Lengyel Enikő

Lengyel Enikő

A Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar kihelyezett tagozatán szereztem pénzügyi végzettséget.

Pályázatokkal és pénzügyekkel kapcsolatos pályafutásomat a VÁTI Nonprofit Kft-nél kezdtem 2004-ben, ahol elsősorban a kezelt projektek pénzügyi előkészítő folyamataiban vettem részt. Az intézményrendszerben eltöltött közel 4 év után a versenyszférában helyezkedtem el.

A Vanessia Kft-nél 2013-tól dolgozom kezdetben projektmenedzserként, majd munkaköröm pályázati tanácsadói feladatokkal bővült. Főbb feladataim az Ügyfelekkel való kapcsolattartás, kapcsolatépítés, pályázatok írása és megvalósításuk támogatása, mellyel Partnereink fejlesztési elképzeléseinek, beruházásainak sikeres megvalósításához járulok hozzá.

ELÉRHETŐSÉGEIM:

 (+36 72) 210-043         (+36 30) 894-7676       eniko[kukac]vanessia.hu

GINOP 4 1 5 22

A Széchenyi 2020 keretében megjelent az „Energiahatékonyság növelését célzó épületenergetikai fejlesztések támogatása kkv-k részére" című (GINOP-4.1.5-22 kódszámú) felhívás.

A pályázat keretében elsősorban épületenergetikai fejlesztések támogathatók (pl. hőszigetelés, födémszigetelés, nyílászárócsere, fűtési-hűtési és használati melegvíz-rendszereinek korszerűsítése, világításkorszerűsítés), amelyet kiegészítve van lehetőség megújuló energiaforrást hasznosító rendszerek telepítésére.

Az igényelhető, feltételesen vissza nem térítendő támogatás összege min. 75 millió Ft – max. 500 millió Ft, ez maximum az összes elszámolható költség 90%-a lehet.

A támogatási kérelem benyújtása 2022. május 11. és 2022. június 10. között lehetséges.

Lássuk a részleteket.

Az Agrárminisztérium tervezési munkacsoportokkal és szakértői csoportokkal készítette elő az új költségvetési időszak Közös Agrárpolitika (KAP) Stratégiai Tervet a 2023-2027 közötti időszakra, amely a hazai támogatási intézkedéseket tartalmazza. Ez várhatóan 2022 második felére kerülhet elfogadásra az Európai Bizottság által.

A KAP Stratégiai Tervek kialakítása az Unió által meghatározott 9 specifikus (3 gazdasági, 3 környezeti és 3 társadalmi), valamint egy horizontális, átfogó célkitűzés mentén kerülnek kialakításra.

 • A gazdasági fenntarthatósági célkitűzések középpontjában állnak a versenyképesség növelése, a méltányos jövedelem és az erőviszonyok kiegyenlítése az élelmiszerláncban.
 • A zöld fenntarthatósági célkitűzésekben szerepelnek a klímaváltozás elleni fellépés, a környezetvédelem, illetve a tájkép és biodiverzitás megőrzése.
 • A társadalmi-vidéki fenntarthatósági célkitűzések magukba foglalják a generációs megújulást, az élő vidéki területek megőrzését, az élelmiszer és egészség védelmét.
 • A modernizációs célkitűzés, amely minden kihívás megoldásához hozzájárul az agrártudás és innovációs rendszer, a digitalizáció és innováció.

A HAZAI KAP STRATÉGIAI TERV CÉLJAI

A KAP I. és II. pillérből áll. Az I. pillér keretében a 2023-2027-es időszakban évente 1347,4 millió euró a közvetlen támogatás kerete. A II. pillér keretében a 2021 és 2027 közötti időszakban összesen 4382 milliárd összegű támogatás fordítható a magyar vidékre, a magyar mezőgazdaságra és az élelmiszeriparra.

A KAP legfontosabb fejlesztési prioritása az élelmiszeripar, a mezőgazdaságban egyrészt az egy hektárra vetített hozzáadott érték emelését, másrészt a termelés költséghatékonyságának növelését célzó beruházástámogatási struktúrát nevezték meg a Tervben.

A mezőgazdasági termelésintenzitás további növelése érdekében kiemelt termékpályák: főbb állati termékpályákat (baromfi, tej, sertés), a kapcsolódó takarmány-előállítást, az ipari zöldségtermesztést, a kertészeti kultúrák, a vetőmagtermesztés és mindezek feldolgozása.

napelemes_palyazat2.jpg

Elindult az „Energiahatékonyság növelését célzó épületenergetikai fejlesztések támogatása kkv-k részére" című (GINOP-4.1.5-22 kódszámú) felhívás tervezetének társadalmi egyeztetése, a támogatási kérelem benyújtása várhatóan 2022. április 20. és 2022. május 3. között lesz lehetséges.

