Az új Fiatal Gazda pályázat feltételrendszere - 1. rész: A termelési potenciál

Az elmúlt hónapokban rengetegszer elhangzott már, hogy az új 2014-2020-as Vidékfejlesztési Programban megváltozik a Fiatal Gazda pályázat feltételrendszere. Most, hogy közeledik az új pályázat meghírdetése, érdemes az új feltételrendszert részletesen is áttekinteni. Cikksorozatunk ezt a célt szolgálja.

Lássuk az első és egyben talán legjelentősebb változást, a termelési vagy gazdálkodási potenciált.

Az új Fiatal Gazda pályázatban támogatásra jogosult csak az a fiatal gazdálkodó lehet, akinek a pályázat benyújtásakor már van egy minimális termelési potenciálja, azaz saját vagy bérelt földje, állatállománya stb. A termelési potenciált már nem a korábbi években használt mértékegységben, azaz SFH-ban, hanem STÉ-ben fejezik ki, az értéknek pedig fontos szabályként 6.000 – 25.000 euró STÉ (Standard Termelési Érték) között kell lennie.

1 EUME egyébként hozzávetőleg 1500 EUR STÉ-nek felel meg, így a Fiatal gazda pályázatban elvárt minimális termelési potenciál nagyjából megfelel a korábbi agrár pályázatokban minimálisan elvárt 4 EUME üzemméretnek.

A Standard termelési érték kiszámításához segítséget nyújt az alábbi STÉ kalkulátor.

A termelési potenciál meglétét több módon is igazolhatja a gazdálkodó pl. termőföld esetén saját tulajdon, vagy az érvényes haszonbérleti szerződéssel.

Azonban akár földterület vásárlásáról, akár haszonbérletről beszélünk, a földtörvényben rögzített előjogokat és procedúrát a jogi ügylet során szigorúan be kell tartani, tulajdonjog, vagy haszonbérleti jog bejegyzésére másképp nem kerülhet sor. Ezért nagyon fontos, hogy a szükséges STÉ számításokat a gazdajelölt már most elvégezze és ha kell, a szükséges intézkedéseket megtegye.

Vegyük számba a haszonbérleti jog megszerzésére vonatkozó legfontosabb szabályokat:

A földtörvény rendelkezései alapján az erdőnek nem minősülő föld haszonbérbe adása esetén az alábbi sorrendben előhaszonbérleti jog illeti meg:

 • a volt haszonbérlő olyan földművest, illetve mezőgazdasági termelőszervezetet, aki helyben lakónak minősül, illetve amely helybeli illetőségűnek minősül, vagy akinek a lakóhelye, illetve akinek, vagy amelynek a mezőgazdasági üzemközpontja legalább 3 éve azon a településen van, amelynek közigazgatási határa a haszonbérlet tárgyát képező föld fekvése szerinti település közigazgatási határától közúton vagy közforgalom elől el nem zárt magánúton legfeljebb 20 km távolságra van;
 • az olyan földművest, aki helyben lakó szomszédnak minősül;
 • az olyan földművest, aki helyben lakónak minősül;
 • az olyan földművest, akinek a lakóhelye vagy a mezőgazdasági üzemközpontja legalább 3 éve azon a településen van, amelynek közigazgatási határa a haszonbérlet tárgyát képező föld fekvése szerinti település közigazgatási határától közúton vagy közforgalom elől el nem zárt magánúton legfeljebb 20 km távolságra van;
 • az olyan mezőgazdasági termelőszervezetet, amely helybeli illetőségű szomszédnak minősül;
 • az olyan mezőgazdasági termelőszervezetet, amely helybeli illetőségűnek minősül;
 • az olyan mezőgazdasági termelőszervezetet, amelynek a mezőgazdasági üzemközpontja legalább 3 éve azon a településen van, amelynek közigazgatási határa a haszonbérlet tárgyát képező föld fekvése szerinti település közigazgatási határától közúton vagy közforgalom elől el nem zárt magánúton legfeljebb 20 km távolságra van.

