Megjelent az "Energiahatékonyság növelését célzó épületenergetikai fejlesztések támogatása KKV-k részére" pályázat végleges felhívása

GINOP 4 1 5 22

A Széchenyi 2020 keretében megjelent az „Energiahatékonyság növelését célzó épületenergetikai fejlesztések támogatása kkv-k részére" című (GINOP-4.1.5-22 kódszámú) felhívás.

A pályázat keretében elsősorban épületenergetikai fejlesztések támogathatók (pl. hőszigetelés, födémszigetelés, nyílászárócsere, fűtési-hűtési és használati melegvíz-rendszereinek korszerűsítése, világításkorszerűsítés), amelyet kiegészítve van lehetőség megújuló energiaforrást hasznosító rendszerek telepítésére.

Az igényelhető, feltételesen vissza nem térítendő támogatás összege min. 75 millió Ft – max. 500 millió Ft, ez maximum az összes elszámolható költség 90%-a lehet.

A támogatási kérelem benyújtása 2022. május 11. és 2022. június 10. között lehetséges.

Lássuk a részleteket.

Keretösszeg: 12 Mrd Ft; Támogatási kérelmek várható száma: 24-160 db

Megvalósításra rendelkezésre álló időtartam: 12 hónap

Pályázók köre:

Olyan mikro-, kis-, és középvállalkozások,

 • melyek rendelkeznek három teljes lezárt, teljes üzleti évvel
 • melyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma legutolsó lezárt üzleti évben min. 1 fő
 • a projektben igényelt támogatás nem haladja meg a benyújtást megelőző lezárt üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétel összegét

Jogi forma szerint:

 • kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok:
  • korlátolt felelősségű társaság
  • részvénytársaság
  • egyéb szövetkezet
  • közkereseti társaság
  • betéti társaság
  • külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe
  • nonprofit korlátolt felelősségű társaság
  • nonprofit részvénytársaság
  • nonprofit közkereseti társaság
  • nonprofit betéti társaság

A támogatás formája, összege, mértéke:

Az igényelhető, feltételesen vissza nem térítendő támogatás összege min. 75 millió Ft – max. 500 millió Ft, ez maximum az összes elszámolható költség 90%-a lehet.

Támogatható tevékenységek:

Önállóan támogatható tevékenységek azzal a feltétellel, hogy az energetikai korszerűsítésre kerülő épület energetikai minőség szerinti besorolása legalább egy szintet javul DD besorolás alatti épületek esetében:

A) Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek

 • I. Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése
  • Meglévő fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nem nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek hőszigetelése.
  • Meglévő fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek cseréje / energia-megtakarítást eredményező korszerűsítése.
  • Új épülethatároló szerkezetek, nyílászáró szerkezetek kialakítása/építése nem támogatható.
 • II. Épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszereinek korszerűsítése
  • Kizárólag olyan gépészeti korszerűsítések támogathatóak, melyek egyértelműen megakadályozzák a szénmonoxid mérgezés veszélyét, és egyben a hatályos tűzvédelmi és a Műszaki Biztonsági Szabályzatnak is eleget tesznek.
 • III. Meglévő beltéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása
  • Meglévő régi, elavult beltéri világítási rendszerek korszerűsítése, és az ehhez kapcsolódó, az igényekhez térben és időben alkalmazkodó műszaki megoldások (pl. szakaszolások, mozgásérzékelők) kialakítása, amennyiben energia-megtakarítást eredményeznek.

B) Megújuló energiafelhasználás növelését célzó tevékenységek (önállóan nem támogatható)

Kizárólag a fejlesztéssel érintett épület / azonos fűtési körön lévő épületekből álló épületcsoport teljes releváns (kiváltandó energiahordozó) – villamos- vagy fűtési és/vagy használati melegvíz (HMV) előállítási hő – energiaigényének fedezésére szolgáló rendszerek beépítése támogatható.

