Tőlünk kérdezték a "Lovas létesítmények fejlesztése" pályázattal kapcsolatban

Nem mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja – Lovas létesítmények fejlesztése című, VP6-6.4.1-1-22 kódszámú pályázat

Nagy a hajrá a „Nem mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja – Lovas létesítmények fejlesztése" című, VP6-6.4.1-1-22 kódszámú pályázat kapcsán, hiszen május 17-én zárul az első beadási kör és még nem tudni, hogy nyitva marad-e a pályázat a következő szakaszra (következő szakasz: 2022. május 18. – 2022. május 31.).

Az elmúlt hetekben mi is számos kérdést kaptunk a pályázat vonatkozásában, így most - hogy segítsük a felkészülésüket - megosztunk Önökkel néhány hasznos kérdést és arra adott választ. Íme a kérdéscsokor és az azokra adott válaszaink:

KÉRDÉS: Indulhat-e a pályázaton állami tulajdonban lévő szerv (egyetemi tangazdaság) üzemeltetése alatt álló lovarda?

VÁLASZ: Nem, támogatási kérelem benyújtására vidéki térségekben működő mikrovállalkozás vagy vidéki térségekben élő magánszemély vagy őstermelő jogosult.

KÉRDÉS: Indulhat-e jelen pályázati konstrukción lovas egyesület?

VÁLASZ: Nem, támogatási kérelem benyújtására vidéki térségekben működő mikrovállalkozás vagy vidéki térségekben élő magánszemély vagy őstermelő jogosult.

KÉRDÉS: A támogatás igénylő lehet-e egyesület, civil szervezet vagy esetleg club? Vagy csak együttműködés lehetséges ezeknek a szervezeteknek a támogatás igénylővel?

VÁLASZ: Nem, a pályázati felhívás 4.1. pontja szerint támogatási kérelem benyújtására csak vidéki térségekben működő mikrovállalkozás (beleértve a családi mezőgazdasági társaságot is), vagy vidéki térségekben élő magánszemély vagy őstermelő jogosult.

KÉRDÉS: „3. Tartalmi értékelési szempontok:

5. A támogatást igénylő, vagy alkalmazottja rendelkezik a 9. számú melléklet szerinti szakképesítések valamelyikével."

Ha mikrovállalkozás indul (pl. kft) akkor annak magánszemély tulajdonosainak vagy ügyvezetőjének képesítése elfogadható? Hiszen a cégnek nem lesz képesítése.

VÁLASZ: A tartalmi értékelési szempont teljesíthető, amennyiben a mikrovállalkozás tulajdonosa vagy alkalmazottja megfelel a feltételnek.

KÉRDÉS: „5.3. Támogatás mértéke, összege „

Kérdés: amennyiben a pályázóra az alábbi jellemzők tartoznak, mekkora intenzitással lehet kalkulálni:

 • a települése 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet szerinti „kedvezményezett" járásban lévő (tehát a támogatási intenzitás 60%)
 • a település a Dél-Alföld tervezési-statisztikai régióban helyezkedik el ( tehát a támogatási intenzitás 50% )
 • ÉS a pályázó mikrovállalkozás is (tehát +20 % százalékponttal növelhető az intenzitás)

Ezeket összességében nézve, regionális beruházási támogatást nézve 70%-os intenzitást jelentene. Ez esetben 60% vagy 70% az alkalmazandó intenzitás mértéke?

VÁLASZ: Az intenzitás mértékének meghatározásánál a Dél-Alföldi régió esetében a megvalósítási hely 290/2014 (XI. 26.) Korm. rendelet szerinti besorolása az irányadó, tehát "kedvezményezett" besorolású járás esetében 60%.

