Újabb beadási szakasz indult a lovas létesítmények fejlesztését támogató pályázat keretében

Pályázat lovas létesítmények fejlesztésére

Újabb beadási szakasz indult a „Nem mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja – Lovas létesítmények fejlesztése" című (VP6-6.4.1-1-22 kódszámú) pályázat keretében. A pályázatok beadásának harmadik szakaszában a támogatási kérelmek benyújtására 2022. június 1. - 2022. június 14. között van lehetőség.  

A pályázat célja a vidéki térségekben működő mikrovállalkozások és magánszemélyek induló vagy már működő lovas tevékenységeinek támogatása, kiemelten a lovas létesítmények fejlesztésével. A felhívás további célja a támogatásban részesülők által kialakított és működtetett szolgáltatások továbbfejlesztése, valamint a jövedelemszerzés és a foglalkoztatás erősítése.

Kiknek szól a pályázat?

 • lovaglással foglalkozóknak;
 • lovagoltatással, lovas oktatással, lovas terápiával foglalkozóknak;
 • lovas versenyek és egyéb események szervezésében, lebonyolításában részt vevők;
 • lótartással foglalkozók (saját és bértartás);
 • lovasoknak szakmai szolgáltatást nyújtók - edzés, versenyre felkészítés;
 • terápiás módszereket alkalmazók

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: maximum 100 000 000 forint

A támogatás maximális mértéke a fejlesztés helye szerinti településekre vonatkozóan:

 • A 290/2014 (XI.26.) Korm. rendelet szerint nem besorolható járásban lévő település esetén 50%
 • A 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet szerinti „kedvezményezett" járásban lévő településen 60%
 • A 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet szerinti „fejlesztendő" és „komplex programmal fejlesztendő" járásban lévő településen 70%

A 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet itt tekinthető meg: 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet

Pályázók köre: 

Vidéki térségekben működő mikrovállalkozás, aki/amely együttesen megfelel az alábbi feltételeknek:

 • székhelye / telephelye legalább a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban vidéki térségekben elhelyezkedő településen (Felhívás 3. számú melléklet ) van;
 • igazolja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző 24 hónapban folyamatosan, az Országos Lótenyésztési Információs Rendszerben (OLIR) jegyzett adatok alapján legalább 2 db ló tulajdonosa volt.

Vidéki térségekben élő magánszemély vagy őstermelő, aki együttesen megfelel az alábbi feltételeknek:

 • lakóhelye / tartózkodási helye legalább a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban vidéki térségekben elhelyezkedő településen (Felhívás 3. számú melléklet ) van;
 • igazolja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző 24 hónapban folyamatosan, az Országos Lótenyésztési Információs Rendszerben (OLIR) jegyzett adatok alapján legalább 2 db ló tulajdonosa volt.

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenység:

Fedett lovarda kialakítása-, létrehozása-, felújítása-, bővítése lovas pályával - ezen költségek minimális mértéke az összes elszámolható költségre vetítve 70%!

Fogalomjegyzék szerinti meghatározása a fedett lovardának és lovas pályának:

Fedett lovarda: minden oldaláról zárt/zárható, felülről tetőszerkezettel ellátott, lovas pályával* rendelkező, lovaglásra, lovas oktatásra alkalmas épület/építmény, amelyben rendszeresen lovagolnak. A fedett lovarda igény szerint tartalmazhat rögzített akadályokat, látogatói teret, továbbá kialakíthatók benne a lovak elhelyezésére szolgáló bokszok is. Fedett lovarda alatt érthető olyan épület/építmény is, amelyben csupán a lentiek szerinti lovas pálya található.

*Lovas pálya: legalább 20 méter x 40 méter méretű, edzésre és versenyzésre is használható pálya, amely alkalmas akár díjlovaglásra, fogathajtásra, voltizsálásra stb. Lovas pálya kialakítására, fejlesztésére a projekt keretében fejlesztett/épített fedett lovarda épületében van kizárólag lehetőség.

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenység

 • Tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • Kiszolgáló egységek kialakítása, felújítása, bővítése pl. raktár, büfé helyiség.
 • Szociális helyiségek (pl.: mosdó, öltözők) kialakítása, felújítása, bővítése.
 • Vagyonvédelmet célzó beruházások megvalósítása (pl. kerítés, kamerarendszer stb. kialakítása, beszerzése, üzembe helyezése).
 • A lovas létesítményhez közvetlenül kapcsolódó, telekhatáron belüli kiegészítő infrastruktúra (pl.: út, járda, parkoló kialakítása, kertépítés megvalósítása).
 • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák kialakítása a projekt által érintett épület tekintetében. (Fűtési/hűtési energiaigény, használati melegvíz igény, villamos energia igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból; napkollektorok alkalmazása, biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek telepítése, geotermikus energia használata, napelemes rendszer kialakítása).
 • Tűzivíztározó kiépítése, korszerűsítése, felújítása.
 • Átalános költségekhez kapcsolódó tevékenységek: projekt-előkészítés, terület-előkészítés, műszaki ellenőri szolgáltatás igénybevétele, könyvvizsgálói szolgáltatás igénybevétele, projektmenedzsment.
 • Ingatlan vásárlása

A fent meghatározott elszámolható költségtípusok vonatkozásában a következő korlátozásokat szükséges figyelembe venni:

