Társadalmi egyeztetésen a Magyar Falu Vállalkozás-újraindítási Program

Magyar Falu Program 2019

Elindult a „Magyar Falu Vállalkozás-újraindítási Program" című (GINOP Plusz-1.2.2-22 kódszámú) felhívás tervezetének társadalmi egyeztetése, a támogatási kérelmek benyújtása várhatóan 2022. február 17-től 2023. március 31-ig között lesz lehetséges.

A pályázat keretében 5000 fő alatti településeken vagy szabad vállalkozási zónákban megvalósuló beruházásokhoz, fejlesztésekhez igényelhetnek a vállalkozások 2-10 millió forint közötti támogatást.

A támogatás elsősorban új eszközök, gépek beszerzésére, valamint ingatlanberuházás megvalósítására, például üzletek vagy műhelyek építésére, bővítésére, korszerűsítésére és átalakítására fordítható. Emellett támogatható információs technológia-fejlesztése is, továbbá elszámolható a Projekt szakmai megvalósításának közvetett költségei is.

A pályázati felhívás sokban hasonlít a korábbi GINOP-1.2.9-20 - Hátrányos helyzetű településeken működő mikro- és kisvállalkozások fejlesztéseinek támogatása pályázathoz, az alábbi néhány fontos eltéréssel:

 • Egyesítették a feltételeket az SZVZ településlista és az 5000 fő alatti lakosságszámú településlista vonatkozásában, így ebben a pályázatban azonos támogatási összeg és támogatási intenzitás igényelhető,
 • A lehívható támogatási előleg 25%-ról 50%-ra nőtt
 • Nincs létszámbővítési elvárás 2. számú mellékletében felsorolt településen pályázók számára.
 • A támogatható tevékenységek köre némileg szűkült, kikerült belőle a bérköltség-támogatás valamint a képzés és immateriális javak beszerzésének támogathatósága, a Projekt szakmai megvalósításának közvetett költségei azonban átalány elszámolással igényelhető a projekt összköltségének 7%-ával megegyező összegben.
 • A projekt keretében a kötelezően megvalósítandó eszközbeszerzési tevékenység mellett legalább 1 db választható, önállóan nem támogatható tevékenység (ingatlan beruházás, informatikai fejlesztés) megvalósítása szükséges.
 • A pályázati felhívás nem zárja ki a Pest megyében működő településeket, bár a településlista még nem került frissítésre, vélhetően nem lesz ilyen jellegű korlátozás és 5000 fő alatti településeken országosan igényelhető lesz a támogatás.

Lássuk a Felhívás-tervezet részleteit:

Támogatási kérelmek várható száma: 3000 - 4800 db

Támogatás összege:

 • minimum 2 millió Ft-maximum 10 millió Ft

Támogatási intenzitás:

 • 70% vissza nem térítendő támogatás

Pályázók köre:

 • Mikrovállalkozások
 • Magyarország területén székhellyel rendelkező egyszeres könyvvitelt vezető gazdálkodók, egyéni vállalkozók, vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, egyéni cégek, amelyek nem tartoznak a KATA hatálya alá
 • Rendelkeznek legalább 1 lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele).
 • Éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt.
 • Magyarország területén székhellyel rendelkező egyszeres könyvvitelt vezető gazdálkodók, egyéni vállalkozók, vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, egyéni cégek,
 • Utolsó teljes lezárt üzleti évének árbevételének kétszerese eléri a pályázat összköltségét.
 • Szabad vállalkozási zónának minősülő területen található (Felhívás 2. számú melléklete szerint) településeken, vagy szabad vállalkozási zónának nem minősülő területen található, 5000 főnél alacsonyabb lakosságszámmal rendelkező (Felhívás 3. számú melléklete szerint) településeken valósítják meg fejlesztéseiket
 • Amely vállalkozás a GINOP-1.2.9-20, GINOP Plusz-1.1.2-21, GINOP Plusz-1.2.1-21, GINOP Plusz-1.3.1-21 vagy GINOP Plusz-1.2.3-21 kódszámú felhívás keretében nem részesült támogatásban

Támogatható tevékenységek és elszámolható költségek köre:

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása
  • önállóan vagy az infrastrukturális és ingatlan beruházással együtt, (összköltség min. 50%-a)

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő infrastrukturális és ingatlan beruházás (építés, korszerűsítés, átalakítás, bővítés). Amennyiben építési engedély köteles a beruházás, úgy a támogatási kérelem benyújtásának feltétele a jogerős építési engedély megléte!
 • Információs technológia-fejlesztés: - új informatikai eszközök és szoftverek, beleértve az üzleti felhőszolgáltatások igénybevételét (legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 50%-át érheti el)
 • A Projekt szakmai megvalósításának közvetett költségei (átalány alapú elszámolás, az elszámolható költségek pontosan 7%-a kell legyen)

A projekt keretében a kötelezően megvalósítandó tevékenység mellett legalább 1 db választható, önállóan nem támogatható tevékenység  megvalósítása szükséges.