KÉRDÉS: „4.1. Támogatást igénylők köre

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:

1. Vidéki térségekben működő mikrovállalkozás, beleértve a családi mezőgazdasági társaságot is (a továbbiakban: CSMT), amely együttesen megfelel az alábbi feltételeknek:

 • székhelye / telephelye legalább a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban vidéki térségekben elhelyezkedő településen van;
 • igazolja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző 24 hónapban folyamatosan, az Országos Lótenyésztési Információs Rendszerben (OLIR) jegyzett adatok alapján legalább 2 db ló tulajdonosa volt;"

Kérdések:

 • A mikrovállalkozás nevén pl Kft, vagy annak tagjainak nevén, illetve CSMT esetében a társaság természetes tulajdonosainak nevén kell hogy legyenek a lovak?
 • Minimum két ló kell, hogy legyen vagy lehet több is?
 • A 24 hónap a ló OLIR-ban való nyilvántartására vonatkozik, hogy ennyi ideje legyen folyamatosan az OLIR rendszerben?
 • VAGY a 24 hónapja legyen az OLIR rendszerben a ló ÉS 24 hónapja a tulajdonában is a pályázónak?

VÁLASZ: Amennyiben a támogatást igénylő mikrovállalkozás, abban az esetben a vállalkozás tulajdonában kell lenniük a lovaknak a pályázati felhívás hivatkozott pontja szerint. CSMT támogatást igénylő minimum egy tagján keresztül is teljesítheti a jogosultsági feltételeket. Az a jogosultsági feltétel, hogy a támogatást igénylő a támogatási kérelem benyújtását megelőző 24 hónapban folyamatosan legalább 2 db ló tulajdonosa volt. A pályázati felhívás szerint lehetett több ló tulajdonosa is.

A pályázati felhívás 4.1. pontja szerint : a támogatást igénylő a támogatási kérelem benyújtását megelőző 24 hónapban folyamatosan, az Országos Lótenyésztési Információs Rendszerben (OLIR) jegyzett adatok alapján legalább 2 db ló tulajdonosa volt.

Tehát az OLIR-ban jegyzett adatok szerint a támogatási kérelem benyújtását megelőző 24 hónapban folyamatosan a támogatást igénylő tulajdonában volt legalább 2 db ló.

KÉRDÉS:  „4.1. Támogatást igénylők köre

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:

2.Vidéki térségekben élő magánszemély vagy őstermelő, aki együttesen megfelel az alábbi feltételeknek:

 • lakóhelye/tartózkodási helye legalább a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban vidéki térségekben elhelyezkedő településen van; „

Kérdés:

A megvalósítási helyszínünk a 3. sz. mellékletben lévő településlistán van, Nyíregyháza külterülete. A magánszemély lakóhelye azonban Nyíregyháza belterületén található, akkor ő nem tud pályázni?

VÁLASZ: A pályázati felhívás 4.1. pontja szerint támogatási kérelem benyújtására az a magánszemély jogosult, akinek lakóhelye/tartózkodási helye legalább a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban vidéki térségekben elhelyezkedő településen van (lásd 3. sz. melléklet). 10 ezer fő feletti lakosságszámmal rendelkező település belterületén lakcímmel rendelkező magánszemély nem jogosult támogatási kérelem benyújtására.

KÉRDÉS:  A 3.-as számú melléklet 35. oldalán található települések „A 10.000 fő lakosságszámot meghaladó, külterülettel jogosult tanyás térségek településeinek listája" milyen dokumentum alapján lehet azt megállapítani, hogy az adott helyrajzi szám tanyás térség? Ha már nem belterület, hanem külterület, akkor tanyástérségnek minősül?

VÁLASZ: A 3. sz. mellékletben szereplő 10.000 fő lakosságszámot meghaladó, külterülettel jogosult tanyás térségek településeinek listáján szereplő települések teljes külterülettel jogosultak támogatási kérelem benyújtására.

KÉRDÉS:  .5. Az elszámolható költségek köre

4. Projektmenedzsment költségek

4.1. A projekt előkészítési és megvalósítási időszakában végzett projektmenedzsment tevékenység költsége.

Ezen a költségsoron elszámolható külső szolgáltató projektmenedzsment tevékenysége?

VÁLASZ: Igen.

KÉRDÉS:  3.1.2.2. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem, csak valamely önállóan támogatható tevékenységgel együttesen támogathatóak:

 • a) Kiszolgáló egységek kialakítása, felújítása, bővítése pl. raktár, büfé helyiség.

Kiszolgáló helyiség lehet: klubhelyiség, társalgó? Raktárba terményt vagy takarmányt lehet tárolni?

VÁLASZ: Kialakítható klubhelyiség vagy társalgó, amennyiben az a lovardához kapcsolódik. A raktárban tárolható takarmány vagy termény.