A haszonbérleti ajánlatot - bizonyos konkrét esetek kivételével - a bérbeadónak nyilvánosságra kell hoznia, azaz a haszonbérleti ajánlat egy eredeti és egy másolati példányát – valamint a kifüggesztésre irányuló kérelmet – postai úton, tértivevénnyel meg kell küldenie a települési önkormányzat jegyzőjének, vagy átvételi igazolás ellenében személyesen kell hogy átadja.

A jegyző a haszonbérleti ajánlatot 8 napon belül köteles kifüggeszteni a polgármesteri hivatal hirdetőtáblájára, ahol az 15 napig olvasható. A bérletre előjogosultnak 15 napja van, hogy elfogadó írásbeli nyilatkozatot tegyen (a jegyző + 8 napot vár a postai küldemények beérkezésére), ha nem érkezett nyilatkozat, a haszonbérbe adó választása szerinti gazdálkodóval kötendő meg a szerződés.

A fenti eljárás tehát hozzávetőleg 30 napot vesz igénybe, plusz a bejegyzéssel járó idő. Természetesen itt felmerülhet a kockázat, hogy az előjogosultak bármelyike igényt tart a földre.

Vannak azonban a már említett konkrét esetek, ahol a haszonbérleti ajánlatot nem kell közzétenni, azaz azonnal bejegyeztethető. Ezek az esetek a következők:

 • közeli hozzátartozók (házastárs, gyermek, testvér, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermek és nevelőszülő) közt megkötött haszonbérleti szerződés esetében,
 • mezőgazdasági termelők gazdaságátadási támogatása feltételeként megvalósuló termőföld haszonbérlete esetén,
 • közös tulajdonú termőföld esetén, ha a haszonbérleti ajánlatot valamelyik tulajdonostárs tette;
 • ha a haszonbérleti szerződést eleve a földtörvény szerint első helyen előhaszonbérleti joggal rendelkező személlyel kötötték meg,
 • ha a haszonbérbe adott földrészlet zártkerti besorolású;
 • ha a földhasználati szerződést nem haszonbérletként, hanem pl. felesbérleti, részesművelési vagy szívességi földhasználati formában kötötték.

Termőföld vásárlásakor a föld tulajdonjogát főszabály szerint belföldi természetes személy és tagállami állampolgár szerezheti meg. A földművesnek nem minősülő belföldi természetes személy és tagállami állampolgár – kivéve, ha a tulajdonjogot átruházó személy közeli hozzátartozója – akkor szerezheti meg a föld tulajdonjogát, ha a birtokában álló föld területnagysága a megszerezni kívánt föld területnagyságával együtt nem haladja meg az 1 hektárt, melybe beleszámítandó a földdel azonos helyrajzi számon nyilvántartott művelés alól kivett terület területnagysága is.

A föld tulajdonjogát ajándékozás címén csak közeli hozzátartozó, bevett egyház, illetve annak belső egyházi jogi személye, önkormányzat, és az állam javára lehet átruházni.

A pályakezdő gazdálkodó esetén a gazdálkodónak tulajdonszerzéstől számított 1 éven belül a föld helye szerinti településen állandó bejelentett lakosként életvitelszerűen kell tartózkodni, vagy a tulajdonszerzéstől számított 1 éven belül a föld helye szerinti településen mezőgazdasági üzemközpontot kell létesítenie, és mező-, erdőgazdasági tevékenységet, illetve kiegészítő tevékenységet folytatnia.

