Többlettámogatási lehetőség már beadott VP pályázatok esetében

Többlettámogatás Vidékfejlesztési Program

Az építőanyag és építési költségek emelkedése számos támogatással finanszírozott beruházás megvalósítását nehezíti meg, illetve lehetetleníti el. A Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetsége (MOSZ) kezdeményezésre - egy most megjelent közlemény alapján - lehetővé válik a 2020. január 1. után benyújtott és támogatást nyert VP kérelmek estén az építésre irányuló projektelemekkel kapcsolatban felmerült költségnövekmények elszámolása.

Összefoglaltuk közérthetően, mit is jelent ez a gyakorlatban:

Kik vehetik igénybe a többlettámogatást?

A többlettámogatás a VP programra 2020. január 1-jét követően benyújtott támogatási kérelmek alapján elnyert támogatás esetén igényelhető, abban az esetben, ha a kérelem tartalmaz Építési Normagyűjteményben meghatározott vonatkozó referenciaárak alapján számított (ÉNGY) költségtételt.

Igénybe veheti a többlettámogatást az, aki tehát tavaly adott be VP projektet?

Igen, 2020. január 1-jét követően benyújtott pályázatok esetében igényelhető a többlettámogatás. Még akkor is, ha a pályázat csak idén fog nyerni.

Fontos azonban, hogy a támogatás igénylésére az indikatív keretösszeg erejéig van lehetőség, azaz, ha a Program rendelkezésre álló kerete kimerül, akkor már többlettámogatás se igényelhető. Ezért, ha nyer a pályázata, minél előbb szükséges e tekintetben lépni.

Mikor igényelhető?

A támogatás növelését egy alkalommal lehet kezdeményezni, az igényt az első változásbejelentésnél szükséges jelezni, ennek elfogadásáról az irányító hatóság dönt.

Mire kérhető többlettámogatás?

Többlettámogatás a támogatási kérelem benyújtásakor megadott ÉNGY-s költségek és a változás bejelentésekor aktuális ÉNGY-s referenciaárak alapján számolt költségek különbözetére vehető igénybe.

Kértünk állásfoglalást az Irányító Hatóságtól a nem ÉNGY-s tételek támogathatóságára vonatkozóan, ezzel kapcsolatban azt a választ kaptuk, hogy az Irányító Hatóság 2022 januárjában fog az ügyfelek részére közleményt megjelentetni. A közleményben kitérnek az elszámolhatóságra, a benyújtás mikéntjére és egyéb kérdésekre. Többlettámogatás tehát jelenlegi értelmezés szerint csak ÉNGY építési tételekre igényelhető, ez a későbbiekben esetleg még változhat és mi természetesen erről azonnal tájékoztatást adunk.

Mennyi többlettámogatás kérhető?

A többlettámogatás minimum összege a támogatás benyújtásakor ÉNGY költségtételekre jutó támogatás összegeinek 5%-a, de legalább 5 millió Ft.

A többlettámogatás maximum összege a megvalósítási szakaszban változásbejelentés pillanatában érvényes ÉNGY referencia árak alapján számított támogatás és a pályázat benyújtásakor érvényes ÉNGY referencia árak alapján számított támogatás különbözete.

A többlettámogatás és az eredetileg igényelt támogatás meghaladhatja a pályázati kiírásban kiírt maximum támogatás összegét?

Igen, a módosított támogatási összeg meghaladhatja a pályázati kiírásban kiírt maximum támogatás összegét figyelembe véve, hogy Kormány által meghatározott indikatív támogatási keretösszegén belül marad. Az indikatív keretösszeg az a program rendelkezésre álló kerete, tehát, ha a keret kimerül, akkor a többlettámogatás se lesz!

Önerő mértéke változik?

Önerő aránya nem változik, azaz a többlet támogatás arányával az önerő mértékét is növelni szükséges.

A pontos feltételeket a 709/2021. (XII. 15.) Korm. rendelet tartalmazza.

 

Pazsiczki-Kecze Zsanett
Pazsiczki-Kecze Zsanett

A Debreceni Egyetem Közgazdaság- és Gazdaságtudományi Karán végeztem gazdálkodási –és menedzsment szakon, pénzügyi szakirányon. Tanulmányaimat a Gazdaságtudományi Karon, okleveles közgazdászként fejeztem be vállalkozásfejlesztő mesterszakon, 2016 januárjában.
Mesterképzésem során lehetőségem volt részt venni gazdálkodó szervezetek tevékenységének elemzésében, komplex fejlesztési feladatainak megoldásaiban illetve startupok elindulásának folyamatában. Megismerkedtem továbbá Magyarország és az Európai Unió által elérni kívánt célkitűzésekkel, ezekhez igazodva a meghirdetett különböző operatív programokkal és azok meghatározott prioritásaival.

A Vanessia Kft-hez 2016 tavaszán csatlakoztam, és ezidáig 250 projekt elkészítésében működtem közre. Ezen számos projekt kidolgozása által vehettem részt gazdasági társaságok fejlesztési céljainak megvalósításában. Szüleim vállalkozásából is adódóan szívügyem a mezőgazdasági és vidékfejlesztési területen gazdálkodók támogatása, úgy, mint a pincészetek, borászatok fejlesztése; élelmiszerfeldolgozás; turisztikai fejlesztési programok; állattartó telepek korszerűsítése, kertészetek korszerűsítése. További szakterületeim gazdaságfejlesztés, infokommunikációs fejlesztések. A jövőben szeretném mélyíteni tudásomat a kutatás-fejlesztés és humánerőforrás fejlesztés területén is, mely számtalan kihívást és új feladatok ellátását jelenti számomra.

2021-től vezető tanácsadóként örömmel kísérem végig a vállalkozások gazdálkodási sajátosságait, értékteremtő tevékenységeit, elősegítve a cég partnereinek további fejlődését.

 

ELÉRHETŐSÉGEIM:

  (+361) 319-2707/116 mellék    (+36 30) 416-9489   zsanett[kukac]vanessia.hu

 

Új hozzászólás

Új hozzászóláshoz kérem, töltse ki az alábbi űrlapot. A *-gal jelölt mezők megadása kötelező.