KÉRDÉS:  Acélszerkezetű, ponyvafedésű lovarda építhető?

VÁLASZ: A pályázati felhívás 1. sz. mellékletében meghatározott fogalom szerint minden oldaláról zárt/zárható, felülről tetőszerkezettel ellátott épület/építmény támogatható, ezért ponyvafedésű lovarda építésére nem igényelhető támogatás.

KÉRDÉS:  A pályázó már önerőből elkezdte építeni a fedett lovardát, és a pályázat keretében ezt szeretné bővíteni, de csak lovas pályával. Ez így támogatott tevékenység a pályázatban?

VÁLASZ: NEM

A pályázati felhívás 1. sz. melléklete szerint lovas pálya kialakítására, fejlesztésére a projekt keretében fejlesztett/épített fedett lovarda épületében van kizárólag lehetőség.

A pályázati felhívás 3.5.1. A projekt megkezdése c. fejezete szerint támogatás a támogatási kérelem benyújtását megelőzően megkezdett projekthez nem igényelhető. A támogatási kérelem benyújtását megelőzően megkezdett projekt a támogatási kérelem teljes elutasítását vonja maga után.

KÉRDÉS:  A pályázat keretében lehetséges-e, hogy napelemes rendszer telepítése esetén csak napelemes panel beszerzése valósuljon meg? Ezzel a már meglévő rendszer (17 kw inverter és 15 kwp panel) 20 kwp teljesítményre történő növelése tervezett az új panelek beszerzésével.

VÁLASZ: A felhívás keretében van lehetőség a napelemes rendszer bővítésére.

Ezek voltak a legfontosabb kérdések, de természetesen bármilyen hasonló kérdéssel keressen Ön is bennünket bizalommal.

Bővebb információ a pályázatról: VP6-6.4.1-1-22 - Nem mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja – Lovas létesítmények fejlesztése

Pazsiczki-Kecze Zsanett
Pazsiczki-Kecze Zsanett

A Debreceni Egyetem Közgazdaság- és Gazdaságtudományi Karán végeztem gazdálkodási –és menedzsment szakon, pénzügyi szakirányon. Tanulmányaimat a Gazdaságtudományi Karon, okleveles közgazdászként fejeztem be vállalkozásfejlesztő mesterszakon, 2016 januárjában.
Mesterképzésem során lehetőségem volt részt venni gazdálkodó szervezetek tevékenységének elemzésében, komplex fejlesztési feladatainak megoldásaiban illetve startupok elindulásának folyamatában. Megismerkedtem továbbá Magyarország és az Európai Unió által elérni kívánt célkitűzésekkel, ezekhez igazodva a meghirdetett különböző operatív programokkal és azok meghatározott prioritásaival.

A Vanessia Kft-hez 2016 tavaszán csatlakoztam, és ezidáig 250 projekt elkészítésében működtem közre. Ezen számos projekt kidolgozása által vehettem részt gazdasági társaságok fejlesztési céljainak megvalósításában. Szüleim vállalkozásából is adódóan szívügyem a mezőgazdasági és vidékfejlesztési területen gazdálkodók támogatása, úgy, mint a pincészetek, borászatok fejlesztése; élelmiszerfeldolgozás; turisztikai fejlesztési programok; állattartó telepek korszerűsítése, kertészetek korszerűsítése. További szakterületeim gazdaságfejlesztés, infokommunikációs fejlesztések. A jövőben szeretném mélyíteni tudásomat a kutatás-fejlesztés és humánerőforrás fejlesztés területén is, mely számtalan kihívást és új feladatok ellátását jelenti számomra.

2021-től vezető tanácsadóként örömmel kísérem végig a vállalkozások gazdálkodási sajátosságait, értékteremtő tevékenységeit, elősegítve a cég partnereinek további fejlődését.

 

ELÉRHETŐSÉGEIM:

  (+361) 319-2707/116 mellék    (+36 30) 416-9489   zsanett[kukac]vanessia.hu

 

Új hozzászólás

Új hozzászóláshoz kérem, töltse ki az alábbi űrlapot. A *-gal jelölt mezők megadása kötelező.

https://www.high-endrolex.com/33