A háztartási méretű kiserőmű kategóriába tartozó napelemes rendszer támogatása visszwatt védelem kiépítésével lehetséges.

 • I. Napkollektoros rendszer telepítése a fejlesztésben érintett épület HMV igényének részbeni, vagy teljes kielégítése céljából, és/vagy fűtésrásegítésre és/vagy hűtésre
 • II. Brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése a fejlesztésben érintett épület fűtési és HMV igényének részbeni vagy teljes kielégítése céljából
 • III. Napelemes rendszer telepítése hálózati villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület és az abban folyó gazdasági-termelési folyamatok villamosenergia ellátásához
  • Támogatott a 8 kWp névleges teljesítményt meghaladó napelemes rendszerek beszerzése és telepítése.
  • A háztartási méretű kiserőmű kategóriába tartozó napelemes rendszer támogatása visszwatt védelem kiépítésével lehetséges.
 • IV. Hőszivattyú rendszerek alkalmazása fűtésre és/vagy hűtésre és/vagy használati melegvíz termelésre és/vagy fűtésrásegítésre

Támogatásban részesíthető rendszertípusok:

 • Földhő-víz hőszivattyús rendszer
 • Levegő-víz hőszivattyús rendszer

C) Az épületek nyári hővédelmének javítása, árnyékoló- vagy árnyékvető szerkezetek beépítése

 • E tevékenység kizárólag az A) I. b) projektelem (nyílászáró szerkezetek cseréje) megvalósítása esetén támogatható tevékenység

Nem támogatható tevékenységek:

 • Lakás/lakhatás célú fejlesztés – támogatási kérelem benyújtásának napján sem minősülhet az ingatlan lakáscélú ingatlannak.
 • Szálláshely kapacitás bővítése.
 • Távhőrendszerről való leválás, a gőzközegű távhőrendszerről való leválás kivételével.
 • A világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása keretében az épület elektromos hálózatának olyan felújítása, ami nem kapcsolódik a világítási rendszerek energiatakarékos átalakításához.
 • Meglévő megújuló energiát hasznosító rendszer kapacitásbővítése.
 • Napelemes rendszer telepítése, amennyiben a napelem pala fedésű tetőszerkezeten kerülne elhelyezésre.
 • Projekt-előkészítési jellegű tevékenységek.
 • Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása.

Támogatható tevékenységek elszámolható költsége - a következő fajlagos költségek nettó értékét nem meghaladóan:

 • Napelemes rendszer elszámolható költsége nem haladhatja meg a névleges teljesítményre vetítetten 15 kWp névleges teljesítményig 400.000 Ft/kWp, 50 kWp névleges teljesítményig a 337.000 Ft/kWp értéket, 50 kWp névleges teljesítmény felett a 300.000 Ft/kWp értéket.
 • Napkollektoros rendszer esetében az abszorber felületre vetített elszámolható költség nem haladhatja meg a 158.000Ft/nm értéket síkkollektor, 238.000 Ft/nm vákuumcsöves kollektor esetében.
 • Szilárd biomassza kazán rendszer esetében a kazán teljesítményre vetített elszámolható költsége nem haladhatja meg a 123.000 Ft/kW értéket.
 • Hőszivattyú rendszerek alkalmazása esetén a hőtermelő teljesítményre vetített elszámolható költség nem haladhatja meg a - földhő-víz hőszivattyús rendszer esetén a 286.000 Ft/kW értéket - levegő-víz hőszivattyús rendszer esetén a 213.000 Ft/kW értéket.
 • Épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése esetében a fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nem nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek hőszigetelése nem haladhatja meg az alábbi táblázat szerinti értékeket (nettó Ft/m2):

  GINOP 4 1 5 22 1

 • Fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek cseréje / energia-megtakarítást eredményező korszerűsítése esetén nem haladhatja meg az alábbi táblázat szerinti értéket (nettó Ft/m2):