Megvalósításra rendelkezésre álló időtartam: 18 hónap

Előleg mértéke: A támogatás összegének maximum 50 %-a, maximum 5.000.000 Ft.

A projekt területi korlátozása:

 • A támogatást igénylő legfeljebb 1 megvalósítási helyszínt jelölhet meg.
 • A megvalósulási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtását megelőző 60. napnál korábban kell a támogatást igénylő székhelyeként, telephelyeként vagy fióktelepeként bejegyzésre kerülnie
 • A megvalósítás helyszíne szabad vállalkozási zónának minősülő területen található (Felhívás 2. számú melléklete szerint) településeken, vagy szabad vállalkozási zónának nem minősülő területen található, 5000 főnél alacsonyabb lakosságszámmal rendelkező (Felhívás 3. számú melléklete szerint) településeken valósítják meg fejlesztéseiket

Kötelező vállalás:

 • A pályázó a beruházást, illetve a projekt keretében létrehozott termékeket, szolgáltatásokat a fenntartási időszak végéig fenntartja (3 év)

Pályázat benyújtásának időszaka:

 • 2022. február 17. 08:00 órától 2023. március 31. 12:00 óráig

A pályázatról készített részletesebb tájékoztatónkat innen tudja letölteni: GINOP Plusz-1.2.2-22 - Magyar Falu Vállalkozás-újraindítási Program

Kérdéseikkel keressenek bennünket bizalommal, a pályázatok szakszerű elkészítésében pedig természetesen állunk rendelkezésükre.

 

Pazsiczki-Kecze Zsanett
Pazsiczki-Kecze Zsanett

A Debreceni Egyetem Közgazdaság- és Gazdaságtudományi Karán végeztem gazdálkodási –és menedzsment szakon, pénzügyi szakirányon. Tanulmányaimat a Gazdaságtudományi Karon, okleveles közgazdászként fejeztem be vállalkozásfejlesztő mesterszakon, 2016 januárjában.
Mesterképzésem során lehetőségem volt részt venni gazdálkodó szervezetek tevékenységének elemzésében, komplex fejlesztési feladatainak megoldásaiban illetve startupok elindulásának folyamatában. Megismerkedtem továbbá Magyarország és az Európai Unió által elérni kívánt célkitűzésekkel, ezekhez igazodva a meghirdetett különböző operatív programokkal és azok meghatározott prioritásaival.

A Vanessia Kft-hez 2016 tavaszán csatlakoztam, és ezidáig 250 projekt elkészítésében működtem közre. Ezen számos projekt kidolgozása által vehettem részt gazdasági társaságok fejlesztési céljainak megvalósításában. Szüleim vállalkozásából is adódóan szívügyem a mezőgazdasági és vidékfejlesztési területen gazdálkodók támogatása, úgy, mint a pincészetek, borászatok fejlesztése; élelmiszerfeldolgozás; turisztikai fejlesztési programok; állattartó telepek korszerűsítése, kertészetek korszerűsítése. További szakterületeim gazdaságfejlesztés, infokommunikációs fejlesztések. A jövőben szeretném mélyíteni tudásomat a kutatás-fejlesztés és humánerőforrás fejlesztés területén is, mely számtalan kihívást és új feladatok ellátását jelenti számomra.

2021-től vezető tanácsadóként örömmel kísérem végig a vállalkozások gazdálkodási sajátosságait, értékteremtő tevékenységeit, elősegítve a cég partnereinek további fejlődését.

 

ELÉRHETŐSÉGEIM:

  (+361) 319-2707/116 mellék    (+36 30) 416-9489   zsanett[kukac]vanessia.hu

 

Új hozzászólás

Új hozzászóláshoz kérem, töltse ki az alábbi űrlapot. A *-gal jelölt mezők megadása kötelező.