A pályázat keretében önállóan támogathatók az energiahatékonyság javítását szolgáló tevékenységek, amennyiben a fejlesztendő épület energetikai minőség szerinti besorolása legalább egy szintet javul DD besorolás alatti épületek esetében. DD besorolású, vagy efeletti épületek esetében nem elvárt a legalább egy szintnyi javulás.

Az igényelhető, feltételesen vissza nem térítendő támogatás összege min. 75 millió Ft – max. 500 millió Ft között lehet, amely maximum az összes elszámolható költség 90%-a lehet.

Lássuk a részleteket:

Pályázat lovas létesítmények fejlesztésére

Elindult a „Nem mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja – Lovas létesítmények fejlesztése" című (VP6-6.4.1-1-22 kódszámú) felhívás tervezetének társadalmi egyeztetése. A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2022. február 28. napjáig várják, a pályázatok beadása várhatóan 2022. május 4-én indul.  

A pályázat célja a vidéki térségekben működő mikrovállalkozások és magánszemélyek induló vagy már működő lovas tevékenységeinek támogatása, kiemelten a lovas létesítmények fejlesztésével. A felhívás további célja a támogatásban részesülők által kialakított és működtetett szolgáltatások továbbfejlesztése, valamint a jövedelemszerzés és a foglalkoztatás erősítése.

Lássuk a pályázat részleteit:

Keretösszeg:5 mrd Ft; Támogatási kérelmek várható száma: 80-100 db

Támogatás összege és mértéke:

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: maximum 100 000 000 forint

A támogatás maximális mértéke a fejlesztés helye szerinti településekre vonatkozóan:

 • A 290/2014 (XI.26.) Korm. rendelet szerint nem besorolható járásban lévő település esetén 50%
 • A 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet szerinti „kedvezményezett" járásban lévő településen 60%
 • A 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet szerinti „fejlesztendő" és „komplex programmal fejlesztendő" járásban lévő településen 70%

A 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet itt tekinthető meg: 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet

Pályázat borászati gépek beszerzéséhez

Megjelent az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból a borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez igényelhető 2022. évi támogatásról szóló rendelet, ennek értelmében február 15-ig igényelhető támogatás borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez. A támogatás mértéke őstermelők, valamint mikro-, kis- és középvállalkozások esetében a gép, technológiai berendezés nettó vételárának maximum 40-50%-a, nagyvállalat esetében maximum a vételár 20-25%-a.

Mutatjuk a legfontosabb részleteket:

Keretösszeg:

 • A 2021–2023. pénzügyi évekre vonatkozó támogatás keretösszege 21 millió eurónak megfelelő forintösszeg

A támogatás mértéke:

 • Az e rendelet hatálybalépéséig beszerzett borászati gép, technológiai berendezés vonatkozásában legfeljebb legfeljebb 100 millió forint

Támogatás intenzitása:

Őstermelő és KKV esetében a borászati üzem működési helye szerinti:

 • az 1. mellékletben nem szereplő település esetében a borászati gép, technológiai berendezés nettó vételárának 50%-a,
 • az 1. mellékletben szereplő település esetében a borászati gép, technológiai berendezés nettó vételárának 40%-a.

Nagyvállalat esetében a borászati üzem működési helye szerinti

 • az 1. mellékletben nem szereplő település esetében a borászati gép, technológiai berendezés nettó vételárának 25%-a,
 • az 1. mellékletben szereplő település esetében a borászati gép, technológiai berendezés nettó vételárának 20%-a.

vallalati kepzeseket tamogato palyazat

2022 január 31-ig meghosszabbították a GINOP Plusz-3.2.1-21 - "A munkavállalók és vállalatok alkalmazkodóképességének és termelékenységének javítása a munkaerő fejlesztésén keresztül" elnevezésű pályázatot, amelynek keretében mikro- kis és középvállalkozások, valamint nagyvállalatok igényelhetnek támogatást vállalati tréningek, informatikai képzések, nyelvi tanfolyamok és szakmai (tovább)képzések megvalósítására, valamint a képzéseken résztvevő munkatársak bérére

A pályázat vonatkozásában további benyújtási szakaszok is várhatók, amint biztosat tudunk, természetesen jelezzük hírlevelünkben, de addig is keresse bővebb információért pályázati tanácsadóját, vagy központi ügyfélszolgálatunkat.