  GINOP 4 1 5 22 2GINOP 4 1 5 22 2

 • Épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszereinek komplex korszerűsítése nem haladhatja meg a 6 383 Ft/m3 összeget
 • Épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszereinek primer oldali korszerűsítése esetén nem haladhatja meg az alábbi értéket:

  GINOP 4 1 5 22 3

 • Meglévő beltéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása estében nem haladhatja meg a 28 708 Ft/m2 összeget.
 • Árnyékoló- vagy árnyékvető szerkezetek beépítése nem haladhatja meg a 45 375 Ft/m2 összeget.
 • Az energetikai korszerűsítésre kerülő épület energetikai minőség szerinti besorolása legalább egy szintet javul a fejlesztésnek köszönhetően DD besorolás alatti épületek esetében. DD besorolású, vagy e feletti épületek esetében nem kötelező elvárás az egy szintnyi javulás.
 • A támogatási kérelem egy megvalósítási helyszínen (akár több külön helyrajzi számon található ugyanazon telephelyen) található külön álló épület és/vagy épületcsoport energetikai fejlesztésére irányulhat.

Olyan épületek korszerűsítése támogatható, mely:

 • Fejlesztése egyértelműen igazolható energia-megtakarítást eredményez.
 • Korszerűsítése abszolút értékben csökkenti hazánk üvegházhatású gáz kibocsátását, kivéve azon épületek energiahatékonysági fejlesztéseit, amelyek jelenleg és a fejlesztést követően is megújuló fűtési rendszert alkalmaznak.
 • A fejlesztés előtti állapotban – a támogatási kérelem benyújtását megelőző 2 évnél nem régebbi statikai szakvéleménnyel igazoltan – nem rendelkeznek állékonysági problémával.
 • A támogatási kérelem benyújtását megelőző 3 évből legalább 1 év időtartamban rendeltetésszerűen használatban álltak és az ennek igazolására szolgáló energiaszámla rendelkezésre áll.

Előleg:

A kötelező előleg mértéke a megítélt visszatérítendő támogatás 100%-a, de legfeljebb 500 millió Ft. Az előleg kedvezményezett általi igénylése a támogatói döntés kézhezvételétől – Támogatói okirat hatályba lépésétől - számított 90 napon belül kötelező.

Nem támogathatóak a Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló projektek.

A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő támogatási kérelmének benyújtását megelőző 60. napnál korábban bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet.

Pályázat benyújtása:

A támogatási kérelem benyújtása várhatóan: 2022. május 11. 9:00 órától 2022. június 10. 12:00 óráig lehetséges.

A pályázatról készített részletesebb tájékoztatónkat innen tudja letölteni: GINOP-4.1.5-22 - Energiahatékonyság növelését célzó épületenergetikai fejlesztések támogatása KKV-k

Lengyel Enikő
Lengyel Enikő

A Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar kihelyezett tagozatán szereztem pénzügyi végzettséget.

Pályázatokkal és pénzügyekkel kapcsolatos pályafutásomat a VÁTI Nonprofit Kft-nél kezdtem 2004-ben, ahol elsősorban a kezelt projektek pénzügyi előkészítő folyamataiban vettem részt. Az intézményrendszerben eltöltött közel 4 év után a versenyszférában helyezkedtem el.

A Vanessia Kft-nél 2013-tól dolgozom kezdetben projektmenedzserként, majd munkaköröm pályázati tanácsadói feladatokkal bővült. Főbb feladataim az Ügyfelekkel való kapcsolattartás, kapcsolatépítés, pályázatok írása és megvalósításuk támogatása, mellyel Partnereink fejlesztési elképzeléseinek, beruházásainak sikeres megvalósításához járulok hozzá.

ELÉRHETŐSÉGEIM:

 (+36 72) 210-043         (+36 30) 894-7676       eniko[kukac]vanessia.hu

Új hozzászólás

Új hozzászóláshoz kérem, töltse ki az alábbi űrlapot. A *-gal jelölt mezők megadása kötelező.