A föld eladása esetén az elővásárlási jog alábbi sorrend szerint alakul:

 • elsősorban az államot illeti meg a Nemzeti Földalapról szóló törvényben meghatározott földbirtok-politikai irányelvek érvényesítése céljából, valamint közfoglalkoztatás, illetve más közérdekű cél megvalósítása érdekében;
 • aztán a földet használó olyan földművest,
  • aki helyben lakó szomszédnak minősül,
  • aki helyben lakónak minősül, vagy
  • akinek a lakóhelye vagy a mezőgazdasági üzemközpontja legalább 3 éve azon a településen van, amelynek közigazgatási határa az adásvétel tárgyát képező föld fekvése szerinti település közigazgatási határától közúton vagy közforgalom elől el nem zárt magánúton legfeljebb 20 km távolságra van;
 • az olyan földművest, aki helyben lakó szomszédnak minősül;
 • az olyan földművest, aki helyben lakónak minősül;
 • az olyan földművest, akinek a lakóhelye vagy a mezőgazdasági üzemközpontja legalább 3 éve azon a településen van, amelynek közigazgatási határa az adásvétel tárgyát képező föld fekvése szerinti település közigazgatási határától közúton vagy közforgalom elől el nem zárt magánúton legfeljebb 20 km távolságra van.

A cikksorozat következő részében szó esik az egyéni vállalkozó és őstermelő státuszról, a főállású egyéni vállalkozóvá válásról, tartsanak velünk jövő héten is.

 

Hasznosnak tartotta ezt a bejegyzést? Nem szeretne lemaradni a jövőben adódó hasonló lehetőségekről?

Iratkozzon fel heti ingyenes tájékoztató hírlevelünkre, melyben értesítjük Önt a várható és aktuális támogatási lehetőségekről, fejleményekről, egyéb aktuális pályázati hírekről, segítünk Önnek értelmezni a felhívások gyakran kesze-kusza feltételrendszerét. Ha feliratkozik, hetente 1 hírlevélre számíthat tőlünk és szigorúan semmi spam!

Papp Róbert
Papp Róbert

A Debreceni Egyetem Agárgazdasági és Vidékfejlesztési karán végeztem Vidékfejlesztő Agrármérnök szakon. Tanulmányaim során a mezőgazdaság mellet széleskörű ismeretekre tettem szert a közgazdaságtan, a vállalatgazdálkodás és a menedzsment ismeretek területén. Képzésünk deklarált célja az volt, hogy megismerjük a vidéki térségek és az itt működő vállalkozások mindennapjait, gazdálkodási sajátosságait, hogy tudásunkkal később elősegítsük fejlődésüket és felzárkóztatásukat.

Az egyetem után Londonba költöztem azzal a céllal, hogy kicsit jobban felfedezzem a világot, ami életem meghatározó pozitív élményének bizonyult. Angliát követően tele energiával és határozott világmegváltó szándékkal tértem haza és jelentkeztem pályázatírónak a Vanessia Kft. csapatába. Az azóta eltelt hat évben Junior pályázati tanácsadóból Vezető tanácsadóvá váltam, és a technológiafejlesztés, kutatás-fejlesztés, turisztika területén értem el legnagyobb sikereimet. Ha visszatekintek, örömmel tölt el a több mint 400 sikeres pályázat, a megvalósult projektek, a sok bizalom és lehetőség, amit kaptam és a számos barátság, ami idő közben kialakult. Büszke vagyok, ha visszagondolok, hogy voltak ügyfeleim, akik egy robogóval vagy egy kopott öreg Audival érkeztek az első tárgyalásunkra és mára sikeres és elismert vállalkozók lettek; és arra is, hogy olyan irodák ajtói nyíltak meg előttem, melyekről azelőtt csak az újságokban olvastam. Ahogy idáig, a jövőben is várom az új ötleteket, az új ügyfeleket, hogy hosszú távon közösen gondolkodva, mintegy külsős munkatársként támogassam vállalkozásuk fejlődését.

ELÉRHETŐSÉGEIM:

 (+361) 319-2707/117-es mellék   (+36 30) 368-2006   robi[kukac]vanessia.hu

Új hozzászólás

Új hozzászóláshoz kérem, töltse ki az alábbi űrlapot. A *-gal jelölt mezők megadása kötelező.