Lássuk a pályázat legfontosabb részleteit:

Visszatérítendő támogatásból vissza nem térítendő

Az elmúlt időszak gazdaságfejlesztést célzó pályázati kiírásainál jellemző, hogy az igényelt támogatási összeget 0%-os hitel formájában biztosítja a kiíró a pályázóknak és bizonyos feltételek teljesítése szükséges ahhoz, hogy a visszatérítendő támogatás vissza nem térítendővé változzon.

A 2020-ban meghirdetett GINOP-1.2.8-20 és VEKOP-1.2.6-20, továbbá a 2021-ben kiírt GINOP Plusz-1.2.1–21 pályázaton nyertes Kedvezményezettek számára 2021 augusztusában nyílt meg egy lehetőség, mely segítségével olyan többletpontokra tehetnek szert, amely feljogosítja a vállalkozásokat az eredetileg visszatérítendő támogatás egy részének vissza nem térítendővé alakításához.

Pályázat hátrányos régiókban működő vállalkozások fejleszésére2021

Elindult „A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása a leghátrányosabb helyzetű régiókban" című (GINOP Plusz-1.2.3-21 kódszámú) felhívás tervezetének társadalmi egyeztetése, a támogatási kérelmek benyújtása várhatóan 2022. január 17. és 2022. január 24. között lesz lehetséges.

A pályázat célja, hogy a támogatás révén modern technológiák beszerzésére, a korszerű infrastrukturális feltételek megteremtésére és digitalizált üzleti és termelési folyamatok kialakítására kerüljön sor, aminek révén a fejlesztést megvalósító vállalkozások körében javul az erőforrás-hatékonyság és/vagy az előállított termékek/szolgáltatások minősége, ez pedig magasabb termelékenységi szinthez vezet. A pályázat támogatja a vállalkozások számára szakértői szolgáltatások és képzések igénybevételét, valamint megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazását is.

A pályázat keretében fejlesztést a Dél-Dunántúl, Észak, Magyarország, Észak-Alföld vagy Dél-Alföld régióban, vagy az ezen régiókon kívül eső, szabad vállalkozási zónának minősülő településen valósíthatnak meg a pályázók.

Lássuk a pályázat részleteit:

Pályázati projekt megvalósítási és monitoring útmutató

Néhány hete számos vállalkozás kapta meg az örömhírt, hogy projektje támogatásban részesült a GINOP PLUSZ-1.2.1-21 – „A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása" pályázat keretében. Ha Ön is a támogatottak között van, ehhez mi is szívből gratulálunk.

Nem szeretnénk ünneprontóak lenni, de fontos felhívnunk a figyelmet arra, mi az első és legfontosabb teendő a nyertes pályázat kihiírdetését követően, mielőtt még fejest ugrana a megvalósításba.

Ilyenkor ugyanis sokan azonnal hozzá is fognak a fejlesztéshez és a nagy lendület közepette elmulasztják újra áttekinteni a vállalásokat és a megvalósítás során elvárt teendőket, még akkor is ha tudják, sok víz lefolyt már a Dunán mióta a projektet annak idején megálmodták. Elfelejtik, hogy a támogatási összeghez való hozzáféréshez nem elegendő a pályázati kiíráson történő sikeres szereplés, a projektet szigorú előírások mentén meg is kell valósítani.

A beruházás megkezdése előtt nagyon fontos ismét áttekinteni a pályázati felhívást, valamint a pályázat monitoring útmutatóját, amely a támogatott projektek fenntartási időszakában felmerülő kötelezettségeit tartalmazza.

Hogy megkönnyítsük a munkájukat, készítettünk Önöknek egy összefoglalót arról, melyek a legfontosabb mérfölkövek, illetve kötelezettségek, amelynek meg kell felelniük a GINOP PLUSZ-1.2.1-21 projekt megvalóstása során és arról is, hogy tapasztalataink szerint hol adódik a legtöbb félreértés, vagy mulasztás a vállalkozók körében.

újabb beadási szakasza nyílik meg az Élelmiszeripari üzemek komplex fejlesztése című (VP3-4.2.1-4.2.2-2-21 kódszámú) felhívásnak

A napokban újabb beadási szakasza nyílik meg az „Élelmiszeripari üzemek komplex fejlesztése" című (VP3-4.2.1-4.2.2-2-21 kódszámú) felhívásnak. A támogatási kérelmek benyújtására az 5. szakaszban 2021. október 27. és 2021. november 12. között van lehetőség.

A Felhívás lehetőséget kíván teremteni az élelmiszer-feldolgozáshoz, illetve borászati tevékenységhez kapcsolódó komplex, akár stratégiai jelentőségű fejlesztések végrehajtására.

