hardverek és listaáras eszközök alátámasztása kizárólag egyszerűsített piacfelméréssel történhet.

Szoftver elszámolható költsége maximuma kizárólag a http://www.vallalkozzdigitalisan.hu honlapon közzétett ár lehet, az ilyen költség alátámasztására a vallalkozzdigitalisan.hu-ról készült képernyőképet szükséges csatolni.

Normál (bővített) piacfelmérés

Azon termékek esetében, ahol a forgalmazó honlapján nem szerepel árral együtt a megvásárolni kívánt termék, normál piacfelmérés szükséges, amely 3 db árajánlatból rakható össze. Érdemes kérni egy sablont a pályázatírótól majd ezt elküldeni a nyertes szállítónak, hiszen a normál piacfelmérést mindig a nyertes szállítóra és az ajánlati árra kell kitölteni, ahol indokolni kell szövegesen is, hogy miért a nyertes ajánlat lett a nyertes. (pl garancia, megbízhatóság, szervízhálózat stb..). Az új eljárásban tehát már nem csak szimplán 3 db árajánlatot kell csatolni, el kell végezni az ajánlatok szöveges értékelését és összehasonlítását is.

Általános követelmény a beszerzésekkel kapcsolatban, hogy

  • a projektben beszerzett eszközöket az érintett eszközök kereskedelmi forgalmával üzletszerűen foglalkozó, kereskedőnek, vagy gyártónak minősülő szállítótól kell vásárolni, a piacon szokványos jótállási és szavatossági feltételek biztosítása mellett.
  • az eszközöket csak megfelelő tárgyi- és humánerőforrásokkal, valamint szervízhálózattal rendelkező gyártótól, vagy hivatalos forgalmazótól lehet beszerezni
  • az árajánlatokat költségtételenként szükséges bekérni független árajánlatadóktól (azonos típusú és paraméterű tételekre/eszközökre), érdemes ezért nem nagyon elaprózni a költségtételeket, hiszen annyi piacfelmérést szükséges készíteni, ahány költségtétel van a pályázatban
  • a 3 db referenciától nem tud eltekinteni a Pénzügyminisztérium, ha nem sikerül az árakat a forgalmazótól beszerezni, üzleti titokra való hivatkozással lehet indokolni.
  • a pályázónak minden esetben mellékletként csatolnia kell a gyártó és a forgalmazó közötti hivatalos kapcsolatot alátámasztó dokumentumot (pl. disztribútori megállapodás, gyártói igazolás/nyilatkozat a forgalmazói kapcsolatról, gyártó honlapjáról készült képernyőkép, amely igazolja a szállító forgalmazói státuszát, a gyártó európai disztribútora és a magyar kereskedő közötti kapcsolatról szóló dokumentum (amennyiben a kapcsolat levezethető). Csak abban az esetben nem szükséges külön alátámasztó dokumentumot csatolni, amennyiben a szállító a gyártó leányvállalata és a kapcsolat egyértelmű (cégkivonat alapján).
  • nettó 200.000 Ft egységár alatti tétel nem elszámolható a pályázatban, egyszerűsített piacfelmérésben sem!

A szabályozással kapcsolatban bármilyen további kérdéssel keressen bennünket bizalommal.

Pazsiczki-Kecze Zsanett
Pazsiczki-Kecze Zsanett

A Debreceni Egyetem Közgazdaság- és Gazdaságtudományi Karán végeztem gazdálkodási –és menedzsment szakon, pénzügyi szakirányon. Tanulmányaimat a Gazdaságtudományi Karon, okleveles közgazdászként fejeztem be vállalkozásfejlesztő mesterszakon, 2016 januárjában.
Mesterképzésem során lehetőségem volt részt venni gazdálkodó szervezetek tevékenységének elemzésében, komplex fejlesztési feladatainak megoldásaiban illetve startupok elindulásának folyamatában. Megismerkedtem továbbá Magyarország és az Európai Unió által elérni kívánt célkitűzésekkel, ezekhez igazodva a meghirdetett különböző operatív programokkal és azok meghatározott prioritásaival.

A Vanessia Kft-hez 2016 tavaszán csatlakoztam, és ezidáig 250 projekt elkészítésében működtem közre. Ezen számos projekt kidolgozása által vehettem részt gazdasági társaságok fejlesztési céljainak megvalósításában. Szüleim vállalkozásából is adódóan szívügyem a mezőgazdasági és vidékfejlesztési területen gazdálkodók támogatása, úgy, mint a pincészetek, borászatok fejlesztése; élelmiszerfeldolgozás; turisztikai fejlesztési programok; állattartó telepek korszerűsítése, kertészetek korszerűsítése. További szakterületeim gazdaságfejlesztés, infokommunikációs fejlesztések. A jövőben szeretném mélyíteni tudásomat a kutatás-fejlesztés és humánerőforrás fejlesztés területén is, mely számtalan kihívást és új feladatok ellátását jelenti számomra.

2021-től vezető tanácsadóként örömmel kísérem végig a vállalkozások gazdálkodási sajátosságait, értékteremtő tevékenységeit, elősegítve a cég partnereinek további fejlődését.

 

ELÉRHETŐSÉGEIM:

  (+361) 319-2707/116 mellék    (+36 30) 416-9489   zsanett[kukac]vanessia.hu

 

Új hozzászólás

Új hozzászóláshoz kérem, töltse ki az alábbi űrlapot. A *-gal jelölt mezők megadása kötelező.