 • A fedett lovarda kialakítása, létrehozása, felújítása, bővítése tevékenységhez kapcsolódó költségek minimális mértéke az összes elszámolható költségre vetítve 70%.
 • Projekt-előkészítés, építészek és mérnökök díjai, hatósági eljárási díjak, tanácsadói és projektmenedzsment költségek - max. a projekt összköltség 5%-a
  • közbeszerzési eljárások lefolytatása - max. a projekt összköltség 1%-a
  • tájékoztatás, nyilvánosság - max. a projekt összköltség 0,5%-a
  • könyvvizsgálat - max. a projekt összköltség 0,5%-a
  • projektmenedzsment - max. a projekt összköltség 2,5%-a
  • műszaki ellenőri szolgáltatás - max. a projekt összköltség 1%-a
 • Ingatlan vásárlása – max. a projekt összköltség 2%-a
 • Terület-előkészítés – max. a projekt összköltség 2%-a

A projekt területi korlátozása:

 • A projektek megvalósítására a Vidékfejlesztési Program szerinti vidéki térségekben található, 10.000 fő alatti településeken vagy tanyás települések külterületeinek.
 • Nem támogathatóak Budapest és a budapesti agglomerációhoz tartozó településeken végrehajtott beruházások.

Előleg:
­ A megítélt támogatás max. 50 %-a.

Biztosíték:
­ Kizárólag előleg igénylése esetén kell az előleg összegével megegyező összegű biztosítékot nyújtani.

Egyéb elvárások:

 • Őstermelő vagy magánszemély támogatást igénylőnek legkésőbb a projekt megkezdésének időpontjáig egyéni vagy társas vállalkozást kell alapítania, amely tevékenységi köre szerint a projekt keretében létrejövő létesítmény működtetésére irányul.
 • A támogatási kérelemben foglalt projektet a támogatást igénylő vállalkozás, vagy az előző pont szerinti, újonnan alakult vállalkozás valósítja meg.
 • Amennyiben a pályázó munkavállalót foglalkoztat, úgy vállalnia kell, hogy a fenntartási időszak alatt fenntartja a bázislétszámot, illetve a foglalkoztatottak számának bővítésére tett vállalását.
 • A fenntartási időszak végéig kötelező azon lovak számának fenntartása, amelyek a támogatási kérelem benyújtásakor az Országos Lótenyésztési Információs Rendszerben foglaltak szerint a támogatást igénylő tulajdonában álltak.

A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja:

A pályázati felhívás 4.3. pontja alapján támogatási kérelmek benyújtására 2022. május 4. naptól 2022. július 12. napig van lehetőség a felsorolt szakaszok értékelési határnapjáig. Szakaszos elbírálás alkalmazása esetén a benyújtási lehetőség felfüggesztése vagy lezárása csak a felhívásban rögzített szakasz zárásának időpontját követő naptól lehetséges.

 • Első szakasz: 2022. május 4. - 2022. május 17.
 • Második szakasz: 2022. május 18. – 2022. május 31.
 • Harmadik szakasz: 2022. június 1. – 2022. június 14.
 • Negyedik szakasz: 2022. június 15. – 2022. június 28.
 • Ötödik szakasz: 2022. június 29. - 2022. július 12

Bővebb információért pályázati tájékoztatónkat az alábbi linkre kattintva tudja pdf formátumban megtekinteni és lementeni: VP6-6.4.1.1-22 - Nem mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja – Lovas létesítmények fejlesztése

Korábban készítettünk egy bejegyzést néhány a pályázattal kapcsolatban feltett hasznos kérdéssel és arra adott válasszal, ezt itt tudja elolvasni:


Pazsiczki-Kecze Zsanett
Pazsiczki-Kecze Zsanett

A Debreceni Egyetem Közgazdaság- és Gazdaságtudományi Karán végeztem gazdálkodási –és menedzsment szakon, pénzügyi szakirányon. Tanulmányaimat a Gazdaságtudományi Karon, okleveles közgazdászként fejeztem be vállalkozásfejlesztő mesterszakon, 2016 januárjában.
Mesterképzésem során lehetőségem volt részt venni gazdálkodó szervezetek tevékenységének elemzésében, komplex fejlesztési feladatainak megoldásaiban illetve startupok elindulásának folyamatában. Megismerkedtem továbbá Magyarország és az Európai Unió által elérni kívánt célkitűzésekkel, ezekhez igazodva a meghirdetett különböző operatív programokkal és azok meghatározott prioritásaival.

A Vanessia Kft-hez 2016 tavaszán csatlakoztam, és ezidáig 250 projekt elkészítésében működtem közre. Ezen számos projekt kidolgozása által vehettem részt gazdasági társaságok fejlesztési céljainak megvalósításában. Szüleim vállalkozásából is adódóan szívügyem a mezőgazdasági és vidékfejlesztési területen gazdálkodók támogatása, úgy, mint a pincészetek, borászatok fejlesztése; élelmiszerfeldolgozás; turisztikai fejlesztési programok; állattartó telepek korszerűsítése, kertészetek korszerűsítése. További szakterületeim gazdaságfejlesztés, infokommunikációs fejlesztések. A jövőben szeretném mélyíteni tudásomat a kutatás-fejlesztés és humánerőforrás fejlesztés területén is, mely számtalan kihívást és új feladatok ellátását jelenti számomra.

2021-től vezető tanácsadóként örömmel kísérem végig a vállalkozások gazdálkodási sajátosságait, értékteremtő tevékenységeit, elősegítve a cég partnereinek további fejlődését.

 

ELÉRHETŐSÉGEIM:

  (+361) 319-2707/116 mellék    (+36 30) 416-9489   zsanett[kukac]vanessia.hu

 

Új hozzászólás

Új hozzászóláshoz kérem, töltse ki az alábbi űrlapot. A *-gal jelölt mezők megadása kötelező.