A pályázat keretében technológiafejlesztés mellett építési beruházás is támogatott és az igényelhető támogatási összeg 100 millió Ft és 5 milliár Ft között lehet.

A pályázaton azon vállalkozások indulthatnak, amelyek fejlesztési igénye az Európai Unióról szóló Szerződés 1. számú mellékletében (Annex I.) szereplő mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével kapcsolatos beruházásokra irányul, amelynek eredményeként a feldolgozott termék nem minősül mezőgazdasági terméknek. Példaként liszt előállítására irányuló fejlesztés a pályázat keretében támogatható ugyanakkor kenyér és pékáru előállítására irányuló nem, hiszen az nem minősül elsődleges feldolgozásnak, a feldolgozott termék mezőgazdasági termék.

Ide tartoznak például az alábbi ágazatok képviselői:

 • húsfeldolgozás
 • tejtermékek
 • gyümölcs- és zöldség-készítmények (levek, pürék, lekvár, aszalványok)
 • borászat
 • malomipari termékek

Lássuk a pályázat részleteit:

Magyar Falu Program 2021

A legfrissebb Magyar Közlönyben két kormányhatározat is a Magyar Falu program idei költségvetési keretének 25+3,5 milliárd forinttal való kibővítéséről szól a Gazdaság-újraindítási Alapon belül - adta hírül néhány napja a Portfolio. Ahogy írják, a kormány 1697/2021. (X. 4.) számú határozata azt rögzíti, hogy a kormány a magyar kistelepülések népességmegtartó erejének növelése érdekében egyetért a Magyar Falu Program további megvalósításával és támogatásával a 2021. költségvetési évben, majd elrendeli, hogy a program idei keretére találjon a pénzügyminiszter további 25 milliárd forintot.

A 2021. évi költségvetési törvény eddig a Magyar Falu programra 50 milliárd forintnyi működési és további 142 milliárd forintnyi beruházási előirányzatot tartalmazott és ezt a 192 milliárdos keretet növelte tehát meg friss döntéseivel a kormány 28,5 milliárd forinttal.

Az újranyitást követően a támogatási kérelmek benyújtására már várhatóan 2021. novembertől lehetőség nyílik.

Ennek apropóján tekintsük át, mit kell tudni a Magyar Falu Vállalkozás Újraindítási Programról:

Vanessia hírlevelei között már olvashatott a hamarosan megjelenő, az üzleti szoftverbeszerzést 13 területen, 10%-os önerővel lehetővé tevő GINOP-3.2.2. pályázatról. A konstrukció előnye, hogy nem csak gépszerzéssel, vagy épület építéssel együtt, hanem teljesen független módon, önállóan pályázható szoftverbeszerzésre biztosít támogatás. Ennek a régóta várt pályázatnak a vállalati előkészületeihez szeretnénk most gyakorlatias információkkal segítséget nyújtani az olvasóinknak:

Hogyan kezdjek neki?

Első lépésként annak végiggondolását javasoljuk, hogy mely munkaterületeken vannak gondjai.

Ha például:

 • gyártóként a célul kitűzöttnél több reklamációt kap, vagy egy fontos megrendelője elvárja a gyártótérben történő minden esemény rögzítését, akkor a gyártáskövetés informatikai fejlesztése lehet egy olyan terület, amire érdemes megnéznie, milyen szoftveres megoldások érhetőek el.
 • nincs naprakész nyilvántartása a raktári ki- és betárolásokon keresztül a készleteiről és azok pontos tárolási helyéről (polc szintű nyilvántartás), és emiatt félretájékoztatják a vevőket, vagy áll a gyártás, akkor a logisztikai/raktárkezelési/készletgazdálkodási szoftveres támogatásokat kell szemügyre vennie,
 • kis- és középvállalkozásként továbblépne a számlázó programokon és egy átfogó ügyviteli szoftvercsomagot használna, mely kiszolgálja a hagyományos és e-számlázást az ügyfelek adatainak nyilvántartásával, ügyfélkapcsolat kezelést (CRM), a kis- és nagykereskedelem értékesítés folyamatait, cikktörzzsel, készletgazdálkodással és webáruházzal, valamint közösségi média kapcsolatokkal, akkor egy KKV-k számára optimalizált ügyviteli rendszert kell keresnie.

Már tudja, hol jönne jól a XXI. századi technológia?

Ha már beazonosította a célt, akkor azt le kell fordítania a pályázat nyelvére és meghatározni, melyik területre nyújtana be támogatási igényt a 13 felhasználási célterületből. Előbbi pontban írt mintapéldáinknál ez így nézne ki:

 • gyártás,
 • logisztika,
 • CRM és értékesítés terület+ Internetes értékesítés+ Pénzügy.